Учёный совет

Попечительский совет — высший управленческий и контрольный орган университета. Он формируется сроком на пять лет.
В попечительский совет входят представители исполнительного органа РА (правительства РА), уполномоченного органа (министерства образования и науки РА), а также профессорско-преподавательского состава и студентов НАУА – всего 28 человек.
Попечительский совет утверждает годичные и долгосрочные стратегические программы деятельности университета, бюджет, принимает ежегодные отчеты ректора о деятельности университета, утверждает регламент работы совета, процедуру избрания ректора, избирает ректора, в случае необходимости обсуждает и в установленном порядке представляет в исполнительный орган РА предложения по внесению изменений и дополнений в устав НАУА.

 
Закоян Грачья Самвелович

Закоян Грачья Самвелович

Проректор по учебной работе, исполняющий обязанности ректора (председатель)& Закоян Грачья Самвелович Дата рождения 23.10.1972 [email protected] Проректор по учебной работе, исполняющий обязанности ректора Образование и стажировки 1995 г. - окончил экономический факультет Армянской сельскохозяйственной академии 1998 г. - окончил аспирантуру НИИ экономики сельского хозяйства Принимал участие в международных тренингах, программах по обмену опытом, выступал с научными

Цпнецян Грачья Сергеевич

Цпнецян Грачья Сергеевич

Проректор по научной работе& Грачья Сергеевич Цпнецян Дата рождения 20.10.1961 [email protected] Проректор по научной работе Կրթություն և վերապատրաստում 2023 թ. 27 - 30 ապրիլի, մասնակցություն, զեկուցում «Եվրասիական տնտեսական ինտեգրումը եւ հարակայուն զարգացումը համաշխարհային վերափոխումների պայմաններում» խորագրով միջազգային գիտագործնական խորհրդաժողովում, հավաստագիր 1984-1987թթ. ասպիրանտուրա, Գյուղատնտեսության էկոնոմիկայի և կազմակերպման հայկական գիտահետազոտական ինստիտուտ 1978-1983թթ. սովորել և ավարտել է Հայկական

Ованесян Арам Арсенович

Ованесян Арам Арсенович

Проректор по хозяйственной работе& Ованесян Арам Арсенович Дата рождения 07.02.1966 [email protected] Проректор по хозяйственной работе, канд. техн. наук, доцент Կրթություն և վերապատրաստում 1983-1988թթ. սովորել և ավարտել է Հայկական գյուղատնտեսական ինստիտուտի Գյուղատնտեսության մեքենայացման ֆակուլտետը` «Գյուղատնտեսության մեքենայացում» մասնագիտությամբ՝ գերազանցությամբ: Աշխատանքային փորձ 2022 թ․ մայիսից ՀԱԱՀ, Տնտեսական աշխատանքների գծով պրոռեկտոր 2019թ. հունվարից - 2021թ․ սեպտեմբեր ՀԱԱՀ, Ագրարային ճարտարագիտության

Мовсисян Мариам Самвеловна

Мовсисян Мариам Самвеловна

Проректор по международным связям и образовательным реформам& Мовсисян Мариам Самвеловна Дата рождения 16.08.1982 [email protected] Проректор по международным связям и образовательным реформам Կրթություն և վերապատրաստում 03.2010 թ. – մինչ օրս ԵՊՀ սոցիալական փիլիսոփայության և բարոյագիտության ամբիոնի հայցորդ Թեմա՝ «Անցումային հասարակության ազգային կրթական համակարգերի փոխակերպումը համաշխարհայնացման պայմաններում» 09.2004–06.2006 թթ. ԵՊՀ փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ, փիլիսոփայության մագիստրոս 09.2004–06.2005

Мнацаканян Лусине Воскановна

Мнацаканян Лусине Воскановна

Руководитель аппарата& Мнацаканян Лусине Воскановна Дата рождения 22.01.1977 [email protected] Руководитель аппарата Կրթություն և վերապատրաստում 2016թ.ապրիլ, «Մարդկային ռեսուրսների կառավարումը բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում, ուսուցում համալսարանների վարչական կազմի աջակցության ծրագրի շրջանակում, Ծաղկաձոր 2009թ. հոկտեմբեր, «Կրթական ռեսուրսների զարգացում», ուսուցում, Տեխաս, ԱՄՆ 2009թ.հուլիս, «Կանանց ձեռներեցության զարգացում», սեմինար, Երևան, ՀՀ 2008թ.հուլիս, «Գենդերային և կանանց իրավունքների իրազեկում», ուսուցում, Ծաղկաձոր, ՀՀ 2004թ.ապրիլ-մայիս, «Համայնքային

Мелконян Вачаган Рафаэлевич

Мелконян Вачаган Рафаэлевич

Директор Центра информационных технологий& Мелконян Вачаган Рафаэлевич Дата рождения 25.04.1983 [email protected] Директор Центра информационных технологий Կրթություն և վերապատրաստում 2019 թ․ վերապատրաստում TOPAS ծրագրի շրջանակներում, Բնական ռեսուրսների և բնական գիտությունների ազգային համալսարան, Ուկրաինա 2018թ. վերապատրաստում Էրազմուս ՀԳ1 ծրագրի շրջանակներում, Գրանադայի համալսարան, Իսպանիա 2017թ. մասնակցություն TEMPUS «Հայաստանում, Վրաստանում և Ուկրաինայում ցկյանս ուսուցման զարգացման ցանց» ծրագրի աշխատաժողովին, Վրաստանի

Агасарян Армен Артюшевич

Агасарян Армен Артюшевич

Начальник отдела управления учебным процессом НАУА& Агасарян Армен Артюшевич Дата рождения 01.12.1967 [email protected] Начальник отдела управления учебным процессом НАУА Կրթություն և վերապատրաստում 2003-2007թթ. ասպիրանտուրա, ՀԳԱ, Մեքենատրակտորային պարկի շահագործման ամբիոն 1985-1992թթ. սովորել և ավարտել է Հայկական գյուղատնտեսական ինստիտուտի Գյուղատնտեսության մեքենայացման ֆակուլտետը` «Գյուղ. մեքենայացում» մասնագիտությամբ 1975-1985թթ. սովորել և ավարտել է Երևանի N 159 միջնակարգ դպրոցը: Աշխատանքային փորձ

Тер-Григорян Арменак Джалладович

Тер-Григорян Арменак Джалладович

Декан агрономического факультета& Тер-Григорян Арменак Джалладович Дата рождения 14.07.1964 [email protected] Декан агрономического факультета Կրթություն և վերապատրաստում 2014թ. Training cours on Production and Post-harvest Care of Fruits and Vegetables /USDA,CARD/ 2013թ. վերապատրաստում, «Ոլորտում հիմնարար պաշտպանություն (BPITF II)», ՄԱԿ ՊԳԿ, հավաստագիր 2013թ. Training session on Pest Risk Analysis /USAID,EDMC/ 2013թ. Дополнительные принципы обеспечения безопасности в полевых условиях-Департамент

Абовян Аревик Юрьевна

Абовян Аревик Юрьевна

Декан факультета ветеринарной медицины и животноводства& Абовян Аревик Юрьевна Дата рождения 12.06.1976 [email protected] Декан факультета ветеринарной медицины и животноводства Կրթություն և վերապատրաստում 2018 թ. Եվրոպական հանձնաժողովի կողմից ֆինանսավորվող Էրասմուս + ՀԳ1 «Միջազգային կրեդիտային շարժունություն» ծրագրի շրջանակում մասնակցություն Էստոնիայի բնական գիտությունների համալսարանում կազմակերպված /Տարտու/ «Միջազգային շաբաթ» միջոցառումների շարքին, վերապատրաստում անասնաբուժության և սննդամթերքի անվտանգության ոլորտում 2016 թ.

Ованесян Асмик Вагинаковна

Ованесян Асмик Вагинаковна

И. о. декана факультета агробизнеса и экономики& Ованесян Асмик Вагинаковна Дата рождения 27.01.1973 Hasmik [email protected] И. о. декана факультета агробизнеса и экономики Կրթություն և վերապատրաստում 2006 թ TUFTS համալսարան, ԱՄՆ Հայկական դիվանագիտական ուսուցման ծրագրի վկայական,ՄՏՀ, Բոստոն 1995 - 1997 թթ. սովորել և ավարտել է Հայ-ամերիկյան համալսարանի մագիստրատուրան՝ ստանալով Քաղաքական գիտությունների մագիստրոսի կոչում 1990 - 1995

Симонян Арман Робертович

Симонян Арман Робертович

Декан факультета аграрной инженерии& Симонян Арман Робертович Дата рождения 30.01.1981 [email protected] Декан факультета аграрной инженерии Կրթություն և վերապատրաստում 2013թ. մասնակցություն, միջազգային գիտափորձնական գիտաժողով, Կուբանի պետական ագրարային համալսարան, գերմանական «CLAAS» ընկերություն 2010թ. դոկտորանտուրա, «Էրասմուս Մունդուս» ծրագրի շրջանակներում, բուլղարերենի դասընթացներ, Ռուսեի համալսարան, Բուլղարիա 2010թ. մասնակցություն, միջազգային գիտաժողովներ, «ECO VARNA», Ռուսեի համալսարան, Բուլղարիա 2008թ. վերապատրաստումներ, «TRA CECA» միջազգային

Давеян Смбат Арутович

Давеян Смбат Арутович

Декан факультета технологий продовольственных продуктов& Давеян Смбат Арутович Дата рождения 02.08.1964 [email protected] Декан факультета технологий продовольственных продуктов Կրթություն և վերապատրաստում 1982-1987 թթ. սովորել և ավարտել է Հայկական գյուղատնտեսական ինստիտուտի Հիդրոմելիորացիայի ֆակուլտետը: Աշխատանքային փորձ 2022 թվականի նոյեմբերի 30-ից ՀԱԱՀ, Պարենամթերքի տեխնոլոգիաների ֆակուլտետ, դեկան 2020 թվականի սեպտեմբերից - 2022 թ․ նոյեմբերի 30 ՀԱԱՀ, Պարենամթերքի տեխնոլոգիաների ֆակուլտետ, դեկանի

Амбарцумян Гарегин Рудикович

Амбарцумян Гарегин Рудикович

Начальник департамента международных связей& Амбарцумян Гарегин Рудикович Дата рождения 11.02.1978 [email protected] Начальник департамента международных связей Կրթություն և վերապատրաստում 2011թ. մասնակցություն, դասընթաց, Վերջնարդյունքների վրա հիմնված դասընթացի մշակում և կառավարում, Ծաղկաձոր 2011թ. մասնակցություն, դասընթաց, Կրթության որակի ապահովում, կրթական բարեփոխումներ և կրեդիտային համակարգի ներդրում, Կասելի և Ֆուլդայի համալսարաններ, Գերմանիա 2010թ. Summer School 2010, Բնապահպանություն և կենսաբազմազանություն, Բելովեժա, Կաթնասունների

Погосян Мариам Мартиновна

Погосян Мариам Мартиновна

Главный бухгалтер& Погосян Мариам Мартиновна Дата рождения 22.08.1975 [email protected] Главный бухгалтер

Варданян Манвел Амаякович

Варданян Манвел Амаякович

Начальник юридического отдела& Варданян Манвел Амаякович Дата рождения 03.01.1955 [email protected] Начальник юридического отдела

Геворгян Эмиль Федорович

Геворгян Эмиль Федорович

Консультант по развитию экологических образовательных программ& Геворгян Эмиль Федорович Дата рождения 05.22.1981 [email protected] Консультант по развитию экологических образовательных программ Կրթություն և վերապատրաստում 2023թ․ (ապրիլ-հունիս)․ Առցանց վերապատրաստում՝ Ամերիկյան բնական ռեսուրսների կառավարման ինստիտուտի և Ցյուրիխի տեխնիկական բարձրագույն դպրոցի համատեղ իրականացրած «Բնական ռեսուրսների կառավարում և էներգետիկ վերափոխում՝ քաղաքականություն և գործնական կիրառություն» դասընթացի շրջանակում 2012թ․ (հունվար-դեկտեմբեր)․ Հետբուհական կրթություն՝ Զարգացման

Хачатрян Гагик Степанович

Хачатрян Гагик Степанович

И. о. директора Сисианского филиала НАУА& Хачатрян Гагик Степанович Дата рождения 14.11.1957 [email protected] И. о. директора Сисианского филиала НАУА Կրթություն և վերապատրաստում 1981թ․ գերազանցության դիպլոմով ավարտել է հայկական Գյուղատնտեսական ինստիտուտի հիդրոմելիորատիվ ֆակուլտետը՝ ստանալով ինժեներ հիդրոտեխնիկի որակավորում։ Աշխատանքային փորձ 1981-1987թթ․ աշխատել է ՀԼԿԵՄ Սիսիանի շրջկոմի, շրջսովետի գործկոմի և ՀԿԿ Սիսիանի շրջկոմի կազմակերպական բաժիններում որպես հրահանգիչ։ 1987-1991թթ․

Григорян Мери Гамлетовна

Григорян Мери Гамлетовна

И.о. директора Ванадзорского филиала НАУА& Григорян Мери Гамлетовна Дата рождения 03․07․1982 [email protected] И.о. директора Ванадзорского филиала НАУА Կրթություն և վերապատրաստում 2003-2005թթ․ - Գերազանցությամբ ավարտել է Հայկական գյուղատնտեսական ակադեմիայի մագիստրատուրան՝ «Ագրարային արտադրության էկոնոմիկա և կառավարում» մասնագիտությամբ՝ ստանալով տնտեսագետ մագիստրոսի աստիճան 1999-2003թթ․ - Գերազանցությամբ ավարտել է Հայկական գուղա­տնտեսական ակա­դե­միայի Տնտեսագիտական ֆակուլտետը՝ «Ագրարային արտա­դրության էկո­նոմիկա և կառավարում» մաս­նագիտու­թյամբ՝

Агаджанян Анна Геимовна

Агаджанян Анна Геимовна

Председатель профсоюзной организации& Агаджанян Анна Геимовна Дата рождения 05.10.1966 [email protected] Председатель профсоюзной организации Կրթություն և վերապատրաստում 2011թ. մասնակցություն, «Կենսաբանական սպառնալիքների նվազեցում» ծրագիր, ԱՄՆ, պաշտպանության պետական կոմիտե 2009թ. վերապատրաստում, Բարսելոնայի ավտոնոմ համալսարանի անասնաբուժական ֆակուլտետ, Ախտաբանական անատոմիայի ամբիոն, Տեմպուս ծրագիր 2002թ. վերապատրաստում, Երևանի Մ.Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան, Ախտաբանական անատոմիայի ամբիոն 1999-2001թթ. հայցորդ, Հայկական գյուղատնտեսական ակադեմիա, Գյուղատնտեսական

Амирян Ара Карапетович

Амирян Ара Карапетович

Завотделом управления качеством Центра оценки и обеспечения качества& Амирян Ара Карапетович Дата рождения 25.04.1957 [email protected] Завотделом управления качеством Центра оценки и обеспечения качества Կրթություն և վերապատրաստում 2012թ. վերապատրաստում, դասընթացներ, SolidWorks ծրագրով, Երևանի պետական ճարտարագիտական համալսարան 2011թ. վերապատրաստում, Աախենի տեխնիկական համալսարան, Գերմանիայի Դաշնության 2008թ. դասավանդում և գիտական հետազոտություններ, Եվրոպական հանձնաժողովի «Էրազմուս Մունդուս» ծրագրի շրջանակներում, Վիանա դու

Гаспарян Гаяне Арутюновна

Гаспарян Гаяне Арутюновна

И.о. директора филиала НАУА “Научный центр земледелия, агрохимии и мелиорации им. Г. Петросяна”& Гаспарян Гаяне Арутюновна Дата рождения 08.06.1966 [email protected] И.о. директора филиала НАУА “Научный центр земледелия, агрохимии и мелиорации им. Г. Петросяна” Կրթություն և վերապատրաստում 2010թ. TEMPUS ծրագիր, «Սննդի ապահովում և պահպանում» մասնագիտությամբ մագիստրոսական ծրագրի համակարգում, ուսումնական պլանների և ծրագրերի մշակում, Հայաստանի պետական ագրարային

Акопян Аракся Мишаевна

Акопян Аракся Мишаевна

И.о. директора лицея общеобразовательных программ НАУА& Акопян Аракся Мишаевна Дата рождения 11.08.1971 [email protected] И.о. директора лицея общеобразовательных программ НАУА Կրթություն և վերապատրաստում 2018 թ.մասնակցություն «Մեդիա նախաձեռնությունների կենտրոնի» կողմից կազմակերպված մեդիա գրագիտության դասընթացներին 2014 թ. վերապատրաստում, ՀՊՄՀ, Մայրենիի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն 2013 թ. մասնակցություն, դասընթաց, «Արդյունքի ձևավորմանը միտված ուսումնական ծրագրերով ուսումնառության կազմակերպում և իրականացում»

Меликян Андреас Шмавонович

Меликян Андреас Шмавонович

И. о. директора филиала НАУА "Научный центр агробиотехнологий" & Меликян Андреас Шмавонович Дата рождения 02.06.1963 [email protected] И.о. директора филиала НАУА "Научный центр агробиотехнологий" Կրթություն և վերապատրաստում 2012 թ. բույսերի գենետիկական ռեսուրսների պահպանման և սերմնաբուծության կազմակերպման միջազգային փորձի ուսումնասիրում, Լիլ Ֆրանսիա 2011 թ. գործուղում ջերմոցա-ջերմատնային համակարգերի արդի տեխնոլոգիաներին ծանոթանալու նպատակով, Վագենինգենի համալսարան, Հոլանդիա 1986-89 թթ. ասպիրանտուրա,

Читчян Тигран Жирайрович

Читчян Тигран Жирайрович

Доцент кафедры морфологии и животноводства& Читчян Тигран Жирайрович Дата рождения 21.01.1955 [email protected] Доцент кафедры морфологии и животноводства Կրթություն և վերապատրաստում 2009 թ. վերապատրաստում, Tempus ծրագիր, Անասնաբուժական դպրոց, Թուլուզ, Ֆրանսիա 2005 թ. վերապատրաստում, «Կենդանիների բարեկեցություն» մասնագիտությամբ Սլովակիա 2003 թ. վերապատրաստում, «Կենդանիների գենետիկական ռեսուրսների պահպանում», FAO, Դեբրեցեն, Հունգարիա 1999 թ. վերապատրաստում, «Կաթի արտադրության տեխնոլոգիա» խորագրով, Իսրայել, Moshav

Сукиасян Карине Абериковна

Сукиасян Карине Абериковна

И. о. завкафедрой ветеринарии& Сукиасян Карине Абериковна Дата рождения 24.01.1958 [email protected] И. о. завкафедрой ветеринарии Կրթություն և վերապատրաստում Կրթություն և վերապատրաստում 2009 թ. վերապատրաստում, «Տեմպուս» ծրագրով, Թուլուզի անասնաբուժական դպրոց, Ֆրանսիայի Հանրապետություն 2008 թ. վերապատրաստում, Երևանի Մ․Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան, Դեղաբանության ամբիոն 2006 թ. վերապատրաստում, Երևանի պետական համալսարան 1996-2000 թթ. հայցորդ, ՀՊԱՀ, Թերապիայի, ախտորոշաբանության և

Есоян Арамаис Мясникович

Есоян Арамаис Мясникович

Завкафедрой автотракторов и сельскохозяйственных машин& Есоян Арамаис Мясникович Дата рождения 15.05.1962 [email protected] Завкафедрой автотракторов и сельскохозяйственных машин Կրթություն և վերապատրաստում 1990-1994 թթ. հայցորդ, Հայկական գյուղատնտեսական ինստիտուտ 1979-1984 թթ. սովորել և ավարտել է Հայկական գյուղատնտեսական ինստիտուտի, Գյուղատնտեսական մեքենայացման ֆակուլտետը` «Գյուղատնտեսության մեքենայացում» մասնագիտությամբ: Աշխատանքային փորձ 2019 թ․ օգոստոսից ՀԱԱՀ, Ավտոտրակտորների և գյուղատնտեսական մեքենաների ամբիոն, վարիչ 2018-2019 թ․

Царукян Роза Левоновна

Царукян Роза Левоновна

Генеральный директор научно-производственного центра "Мульти Агро"& Царукян Роза Левоновна Дата рождения 19.11.1933 multi-agro.am Генеральный директор научно-производственного центра "Мульти Агро" Կրթություն և վերապատրաստում 1960 թ. ընդունվել է Մոսկվայի ֆինանսական կոմբինատի հայկական մասնաճյուղը և ավարտել այն՝ ստանալով արդյունաբերության հաշվապահի որակավորում 1986-1987 թթ. - սովորել և գերազանցությամբ ավարտել է Հայկական գյուղատնտեսական ինստիտուտի ֆինանսական ֆակուլտետը՝ մասնակցելով նաև ղեկավար կադրերի

Григорян Артур Вардгесович

Григорян Артур Вардгесович

Начальник департамента агробизнеса& Григорян Артур Вардгесович   Дата рождения 17.07.1983 [email protected] Начальник департамента агробизнеса Կրթություն և վերապատրաստում 2000-2005թթ. Ագրոբիզնեսի ուսուցման կենտրոն (ATC),ՀԱԱՀ, Երևան, Հայաստան 2005-2008թթ. Ասպիրանտուրա, Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան, Տնտեսագիտության ֆակուլտետ, Երևան, Հայաստան 2009-2009թթ.Բիզնես տնտեսագիտության դեպարտամենտ, Սալոնիկի Ալեքսանդր տեխնոլոգիական կրթության ինստիտուտ, Հունաստան 2018թ.Սերտիֆիկացված Նախագծերի ղեկավարման ինստիտուտ (PMI), Նախագծերի ղեկավարման պրոֆեսիոնալ(PMP) Աշխատանքային փորձ 2018 թվականից

Самвелян Гаруш Александрович

Самвелян Гаруш Александрович

И.о. директора филиала НАУА "Воскеатский научный центр виноградарства и виноделия"& Самвелян Гаруш Александрович Дата рождения 14.10.1961 [email protected] И.о. директора филиала НАУА "Воскеатский научный центр виноградарства и виноделия" Կրթություն և վերապատրաստում 1985 թ․ ընդունվել է «Մաղարաչ» խաղողագործության և գինեգործության համամիութենական գիտահետազոտական ինստիտուտի ասպիրատուրան՝ «Գինու տեխնոլոգիա» մասնագիտությամբ 1978-1984 թթ․ սովորել և կարմիր դիպլոմով ավարտել է Հայկական գյուղատնտեսական

Согомонян Давид Александрович

Согомонян Давид Александрович

Представитель частного предпринимательства& Согомонян Давид Александрович Дата рождения 18.01.1987 [email protected] Представитель частного предпринимательства Կրթություն և վերապատրաստում 2010-2013թթ. ասպիրանտուրա, Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան 2008-2010թթ. մագիստրատուրա, ՀՊԱՀ, «Հողաշինարարություն և հողային կադաստր» մասնագիտությամբ 2004-2008թթ. սովորել և ավարտել է Հայաստանի պետական ագրարային համալսարանը՝ «Հողաշինարարություն և հողային կադաստր» մասնագիտությամբ 1994-2004թթ. սովորել և ավարտել է Երևանի թիվ 119 միջնակարգ դպրոցը: Աշխատանքային

Авакян Гаяне Варужановна

Авакян Гаяне Варужановна

Ученый секретарь& Авакян Гаяне Варужановна Дата рождения 03.05.1960 [email protected] Ученый секретарь Կրթություն և վերապատրաստում 2019թ. անգլերեն լեզվի իմացության հավաստագիր, C1 մակարդակ 2019թ. «Գյուղատնտեսության ապահովագրություն. վնասի գնահատում» թեմայով ուսուցողական կուրսերի հավաստագիր, Երևան 2018թ. ՀԱԱՀ-ի ուսանողների և ֆերմերների համար էտի և ձևավորման ուսուցում, ՄԱԿ-ի ՊԳԿ ENPARD ծրագիր, Երևան 2017թ. «Ոլորտում հիմնարար պաշտպանություն (BPITF II)», ՄԱԿ-ի ՊԳԿ-ի միջազգային

Товмасян Гагик Азатович

Товмасян Гагик Азатович

Завкафедрой растениеводства и почвоведения& Товмасян Гагик Азатович Дата рождения 12.04.1968 [email protected] Завкафедрой растениеводства и почвоведения Կրթություն և վերապատրաստում 2014թ. վերապատրաստում, դասընթացներ, Սննդամթերքի անվտանգության ոլորտի ռիսկերի գնահատման և վերլուծության գիտական կենտրոն ՊՈԱԿ, Բույսերի պաշտպանության բաժանմունք 2006թ. վերապատրաստում, դասընթացներ, Հայկական անասնաբուծության և անասնաբուժության գիտական կենտրոն 2004թ. մասնակցություն, հողերի կառավարման, հակաէրոզիոն միջոցառումների ուսումնասիրման, բնական ռեսուրսների կառավարման խորհրդատվական փորձի

Пилосян Рузанна Георгиевна

Пилосян Рузанна Георгиевна

Завкафедрой армянского и иностранных языков& Пилосян Рузанна Георгиевна Дата рождения 03.07.1964 [email protected]  Завкафедрой армянского и иностранных языков Կրթություն և վերապատրաստում 2005-2010թթ. հայցորդ, ԵՊՄՀ, Օտար լեզուների դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն 2009թ. վերապատրաստում, դասընթացներ, “Quality Assurance of Education, International Center for Agribusiness Research and Education, Armenia’' ծրագիր, ՀՊԱՀ 2007թ. վերապատրաստում, դասընթացներ, “Developing Course Syllabi and Course Grades in

Арутюнян Лусине Ромиковна

Арутюнян Лусине Ромиковна

Завкафедрой биологических наук и общей химии& Арутюнян Лусине Ромиковна Дата рождения 13.09.1980  [email protected][email protected] Завкафедрой биологических наук и общей химии Կրթություն և վերապատրաստում 1997-2001թթ. ԵՊՀ, Քիմիայի ֆակուլտետ, բակալավրիատ 2001-2003 թթ. ԵՊՀ, Քիմիայի ֆակուլտետ. մագիստրատուրա 2003-2006 թթ. ԵՊՀ, Քիմիայի ֆակուլտետ, ասպիրանտուրա Աշխատանքային փորձ 2023 թ․ հունիսից ՀԱԱՀ, Կենսագիտության և ընդհանուր քիմիայի ամբիոնի վարիչ 2022 թվականի դեկտեմբերի 5-ից

Караханян Марина Георгиевна

Караханян Марина Георгиевна

Завкафедрой технологий переработки продуктов животноводства& Караханян Марина Георгиевна Дата рождения 14.10.1974 [email protected] Завкафедрой технологий переработки продуктов животноводства Կրթություն և վերապատրաստում 2015թ. մասնակցություն, ANSEF biotech N 3816 «Կաթնաթթվային բակտերիաները և խմորասնկերը նոր ֆունկցիոնալ սննդի համար» նախագիծ, ղեկավար 2014թ. վերապատրաստում, դասընթացներ, GradeA Pasteurized Milk Ordinance ծրագիր, USDA և CARD 2014թ. վերապատրաստում, դասընթացներ, Good Manufacturing Practices and Basic

Даштоян Анна Левоновна

Даштоян Анна Левоновна

Директор Центра оценки и обеспечения качества& Даштоян Анна Левоновна Дата рождения 18.04.1976 [email protected] Директор Центра оценки и обеспечения качества Կրթություն և վերապատրաստում 2023 թ․ մայիս, մասնագիտական վերապատրաստում «Ստանդարտ դիալոգ» ՍՊԸ-ի ուսումնական կենտրոնում 2019թ․ վերապատրաստում, ՀՀ ԿԳՆ «Կրթության ազգային ինստիտուտ» ՓԲԸ 2016թ․, 2019թ․ վերապատրաստում «Բեկոն Պրոդուկտ» ՍՊԸ 2017թ-ից մասնակցություն, Եվրամիության կողմից ֆինանսավորվող ABIONET ծրագրի անդամ 2011թ.

Мармарян Юрий Гиголович

Мармарян Юрий Гиголович

Директор Исследовательского центра селекции, генетики и кормления сельскохозяйственных животных& Мармарян Юрий Гиголович Дата рождения ՓՓ [email protected] Директор Исследовательского центра селекции, генетики и кормления сельскохозяйственных животных Կրթություն և վերապատրաստում 1970-1973թթ. ասպիրանտուրա, Երևանի անասնաբուծական-անասնաբուժական ինստիտուտ, Մասնավոր անասնաբուծության ամբիոն 1961թ. ավարտել է Երևանի անասնաբուծական-անասնաբուժական ինստիտուտի Անասնաբուծական ֆակուլտետը: Աշխատանքային փորձ 2018 թվականից ՀԱԱՀ, գյուղատնտեսական կենդանիների սելեկցիայի, գենետիկայի և կերակրման

Пипоян Давид Ашотович

Пипоян Давид Ашотович

Руководитель центра оценки рисков продовольственной цепочки "Центра эколого-ноосферических исследований" НАН РА& Пипоян Давид Ашотович Дата рождения 28.03.1987 [email protected] Руководитель центра оценки рисков продовольственной цепочки "Центра эколого-ноосферических исследований" НАН РА Կրթություն և վերապատրաստում 25-28/11/2019 - Եվրոպական հանձնաժողովի (EC) Better Training for Safer Food (BTSF) նախաձեռնության կողմից կազմակերպված աշխատաժողով (Իսպանիա, Մադրիդ) 25-28/2/2019 - Եվրոպական հանձնաժողովի (EC) Better

Алтунян Артур Вагинакович

Алтунян Артур Вагинакович

Доцент кафедры инженерии машинооборудования и технической безопасности& Алтунян Артур Вагинакович Дата рождения 28.04.1984 [email protected] Доцент кафедры инженерии машинооборудования и технической безопасности Կրթություն և վերապատրաստում 2019 թ․ հուլիսի 1-5-ը, միջազգային ամառային դպրոց, վերապատրաստում Ռադբաուդի համալսարանում, մասնակցություն «Համակարգված գրականության ակնարկի մշակումը քեզ համար» թեմայով դասընթացին 2013-2015թթ. մագիստրատուրա, ՀԱԱՀ, Ֆինանսների և վարկի ամբիոն 2006-2009թթ. ասպիրանտուրա, ՀՊԱՀ, Գյուղատնտեսական և

Габриелян Гаяне Юриковна

Габриелян Гаяне Юриковна

И. о. директора Ширакского государственного сельскохозяйственного колледжа им. акад. М. Туманяна& Габриелян Гаяне Дата рождения [email protected] И. о. директора Ширакского государственного сельскохозяйственного колледжа им. акад. М. Туманяна

Варданян Вардан Алексанович

Варданян Вардан Алексанович

И. о. директора сельскохозяйственного колледжа НАУА им. А. Е. Кочиняна& Варданян Вардан Алексанович Дата рождения 25.03.1966 [email protected] И. о. директора сельскохозяйственного колледжа НАУА им. А. Е. Кочиняна Կրթություն և վերապատրաստում 2012թ. վերապատրաստում, Երևանի պետական ճարտարագիտական համալսարան 2009թ. մասնակցություն, դասընթաց, ագրարային կրթության բարեփոխման ծրագրով, Ագրոբիզնեսի հետազոտությունների և կրթության միջազգային կենտրոն, ԱՀԿՄԿ 2007թ. մասնակցություն, աշխատաժողով, Ֆուլդայի համալսարանի

Казумян Карен Норикович

Казумян Карен Норикович

Завотделом виноградарства и виноделия филиала НАУА "Воскеатский научный центр виноградарства и виноделия"& Казумян Карен Норикович Дата рождения 01.01.1948 [email protected] Завотделом виноградарства и виноделия филиала НАУА "Воскеатский научный центр виноградарства и виноделия" Կրթություն և վերապատրաստում 1964 թվականին ավարտել է միջնակարգ դպրոցը Սովորել և ավարտել է Հայկական գյուղատնտեսական ինստիտուտը՝ «Այգեգործություն և պտղաբուծություն» մասնագիտությամբ՝ ստանալով գիտնական-ագրոնոմի որակավորում: Աշխատանքային

Барсегян Марина Сергеевна

Барсегян Марина Сергеевна

И. о. завкафедрой инженерии машинооборудования и технической безопасности& Барсегян Марина Сергеевна Дата рождения Փ [email protected] И. о. завкафедрой инженерии машинооборудования и технической безопасности Կրթություն և վերապատրաստում 2011-2014 թթ. հայցորդ, ՀԱԱՀ, Ավտոմոբիլների և տրակտորների ամբիոն 2002-2006 թթ. սովորել և ավարտել է Հայկական գյուղատնտեսական ակադեմիան` «Փոխադրումների կազմակերպումը և կառավարումը տրանսպորտում, ճանապարհային երթևեկության կազմակերպում» մասնագիտությամբ 1985-1991 թթ. սովորել

Алтунян Сирануш Арутюновна

Алтунян Сирануш Арутюновна

Завкафедрой ветеринарно-санитарной экспертизы, безопасности продуктов питания и гигиены& Алтунян Сирануш Арутюновна Дата рождения Փ [email protected] Завкафедрой ветеринарно-санитарной экспертизы, безопасности продуктов питания и гигиены Կրթություն և վերապատրաստում 2023 թ. հուլիսի 10-14, վերապատրաստում՝ Էրազմուս+ ծրագրի շրջանակում, Թրակիայի Դեմոկրիտուս համալսարան 2021 թ․ մարտի 29-ից ապրիլի 9-ը վերապատրաստման դասընթացներ՝ «Սննդի հիգիենայի արդի հարցեր» թեմայով, Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական

Григорян Лиана Айковна

Григорян Лиана Айковна

Директор Исследовательского центра ветерринарии и ветеринарно-санитарной экспертизы& Григорян Лиана Айковна Дата рождения Փ [email protected] Директор Исследовательского центра ветерринарии и ветеринарно-санитарной экспертизы Կրթություն և վերապատրաստում 2013-2014թթ. վերապատրաստում, կենսաբանության ոլորտում ներգրավման համագործակցային ծրագիր 2008թ. մասնակցություն, դասընթացներ, կրեդիտային համակարգի ուսուցում 2001-2005թթ. ասպիրանտուրա, ՀԳԱ, Համաճարակաբանության և մակաբուծաբանության ամբիոն 2003-2005թթ. մասնակցություն, դասընթացներ, անգլերեն լեզու, ԱՄՆ, գյուղատնտեսության դեպարտամենտ 1996-2001թթ. սովորել և

Хачатрян Лиана Альбертовна

Хачатрян Лиана Альбертовна

Доцент кафедры управления и политики агробизнеса& Хачатрян Лиана Альбертовна Дата рождения 17.07.1979 [email protected] Доцент кафедры управления и политики агробизнеса Կրթություն և վերապատրաստում 2023 թ․ մայիսի 22-26-ը, մասնակցություն, վերապատրաստման միջազգային շաբաթ, Տուշայի համալսարան, Իտալիա 2021 թ․ հունիս մասնակցություն «Burke-Litwin-ի կազմակերպական փոփոխությունները և արդյունավետության մոդելը» թեմայով վերապատրաստման դասընթացին 2004-2010թթ. ասպիրանտուրա՝ Ը.00.02- «Տնտեսության, նրա ճյուղերի տնտեսագիտության և կառավարում»

Хачатрян Акоп Айкович

Хачатрян Акоп Айкович

Завкафедрой даталогии& Хачатрян Акоп Айкович Дата рождения Փ [email protected] Завкафедрой даталогии Կրթություն և վերապատրաստում 2023 թ․ հունիսի 12-16-ը, մասնակցություն, Էրազմուս+ ՀԳ1 ծրագրի շրջանակում «Միջազգայնացում Եվրոպական նախագծերի հետազոտության եւ նորարարության միջոցով» թեմայով 5-րդ միջազգային շաբաթին, Հունաստան, Պիրեուսի համալսարան 2023 թ․ ապրիլի 17-21-ը վերապատրաստում Էրազմուս ՀԳ1 ծրագրի շրջանակում Վալյադոլիդի համալսարանում, Իսպանիա 2020 թ․ 20-31 հունվար, Training at

Арутюнян Арман Гамлетович

Арутюнян Арман Гамлетович

Завкафедрой управления и политики агробизнеса& Арутюнян Арман Гамлетович [email protected] Завкафедрой управления и политики агробизнеса Կրթություն և վերապատրաստում 2023 թ. հունիս, մասնակցություն «Ակվակուլտուրայի եւ ձկնային տնտեսության կրթության զարգացումը հանուն Կանաչ գործարքի Հայաստանում եւ Ուկրաինայում. կրթությունից դեպի էկոլոգիա» (AFISHE) Էրազմուս+ կարողությունների զարգացման ծրագրի երկրորդ հանդիպմանը, որպես փորձագետ, Նիտրա, Սլովակիայի գյուղատնտեսական համալսարան 2023 թվականի մայիսի 23-26-ը, վերապատրաստում և

Маркосян Марине Сашаевна

Маркосян Марине Сашаевна

Завкафедрой лесоведения и агроэкологии& Маркосян Марине Сашаевна Дата рождения Փ [email protected] Завкафедрой лесоведения и агроэкологии Կրթություն և վերապատրաստում 2014 թ. վերապատրաստում, NUFIC ծրագիր, UNESCO-IHE ջրերի ուսուցման համալսարան,Նիդերլանդներ 2014 թ. վերապատրաստում, Վրաստանի տեխնիկական համալսարան 2012-2013 թթ. մասնակցություն, դասընթացներ, «Թափոնների կառավարում» միջազգային ծրագիր, Լեհաստան, ՀՀ բնապահպանության նախարարություն 2005 թ. մասնակցություն, դասընթացներ, «Օրգանական գյուղատնտեսություն` տրանսֆորմացիոն և փոփոխման գործընթաց

Григорян Грачья Айказович

Григорян Грачья Айказович

И. о. завкафедрой аграрной экономики& Григорян Грачья Айказович Дата рождения 08.03.1985 hrachyagrigoryan1985@mail И. о. завкафедрой аграрной экономики Կրթություն և վերապատրաստում 2021 - 2022 թթ․ ՔԴԵԴ ԵԽ, Քաղաքական դասընթացների երևանյան դպրոց 2021 թ․ Միջազգային և անվտանգության հարցերի հայկական ինստիտուտ 2018 - 2021 թթ․ ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիա, «Քաղաքագետ» մագիստրոս 2013 - 2018 թթ․ Հայաստանի ազգային ագրարային

Киракосян Айк Сашаевич

Киракосян Айк Сашаевич

Завкафедрой физической культуры& Киракосян Айк Сашаевич Дата рождения Փ [email protected] Завкафедрой физической культуры Կրթություն և վերապատրաստում 2019թ. հանրակրթական դպրոցների տնօրենների վերապատրաստում ԿԱԻ-ում 2016թ. վերապատրաստում, Ֆիզիկական կուլտուրայի հայկական պետական ինստիտուտ, պաշտպանել է ռեֆերատ՝ «Օլիմպիական դաստիարակության առանձնահատկությունները բուհերում» թեմայով 2011թ. վերապատրաստում, Ֆիզիկական կուլտուրայի հայկական պետական ինստիտուտ, Աթլետիկայի ամբիոն 2011թ. վերապատրաստում, «Իրավախախտ անչափահասների հետ իրականացվող վերականգնողական աշխատանքներ» թեմայով,

Мармарян Гаяне Юрьевна

Мармарян Гаяне Юрьевна

Доцент кафедры биологических наук и общей химии& Мармарян Гаяне Юрьевна Дата рождения Փ [email protected] Доцент кафедры биологических наук и общей химии Կրթություն և վերապատրաստում 2023 թ. հուլիսի 10-14, վերապատրաստում՝ Էրազմուս+ ծրագրի շրջանակում, Թրակիայի Դեմոկրիտուս համալսարան 2023 թ. հունիսի 19-23-ը, դասավանդում Էրազմուս+ ՀԳ1 ծրագրի շրջանակում միջազգային հարթակում, Շչեցինի համալսարան, Լեհաստան 2023 թ. հունիս, մասնակցություն «Ակվակուլտուրայի եւ

Мелконян Анна Ованесовна

Мелконян Анна Ованесовна

И. о. завкафедрой финансов и учета& Мелконян Анна Ованесовна Дата рождения [email protected] И. о. завкафедрой финансов и учета Կրթություն և վերապատրաստում 2021 թ․ հունիս մասնակցություն «Burke-Litwin-ի կազմակերպական փոփոխությունները և արդյունավետության մոդելը» թեմայով վերապատրաստման դասընթացին 2008թ. վերապատրաստում, Երևանի պետական տնտեսագիտական համալսարան 2004-2008թթ. ասպիրանտուրա, ՀՊԱՀ, Հաշվապահական հաշվառման և վիճակագրության ամբիոն 2002-2004թթ. մագիստրատուրա, Հայկական գյուղատնտեսական ակադեմիա, «Հաշվապահական հաշվառում

Минасян Карен Жорикович

Минасян Карен Жорикович

Советник канцелярии ректора, представитель частного бизнеса& Минасян Карен Жорикович Дата рождения Советник канцелярии ректора, представитель частного бизнесаչ Կրթություն և վերապատրաստում 2013թ. դասընթացներ, «Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման համակարգերի մշակում և բարելավում» թեմայով 1999-2003թթ. ասպիրանտուրա, ՀԳԱ, Կաշվի և մորթու տեխնոլոգիայի ամբիոն 1994-1999թթ. սովորել և ավարտել է Հայկական գյուղատնտեսական ակադեմիայի Տեխնոլոգիական ֆակուլտետը՝ «Կաշվի և մորթու տեխնոլոգիա» մասնագիտությամբ: Աշխատանքային

Наджарян Мери Тиграновна

Наджарян Мери Тиграновна

И. о. завкафедрой общественных наук& Наджарян Мери Тиграновна Дата рождения 16.08.1991 [email protected] И. о. завкафедрой общественных наук Կրթություն և վերապատրաստում 2020թ․ հուլսի 4-5 մասնակցություն, Երիտասարդ պատմագետների ասոցիացիա ՀԿ-ի կողմից իրականացված Edu Armenia-ի 2020 թ․ Հայաստան-Արցախ-Սփյուռք աշխատաժողով 2020թ․հունիսի 22-27 մասնակցություն, Պարադիգմա կրթական հիմնադրամի կողմից իրականացված Edcamp Armenia 2020 ուսուցչական համաժողով 2020թ․ մասնակցություն, Teaching Academy-ի կողմից կազմակերպված

Восканян Ашот Ерджаникович

Восканян Ашот Ерджаникович

Директор Исследовательского центра аграрной политики и экономики& Восканян Ашот Ерджаникович Дата рождения [email protected] Директор Исследовательского центра аграрной политики и экономики Կրթություն և վերապատրաստում 2023 թ. 27 - 30 ապրիլի, մասնակցություն, զեկուցում «Եվրասիական տնտեսական ինտեգրումը եւ հարակայուն զարգացումը համաշխարհային վերափոխումների պայմաններում» խորագրով միջազգային գիտագործնական խորհրդաժողովում, հավաստագիր 2021 թ․ հունիս, մասնակցություն «Burke-Litwin-ի կազմակերպական փոփոխությունները և արդյունավետության մոդելը»

Паносян Ира Корюновна

Паносян Ира Корюновна

Начальник управления проектирования сельскохозяйственных программ министерства экономики РА& Паносян Ира Корюновна Дата рождения [email protected] Начальник управления проектирования сельскохозяйственных программ министерства экономики РА Կրթություն և վերապատրաստում 2019 թ․ 05․11-08․11 մասնակցություն Իտալիայում կազմակերպված LANDNET (hողերի արդյունավետ օգտագործման հիմնախնդիրը) աշխատաժողովին 2019 թ․ 16․05-23․05 վերապատևաստում, Իտալիայի Տուշայի համալսարանում 2018 թ. 17.11-25.11 վերապատրաստոում, Սլովակիայի Ագրարային համալսարանի տնտեսագիտական ֆակուլտետի Տնտեսական քաղաքականության

Пепоян Астхик Завеновна

Пепоян Астхик Завеновна

Завотделами безопасности питания и биотехнологий, технологии переработки продуктов и сырья животного происхождения НИИ пищеведения и биотехнологий& Пепоян Астхик Завеновна Дата рождения [email protected] Завотделами безопасности питания и биотехнологий, технологии переработки продуктов и сырья животного происхождения НИИ пищеведения и биотехнологий Կրթություն և վերապատրաստում 1982 - 1987 թթ., Երևանի պետական համալսարան /ԵՊՀ/, կենսաբանական ֆակուլտետ, կենսաֆիզիկա բաժին /ուսուցչի, կենսաֆիզիկոսի

Енгоян Александр Пайлакович

Енгоян Александр Пайлакович

Завотделом синтеза и экспертизы пестицидов филиала НАУА «Научный центр почвоведения, мелиорации и агрохимии им. Г.Петросяна»& Енгоян Александр Пайлакович Дата рождения 01.02.1950 [email protected] Завотделом синтеза и экспертизы пестицидов филиала НАУА «Научный центр почвоведения, мелиорации и агрохимии им. Г.Петросяна» Կրթություն և վերապատրաստում 1967 – 1972 թթ․ սովորել և ավարտել է Երևանի պետական համալսարանի քիմիայի ֆակուլտետը՝ քիմիկոսի մասնագիտությամբ

Мурадян Заруи Эдиковна

Мурадян Заруи Эдиковна

Директор Фонда виноградарства и виноделия Армении, доцент кафедры технологий переработки продуктов растениеводства& Мурадян Заруи Эдиковна Дата рождения [email protected] Директор Фонда виноградарства и виноделия Армении, доцент кафедры технологий переработки продуктов растениеводства Կրթություն և վերապատրաստում 2015թ. վերապատրաստում, «Գինու մարքեթինգ և բիզնես», հավաստագիր, Կալիֆորնիա, ԱՄՆ 2015թ. վերապատրաստում, «Գինու որակի գնահատում և համտես» թեմայով, հավաստագիր, Սյուզ Լա Ռուս, Ֆրանսիա

Хачатрян Ваан Ашотович

Хачатрян Ваан Ашотович

Заведующий клинической лабораторией& Хачатрян Ваан Ашотович Дата рождения 16.01.1975 [email protected] Заведующий клинической лабораторией Կրթություն և վերապատրաստում 1991 թ. ընդունվել է Երևանի անասնաբուժական- անասնաբուծական ինստիտուտի Անասնաբուժական ֆակուլտետը 1995 թ. արտադրական և ուսումնական պրակտիկաներ Ֆրանսիայի Լիմոժ,Լիլ,Փարիզ քաղաքների անասնաբուժական կլինիկաներում 1996 թ. ավարտել է Հայկական գյուղատնտեսական ակադեմիայի Անասնաբուժական բժշկագիտության ֆակուլտետը՝ անասնաբուժություն մասնագիտությամբ 1997 թ. սեպտեմբերին վերապատրաստում Ֆրանսիայի Լիմոնժ

Мелконян Вардан Ильич

Мелконян Вардан Ильич

И. о. директора Балаовитского УОХ& Мелконян Вардан Ильич Дата рождения [email protected] И. о. директора Балаовитского УОХ Կրթություն և վերապատրաստում 2018 թ. ՀՀ Կենտրոնական բանկ, բանկի մասնաճյուղի կառավարչի պաշտոնում աշխատելու համար վկայական N 2098 2014 թ. ՀՀ Կենտրոնական բանկ, բանկի մասնաճյուղի կառավարչի պաշտոնում աշխատելու համար վկայական N 8936 2013 թ. ՀՀ Կենտրոնական բանկ, բանկի ներքին աւդիտի

Карагезян Мисак Генрихович

Карагезян Мисак Генрихович

Начальник отдела маркетинга и развития& Карагезян Мисак Генрихович Дата рождения [email protected] Начальник отдела маркетинга и развития Կրթություն և վերապատրաստում 1981 թ․ սեպտեմբեր - 1986 թ․հունիս սովորել և ավարտել է Մոսկվայի Լոմոնոսովի անվան պետական համալսարանի՝ Մաթեմատիկա, մեխանիկա-մաթեմատիկական ֆակուլտետը՝ ստանալով մաթեմատիկոսի որակավորում Հունիս 1992 - նոյեմբեր 1994 թ․ մագիստրատուրա, Բիզնեսի կառավարում մասնագիտությամբ, Բիզնեսի կառավարման ֆակուլտետ, Հայաստանի Ամերիկյան

Кртикашян Мария Геворковна

Кртикашян Мария Геворковна

Студентка агрономического факультета& Кртикашян Мария Геворковна Дата рождения 03.08.2003 [email protected] Студентка агрономического факультета Կրթություն և վերապատրաստում 2021թ ավարտել է Երևանի Շավարշ Սիմոնյանի անվան թիվ 112 փորձարարական ավագ դպրոցը։ 2021 թվականին ընդունվել է Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի Ագրոնոմիական ֆակուլտետի «Ագրոնոմիա, սելեկցիա և գենետիկա» մասնագիտության 1-ին կուրս։ Այժմ սովորում է նույն մասնագիտության 2-րդ կուրսում։ Լեզուների իմացություն Հայերեն,

Овеян Заруи Граатовна

Овеян Заруи Граатовна

Председатель СНО& Овеян Заруи Граатовна Дата рождения 30.05.1998 [email protected] Председатель СНО Կրթություն և վերապատրաստում 2023 թ․ մայիսի 22-26-ը, մասնակցություն, վերապատրաստման միջազգային շաբաթ, Տուշայի համալսարան, Իտալիա 2016-2019 թթ. սովորել և գերազանցությամբ ավարտել է Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի Ագրոնոմիական ֆակուլտետը «Ագրոէկոլոգիա» մասնագիտությամբ 2018 թ.սովորել է Նորվեգիայի Կենսաէկոնոմիկայի ինստիտուտում /NiBio/` «Ջերմատնային տեխնոլոգիա» մասնագիտությամբ 2013-2016 թթ. սովորել և գերազանցությամբ

Маркарян Айкануш Тиграновна

Маркарян Айкануш Тиграновна

Студентка агрономического факультета& Маркарян Айкануш Тиграновна Дата рождения 24.03.2001 [email protected] Студентка агрономического факультета Կրթություն և վերապատրաստում 2020 թվականին ընդունվել է Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի Ագրոնոմիական ֆակուլտետ՝ «Բույսերի պաշտպանություն» մասնագիտության առաջին կուրս։ Այժմ սովորում է նույն մասնագիտության 3-րդ կուրսում։ Հասարակական գործունեություն 2019 նոյեմբեր - 2020 մարտ ՀՀ ոստիկանության անձնագրային և վիզաների վարչություն, ներգրավման մասնագետ 2015 հունվար

Барсегян Маро Седраковна

Барсегян Маро Седраковна

Студентка департамента агробизнеса& Барсегян Маро Седраковна   Дата рождения 18.07.2002 [email protected] Студентка департамента агробизнеса Կրթություն և վերապատրաստում 2008-2019 թթ․ սովորել և ավարտել է «Բյուրակն» կրթահամալիրը․ 2020 թ.․ ընդունվել է ՀԱԱՀ Ագրոբիզնեսի և տնտեսագիտության ֆակուլտետի «Ագրոբիզնես և ֆինանսներ» մասնագիտության 1-ին կուրս, այժմ սովորում է նույն մասնագիտության 2-րդ կուրսում։․ 2022 թվականից ուսումը շարունակում է ՀԱԱՀ Ագրոբիզնեսի դեպարտամենտում   ․

Хачатрян Изабелла Сосовна

Хачатрян Изабелла Сосовна

Студентка факультета технологий продовольственных продуктов& Хачатрян Изабелла Сосовна   Дата рождения 27.09.2000 [email protected] Студентка факультета технологий продовольственных продуктов Կրթություն և վերապատրաստում 2022 թթ․ վերապատրաստում «Հացի, հրուշակեղենի և շոկոլադագործության» թեմայով, Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի ուսումնափորձնական լաբարատորիայում 2018 թվականին ընդունվել և այժմ սովորում է Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի Պարենամթերքի տեխնոլոգիաների ֆակուլտետում՝ «Հացի, հրուշակեղենի և մակարոնի տեխնոլագիա »

Арсенян Ерванд Самвелович

Арсенян Ерванд Самвелович

Студент факультета ветеринарной медицины и животноводства& Арсенян Ерванд Самвелович Дата рождения 17.05.2001 [email protected] Студент факультета ветеринарной медицины и животноводства Կրթություն և վերապատրաստում 2022-2023 թթ․ Էստոնիայի բնական գիտությունների համալսարան(1 գարնանային կիսամյակ) 2019 թ․ ավարտել է Երևանի թիվ 198 ավագ դպրոցը 2019 թվականին ընդունվել և այժմ սովորում է ՀԱԱՀ Անասնաբուժական բժշկագիտության և անասնաբուծության ֆակուլտետի «Անասնաբուժություն» մասնագիտության 2-րդ

Тер-Арутюнян Анжела Абрамовна

Тер-Арутюнян Анжела Абрамовна

Студентка факультета агробизнеса и экономики& Тер-Арутюнян Анжела Абрамовна Дата рождения 21.01.2002 [email protected] Студентка факультета агробизнеса и экономики Կրթություն և վերապատրաստում 2008-2020 թթ․ սովորել և ավարտել է Արմավիրի մարզի Այգեշատ գյուղի Յուրա Հովհաննիսյանի անվան միջնակարգ դպրոցը 2020 թվականին ընդունվել և այժմ սովորում է Ագրոբիզնեսի և տնտեսագիտության ֆակուլտետի «Ագրոբիզնես և ֆինանսներ» մասնագիտության 2-րդ կուրսում։ Հասարակական գործունեություն 2020

Погосян Арман Анушаванович

Погосян Арман Анушаванович

Студент агрономического факультета по заочной форме обучения& Погосян Арман Анушаванович Дата рождения 05.03.1987 [email protected] Студент агрономического факультета по заочной форме обучения Կրթություն և վերապատրաստում 2001 թ․ - ավարտել է Յ. Լեփսիուսի անվան թիվ 88 միջնակարգ դպրոցը 2018 թ․ - 112 ավագ դպրոցը 2019 թվականից - ՀԱԱՀ հեռակա ուսուցման դեպարտամենտի Ագրոնոմիա, Սելեկցիա, Գենետիկա 1-ին կուրս 2021-2022

Акопян Ваник Каренович

Акопян Ваник Каренович

Студент факультета технологий продовольственных продуктов& Акопян Ваник Каренович Дата рождения 11.10.2001 [email protected] Студент факультета технологий продовольственных продуктов Կրթություն և վերապատրաստում 2019 թվականին ընդունվել և այժմ սովորում է ՀԱԱՀ Պարենամթերքի տեխնոլոգիաների ֆակուլտետի «Խմորման տեխնոլոգիա և գինեգործություն» մասնագիտության 3 րդ կուրսում ։ Լեզուների իմացություն Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն Հավելյալ տեղեկություն Սիրում է արվեստը, սիրողական մակարդակով զբաղվում է երգով

Балаян Ани Арменовна

Балаян Ани Арменовна

Студентка факультета технологий продовольственных продуктов& Балаян Ани Арменовна Дата рождения 07.03.2003 [email protected] Студентка факультета технологий продовольственных продуктов Կրթություն և վերապատրաստում 2021 թվականին ավարտել է Ստեփանավանի թիվ 1 վարժարանը 2021 թվականին ընդունվել է Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի Պարենամթերքի տեխնոլոգիաների ֆակուլտետը։ Աշխատանքային փորձ 2022 թվականի մարտից՝ «Սինեմա սթար» մուլտիպլեքս։ Լեզուների իմացություն Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն Հավելյալ տեղեկություն 2022

Мкртчян Астхик Айковна

Мкртчян Астхик Айковна

Студентка факультета агробизнеса и экономики& Мкртчян Астхик Айковна Дата рождения 23.04.2004 [email protected] Студентка факультета агробизнеса и экономики Կրթություն և վերապատրաստում 2022 - 23 ուստարում ընդունվել և այժմ սովորում է ՀԱԱՀ Ագրոբիզնեսի և տնտեսագիտության ֆակուլտետի «Ագրոպարենային համակարգի էկոնոմիկա» մասնագիտության երկրորդ կուրսում 2023 թ․ սեպտեմբերից - 2024 թ․ փետրվար ԳԵՐՄԱՆԻԱՅԻ Weihenstephan-Triesdorf Կիրառական գիտության համալսարան, առցանց կիսամյակ, 2

Саакян Естер Карапетовна

Саакян Естер Карапетовна

Студентка факультета агробизнеса и экономики& Саакян Естер Карапетовна Дата рождения 04.06.2004 [email protected] Студентка факультета агробизнеса и экономики Կրթություն և վերապատրաստում 2019-2022 թթ․ սովորել և ավարտել է ՀԱԱՀ հենակետային վարժարանը 2022 թվականին ընդունվել է ՀԱԱՀ Ագրոբիզնեսի և տնտեսագիտության ֆակուլտետի «Ագրոպարենային համակարգի էկոնոմիկա» մասնագիտության 1-ին կուրս, այժմ սովորում է նույն մասնագիտության 2-րդ կուրսում։ Հասարակական գործունեություն 2021-2022 թթ․

Оганян Лилит Радиковна

Оганян Лилит Радиковна

Магистрант факультета агробизнеса и экономики& Оганян Лилит Радиковна Дата рождения 03.09.2000 [email protected] Магистрант факультета агробизнеса и экономики Կրթություն և վերապատրաստում 2018-2023 թթ․ Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան, Ագրոբիզնեսի և տնտեսագիտության ֆակուլտետ 2023 թ․ ապրիլ-հուլիս, «Microsoft» ինովացիոն կենտրոն Հայաստան- IT project management 2023 թ․ հունվար-մարտ, Business Development Group – Agile project management Աշխատանքային փորձ 2020-2022 թթ․, «Daniz

Тонаканян Володя Арменович

Тонаканян Володя Арменович

Студент факультета технологий продовольственных продуктов& Тонаканян Володя Арменович Дата рождения 17.03.2001 [email protected] Студент факультета технологий продовольственных продуктов Կրթություն և վերապատրաստում 2016 ից 2019թթ սովորել է ՀԱԱՀ Ա. Ք. Գյուղատնտեսական քոլեջում` Մենեջմենթ Կառավարում մասնագիտությամբ 2019 թ.֊ից սովորում է ՀԱԱՀ Պարենամթերքի Տեխնոլոգիական Ֆակուլտետի Միս Մսամթերքի տեխնոլոգիա մասնագիտությամբ Հասարակական գործունեություն 2021թ ՀԱԱՀ Ուսանողական խորհուրդի անդամ 2021թ ՀԱԱՀ Ուսանողական

Газарян Мартик Суренович

Газарян Мартик Суренович

Студент факультета аграрной инженерии& Газарян Мартик Суренович Дата рождения 17.02.2005 [email protected] Студент факультета аграрной инженерии Կրթություն և վերապատրաստում 2023 թվականին ընդունվել և այժմ սովորում է ՀԱԱՀ Ագրարային ճարտարագիտության ֆակուլտետում 2020 - 2023 թթ. սովորել և ավարտել է Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի Ա.Քոչինյանի անվան գուղատնտեսական քոլեջը 2011 - 2020 թթ. սովորել և ավարտել է Երևանի Ա.Հովհաննիսյանի

Киракосян Нарек Геворгович

Киракосян Нарек Геворгович

Магистрант факультета ветеринарной медицины и животноводства& Киракосян Нарек Геворгович Дата рождения [email protected] Магистрант факультета ветеринарной медицины и животноводства Կրթություն և վերապատրաստում 2004 - 2015 թթ․ սովորել և ավարտել է Արմավիրի մարզի Ջրարփիի միջնակարգ դպրոց 2015 թվականին ընդունվել և մինչ օրս սովորում է ՀԱԱՀ Անասնաբուժական բժշկագիտության և անասնաբուծության ֆակուլտետում Հասարակական գործունեություն 2020 թ․ My vet clinic,

Оганян Гор Арманович

Оганян Гор Арманович

Студент факультета ветеринарной медицины и животноводства& Оганян Гор Арманович Дата рождения [email protected] Студент факультета ветеринарной медицины и животноводства Կրթություն և վերապատրաստում SmartAgro CJSC 2019-2022թ լաբարատորիա ստաժոր CARD Foundation 2019թ Փետրվար- Հունիս ստաժոր Artashavan FSC 2022-մինչ օրս տնօրեն Հասարակական գործունեություն Երեվանի Ջորջ Դունայանցի անվան Թիվ 154 հիմնական դպրոց 2008-2017թթ Երեվանի Թիվ 65 ավագ դպրոց Լեոյի անվան

Касинян Эдита Эдгаровна

Касинян Эдита Эдгаровна

Студентка факультета агробизнеса и экономики& Касинян Эдита Эдгаровна Дата рождения [email protected] Студентка факультета агробизнеса и экономики Կրթություն և վերապատրաստում 2022 թվականից սովորում է ՀԱԱՀ Ագրոբիզնեսի և տնտեսագիտության ֆակուլտետում՝ «Ագրոբիզնես և ֆինանսներ» մասնագիտությամբ 2019–2022 թթ. սովորել և ավարտել է ՀԱԱՀ Ա. Քոչինյանի անվան գյուղատնտեսական քոլեջը` «Մենեջմենթ (Կառավարում)» մասնագիտությամբ 2010-2019 թթ․ սովորել և ավարտել է Երևանի թիվ

Маркарян Карен Арменович

Маркарян Карен Арменович

Магистрант агрономического факультета& Маркарян Карен Арменович Дата рождления 11.09.2001 [email protected] Магистрант агрономического факультета   Կրթություն և վերապատրաստում 2007-2016թթ. Ստեփանավանի թիվ 1 դպրոց 2016-2019թթ. Ստեփանավանի թիվ 1 վարժարան 2019-2023թթ. Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան, Ագրոնոմիական | ֆակուլտետ, Այգեպտղաբուծության և բույսերի պաշտպանության ամբիոն «Ագրոնոմիա, սելեկցիա, գենետիկա» մասնագիտություն, | բակալավր 2023թ. - առ այսօր Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան, Ագրոնոմիական

Кочарян Анжела Микаеловна

Кочарян Анжела Микаеловна

Студентка факультета агробизнеса и экономики& Кочарян Анжела Микаеловна Дата рождения 01.12.2003 [email protected] Студентка факультета агробизнеса и экономики Կրթություն և վերապատրաստում 2021 թվականին ընդունվել և այժմ սովորում է Ագրոբիզնեսի և տնտեսագիտության ֆակուլտետում՝«Ագրոպարենային համակարգերի էկոնոմիկա» մասնագիտությամբ 2017-2021 թթ․ սովորել և ավարտել է ՀԱԱՀ-ի Հանրակրթական ծրագրերի ուսուցման վարժարանը։ Աշխատանքային փորձ 2022 թ․ նոյեմբերից «Մաթեմատիկա» առարկայի կրկնուսույց 2022 թ․