Հասարակական գիտությունների ամբիոն

Սուքիասյան Համո Կարենի

պատմ.գիտ.թեկն., դոցենտ

Վարիչ

Հետադարձ կապ

 • ՀՀ, Երևան, 0009, Տերյան 74
  ՀԱԱՀ, I մասնաշենք, 338, 339 սենյակներ
 • (+37412) 58 79 64, ներքին՝ 3-73, 3-19
 • hamosukiasyan@mail.ru

Հասարակական գիտությունների նորաստեղծ ամբիոնը կազմավորվել է ՀԱԱՀ հոգաբարձուների խորհրդի 2018թ. նոյեմբերի 6-ի նիստի որոշմամբ՝ Իրավագիտության և քաղաքագիտության, Հայոց պատմության և փիլիսոփայության ամբիոնների միավորման արդյունքում: Նախկին Պատմության և փիլիսոփայության ամբիոնը ղեկավարել են դոցենտ Շ.Հ. Գալստյանը, պրոֆեսոր Ա.Ա.Մակարյանը, դոցենտ Վ.Ս.Ոսկանյանը:
Որպես առանձին ամբիոն՝ Իրավագիտության և քաղաքագիտության ամբիոնը կազմավորվել է 2004թ., տարբեր տարիներ ամբիոնի վարիչ են եղել Շ. Հ. Գալստյանը, Լ. Զ. Նուրբեկյանը: Ամբիոնի գործունեությունը նպատակաուղղված է ուսանողների իրավագիտակցության, աշարհայացքի, ժողովրդավարական արժեհամակարգի ձևավորմանը, ռազմահայրենասիրական դաստիարակությանը, քաղաքական բարդ իրավիճակներում կողմնորոշվելու, ինչպես նաև մասնագիտական առանձնահատկությունների տեսանկյունից արդի շուկայական հարաբերությունների պահանջներին համապատասխան արդյունավետ գործունեություն իրականացմնելու համար անհրաժեշտ գիտելիքների ձեռքբերմանը:
Ամբիոնի դասախոսները ՀԱԱՀ և միջազգային այլ գիտաժողովներում հանդես են եկել զեկուցումներով: Ամբիոնի դասախոսների կողմից տպագրել են բազմաթիվ մեթոդական ցուցումներ, գիտական հոդվածներ, մենագրություններ, դասագրքեր:

Ամբիոնի դասախոսական և ուսումնաօժանդակ կազմը

 1. Հովակիմյան Գագիկ Անուշավանի – պ.գ.թ., դոցենտ
 2. Նուրբեկյան Լուսինե Զալիկոյի – պ.գ.թ., դոցենտ
 3. Վարդանյան Գուրգեն Վահրամի – պ.գ.թ., դոցենտ
 4. Հովհաննիսյան Գեղամ Հազկերտի – պ.գ.թ., դոցենտ
 5. Խուդավերդյան Անահիտ Արշակի – պ.գ.թ., դոցենտ
 6. Թորոսյան Ջավահիր Ջանիբեկի – պ.գ.թ., դոցենտ
 7. Հարությունյան Սասուն Միսակի – պ.գ.թ., դոցենտ
 8. Վահրամյան Լաուրա Եղիշի – ավագ դասախոս
 9. Ղամբարյան Վարդուհի Վալերիի – դասախոս
 10. Մովսիսյան Մարիամ Սամվելի – դասախոս
 11. Համբարձումյան Հասմիկ Անդրանիկի – դասախոս
 12. Մելքումյան Աստղիկ Սուրենի -դասախոս
 13. Նիկողոսյան Ինգա Լևոնի –դասախոս
 14. Ղարիբյան Արուսյակ Ալիկի -դասախոս, փիլ. գիտ. թեկն.
 15. Սիմոնյան Հասմիկ Գուրգենի –դասախոս
 16. Պողոսյան Լուսինե Վալերիի-դասախոս
 17. Չիլինգարյան Լուսինե Վասիլի – ասիստենտ
 18. Այվազյան Աշխեն Վլադիմիրի – ասիստենտ
 19. Պետրոսյան Մարգարիտա Աշոտի – ասիստենտ
 20. Ստեփանյան Մարինե Միսակի – ասիստենտ
 21. Ատալյան Մարիամ Միքայելի -ասիստենտ
 22. Ազարյան Սյուզաննա Կամոյի – ասիստենտ
 23. Գրիգորյան Ռոբերտ Սուրենի -ասիստենտ
 24. Նաջարյան Մերի Տիգրանի – պատմ. գիտ. թեկն., մասնագետ/ասիստենտ
 25. Ներսիսյան Ծովինար Ժորայի – մասնագետ

Դասավանդվող առարկաները

Հայոց պատմություն
Փիլիսոփայություն
Մշակութաբանություն
Հայ եկեղեցու պատմություն
Մանկավարժական հոգեբանություն
Հասարակագիտություն
Հաղորդակցման հմտություններ
Քաղաքագիտություն
Իրավագիտություն
Ջրային օրենսդրություն
Ֆինանսական իրավունք
Իրավագիտություն և ԶԼՄ օրենսդրություն
Հողային իրավունք
Կոմերցիոն իրավունք
Ձեռնարկատիրական իրավունք: