hy
Armenian (Հայերեն)Russian (Русский)English (United Kingdom)

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱԳՐԱՐԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Anything in here will be replaced on browsers that support the canvas element

Շնորհավորանքներ

«Չմոռացվող ցավ» խորագիր

Օնլայն հարց ու պատասխան skype ծրագրի միջոցով երկուշաբթի,չորեքշաբթի,ուրբաթ ժամը՝ 10:00-12:00-ը

Ագրարային էկոնոմիկայի ամբիոն

vardantntesagitakan-V_Aleksanyan-250x170

Ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատար`

Վարդան Սամվելի Ալեքսանյան

Ագրարային էկոնոմիկայի նորաստեղծ ամբիոնը կազմավորվել է ՀԱԱՀ հոգաբարձուների խորհրդի 2018թ. նոյեմբերի 6-ի նիստի որոշմամբ նախկին երեք՝ Տնտեսագիտության տեսության, ԱՊՀ էկոնոմիկայի ու Ապրանքագիտության և մարքեթինգի ամբիոնների միավորմամբ: Հայկական գյուղատնտեսական ինստիտուտում Քաղաքատնտեսության ամբիոնը հիմնադրվել է 1951թ., որը 1994թ-ից վերանվանվել է Տնտեսագիտության տեսության ամբիոն: Այն 2011թ-ից ղեկավարել է Հ.Ս. Հարությունյանը, իսկ մինչ այդ ղեկավարել են Պ. Տ. Ոսկերչյանը, Վ. Շ. Գրիգորյանը, Կ. Ռ. Ներսիսյանը: Ամբիոնը ուսումնական գործընթացի կատարելագործմանը զուգընթաց իրականացրել է ինչպես գիտահետազոտական, այնպես էլ ուսումնամեթոդական աշխատանքներ: Հրատարակվել են մենագրություններ, գիտական հոդվածներ, ուսումնական, գիտամեթոդական ձեռնարկներ: Այսօր ապագա տնտեսագետների սեղանի գրքեր են Կ. Ներսիսյանի «Տնտեսագիտության տեսություն», Ա. Հովակիմյանի «Միջազգային տնտեսական հարաբերություններ և համաշխարհային էկոնոմիկա» ուսումնական ձեռնարկները: ամբիոնի բազմաթիվ դասախոսներ վերապատրաս-տում¬ներ են անցել ԱՄՆ-ում,ՌԴ-ումՙ Գերմանիայում և Հունգարիայում:
Նախկին ԱՊՀ էկոնոմիկայի ամբիոնը (մինչև 2005թ. Գյուղատնտեսության էկո-նոմիկայի ամբիոն) ստեղծվել է 1960թ.: Այն ղեկավարել են տնտեսագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր Ա.Հ. Մարուխյանը, Կ.Ա. Գրիգորյանը, Հ.Գ. Քլոյանը, Լ.Լ. Հակոբյանը, Վ.Ս. Ալեքսանյանը: Ամբիոնի դասախոսները կատարում են գիտահետազոտական աշխատանքներ և ներգրավված են գիտական տարբեր թեմաներում: Վերջին տարիներին հրատարակվել են «Գյուղատնտեսության էկոնոմիկա», «Բնօգտագործման էկոնոմիկա» և «Մեքենաշինության էկոնոմիկա» ուսումնական ձեռնարկները, «Սննդարդյունաբերության էկոնոմիկա» և «Տրանսպորտի էկոնոմիկա» դասախոսությունների շարքը, «Հայաստանի Հանրապետության ագրարային աշխատանքի էկոնոմիկա», „СЭВ - один из эффективных способов привлечения иностранных инвестиций в Армению” մենագրությունները և «Ագրարային էկոնոմիկա» դասագիրքը: Գոյության 50 տարիների ընթացքում ամբիոնում հրատարակվել են 19 մենագրություն, 650 գիտական հոդված, 190 գրքույկ և ուսումնամեթոդական աշխատանք: Ամբիոնը համագործակցում է ՀՀ ԳԱԱ Մ.Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտի, տնտեսագիտական ուղղվածություն ունեցող բուհերի, ոլորտի, տնտեսվարող սուբյեկտների, գիտական կենտրոնների, ինչպես նաև ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության համապատասխան վարչությունների և մարզային կառույցների հետ:
Իսկ Ապրանքագիտության և մարքեթինգի ամբիոնը հիմնադրվել է 2010թ.: Ստեղծման պահից ամբիոնը ղեկավարել են Կ. Ա. Գրիգորյանը, ապա Ա. Ժ. Սմբատյանը: Ամբիոնի դասախոսները պարբերաբար վերապատրաստվում են ԱՄՆ-ում, Մոսկվայում, Սանկտ-Պետերբուրգում, Օմսկում, Հունաստանում, Բելգիայում: Առանձնակի ուշադրության է արժանի պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի ակտիվ գիտական և ուսումնամեթոդական գործունեությունը: Դրա վկայությունն են ամբիոնի դասախոսների և ասպիրատների կողմից հրատարակված առավել քան 100 գիտական և ուսումնամեթոդական աշխատանքները: 2016 թվականից սկսած` մշակվել են բոլոր առարկաների առարկայական նոր ծրագրեր, մագիստրոսական թեզերի, դիպլոմային, կուրսային և ստուգողական աշխատանքների կատարման, արտադրական և նախադիպլոմային պրակտիկաների կազմակերպման և դրանց հաշվետվությունների կազմման մեթոդական նոր ցուցումներ: Ամբիոնի այս բարի ավանդույթներն էլ այսօր հետևողականորեն շարունակվում են՝ տեսադաշտում ունենալով ժամանակի պահանջներին համահունչ նորանոր նպատակներ, ծրագրեր և մտահղացումներ:

Ամբիոնի դասախոսական և ուսումնաօժանդակ կազմը

Ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատար` Վարդան Սամվելի Ալեքսանյան - տ.գ.թ., դոցենտ

 1. Հարությունյան Հարություն Սարգսի - տ. գ. թ., դոցենտ
 2. Մելքոնյան Վաչագան Ռաֆիկի - տ.գ. թ., դասխոս
 3. Սագրադյան Սիլվա Իսրայելի – տ.գ.դ., պրոֆեսոր
 4. Քոչարյան Տոնիկ Լևոնի - տ.գ.թ., դոցենտ
 5. Պապոյան Հարություն Լևոնի - տ.գ.թ., դոցենտ
 6. Հակոբյան Լևչենկո Լևոնի - տ.գ.թ., դոցենտի պաշտոնակատար
 7. Չատինյան Ռաֆիկ Արշալույսի - տ.գ.թ., դոցենտ
 8. Ճեպեճյան Շաքե Անդրանիկի – դոցենտ
 9. Թովմասյան Ռուբիկ Աշոտի - տ.գ.թ., դոցենտ
 10. Ջաներյան Հասմիկ Կառլոսի - տ.գ.թ., դոցենտ
 11. Վարդանյան Արշակ Միխայելի - տ.գ.թ., դոցենտ
 12. Խաչատրյան Գոհար Սերյոժայի - տ.գ.թ., դոցենտ
 13. Սմբատյան Արմինե Ժորայի – տ.գ.թ., դոցենտ
 14. Մելոյան Սերգեյ Վանուշի - տ.գ.թ., դոցենտ
 15. Սանասարյան Անահիտ Աշոտի - տ.գ.թ., դոցենտ
 16. Մատինյան Ալվարդ Գարեգինի - տ.գ.թ., դասախոս
 17. Մալխասյան Կարինե Աշոտի - տ.գ.թ., դոցենտ
 18. Դեթլոֆֆ Մարո Հայկազի - տ.գ.թ., դոցենտ
 19. Խոջոյան Կարեն Գրիգորի - տ.գ. թ., դոցենտ
 20. Եդիգարյան Լուսինե Միշայի -տ.գ.թ., դասախոս
 21. Մնացականյան Կարինե Պետրոսի - տ.,գ.թ., դասախոս
 22. Կուպելյանց Նոնա Արամայիսի - դասախոս
 23. Սահակյան Քրիստինե Սամվելի - տ.գ.թ., դասախոս
 24. Ղազարյան Աստղիկ Վիգենի - տ. գ. թ., դասախոս
 25. Մանուչարյան Մերի Գագիկի - տ.գ.թ., դասախոս
 26. Հովհաննիսյան Դավիթ Ալեքսանի - դասախոս
 27. Գրիգորյան Նոնա Լևոնի - ասիստենտ
 28. Կարապետյան Դիաննա Լյուդվիգի - ասիստենտ
 29. Պապոյան Նանա Հարությունի - ասիստենտ
 30. Գևորգյան Անի Գևորգի- ասիստենտ
 31. Գաբրիելյան Ստելլա Արմենի - ասիստենտ
 32. Հովհաննիսյան Գոհար Հայկազի - ասիստենտ
 33. Սարգսյան Նաիրա Յուրիկի - ասիստենտ
 34. Գասպարյան Նարինե Վալերիի - ասիստենտ
 35. Պետրոսյան Անուշ Աշոտի -ասիստենտ
 36. Կիրակոսյան Անի Տիգրանի- ասիստենտ
 37. Հովհաննիսյան Մարտին Գագիկի - ասիստենտ
 38. Պետրոսյան Անի Շավարշի - ասիստենտ
 39. Նիկողոսյան Նաիրուհի Մայիսի - ասիստենտ
 40. Ասատրյան Գոհար Արմանի -մասնագետ
 41. Մաթևոսյան Մարինե Հրաչյայի – մասնագետ
 42. Վարդանյան Դիանա Սամվելի - մասնագետ

Դասավանդվող առարկաները
«Տնտեսագիտության տեսություն», «Համաշխարհային էկոնոմիկա», «Միջազգային տնտեսական հարաբերություններ», «Միկրոէկոնոմիկա » , « Մակրոէկոնոմիկա», «Ագրարային էկոնոմիկա», «ԱՊՀ էկոնոմիկա» , «Գյուղատնտեսության էկոնոմիկա», «Աշխատանքի էկոնոմիկա», «Ջրային տնտեսության էկոնոմիկա», «Հողաշինարարության էկոնոմիկա», «Տրանսպորտի էկոնոմիկա», «Սննդարդյունաբերության էկոնոմիկա», «Բնօգտագործման էկոնոմիկա», «Բնական ռեսուրսների էկոնոմիկա», «Արտակարգ իրավիճակների էկոնոմիկա», «Ծառայությունների ոլորտի էկոնոմիկա», «ԵԱՏՄ անդամ երկրների ագրարային էկոնոմիկա», «ԱՊՀ զարգացման տնտեսագիտական հիմնախնիրներ», «Մարքեթինգ», «Մարքեթինգի հիմունքներ», «Մարքեթինգի վերլուծություն», «Գյուղատնտեսական մթերքների մարքեթինգ», «Մարքեթինգ ագրոմարքեթինգի հիմունքներով», «Գյուղատնտեսական շուկայի վերլուծություն և գնագոյացում», «Գյուղատնտեսական գների վերլուծություն», «Գնագոյացումը շուկայական տնտեսությունում», «Ապրանքագիտության տեսություն», «Առևտրի էկոնոմիկա», «Առևտրի և գործարարության հիմունքներ», «Կոմերցիայի հիմունքներ», «Գլոբալ մատակարարման շղթաների կառավարում», «Էլեկտրոնային կոմերցիա», «Լոգիստիկա», «Միջազգային մարքեթինգ», «Տնտեսական մրցակցություն և հակամենաշնորհային քաղաքականություն», «Պարենային ապրանքների ապրանքագիտություն», «Ոչ պարենային ապրանքների ապրանաքագիտություն», «Գիտական հետազոտության մեթոդաբանություն», «Գյուղատնտեսական արտադրանքի և հումքի արտադրության լոգիստիկա», «Սննդամթերքի որակի կառավարման Կոդեքս Ալիմենտարիուս», «Մարքեթինգային հետազոտություններ», «Ագրարային մարքեթինգի կոնցեպցիաներ», «Միջազգային առևտուր», «Մերչանդայզինգ»:»:

pdf_logo

Ուսումնական գործընթացի կազմակերպման բազմագործոնային բաղադրիչները կրեդիտային համակարգով՝ ըստ դասավանդվող կուրսերի և առարկաների:

Հետադարձ կապ
ՀԱԱՀ, I մասնաշենք, սենյակ 428
Հեռ.՝ (37412) 52 28 46, ներքին՝ 3-80, 3-90

 

Կներկայացվի «Մենդելեևի պարբերական համակարգը 150 տարեկան է» դասխոսությունը

«Գիտական աստիճաններ. դեպի եվրոպական ստանդարտներ» աշխատաժողովի մասնակցության հրավեր

«Գիտական աստիճաններ. դեպի եվրոպական ստանդարտներ» աշխատաժողովի մասնակցության հրավեր

Հոկտեմբերի 17–18-ը ԵՄ TAIEX ծրագրի շրջանակում ՀՀ ԳԱԱ կլոր դահլիճում կկայանա «Գիտական աստիճաններ. դեպի եվրոպական ստանդարտներ» խորագրով աշխատաժողով, որի ընթացքում զեկուցումներով հանդես կգան ԵՄ անդամ տարբեր երկրներից ժամանած փորձագետներ և ոլորտի մասնագետներ:
Աշխատաժողովին մասնակցելու համար հարկավոր է գրանցվել
այստեղ:  
Բոլոր գրանցվածները էլեկտրոնային փոստով կստանան աշխատաժողովի օրակարգը: Մանրամասն տեղեկատվության համար զանգահարել 010-568183-369 հեռախոսահամարով Ատոմ Մխիթարյանին:

...

Ուսումը Ալմերիայի համալսարանում շարունակելու հնարավորություն

Ուսումը Ալմերիայի համալսարանում շարունակելու հնարավորություն 

Erasmus+ ՀԳ 1 «Միջազգային կրեդիտային շարժունություն» ծրագրի շրջանակում ՀԱԱՀ-ը հայտարարում է մրցույթ Ալմերիայի համալսարանում (Իսպանիա) ուսումը 5 ամսով շարունակելու նպատակով (1 ուսանող)։ Մրցույթին կարող են մասնակցել ՀԱԱՀ-ի Ագրոնոմիական, Ագրոբիզնեսի և տնտեսագիտության ֆակուլտետների և Ագրոբիզնեսի ուսուցման կետրոնի բակալավրիատի ուսանողները, ովքեր տիրապետում են անգլերենին կամ իսպաներենին (բացառությամբ առաջին կուրսում և ավարտական կիսամյակում սովորողների): Խրախուսվում է նաև հատուկ կարիքներ ունեցող ուսանողների մասնակցությունը:
Մրցույթին մասնակցելու համար պետք է ստորև ներկայացված փաստաթղթերը

...
ԱԳՐՈԼՈՒՐ

Իրադարձությունների օրացույց

Հոկտեմբեր 2019
Կիր Երկ Երք Չրք Հնգ Ուբթ Շբթ
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Գրանցվեք նորությունների համար

10