Варданян Вардан Алексанович

vardan-vardanyan

И. о. директора сельскохозяйственного колледжа НАУА им. А. Е. Кочиняна&

vardan-vardanyan

Варданян Вардан Алексанович

Дата рождения 25.03.1966

И. о. директора сельскохозяйственного колледжа НАУА им. А. Е. Кочиняна

Կրթություն և վերապատրաստում

2012թ. վերապատրաստում, Երևանի պետական ճարտարագիտական համալսարան
2009թ. մասնակցություն, դասընթաց, ագրարային կրթության բարեփոխման ծրագրով, Ագրոբիզնեսի հետազոտությունների և կրթության միջազգային կենտրոն, ԱՀԿՄԿ
2007թ. մասնակցություն, աշխատաժողով, Ֆուլդայի համալսարանի պրոֆեսոր Յանսենի ղեկավարությամբ
2007թ. վերապատրաստում, դասընթացներ, Բոլոնիայի գործընթացի նպատակները, առաջին, երկրորդ և երրորդ ծրագրերի շրջանակներում, Հայաստանի պետական ագրարային համալսարան
1995-1997թթ. ասպիրանտուրա, Հայակական գյուղատնտեսական ակադեմիա, Կոնստրուկտիվ նյութերի տեխնոլոգիայի և նորոգման ամբիոն
1985-1987թթ. սովորել և ավարտել է Հայակական գյուղատնտեսական ինստիտուտի՝ Հասարակական մասնագիտությունների ֆակուլտետը
1983-1988թթ. սովորել և ավարտել է Հայակական գյուղատնտեսական ինստիտուտի Գյուղատնտեսության մեքենայացման ֆակուլտետը` «Գյուղմեքենայացում» մասնագիտությամբ:

Աշխատանքային փորձ

2021 թվականի հունիսի 3-ից ՀԱԱՀ, Ա․Քոչինյանի անվան գյուղատնտեսական քոլեջ, տնօրեն
2018 թ. նոյեմբերից ՀԱԱՀ, Ավտոտրակտորների և գյուղատնտեսական մեքենաների ամբիոն, դոցենտ
2009 -2018 թթ. Ավտոմոբիլների և տրակտորների ամբիոն, դոցենտ
2005-2009թթ. Ավտոմոբիլների և տրակտորների ամբիոն, դասախոս
1997-2005թթ. Ավտոմոբիլների և տրակտորների ամբիոն, ասիստենտ
2007-2012թթ. Գյուղատնտեսության մեքենայացման և ավտոմոբիլային տրանսպորտի ֆակուլտետ, դեկանի տեղակալ, համատեղությամբ դասախոս
1990-1994թթ. ԿՆՏ և մեքենաների նորոգման ամբիոն, ուսումնական վարպետ, համատեղությամբ ասիստենտ
1988-1990թթ. Գեղարքունիքի մարզ, Նորակերտի պետական տնտեսություն, տրակտորային բրիգադավար

Գիտական գործունեություն

2009թ. դոցենտ
2008թ. տեխնիկական գիտությունների թեկնածու:

Լեզուների իմացություն

Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Հավելյալ տեղեկություն

2021 թվականից ՀԱԱՀ, ռեկտորատի անդամ
1998-2000թթ. Գյուղատնտեսության մեքենայացման և ավտոմոբիլային տրանսպորտի ֆակուլտետ, ուսանողական խորհուրդ, նախագահ:

Գիտական հրապարակումներ

Հեղինակ է 37 գիտական աշխատությունների և ուսումնամեթոդական աշխատանքների, որոնցից 4-ը ՀՀ արտոնագրեր են,18-ը գիտական հոդվածներ են, 2-ը ուսումնական ձեռնարկներ են,13-ը մեթոդական աշխատանքներ են: