Դասընթացներ

Microsoft Office

Զարգացրե´ք Ձեր գիտելիքներն ու հմտությունները` գրանցվելով դասընթացին

Համակարգչային ծրագրեր: MS Office

Autocad

Զարգացրե´ք Ձեր գիտելիքներն ու հմտությունները` գրանցվելով դասընթացին

Համակարգչային ծրագրեր: Autocad

English language learning

Զարգացրե´ք Ձեր գիտելիքներն ու հմտությունները` գրանցվելով դասընթացին

Օտար լեզվի դասընթաց

Microsoft Office

Զարգացրե´ք Ձեր գիտելիքներն ու հմտությունները` գրանցվելով դասընթացին

Գերմաներենի նախապատրաստական դասընթաց «Ագրարային մենեջմենթ» ծրագրի դիմորդների համար