Ուսանող

Հարգելի ուսանողներ, այս էջում դուք կարող եք ծանոթանալ կայքում ներկայացված բոլոր այն նյութերին, որոնք առավել հետաքրքրություն են առաջացնում ուսանողների շրջանակում: Ձեզ հուզող յուրաքանչյուր հարցով՝ կապված համալսարանի ուսումնական գործընթացի և այլ գործունեության հետ, կարող եք դիմել նշված ժամերին:

Վարչական անձնակազմի ընդունելության ժամերը ուսանողների, աշխատակիցների և քաղաքացիների համար

Օր

Ժամ

ՀԱԱՀ ռեկտոր Ուրբաթ 16։00-17։00
Պրոռեկտորներ Ուրբաթ 16։00-17։00
Դեկաններ Ուրբաթ 14:00-15:00
Ագրոբիզնեսի դեպարտամենտի պետ Ուրբաթ 14:00-15:00
ՈՒԳ կառավարման վարչության պետ Ուրբաթ 14:00-15:00
Քոլեջի, վարժարանի, մասնաճյուղերի տնօրեններ Ուրբաթ 14:00-15:00

Մենք կարևորում ենք Ձեր կարծիքը, ուսումնասիրում Ձեր դիտողություններն ու առաջարկները, որոնք օգնում են մեր աշխատանքներն ավելի արդյունավետ կազմակերպել: