Ректорат

Попечительский совет — высший управленческий и контрольный орган университета. Он формируется сроком на пять лет.
В попечительский совет входят представители исполнительного органа РА (правительства РА), уполномоченного органа (министерства образования и науки РА), а также профессорско-преподавательского состава и студентов НАУА – всего 28 человек.
Попечительский совет утверждает годичные и долгосрочные стратегические программы деятельности университета, бюджет, принимает ежегодные отчеты ректора о деятельности университета, утверждает регламент работы совета, процедуру избрания ректора, избирает ректора, в случае необходимости обсуждает и в установленном порядке представляет в исполнительный орган РА предложения по внесению изменений и дополнений в устав НАУА.

Закоян Грачья Самвелович

Закоян Грачья Самвелович

Проректор по учебной работе, исполняющий обязанности ректора (председатель)& Закоян Грачья Самвелович Дата рождения 23.10.1972 [email protected] Проректор по учебной работе, исполняющий обязанности ректора Образование и стажировки 1995 г. - окончил экономический факультет Армянской сельскохозяйственной академии 1998 г. - окончил аспирантуру НИИ экономики сельского хозяйства Принимал участие в международных тренингах, программах по обмену опытом, выступал с научными

Цпнецян Грачья Сергеевич

Цпнецян Грачья Сергеевич

Проректор по научной работе& Грачья Сергеевич Цпнецян Дата рождения 20.10.1961 [email protected] Проректор по научной работе Կրթություն և վերապատրաստում 2023 թ. 27 - 30 ապրիլի, մասնակցություն, զեկուցում «Եվրասիական տնտեսական ինտեգրումը եւ հարակայուն զարգացումը համաշխարհային վերափոխումների պայմաններում» խորագրով միջազգային գիտագործնական խորհրդաժողովում, հավաստագիր 1984-1987թթ. ասպիրանտուրա, Գյուղատնտեսության էկոնոմիկայի և կազմակերպման հայկական գիտահետազոտական ինստիտուտ 1978-1983թթ. սովորել և ավարտել է Հայկական

Ованесян Арам Арсенович

Ованесян Арам Арсенович

Проректор по хозяйственной работе& Ованесян Арам Арсенович Дата рождения 07.02.1966 [email protected] Проректор по хозяйственной работе, канд. техн. наук, доцент Կրթություն և վերապատրաստում 1983-1988թթ. սովորել և ավարտել է Հայկական գյուղատնտեսական ինստիտուտի Գյուղատնտեսության մեքենայացման ֆակուլտետը` «Գյուղատնտեսության մեքենայացում» մասնագիտությամբ՝ գերազանցությամբ: Աշխատանքային փորձ 2022 թ․ մայիսից ՀԱԱՀ, Տնտեսական աշխատանքների գծով պրոռեկտոր 2019թ. հունվարից - 2021թ․ սեպտեմբեր ՀԱԱՀ, Ագրարային ճարտարագիտության

Мовсисян Мариам Самвеловна

Мовсисян Мариам Самвеловна

Проректор по международным связям и образовательным реформам& Мовсисян Мариам Самвеловна Дата рождения 16.08.1982 [email protected] Проректор по международным связям и образовательным реформам Կրթություն և վերապատրաստում 03.2010 թ. – մինչ օրս ԵՊՀ սոցիալական փիլիսոփայության և բարոյագիտության ամբիոնի հայցորդ Թեմա՝ «Անցումային հասարակության ազգային կրթական համակարգերի փոխակերպումը համաշխարհայնացման պայմաններում» 09.2004–06.2006 թթ. ԵՊՀ փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ, փիլիսոփայության մագիստրոս 09.2004–06.2005

Мнацаканян Лусине Воскановна

Мнацаканян Лусине Воскановна

Руководитель аппарата& Мнацаканян Лусине Воскановна Дата рождения 22.01.1977 [email protected] Руководитель аппарата Կրթություն և վերապատրաստում 2016թ.ապրիլ, «Մարդկային ռեսուրսների կառավարումը բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում, ուսուցում համալսարանների վարչական կազմի աջակցության ծրագրի շրջանակում, Ծաղկաձոր 2009թ. հոկտեմբեր, «Կրթական ռեսուրսների զարգացում», ուսուցում, Տեխաս, ԱՄՆ 2009թ.հուլիս, «Կանանց ձեռներեցության զարգացում», սեմինար, Երևան, ՀՀ 2008թ.հուլիս, «Գենդերային և կանանց իրավունքների իրազեկում», ուսուցում, Ծաղկաձոր, ՀՀ 2004թ.ապրիլ-մայիս, «Համայնքային

Мелконян Вачаган Рафаэлевич

Мелконян Вачаган Рафаэлевич

Директор Центра информационных технологий& Мелконян Вачаган Рафаэлевич Дата рождения 25.04.1983 [email protected] Директор Центра информационных технологий Կրթություն և վերապատրաստում 2019 թ․ վերապատրաստում TOPAS ծրագրի շրջանակներում, Բնական ռեսուրսների և բնական գիտությունների ազգային համալսարան, Ուկրաինա 2018թ. վերապատրաստում Էրազմուս ՀԳ1 ծրագրի շրջանակներում, Գրանադայի համալսարան, Իսպանիա 2017թ. մասնակցություն TEMPUS «Հայաստանում, Վրաստանում և Ուկրաինայում ցկյանս ուսուցման զարգացման ցանց» ծրագրի աշխատաժողովին, Վրաստանի

Агасарян Армен Артюшевич

Агасарян Армен Артюшевич

Начальник отдела управления учебным процессом НАУА& Агасарян Армен Артюшевич Дата рождения 01.12.1967 [email protected] Начальник отдела управления учебным процессом НАУА Կրթություն և վերապատրաստում 2003-2007թթ. ասպիրանտուրա, ՀԳԱ, Մեքենատրակտորային պարկի շահագործման ամբիոն 1985-1992թթ. սովորել և ավարտել է Հայկական գյուղատնտեսական ինստիտուտի Գյուղատնտեսության մեքենայացման ֆակուլտետը` «Գյուղ. մեքենայացում» մասնագիտությամբ 1975-1985թթ. սովորել և ավարտել է Երևանի N 159 միջնակարգ դպրոցը: Աշխատանքային փորձ

Тер-Григорян Арменак Джалладович

Тер-Григорян Арменак Джалладович

Декан агрономического факультета& Тер-Григорян Арменак Джалладович Дата рождения 14.07.1964 [email protected] Декан агрономического факультета Կրթություն և վերապատրաստում 2014թ. Training cours on Production and Post-harvest Care of Fruits and Vegetables /USDA,CARD/ 2013թ. վերապատրաստում, «Ոլորտում հիմնարար պաշտպանություն (BPITF II)», ՄԱԿ ՊԳԿ, հավաստագիր 2013թ. Training session on Pest Risk Analysis /USAID,EDMC/ 2013թ. Дополнительные принципы обеспечения безопасности в полевых условиях-Департамент

Абовян Аревик Юрьевна

Абовян Аревик Юрьевна

Декан факультета ветеринарной медицины и животноводства& Абовян Аревик Юрьевна Дата рождения 12.06.1976 [email protected] Декан факультета ветеринарной медицины и животноводства Կրթություն և վերապատրաստում 2018 թ. Եվրոպական հանձնաժողովի կողմից ֆինանսավորվող Էրասմուս + ՀԳ1 «Միջազգային կրեդիտային շարժունություն» ծրագրի շրջանակում մասնակցություն Էստոնիայի բնական գիտությունների համալսարանում կազմակերպված /Տարտու/ «Միջազգային շաբաթ» միջոցառումների շարքին, վերապատրաստում անասնաբուժության և սննդամթերքի անվտանգության ոլորտում 2016 թ.

Ованесян Асмик Вагинаковна

Ованесян Асмик Вагинаковна

И. о. декана факультета агробизнеса и экономики& Ованесян Асмик Вагинаковна Дата рождения 27.01.1973 Hasmik [email protected] И. о. декана факультета агробизнеса и экономики Կրթություն և վերապատրաստում 2006 թ TUFTS համալսարան, ԱՄՆ Հայկական դիվանագիտական ուսուցման ծրագրի վկայական,ՄՏՀ, Բոստոն 1995 - 1997 թթ. սովորել և ավարտել է Հայ-ամերիկյան համալսարանի մագիստրատուրան՝ ստանալով Քաղաքական գիտությունների մագիստրոսի կոչում 1990 - 1995

Симонян Арман Робертович

Симонян Арман Робертович

Декан факультета аграрной инженерии& Симонян Арман Робертович Дата рождения 30.01.1981 [email protected] Декан факультета аграрной инженерии Կրթություն և վերապատրաստում 2013թ. մասնակցություն, միջազգային գիտափորձնական գիտաժողով, Կուբանի պետական ագրարային համալսարան, գերմանական «CLAAS» ընկերություն 2010թ. դոկտորանտուրա, «Էրասմուս Մունդուս» ծրագրի շրջանակներում, բուլղարերենի դասընթացներ, Ռուսեի համալսարան, Բուլղարիա 2010թ. մասնակցություն, միջազգային գիտաժողովներ, «ECO VARNA», Ռուսեի համալսարան, Բուլղարիա 2008թ. վերապատրաստումներ, «TRA CECA» միջազգային

Давеян Смбат Арутович

Давеян Смбат Арутович

Декан факультета технологий продовольственных продуктов& Давеян Смбат Арутович Дата рождения 02.08.1964 [email protected] Декан факультета технологий продовольственных продуктов Կրթություն և վերապատրաստում 1982-1987 թթ. սովորել և ավարտել է Հայկական գյուղատնտեսական ինստիտուտի Հիդրոմելիորացիայի ֆակուլտետը: Աշխատանքային փորձ 2022 թվականի նոյեմբերի 30-ից ՀԱԱՀ, Պարենամթերքի տեխնոլոգիաների ֆակուլտետ, դեկան 2020 թվականի սեպտեմբերից - 2022 թ․ նոյեմբերի 30 ՀԱԱՀ, Պարենամթերքի տեխնոլոգիաների ֆակուլտետ, դեկանի

Погосян Мариам Мартиновна

Погосян Мариам Мартиновна

Главный бухгалтер& Погосян Мариам Мартиновна Дата рождения 22.08.1975 [email protected] Главный бухгалтер

Варданян Манвел Амаякович

Варданян Манвел Амаякович

Начальник юридического отдела& Варданян Манвел Амаякович Дата рождения 03.01.1955 [email protected] Начальник юридического отдела

Хачатрян Гагик Степанович

Хачатрян Гагик Степанович

И. о. директора Сисианского филиала НАУА& Хачатрян Гагик Степанович Дата рождения 14.11.1957 [email protected] И. о. директора Сисианского филиала НАУА Կրթություն և վերապատրաստում 1981թ․ գերազանցության դիպլոմով ավարտել է հայկական Գյուղատնտեսական ինստիտուտի հիդրոմելիորատիվ ֆակուլտետը՝ ստանալով ինժեներ հիդրոտեխնիկի որակավորում։ Աշխատանքային փորձ 1981-1987թթ․ աշխատել է ՀԼԿԵՄ Սիսիանի շրջկոմի, շրջսովետի գործկոմի և ՀԿԿ Սիսիանի շրջկոմի կազմակերպական բաժիններում որպես հրահանգիչ։ 1987-1991թթ․

Григорян Мери Гамлетовна

Григорян Мери Гамлетовна

И.о. директора Ванадзорского филиала НАУА& Григорян Мери Гамлетовна Дата рождения 03․07․1982 [email protected] И.о. директора Ванадзорского филиала НАУА Կրթություն և վերապատրաստում 2003-2005թթ․ - Գերազանցությամբ ավարտել է Հայկական գյուղատնտեսական ակադեմիայի մագիստրատուրան՝ «Ագրարային արտադրության էկոնոմիկա և կառավարում» մասնագիտությամբ՝ ստանալով տնտեսագետ մագիստրոսի աստիճան 1999-2003թթ․ - Գերազանցությամբ ավարտել է Հայկական գուղա­տնտեսական ակա­դե­միայի Տնտեսագիտական ֆակուլտետը՝ «Ագրարային արտա­դրության էկո­նոմիկա և կառավարում» մաս­նագիտու­թյամբ՝

Агаджанян Анна Геимовна

Агаджанян Анна Геимовна

Председатель профсоюзной организации& Агаджанян Анна Геимовна Дата рождения 05.10.1966 [email protected] Председатель профсоюзной организации Կրթություն և վերապատրաստում 2011թ. մասնակցություն, «Կենսաբանական սպառնալիքների նվազեցում» ծրագիր, ԱՄՆ, պաշտպանության պետական կոմիտե 2009թ. վերապատրաստում, Բարսելոնայի ավտոնոմ համալսարանի անասնաբուժական ֆակուլտետ, Ախտաբանական անատոմիայի ամբիոն, Տեմպուս ծրագիր 2002թ. վերապատրաստում, Երևանի Մ.Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան, Ախտաբանական անատոմիայի ամբիոն 1999-2001թթ. հայցորդ, Հայկական գյուղատնտեսական ակադեմիա, Գյուղատնտեսական

Гаспарян Гаяне Арутюновна

Гаспарян Гаяне Арутюновна

И.о. директора филиала НАУА “Научный центр земледелия, агрохимии и мелиорации им. Г. Петросяна”& Гаспарян Гаяне Арутюновна Дата рождения 08.06.1966 [email protected] И.о. директора филиала НАУА “Научный центр земледелия, агрохимии и мелиорации им. Г. Петросяна” Կրթություն և վերապատրաստում 2010թ. TEMPUS ծրագիր, «Սննդի ապահովում և պահպանում» մասնագիտությամբ մագիստրոսական ծրագրի համակարգում, ուսումնական պլանների և ծրագրերի մշակում, Հայաստանի պետական ագրարային

Меликян Андреас Шмавонович

Меликян Андреас Шмавонович

И. о. директора филиала НАУА "Научный центр агробиотехнологий" & Меликян Андреас Шмавонович Дата рождения 02.06.1963 [email protected] И.о. директора филиала НАУА "Научный центр агробиотехнологий" Կրթություն և վերապատրաստում 2012 թ. բույսերի գենետիկական ռեսուրսների պահպանման և սերմնաբուծության կազմակերպման միջազգային փորձի ուսումնասիրում, Լիլ Ֆրանսիա 2011 թ. գործուղում ջերմոցա-ջերմատնային համակարգերի արդի տեխնոլոգիաներին ծանոթանալու նպատակով, Վագենինգենի համալսարան, Հոլանդիա 1986-89 թթ. ասպիրանտուրա,

Григорян Артур Вардгесович

Григорян Артур Вардгесович

Начальник департамента агробизнеса& Григорян Артур Вардгесович   Дата рождения 17.07.1983 [email protected] Начальник департамента агробизнеса Կրթություն և վերապատրաստում 2000-2005թթ. Ագրոբիզնեսի ուսուցման կենտրոն (ATC),ՀԱԱՀ, Երևան, Հայաստան 2005-2008թթ. Ասպիրանտուրա, Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան, Տնտեսագիտության ֆակուլտետ, Երևան, Հայաստան 2009-2009թթ.Բիզնես տնտեսագիտության դեպարտամենտ, Սալոնիկի Ալեքսանդր տեխնոլոգիական կրթության ինստիտուտ, Հունաստան 2018թ.Սերտիֆիկացված Նախագծերի ղեկավարման ինստիտուտ (PMI), Նախագծերի ղեկավարման պրոֆեսիոնալ(PMP) Աշխատանքային փորձ 2018 թվականից

Самвелян Гаруш Александрович

Самвелян Гаруш Александрович

И.о. директора филиала НАУА "Воскеатский научный центр виноградарства и виноделия"& Самвелян Гаруш Александрович Дата рождения 14.10.1961 [email protected] И.о. директора филиала НАУА "Воскеатский научный центр виноградарства и виноделия" Կրթություն և վերապատրաստում 1985 թ․ ընդունվել է «Մաղարաչ» խաղողագործության և գինեգործության համամիութենական գիտահետազոտական ինստիտուտի ասպիրատուրան՝ «Գինու տեխնոլոգիա» մասնագիտությամբ 1978-1984 թթ․ սովորել և կարմիր դիպլոմով ավարտել է Հայկական գյուղատնտեսական

Алиян Торник Кярамович

Алиян Торник Кярамович

Факультет технологий продовольственных продуктов, соискатель, председатель студенческого совета НАУА& Алиян Торник Кярамович Дата рождения 25.12.1998 [email protected] Факультет технологий продовольственных продуктов, соискатель, председатель студенческого совета НАУА Կրթություն և վերապատրաստում 2021 թվականին ընդունվել և այժմ սովորում է ՀԱԱՀ մագիստրատուրայում՝ «Պարենամթերքի տեխնոլոգիա» կրթական ծրագրով 2016-2021 թթ. սովորել և ավարտել է ՀԱԱՀ, Պարենամթերքի տեխնոլոգիաների ֆակուլտետը՝ «Կաթի, կաթնամթերքի, մանկական և

Авакян Гаяне Варужановна

Авакян Гаяне Варужановна

Ученый секретарь& Авакян Гаяне Варужановна Дата рождения 03.05.1960 [email protected] Ученый секретарь Կրթություն և վերապատրաստում 2019թ. անգլերեն լեզվի իմացության հավաստագիր, C1 մակարդակ 2019թ. «Գյուղատնտեսության ապահովագրություն. վնասի գնահատում» թեմայով ուսուցողական կուրսերի հավաստագիր, Երևան 2018թ. ՀԱԱՀ-ի ուսանողների և ֆերմերների համար էտի և ձևավորման ուսուցում, ՄԱԿ-ի ՊԳԿ ENPARD ծրագիր, Երևան 2017թ. «Ոլորտում հիմնարար պաշտպանություն (BPITF II)», ՄԱԿ-ի ՊԳԿ-ի միջազգային

Даштоян Анна Левоновна

Даштоян Анна Левоновна

Директор Центра оценки и обеспечения качества& Даштоян Анна Левоновна Дата рождения 18.04.1976 [email protected] Директор Центра оценки и обеспечения качества Կրթություն և վերապատրաստում 2023 թ․ մայիս, մասնագիտական վերապատրաստում «Ստանդարտ դիալոգ» ՍՊԸ-ի ուսումնական կենտրոնում 2019թ․ վերապատրաստում, ՀՀ ԿԳՆ «Կրթության ազգային ինստիտուտ» ՓԲԸ 2016թ․, 2019թ․ վերապատրաստում «Բեկոն Պրոդուկտ» ՍՊԸ 2017թ-ից մասնակցություն, Եվրամիության կողմից ֆինանսավորվող ABIONET ծրագրի անդամ 2011թ.

Габриелян Гаяне Юриковна

Габриелян Гаяне Юриковна

И. о. директора Ширакского государственного сельскохозяйственного колледжа им. акад. М. Туманяна& Габриелян Гаяне Дата рождения [email protected] И. о. директора Ширакского государственного сельскохозяйственного колледжа им. акад. М. Туманяна

Варданян Вардан Алексанович

Варданян Вардан Алексанович

И. о. директора сельскохозяйственного колледжа НАУА им. А. Е. Кочиняна& Варданян Вардан Алексанович Дата рождения 25.03.1966 [email protected] И. о. директора сельскохозяйственного колледжа НАУА им. А. Е. Кочиняна Կրթություն և վերապատրաստում 2012թ. վերապատրաստում, Երևանի պետական ճարտարագիտական համալսարան 2009թ. մասնակցություն, դասընթաց, ագրարային կրթության բարեփոխման ծրագրով, Ագրոբիզնեսի հետազոտությունների և կրթության միջազգային կենտրոն, ԱՀԿՄԿ 2007թ. մասնակցություն, աշխատաժողով, Ֆուլդայի համալսարանի