Алиян Торник Кярамович

Факультет технологий продовольственных продуктов, соискатель, председатель студенческого совета НАУА&

Алиян Торник Кярамович

Дата рождения 25.12.1998

Факультет технологий продовольственных продуктов, соискатель, председатель студенческого совета НАУА

Կրթություն և վերապատրաստում

2021 թվականին ընդունվել և այժմ սովորում է ՀԱԱՀ մագիստրատուրայում՝ «Պարենամթերքի տեխնոլոգիա» կրթական ծրագրով
2016-2021 թթ. սովորել և ավարտել է ՀԱԱՀ, Պարենամթերքի տեխնոլոգիաների ֆակուլտետը՝ «Կաթի, կաթնամթերքի, մանկական և ֆունկցոնալ սննդի տեխնոլոգիա» մասնագիտությամբ
2005-2016 թթ. սովորել և ավարտել է Արարատի մարզի Արբաթ գյուղի միջնակարգ դպրոցը

Հասարակական գործունեություն

2017-2018թթ. Պարենամթերքի տեխնոլոգիաների ֆակուլտետի ուսանողական խորհրդի փոխնախագահ
2018 թվականից Պարենամթերքի տեխնոլոգիանեիր ֆակուլտետի ուսանողական խորհրդի նախագահ
2018 թվականից Պարենամթերքի տեխնոլոգիաների ֆակուլտետի գիտական խորհրդի անդամ
2019 թվականից ՀԱԱՀ Հոգաբարձուների խորհրդի անդամ:

Լեզուների իմացություն

Հայերեն (մայրենի)
Ռուսերեն
Անգլերեն: