Григорян Мери Гамлетовна

И.о. директора Ванадзорского филиала НАУА&

Meri Grigoryan git xordurd

Григорян Мери Гамлетовна

Дата рождения 03․07․1982

И.о. директора Ванадзорского филиала НАУА

Կրթություն և վերապատրաստում

2003-2005թթ․ – Գերազանցությամբ ավարտել է Հայկական գյուղատնտեսական ակադեմիայի մագիստրատուրան՝ «Ագրարային արտադրության էկոնոմիկա և կառավարում» մասնագիտությամբ՝ ստանալով տնտեսագետ մագիստրոսի աստիճան
1999-2003թթ․ – Գերազանցությամբ ավարտել է Հայկական գուղա­տնտեսական ակա­դե­միայի Տնտեսագիտական ֆակուլտետը՝ «Ագրարային արտա­դրության էկո­նոմիկա և կառավարում» մաս­նագիտու­թյամբ՝ ստանալով տնտե­սագետ-կազմակերպչի բակալավրի աստի­ճան

Աշխատանքային փորձ

2021թ.նոյեմբերից – ՀԱԱՀ, Վանաձորի մասնաճյուղ, տնօրենի պարտականությունները ժամանակավոր կատարող
2020թ.փետրվարի 3-ից մինչ 2021թ.-ի ապրիլի 1-ը – ՀԱԱՀ, Ագրոբիզնեսի կառավարման և քաղաքականության ամբիոն, դոցենտ, համատեղությամբ նաև ՀԱԱՀ Վանաձորի մասնաճյուղ
2019 թ. սեպտեմբերի 1–ից – ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն, համատեղությամբ ՀԱԱՀ Ագրոբիզնեսի կառավարման և քաղաքականության ամբիոն, դոցենտ
2014-2019 թթ. – Ագրոբիզնեսի կառավարման ամբիոնում դոցենտ, համատեղությամբ նաև ՀԱԱՀ Վանաձորի մասնաճյուղում
2012-2014 թթ. – Ագրոբիզնեսի և շուկայաբանության ֆակուլտետ, դեկանի տեղակալ, համատեղությամբ նաև Ագրոբիզնեսի կառավարման ամբիոն, դոցենտ
2009-2012 թթ. – Ագրոբիզնեսի կառավարման ամբիոն, դասախոս
2007-2009 թթ. – Ագրոբիզնեսի կառավարման ամբիոն, ասիստենտ
2005-2007 թթ․ – Ագրոբիզնեսի կառավարման ամբիոն, 1-ին կարգի լաբորանտ, համատեղությամբ 0.5 դրույք ասիստենտ

Գիտական գործունեություն

2013 թ․ դոցենտ
2010թ. տնտեսագիտության թեկնածու:

Լեզուների իմացություն

Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Գիտական հրապարակումներ

12 գիտական հոդված, 3 մեթոդական ցուցում­, համահեղինակ է 1 մե­թո­դական ցուցումի: