Ձեռքբերումներ

1994թ. ՀՀ Կառավարության  որոշմամբ Հայկական գյուղատնտեսական և Երևանի անասնաբուծական-անասնաբուժական ինստիտուտների բազայի վրա կազմավորվեց Հայկական գյուղատնտեսական ակադեմիան, որը 2005թ. վերանվանվեց Հայաստանի պետական ագրարային համալսարան, իսկ 2012թ.-ին՝ Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան:

Նախկին երկու բուհերը, հետագայում` ակադեմիան, այժմ` համալսարանը, կերտել են փառավոր կենսագրություն, ունեցել ակնառու ձեռքբերումներ` մեծագույն պատասխանատվությամբ կատարելով իրենց գլխավոր առաքելությունը` հանրապետության ագրոպարենային համակարգն ապահովելով բարձրակարգ կադրերով:

Անցած ուղին

65000-ից ավելի շրջանավարտներ իրենց անգնահատելի ավանդն ունեն հանրապետության, ինչպես նաև նախկին Խորհրդային Միության գյուղատնտեսության, սննդարդյունաբերության, մեքենայացման, ջրատեխնիկական շինարարության և այլ ոլորտների կայացման ու զարգացման գործում: Նրանցից 23-ն արժանացել է Խորհրդային Միության Սոցիալիստական աշխատանքի հերոսի բարձր կոչմանը:

Հայրենական մեծ պատերազմի տարիներին համալսարանի շատ շրջանավարտներ, ուսանողներ և դասախոսներ անձնվիրաբար կատարել են իրենց սրբազան պարտքը. նրանցից 4-ն արժանացել է Խորհրդային Միության հերոսի բարձր կոչման: Համալսարանի բազմաթիվ ուսանողներ ու դասախոսներ մասնակցել են Արցախի ազատագրական պայքարին և փառքով պսակել հարազատ կրթօջախի անունը: Նրանցից 7-ը զոհվել է պատերազմում:

Անցած ինը տասնյակ տարիները ձեռքբերումների, հաջողությունների և նվաճումների տարիներ են, սակայն այդ ընթացքում եղել են նաև դժվարին շրջաններ, որոնք պատվով են հաղթահարվել կոլեկտիվի ջանքերի շնորհիվ:

 

Պահանջված մասնագիտություններ

Վերջին տարիներին համալսարանը մեծ զարգացում է ապրել, հասել նշանակալից հաջողությունների, ունի բարձր վարկանիշ ոչ միայն ԱՊՀ տարածքի, այլև եվրոպական ու ամերիկյան շատ երկրների ագրարային համալսարանների շրջանում: Հանրապետության ագրոպարենային համակարգի բարձրակարգ մասնագետների պահանջարկը լիովին բավարարելու նպատակով համալսարանում հիմնվել են նոր ու արդիական մասնագիտություններ. «Կենդանագիտություն և կենսատեխնոլոգիա», «Անասնաբուժական սանիտարական փորձաքննություն», «Հողաշինարարություն և հողային կադաստր», «Հիդրոմելիորացիա», «Անտառային տնտեսություն և բնակավայրերի կանաչապատում», «Ջերմատնային ագրոտեխնոլոգիա», «Սննդամթերքի անվտանգություն», «Դեղագիտություն», «Ապրանքագիտություն և ապրանքի որակի փորձաքննություն», «Ագրարային քաղաքականություն, խորհրդատվություն և տեղեկատվություն» և
այլն։ «Խմորման արտադրության տեխնոլոգիա և գինեգործության» և ընդհանրապես պարենամթերքի տեխնոլոգիաների բոլոր մասնագիտությունների գծով շրջանավարտները մեծ պահանջարկ ունեն աշխատաշուկայում, ինչը թերևս ամենակարևոր հանգամանքն է կրթական գործընթացի արդյունավետ կազմակերպման և բարձրակարգ մասնագետների պատրաստման գործում:

Համալսարանը մասնաճյուղեր ունի Սիսիանում, Վանաձորում և Շիրակում:  2009-2017 թթ.  գործել է նաև Շուշիի, ապա Ստեփանակերտի  մասնաճյուղը:

Միջազգային գործակցություն

Համալսարանի հետագա զարգացման ու համաշխարհային բարձրագույն կրթական համակարգին լիարժեք ինտեգրման համար անչափ կարևորվում են միջազգային համագործակցության ծրագրերը: Իրականացվում են բազում կրթական, գիտական և խորհրդատվական ծրագրեր։ Դրանցից առավել ծավալուն և արդյունավետ են ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի հովանավորությամբ իրականացվող ծրագրերը. լեզվի կենտրոնի հիմնում, կիրառական կարճաժամկետ հետազոտությունների իրականացում, ամենամյա միջազգային գիտաժողովների կազմակերպման հովանավորություն, «Ագրոգիտասփյուռ» խորհրդատվական համակարգի հիմնում և համալսարանում համապատասխան կառույցի ստեղծմանն աջակցություն, դասախոսների վերապատրաստում, ուսանողների, մագիստրանտների ու ասպիրանտների կրթության կազմակերպում Եվրոպայի և ԱՄՆ-ի համալսարաններում և այլն: Այս ցանկից հարկ է առանձնացնել ամենակարևորը` 2000 թ. Տեխասի A&M համալսարանի հետ համատեղ հայ-ամերիկյան ագրոբիզնեսի ուսուցման բարձրագույն դպրոցի հիմնումը:

Այն իր բնույթով տարածաշրջանում եզակի է. այստեղ սովորում են ուսանողներ Վրաստանից, Հունաստանից, Հոլանդիայից, Բուլղարիայից, Մերձբալթյան հանրապետություններից և այլ երկրներից: Ուսուցումն իրականացվում է անգլերենով` ամերիկյան և եվրոպական կրթական չափորոշիչներով: Դպրոցը համալսարանի համար կրթական ռեֆորմների իրականացման յուրահատուկ լաբորատորիա է:
Արդյունավետ ծրագրեր են իրականացվում Գերմանիայի Դաշնության, Շվեդիայի, Իսպանիայի, Պորտուգալիայի, Ֆրանսիայի, Ռուսաստանի Դաշնության, Ուկրաինայի, Բելոռուսի, Վրաստանի, Էստոնիայի, Ղազախստանի, Տաջիկստանի մի շարք առաջատար ագրարային համալսարանների հետ:
Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանն աշխարհի 250 ագրարային առաջատար համալսարանների ասոցիացիայի լիիրավ անդամ է, ակտիվորեն մասնակցում և հետևում է ագրարային կրթության ոլորտում աշխարհում տեղի ունեցող իրադարձություններին ու զարգացումներին:
Շուրջ 20 տարի է՝ «Գերմանական միջազգային/տեխնիկական համագործակցության» (GIZ/GTZ), իսկ այժմ արդեն «Գերմանական ակադեմիական փոխանակման ծառայության» (DAAD) աջակցությամբ ՀԱԱՀ-ում Գերմանիայի Վայհենշտեֆանի կիրառական գիտությունների համալսարանի հետ իրականացվում է «Ագրարային մենեջմենթ» մագիստրոսական ծրագիրը: Ծրագրի իրականացման ժամանակահատվածում 70-ից ավելի մագիստրանտ Հայաստանի Հանրապետությունից ստացել է միջազգային չափանիշներին համապատասխան բարձրորակ կրթություն: Նրանցից շատերն այժմ աշխատում են Հայաստանի տնտեսության տարբեր ոլորտներում, ինչպես նաև բազմաթիվ միջազգային ագրարային խոշոր ֆիրմաներում, իսկ մոտ 120 մագիստրանտ Վայհենշտեֆան-Թրիսդորֆի Կիրառական գիտությունների համալսարանում անցել է գյուղատնտեսական ուսումնաարտադրական պրակտիկա և շարունակել ուսումը ՀԱԱՀ-ում և ՎԹԿԳՀ-ում: Ծրագրի կարևորագույն արդյունքը 2016թ.-ին Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի և արտերկրի 12 համագործակցող համալսարանների, այդ թվում նաև գերմանական ՎԹԿԳՀ-ի հետ «Ագրարային մենեջմենթ» մագիստրոսական ծրագրի միջազգային հավատարմագրումն էր:

Կրթական բարեփոխումներ

Այսօր կրթության ասպարեզում գլխավոր իրադարձությունն արդեն շուրջ տասը տարի առաջ սկսված և մինչ օրս շարունակվող բարեփոխումներն են, որոնք նախանշված են Բոլոնիայի հռչակագրով և ունեն գլխավոր նպատակ. Եվրոպական միասնական կրթական տարածքի ձևավորում, ուսանողների ազատ տեղաշարժի հնարավորություն և աշխատաշուկայում շրջանավարտների մրցունակության ապահովում:

Կրթական բարեփոխումների առաջին փուլը` անցումը երկաստիճան կրթահամակարգին, Ագրարային համալսարանում իրականացվեց սահուն և արդյունավետ:

Կրթական բարեփոխումների երկրորդ փուլը ուսումնական գործընթացի կազմակերպման կրեդիտային համակարգի ներդրումն էր, որը շատ ավելի աշխատատար էր և  պահանջում  էր  հանգամանալից ուսումնասիրություններ ու փորձարկում:

ՀՀ Կառավարության որոշմամբ կրեդիտային համակարգի ներդրումն Ագրարային համալսարանում սկսվեց 2006թ. սեպտեմբերի 1-ից: Այնուհետև  իրականացվեցին, այսպես կոչված, անցումային ուսումնական պլանների ու կրթական չափորոշիչների վերամշակման աշխատանքները, որոնք լիովին համապատասխանեցվեցին համակարգին ներկայացվող  պահանջներին և սահմանված կարգով հաստատվելուց հետո գործողության մեջ դրվեցին 2009-2010 ուսումնական տարվանից:

 Կրթական բարեփոխումների իրականացման կարևորագույն նպատակը կրթության որակի ապահովումն ու բարձրակարգ, աշխատաշուկայում մրցունակ կադրերի պատրաստումն է:

Դեռևս շատ անելիքներ կան որակյալ և ժամանակակից պահանջներին համապատասխան մասնագետներ պատրաստելու գործում: Առաջնահերթ պետք է բարելավել նյութատեխնիկական բազան, ստեղծել լայն հնարավորություն տեղեկատվական տեխնոլոգիաների լայնածավալ և համակողմանի օգտագործման համար, ուսումնափորձնական տնտեսությունները դարձնել բարձրակարգ:

Համալսարանի կոլեկտիվը լի է վճռականությամբ արդյունավետ բարեփոխումներով իրականացնել բաղձալի նպատակը. արժանի տեղ գրավել աշխարհի առաջատար համալսարանների շարքում: