Դասընթացներ

Microsoft Office

Զարգացրե´ք Ձեր գիտելիքներն ու հմտությունները` գրանցվելով դասընթացին

Համակարգչային ծրագրեր: MS Office

Autocad

Զարգացրե´ք Ձեր գիտելիքներն ու հմտությունները` գրանցվելով դասընթացին

Համակարգչային ծրագրեր: Autocad

English language learning

Զարգացրե´ք Ձեր գիտելիքներն ու հմտությունները` գրանցվելով դասընթացին

Օտար լեզվի դասընթաց

Սովորիր գերմաներեն

Զարգացրե´ք Ձեր գիտելիքներն ու հմտությունները` գրանցվելով դասընթացին

Անասնաբույժ-փորձագետ

Զարգացրե´ք Ձեր գիտելիքներն ու հմտությունները` գրանցվելով դասընթացին

Սպանդանոցի անասնաբույժ-փորձագետի վերապատրաստման դասընթաց

Ապագա խաղողագործ

Զարգացրե´ք Ձեր գիտելիքներն ու հմտությունները` գրանցվելով դասընթացին

Խաղողի տնկանյութի աճեցման տեխնոլոգիա դասընթացը

Ապագա խաղողագործ

Զարգացրե´ք Ձեր գիտելիքներն ու հմտությունները` գրանցվելով դասընթացին

Ակադեմիական խնդիրներ

Զարգացրե´ք Ձեր գիտելիքներն ու հմտությունները` գրանցվելով դասընթացին

Գործնական պարապմունք հաղորդակցության ակադեմիական խնդիրներին նվիրված

Ագրարային մենեջմենթ

Զարգացրե´ք Ձեր գիտելիքներն ու հմտությունները` գրանցվելով դասընթացին

Սեմինար «Ագրարային մենեջմենթ» ծրագրի մագիստրանտների համար

Ստանդարտ դիալոգ

Զարգացրե´ք Ձեր գիտելիքներն ու հմտությունները` գրանցվելով դասընթացին

Միջազգային առեւտուր

Զարգացրե´ք Ձեր գիտելիքներն ու հմտությունները` գրանցվելով դասընթացին

«Պարենամթերքի միջազգա­յին ա­ռեւտուր» դասընթաց