Ագրոբիզնեսի և տնտեսագիտության ֆակուլտետ

Էդուարդ Սերգեյի Ղազարյան

տնտ.գիտ.դոկտ., պրոֆեսոր

Դեկան

Հետադարձ կապ

Ագրոբիզնեսի և տնտեսագիտության ֆակուլտետն Ագրարային էկոնոմիկայի, Ագրոբիզնեսի կառավարման և քաղաքականության, Ֆինանսահաշվային, Տվյալագիտության և Հասարակական գիտությունների մասնագիտական ամբիոնների հետ համատեղ պատրաստում է ագրոպարենային համակարգի և այլ ոլորտների բարձր որակավորում ունեցող տնտեսագիտության բակալավրեր, տնտեսագիտության մագիստրոսներ, իսկ ասպիրանտուրայում՝ տնտեսագիտության թեկնածուներ:
Ֆակուլտետի դեկանատն իրականացնում է ուսումնական գործընթացի կազմակերպման աշխատանքներ 13 մասնագիտությունների ուղղությամբ բակալավրիատում, մագիստրատուրայում և ասպիրանտուրայում:
2020/2021 ուսումնական տարվանից դիմորդների ընդունելությունը կազմակերպվում է տնտեսագիտական մասնագիտությունների երկու ուղղությամբ՝ «Ագրոէկոնոմիկա» ու «Ագրոբիզնես և ֆինանսներ»: Ուսուցման տարիներին ապագա մասնագետները կուսումնասիրեն ժամանակակից առարկաներ, կանցնեն մեկ աշխատանքային կիսամյակ մասնագիտական հմտություններ ձեռք բերելու համար, կներգրավվեն ուսանողական գիտական ընկերության խմբակներում, կմասնակցեն համալսարանական և միջազգային ուսանողական գիտաժողովներին, իսկ բակալավրիատն ավարտելու պահին լիովին կլինեն մրցունակ աշխատաշուկայում՝ զբաղեցնելով պատասխանատու պաշտոններ հանրապետության ագրոպարենային համակարգի տնտեսվարող սուբյեկտներում, ազգային տնտեսության տարբեր կազմակերպություններում, բանկային և հարկային համակարգերում:
Իսկ մագիստրատուրայում կշարունակվի տեսական ու գործնական գիտելիքների յուրացումը և մագիստրանտների ներգրավվածությունը գիտական և գիտահետազոտական աշխատանքներում: Մագիստրատուրան ավարտողներից շատերն անցնում են գիտամանկավարժական արդյունավետ գործունեության, նրանց մեծ մասն աշխատում և դասավանդում է Ագրարային համալսարանում: Ֆակուլտետի շրջանակներում շուրջ 20 տարի արդյունավետ իրագործվում է «Ագրարային մենեջմենթ» գերմանական մագիստրոսական միջազգային ծրագիրը, որը հնարավորություն է ընձեռում ստանալ երկակի դիպլոմներ Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի և Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության Վայենշտեֆան-Թրիսդորֆ համալսարանի կողմից:
Ֆակուլտետը պարբերաբար կազմակերպում է բաց դասեր արտադրության ներկայացուցիչների, ոլորտի ճանաչված գիտնականների, արտասահմանցի գործընկերների հետ: Բազմաբովանդակ են միջազգային համագործակցության կապերն արտասահմանյան համալսարանների հետ: Ֆակուլտետի դասախոսներն ու ուսանողները պարբերաբար զեկուցումներով հանդես են գալիս տարբեր համալսարաններում կազմակերպվող միջոցառումներին, գիտաժողովներին, սեմինարներին, քննարկումներին և հեռուստակամուրջներին:
Ագրոբիզնեսի և տնտեսագիտության ֆակուլտետն իրականացնում է իր դիրքերի ամրապնդմանը, արտաքին գրավչության ապահովմանը, բարձրագույն կրթության ոլորտում մրցունակության բարձրացմանը և գերակա բոլոր ուղղություններով բարձր ցուցանիշների ձեռքբերմանը միտված քաղաքականություն:

դեկանի տեղակալ

Խաչատրյան Լիանա Ալբերտի

(+374 93) 438008, ներքին` 3-77
khliana1979@gmail.com

գործավար

Բազեյան Լյուսյա Արսենի

(+374) 10 52-37-30, ներքին` 3-77
l.bazeyan@mail.ru

գործավար

Մաթևոսյան Մարինե Հրաչյայի

(+374 94) 314082, ներքին` 3-77
matevosyan_1990@mail.ru

Ֆակուլտետի պատմությունը

ՀԱԱՀ հոգաբարձուների խորհրդի 2018թ. նոյեմբերի 6-ի նիստի՝ համալսարանի կառուցվածքային փոփոխությունների մասին որոշմամբ Ագրոբիզնեսի և շուկայաբանության ու Տնտեսագիտական ֆակուլտետների միավորման արդյունքում ստեղծվեց Ագրոբիզնեսի և տնտեսագիտության ֆակուլտետը: Հայկական գյուղատնտեսական ինստիտուտի կազմում դեռևս 1967թ. կազմավորված Տնտեսագիտական ֆակուլտետը ղեկավարել են Վ.Շ. Գրիգորյանը, Ս.Ս. Տիտանյանը, Գ.Վ. Դավթյանը, Լ.Ա. Մարգարյանը, Է. Ս. Ղազարյանը: Իսկ Ագրոբիզնեսի և շուկայաբանության ֆակուլտետը, 2008 թ. տարանջատվելով Տնտեսագիտական ֆակուլտետից, ստեղծվել է Հայաստանի պետական ագրարային համալսարանի կազմում: Այն ղեկավարել է Կ. Ա. Գրիգորյանը, ապա Հ. Ս. Ջավադյանը: