Мовсисян Мариам Самвеловна

Проректор по международным связям и образовательным реформам&

Мовсисян Мариам Самвеловна

Дата рождения 16.08.1982

Проректор по международным связям и образовательным реформам

Կրթություն և վերապատրաստում

03.2010 թ. – մինչ օրս ԵՊՀ սոցիալական փիլիսոփայության և բարոյագիտության ամբիոնի հայցորդ
Թեմա՝ «Անցումային հասարակության ազգային կրթական համակարգերի փոխակերպումը համաշխարհայնացման պայմաններում»
09.2004–06.2006 թթ. ԵՊՀ փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ, փիլիսոփայության մագիստրոս
09.2004–06.2005 թթ. Լրատվամիջոցների կովկայսան ինստիտուտ, լրագրության մեկամյա կուրս, վկայական
09.2000–06.2004 թթ. ԵՊՀ փիլիսոփայության, սոցիոլոգայի և հոգեբանության ֆակուլտետ, փիլիսոփայության բակալավր
05-10.08.2019 թթ. «ԻՆչպե՞ս դառնալ լավագույն դասախոս» թեմայով ամառային դպրոց, Ռադբաուդ համալսարան, Նիդերլանդների թագավորություն
28.06– 13.07.2015 թթ. Ուսումնական շրջագայություն «GOVERN» տեմպուս ծրագրի շրջանակներում, Լյուվենի համասարան, Բելգիա; Կոբլեց-Լանդաու Համալսարան, Գերմանիա; Բաֆ Սպա համալսարան, Անգլիա,
12-16.11.2014 թթ. Ինչպե՞ս կազմակերպել և ղեկավարել ուսումնական գործընթացները, «GOVERN» տեմպուս ծրագրի շրջանակներում, Պալերմո, Իտալիա
1-6.11.2014 թթ. «Դոկտորական (ասպիրանտական) ծրագրերի խթանում. Ինչու՞ և ինչպե՞ս․ Ճանապարհային քարտեզի մշակում», «VERITAS» տեմպուս ծրագրի շրջանակներում, Հեյդեմբերգի համալսարան, Գերմանիա
4-9.10.2014 թթ. «Կրթական ծրագրի կառավարում», «GOVERN» տեմպուս ծրագրի շրջանակներում, Լյուվենի համալսարան, Բելգիա
13-17.07.2014 թթ. «Բարձրագույն կրթության ֆինանսական, մարդկային ռեսուրսների և ստրատեգիական կառավարում», «GOVERN» տեմպուս ծրագրի շրջանակներում, Գրացի համալսարան, Ավստրիա
4-9.05.2014 թթ. «Զալցբուրգյան սկզբունքներ», «VERITAS» տեմպուս ծրագրի շրջանակներում, Գրացի համալսարան, Ավստրիա
16-26.12.2013 թթ. «Որակի ապահովում և կառավարում», Կասսելի ու ֆուլդայի կիրառական գիտությունների համալսարաններ, Գերմանիա
09.02 – 30.10.2012 թթ. Որակի ապահովումը բարձրագույն կրթության համակարգում, «ARQATA» ծրագրի շրջանակներում, ՈԱԱԿ, Երևան,
02-20.07.2012 թթ. Այ-Վի-Էլ-Փի ծրագիր «Ամերիկյան երիտասարդություն. ոգեշնչել առաջնորդություն և քաղաքացիական մասնակություն», Միացյալ Նահանգների Պետական դեպարտամենտի կրթության և մշակույթի հարցերի դեպարտամենտ, Միջազգային այցելուների գրասենյակի ավարտական դպրոցի դեպարտամենտ, ԱՄՆ
02.02-30.03.2007 թթ. BRIDGE / ժողովրդավարական, կառավարման և ընտրությունների ընտրական ռեսուրսներ/, United Nations, AEC /Australian Election Commission/, International IDEA, Երևան
01.2012 թթ. Կոնֆլիկտների կառավարում, British embassy & NDI Armenia, Ծաղկաձոր
02-12.10.2009 թթ. Կոալիցիա և լոբբինգ, NDI Armenia and EID Poland, Գդանսկ, Վարշավա, Լեհաստան
09.2009 – 05.2010 թթ. Առաջնորդների դպրոց, NDI Armenia, Երևան
04.2008 թ. Երիտասարդների փոխանակման ծրագիր «Մշակութային երկխոսություն», Օպավա, Օստրավա, Չեխիայի Հանրապետություն։

Աշխատանքային փորձ

2021 թվականի փետրվարից ՀԱԱՀ, Միջազգային կապերի և կրթական բարեփոխումների աշխատանքների գծով պրոռեկտոր
2018 թ. նոյեմբերից-2021 թ․փետրվար ՀԱԱՀ, Որակի գնահատման և ապահոման կենտրոն, տնօրեն
2018 թ. նոյեմբերից ՀԱԱՀ, Հասարակական գիտությունների ամբիոն, դասախոս
2006-2018 թթ. ՀԱԱՀ, Հայոց պատմության և փիլիսոփայության ամբիոն, դասախոս
2016-2018 թ. նոյեմբեր ՀԱԱՀ, ՏՏ և ԻԾ կենտրոն, Աշխատանքի տեղավորման և խորհրդատվության բաժին, առաջատար մասնագետ
2015-2016թթ. ՀԱԱՀ, ուսումնամեթոդական կենտրոն, կրթական նորագույն տեխնոլոգիաների ուսումնասիրության, վերլուծության և ներդրման բաժին, առաջատար մասնագետ
2012 թվից մինչ օրս Տեմպուսի La MANCHE, GOVERN, VERITAS ծրագրեր, հետազոտող-վերապատրաստող
2013-2015թթ. դրամաշնորհային թիվ 2/13-CIF պայմանագիր, փորձագիտական և խորհրդատվական ծառայությունների մատուցում, վերապատրաստումների իրականացում
2012-2015թթ. ՀԱԱՀ, ԿԲՌՊՈՎԻ վարչություն որակի վերահսկման և ինքնավերլուծության բաժին, առաջատար մասնագետ
2013թ. ՀՀ պետական և ոչ պետական բուհերի ակադեմիական անձնակազմի և ՈԱ մասնագետների «Կրթության որակ և համապատասխանություն» երկրորդ վարկային ծրագիր, վերապատրաստող
2012-2013թթ. «Կրթության որակ և համապատասխանություն» երկրորդ վարկային «Որակի ապահովման ազգային համակարգի ստեղծում և ամրապնդում» բաղադրիչ ծրագիր, վերապատրաստումների իրականացում
2006-2012թթ. «Այ-Փի-Էս-ՍԻ» քաղաքական և սոցիոլոգիական խորհրդատվությունների ինստիտուտ, սոցիոլոգիական հետազոտությունների կոորդինատոր և հետազոտության որակի պատասխանատու, համատեղությամբ
2007թ. IFES հայաստանյան գրասենյակ, պայմանագրային հիմունքներով համակարգող
2004-2006թթ. «Կովկաս» հասարակագիտական հետազոտական կենտրոն, հարցավար, աշխատանքային խմբի ղեկավար,
05.2019 թ. – ՀԱԱՀ փոխանակման ծրագրի շրջանակներում դասավանդել է Կրակովի Յագելոնյան համալսարանում (1 շաբաթ),
04.2017 թ. – ՀԱԱՀ փոխանակման ծրագրի շրջանակներում դասավանդել է Բրագայի Մինհո համալսարանում (1 շաբաթ):

Գիտական գործունեություն

Հեղինակ է 17 գիտական հոդվածների: