Ректорат

Попечительский совет — высший управленческий и контрольный орган университета. Он формируется сроком на пять лет.
В попечительский совет входят представители исполнительного органа РА (правительства РА), уполномоченного органа (министерства образования и науки РА), а также профессорско-преподавательского состава и студентов НАУА – всего 28 человек.
Попечительский совет утверждает годичные и долгосрочные стратегические программы деятельности университета, бюджет, принимает ежегодные отчеты ректора о деятельности университета, утверждает регламент работы совета, процедуру избрания ректора, избирает ректора, в случае необходимости обсуждает и в установленном порядке представляет в исполнительный орган РА предложения по внесению изменений и дополнений в устав НАУА.

Макарян Роберт Асканазович

Макарян Роберт Асканазович

Проректор по учебной работе& .swp_social_panel { display: none; } .entry-header { display: none; } МАКАРЯН РОБЕРТ Радилця 16.09.1982. г. Апаран Арагацотнский марз r.makaryan@anau.am Образование 2005-2008 гг. -г. Ереван, Национальный аграрный университет Армении, аспирантура 2003-2005 гг. -г. Ереван, Национальный аграрный университет Армении, магистратура по специальности “экономика и управление в пищевой промышленности” 1999-2003 гг. – г. Ереван,

Цпнецян Грачья Сергеевич

Цпнецян Грачья Сергеевич

Проректор по научной работе& .swp_social_panel { display: none; } .entry-header { display: none; } Грачья Сергеевич Цпнецян Дата рождения ------------ science@anau.am Проректор по научной работе Образование 1984-1987 гг. Армянский научно-исследовательский институт экономики и организации сельского хозяйства, аспирантура 1978-1983 гг. Армянский сельскохозяйственный институт, квалификация инженера-механика сельского хозяйства Опыт работы С августа 2018 г. – Национальный аграный

Закоян Грачья Самвелович

Закоян Грачья Самвелович

Проректор по хозяйственной части& .swp_social_panel { display: none; } .entry-header { display: none; } Закоян Грачья Самвелович Год рождения 1972 zhrachya@yahoo.com Проректор по хозяйственной части Образование и стажировки В 1995 г. окончил экономический факультет Армянской сельскохозяйственной академии В 1998 г. окончил аспирантуру Армянской сельскохозяйственной академии, защитил диссертацию, получив ученую степень кандидата экономических наук. Принимал участие

Мелконян Вачаган Рафаэлевич

Мелконян Вачаган Рафаэлевич

Директор Центра информационных технологий& .swp_social_panel { display: none; } .entry-header { display: none; } Мелконян Вачаган Рафаэлевич Дата рождения 25.04.1983 v.melkonyan@anau.am Директор Центра информационных технологий Կրթություն և վերապատրաստում 2018թ. վերապատրաստում Էրազմուս ՀԳ1 ծրագրի շրջանակներում, Գրանադայի համալսարան, Իսպանիա 2017թ. մասնակցություն TEMPUS «Հայաստանում, Վրաստանում և Ուկրաինայում ցկյանս ուսուցման զարգացման ցանց» ծրագրի աշխատաժողովին, Վրաստանի Հանրապետություն, Թբիլիսի 2017թ. մասնակցություն,

Тер-Григорян Арменак Джалладович

Тер-Григорян Арменак Джалладович

Декан агрономического факультета& .swp_social_panel { display: none; } .entry-header { display: none; } Тер-Григорян Арменак Джалладович Дата рождения ------------ arm-ter@rambler.ru Декан агрономического факультета Կրթություն և վերապատրաստում 2014թ. Training cours on Production and Post-harvest Care of Fruits and Vegetables /USDA,CARD/ 2013թ. վերապատրաստում, «Ոլորտում հիմնարար պաշտպանություն (BPITF II)», ՄԱԿ ՊԳԿ, հավաստագիր 2013թ. Training session on Pest Risk

Минасян Карен Жорикович

Минасян Карен Жорикович

Декан факультета технологий продовольствия& .swp_social_panel { display: none; } .entry-header { display: none; } Минасян Карен Жорикович Дата рождения ------ technologies@anau.am Декан факультета технологий продовольствия Կրթություն և վերապատրաստում 2013թ. դասընթացներ, «Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման համակարգերի մշակում և բարելավում» թեմայով 1999-2003թթ. ասպիրանտուրա, ՀԳԱ, Կաշվի և մորթու տեխնոլոգիայի ամբիոն 1994-1999թթ. սովորել և ավարտել է Հայկական գյուղատնտեսական ակադեմիայի

Абовян Аревик Юрьевна

Абовян Аревик Юрьевна

Декан факультета ветеринарной медицины и животноводства& .swp_social_panel { display: none; } .entry-header { display: none; } Абовян Аревик Юрьевна Дата рождения --------- arevabovyan@yahoo.com Декан факультета ветеринарной медицины и животноводства Կրթություն և վերապատրաստում 2018 թ. Եվրոպական հանձնաժողովի կողմից ֆինանսավորվող Էրասմուս + ՀԳ1 «Միջազգային կրեդիտային շարժունություն» ծրագրի շրջանակում մասնակցություն Էստոնիայի բնական գիտությունների համալսարանում կազմակերպված /Տարտու/ «Միջազգային շաբաթ»

Казарян Эдуард Сергеевич

Казарян Эдуард Сергеевич

Декан факультета агробизнеса и экономики& .swp_social_panel { display: none; } .entry-header { display: none; } Казарян Эдуард Сергеевич Дата рождения 17.04.1956 eduard_ghazaryan@yahoo.com Декан факультета агробизнеса и экономики Образование и стажировки 2012 г. стажировка, посвященная проблемам образовательной системы, аграрный университет Вайенштефана, Германия 2007 г. стажировка, посвященная проблемам образовательной системы, аграрные университеты Швеции и Эстонии 2003 г.

Арутюнян Арутюн Саркисович

Арутюнян Арутюн Саркисович

Начальник департамента заочного обучения& .swp_social_panel { display: none; } .entry-header { display: none; } Арутюнян Арутюн Саркисович Дата рождения 22.07.1974 hpah@mail.ru Начальник департамента заочного обучения Կրթություն և վերապատրաստում 2014թ. վերապատրաստում, Երևանի պետական համալսարան, Տնտեսագիտության տեսության ամբիոն 2001թ. վերապատրաստում, «Բիզնես ծրագրավորման» ծրագրով, Մոսկվայի Տիմիրյազևի անվան գյուղատնտեսական ինստիտուտ ՌԴ 1998-2002թթ. ասպիրանտուրա, ՀԳԱ, Տնտեսագիտության տեսության ամբիոն 1996թ. վերապատրաստում,

Агасарян Армен Артюшевич

Агасарян Армен Артюшевич

Директор сельскохозяйственного колледжа им. А. Кочиняна& .swp_social_panel { display: none; } .entry-header { display: none; } Агасарян Армен Артюшевич Дата рождения 01.12.1967 armen-agasaryan@mail.ru Директор сельскохозяйственного колледжа им. А. Кочиняна Կրթություն և վերապատրաստում 2003-2007թթ. ասպիրանտուրա, ՀԳԱ, Մեքենատրակտորային պարկի շահագործման ամբիոն 1985-1992թթ. սովորել և ավարտել է Հայկական գյուղատնտեսական ինստիտուտի Գյուղատնտեսության մեքենայացման ֆակուլտետը` «Գյուղ. մեքենայացում» մասնագիտությամբ 1975-1985թթ. սովորել

Агаджанян Анна Геимовна

Агаджанян Анна Геимовна

Председатель профсоюзной организации& .swp_social_panel { display: none; } .entry-header { display: none; } Агаджанян Анна Геимовна Дата рождения --------- Agaianyan_Anna @mail.ru Председатель профсоюзной организации Կրթություն և վերապատրաստում 2011թ. մասնակցություն, «Կենսաբանական սպառնալիքների նվազեցում» ծրագիր, ԱՄՆ, պաշտպանության պետական կոմիտե 2009թ. վերապատրաստում, Բարսելոնայի ավտոնոմ համալսարանի անասնաբուժական ֆակուլտետ, Ախտաբանական անատոմիայի ամբիոն, Տեմպուս ծրագիր 2002թ. վերապատրաստում, Երևանի Մ.Հերացու անվան պետական

Гаспарян Гаяне Арутюновна

Гаспарян Гаяне Арутюновна

И.о. директора филиала НАУА “Научный центр земледелия, агрохимии и мелиорации им. Г. Петросяна”& .swp_social_panel { display: none; } .entry-header { display: none; } Гаспарян Гаяне Арутюновна Дата рождения 08.06.1966 gayane.gasparyan@anau.am И.о. директора филиала НАУА “Научный центр земледелия, агрохимии и мелиорации им. Г. Петросяна” Կրթություն և վերապատրաստում 2010թ. TEMPUS ծրագիր, «Սննդի ապահովում և պահպանում» մասնագիտությամբ մագիստրոսական

Акопян Александр Хачатурович

Акопян Александр Хачатурович

Директор Ванадзорского филиала НАУА& .swp_social_panel { display: none; } .entry-header { display: none; } Акопян Александр Хачатурович Дата рождения 05.11.1951 agr-vm@mail.ru Директор Ванадзорского филиала НАУА Կրթություն և վերապատրաստում 1980-1984 թթ. սովորել և ավարտել է Վանաձորի պետական մանկավարժական ինստիտուտի Կենսաբանության ֆակուլտետը 1968-1973 թթ. սովորել և ավարտել է Երևանի անասնաբուծական-անասնաբուժական ինստիտուտի Անասնաբուծական ֆակուլտետը: Աշխատանքային փորձ 2005 թվից

Вандунц Тигран Валерикович

Вандунц Тигран Валерикович

И.о. директора Сисианского филиала НАУА& .swp_social_panel { display: none; } .entry-header { display: none; } Вандунц Тигран Валерикович Дата рождения 30.12.1982 tvandunts@gmail.com И.о. директора Сисианского филиала НАУА Կրթություն և վերապատրաստում 2005-2008 թթ. սովորել և ավարտել է ՀՊՃՀ (Պոլիտեխնիկ) ասպիրանտուրան՝ «Նյութագիտություն և մետալուրգիա» մասնագիտությամբ 2000-2005 թթ. սովորել և ավարտել է ՀՊՃՀ Գորիսի մասնաճյուղը՝ «Արդյունաբերական էլեկտրոնիկա» մասնագիտությամբ

Айрапетян Астхик Левиковна

Айрапетян Астхик Левиковна

Главный бухгалтер& .swp_social_panel { display: none; } .entry-header { display: none; } Айрапетян Астхик Левиковна Год рождения 1976 г. bavina@anau.am օlga-bavina@mail.ru Главный бухгалтер Կրթություն և վերապատրաստում 1977-1982 թթ. սովորել և ավարտել է Երևանի պետական համալսարանի Բանասիրական ֆակուլտետը 1991-1992 թթ. ուսուցում, Հաշվապահական ուսումնական կենտրոն «Բեկում» Աշխատանքային փորձ 1982-1989 թթ. «Անի» ԳԱՄ, «Էլեկտրոն» թերթ, տեխ-խմբագիր, թղթակից 1989-1992

Егиазарян Нарек Генрихович

Егиазарян Нарек Генрихович

Начальник юридического отдела& .swp_social_panel { display: none; } .entry-header { display: none; } Егиазарян Нарек Генрихович Дата рождения 09.09.1978 narekyeghiazaryan@gmail.com Начальник юридического отдела Կրթություն և վերապատրաստում 2014թ. ավարտել է Հայաստանի Հանրապետության փաստաբանական դպրոցը՝ ստանալով փաստաբանի որակավորում 2010թ. ավարտել է Երեւանի «Գալիք» համալսարանը՝ դիպլոմավորված մասնագետ՝ «Իրավագետ» որակավորմամբ 2007թ. ավարտել է Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի Գեւորգյան հոգեւոր

Айрапетян Даниел Товмасович

Айрапетян Даниел Товмасович

Начальник отдела управления учебным процессом& .swp_social_panel { display: none; } .entry-header { display: none; } Айрапетян Даниел Товмасович Дата рождения ---- danielhayrapetyan.anau@gmail.com Начальник отдела управления учебным процессом Կրթություն և վերապատրաստում 2005-2010թթ. սովորել և ավարտել է Հայաստանի պետական ագրարային համալսարանի Գյուղատնտեսության մեքենայացման և ավտոմոբիլային տրանսպորտի ֆակուլտետը՝ «Փոխադրումների և ճանապարհային երթևեկության կազմակերպում և կառավարում» մասնագիտությամբ 2010-2011թթ. մագիստրատուրա,

Мовсисян Мариам Самвеловна

Мовсисян Мариам Самвеловна

Директор Центра оценки и обеспечения качества& .swp_social_panel { display: none; } .entry-header { display: none; } Мовсисян Мариам Самвеловна Дата рождения ---- movsisyan_mariam@yahoo.com Директор Центра оценки и обеспечения качества Կրթություն և վերապատրաստում 2014թ. վերապատրաստում, «Բուհի ստրատեգիական պլանավորում, ֆինանսական և մարդկային ռեսուրսների կառավարում», «Մասնագիտության կրթական ծրագրի կառավարում», «Ռեգիստրարի և ուսումնական գործընթացի պլանավորում և իրականացում» թեմաներով, GOVERN

Мелян Гаяне Грантовна

Мелян Гаяне Грантовна

И. о. директора филиала НАУА “Научный центр агробиотехнологии”& .swp_social_panel { display: none; } .entry-header { display: none; } Мелян Гаяне Грантовна Дата рождения 14.02.1965 gmggmg65@mail.ru И. о. директора филиала НАУА “Научный центр агробиотехнологии” Կրթություն և վերապատրաստում 1988- 1991թթ. Երկրագործության գիտահետազոտական ինստիտուտ, ասպիրանտուրա (արտադրությունից կտրված), «Գենետիկա» մասնագիտությամբ 1983-1988թթ. Սովորել և ավարտել է Հայկական գյուղատնտեսական ինստիտուտի Ագրոնոմիական

Мнацаканян Лусине Воскановна

Мнацаканян Лусине Воскановна

Руководитель аппарата& .swp_social_panel { display: none; } .entry-header { display: none; } Мнацаканян Лусине Воскановна Дата рождения --- lusntag@yahoo.com Руководитель аппарата Կրթություն և վերապատրաստում 2016թ.ապրիլ, «Մարդկային ռեսուրսների կառավարումը բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում, ուսուցում համալսարանների վարչական կազմի աջակցության ծրագրի շրջանակում, Ծաղկաձոր 2009թ. հոկտեմբեր, «Կրթական ռեսուրսների զարգացում», ուսուցում, Տեխաս, ԱՄՆ 2009թ.հուլիս, «Կանանց ձեռներեցության զարգացում», սեմինար, Երևան, ՀՀ 2008թ.հուլիս,

Варданян Гагик Артушевич

Варданян Гагик Артушевич

Директор филиала НАУА “Ширакский государственный сельскохозяйственный колледж им. академика М.Туманяна”& .swp_social_panel { display: none; } .entry-header { display: none; } Варданян Гагик Артушевич Дата рождения ------ shirakgyukhcollege@yandex.com Директор филиала НАУА “Ширакский государственный сельскохозяйственный колледж им. академика М.Туманяна” Կրթություն և վերապատրաստում 9-11.09.2015 թ. մասնակցություն «Հայ-վրացական միջմշակութային երկխոսություն ուսուցողական այցերի միջոցով», ք. Գյումրի, ՀՀ 23.04.2015թ. մասնակցություն «Երիտասարդների

Самвелян Гаруш Александрович

Самвелян Гаруш Александрович

И.о. директора филиала НАУА “Воскеатский научный центр виноградарства и виноделия”& .swp_social_panel { display: none; } .entry-header { display: none; } Самвелян Гаруш Александрович Дата рождения ---- ---- И.о. директора филиала НАУА “Воскеатский научный центр виноградарства и виноделия”

Урутян Вардан Эдикович

Урутян Вардан Эдикович

Ректор (председатель)& .swp_social_panel { display: none; } .entry-header { display: none; } Урутян Вардан Эдикович Дата рождения -------- rector@anau.am Ректор (председатель) Биография Вардан Урутян родился в 1977 г. в городе Маралик Ширакской области. В 1994 г., окончив с золотой медалью Мараликскую школу N 1, он поступил в Ереванский институт народного хозяйства. В 1999 г. с

Караханян Карен

Караханян Карен

Председатель студенческого совета& .swp_social_panel { display: none; } .entry-header { display: none; } Караханян Карен Дата рождения 09.10.1997 karen.kar.97@gmail.com Председатель студенческого совета Կրթություն և վերապատրաստում 2004-2012թթ. սովորել և ավարտել է Երևանի Նիկոլ Աղբալյանի անվան հ.19 միջնակարգ դպրոցը 2012-2015թթ. սովորել և ավարտել է Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի Ա.Քոչինյանի անվան քոլեջը՝ «Էկոնոմիկա, հաշվապահական հաշվառում և աուդիտ» մասնագիտությամբ

Авакян Гаяне Варужановна

Авакян Гаяне Варужановна

Доцент кафедры садоплодоводства и защиты растений, секретарь& .swp_social_panel { display: none; } .entry-header { display: none; } Авакян Гаяне Варужановна Дата рождения ---- gayaneavagyan@yanoo.com Доцент кафедры садоплодоводства и защиты растений, секретарь Կրթություն և վերապատրաստում 2019թ. անգլերեն լեզվի իմացության հավաստագիր, C1 մակարդակ 2019թ. «Գյուղատնտեսության ապահովագրություն. վնասի գնահատում» թեմայով ուսուցողական կուրսերի հավաստագիր, Երևան 2018թ. ՀԱԱՀ-ի ուսանողների և

Симонян Арман Робертович

Симонян Арман Робертович

Декан факультета аграрной инженерии& .swp_social_panel { display: none; } .entry-header { display: none; } Симонян Арман Робертович Дата рождения ----. manchars@mail.ru Декан факультета аграрной инженерии Կրթություն և վերապատրաստում 2013թ. մասնակցություն, միջազգային գիտափորձնական գիտաժողով, Կուբանի պետական ագրարային համալսարան, գերմանական «CLAAS» ընկերություն 2010թ. դոկտորանտուրա, «Էրասմուս Մունդուս» ծրագրի շրջանակներում, բուլղարերենի դասընթացներ, Ռուսեի համալսարան, Բուլղարիա 2010թ. մասնակցություն, միջազգային գիտաժողովներ,