Հասարակական գիտությունների ամբիոն

Hamo Sukiasyan Համո Սուքիասյան

Սուքիասյան Համո Կարենի

պատմ.գիտ.թեկն., դոցենտ

Վարիչ

Հետադարձ կապ

 • ՀՀ, Երևան, 0009, Տերյան 74
  ՀԱԱՀ, I մասնաշենք, 338, 339 սենյակներ
 • (+37412) 58 79 64, ներքին՝ 3-73, 3-19
 • hamosukiasyan@mail.ru

Հասարակական գիտությունների ամբիոնի առաքելությունն է իր գործունեությամբ և դասավանդվող առարկաների միջոցով նպաստել սովորողների աշխարհայացքային պատկերացումների ընդլայնմանը, քննադատական և ստեղծագործական մտածողության ձևավորմանը, դաստիարակել քաղաքացիական գիտակցություն ունեցող, օրինապաշտ քաղաքացիներ` ուսանողների մոտ ձևավորելով անձնական պատասխանատվություն սեփական պետության և նրա քաղաքացիների հանդեպ, հետամուտ լինելու ժողովրդավարական սկզբունքների իրագործմանը և ազգային ու համամարդկային արժեքների տարածմանը: Այդ նպատակով ամբիոնի բանիմաց, փորձառու մասնագետների կողմից շարունակական աշխատանքներ են իրականացվում առարկայական ծրագրերի արդիականացման, դասախոսությունների տեքստերի թարմացման, ուսանողակենտրոն կրթական մեթոդների կատարելագործման ուղղությամբ:

Ամբիոնի դասախոսներն իրականացնում են գիտահետազոտական աշխատանքներ, հրատարակում մենագրություններ ու գիտական հոդվածներ: Մասնավորապես Հ. Կ. Սուքիասյանը մենագրություններ է հրատարակել Խորհրդային Հայաստանի դիվանագիտական կապերի, տարածքային-սահմանային խնդիրների, երգիծական մամուլի պատմության, Երևան քաղաքի ընդարձակման, Գ. Վ. Վարդանյանը՝ Հայաստանի առաջին Հանրապետության (1918-1920 թթ.) մշակութային կյանքի, Գ. Հ. Հովհաննիսյանը՝ Սոցիալ-Դեմոկրատական Հնչակյան կուսակցության պատմության, հնչակյան գործիչ Արփիար Արփիարյանի հասարակական-քաղաքական գործունեության,  Ա. Ա. Խուդավերդյանը՝ Մելքիսեդեկ արքեպիսկոպոս Մուրադյանցի խմբագրական և հրապարակախոսական գործունեության վերաբերյալ: Ամբիոնի դասախոսները տեղական և միջազգային գիտաժողովներում հանդես են եկել զեկուցումներով, հրատարակել ուսումնամեթոդական աշխատանքներ, մասնակցել վերապատրաստումների:

Ամբիոնի դասախոսները շարունակաբար օգնում են ուսանողներին՝ ուսանողական գիտաժողովներում տարբեր թեմաներով գիտական զեկուցումներ պատրաստելու և ներկայացնելու համար:

Հասարակական գիտությունների ամբիոնը ստեղծվել է ՀԱԱՀ հոգաբարձուների խորհրդի 2018 թ. նոյեմբերի 6-ի նիստի որոշմամբ՝ 2004 թ. հիմնադրված Հայոց պատմության և փիլիսոփայության, Իրավագիտության և քաղաքագիտության ամբիոնների միավորման արդյունքում: Նշված ամբիոններն անցել են հարուստ ճանապարհ՝ ակտիվ մասնակցելով համալսարանում անցկացվող ուսումնագիտական աշխատանքներին:
Նախկին Պատմության և փիլիսոփայության ամբիոնը տարբեր ժամանակներում ղեկավարել են դոցենտ Շ. Հ. Գալստյանը, պրոֆեսոր Ա. Ա. Մակարյանը, դոցենտ Վ. Ս. Ոսկանյանը, Իրավագիտության և քաղաքագիտության ամբիոնը՝ Շ. Հ. Գալստյանը, Լ. Զ. Նուրբեկյանը: 2018 թ. նոյեմբերից մինչև 2020 թ. փետրվարը Հասարակական գիտությունների ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատար է եղել դոցենտ Լ. Զ. Նուրբեկյանը:

Ամբիոնի դասախոսական և ուսումնաօժանդակ կազմը

 1. Հովակիմյան Գագիկ Անուշավանի -պատմ․գիտ․թեկն․, դոցենտ
 2. Նուրբեկյան Լուսինե Զալիկոյի – պատմ․գիտ․թեկն․, դոցենտ
 3. Վարդանյան Գուրգեն Վահրամի – պատմ․գիտ․թեկն․, դոցենտ
 4. Հովհաննիսյան Գեղամ Հազկերտի – պատմ․գիտ․թեկն․, դոցենտ
 5. Խուդավերդյան Անահիտ Արշակի – պատմ․գիտ․թեկն․, դոցենտ
 6. Թորոսյան Ջավահիր Ջանիբեկի – պատմ․գիտ․թեկն․, դոցենտ
 7. Հարությունյան Սասուն Միսակի – պատմ․գիտ․թեկն․, դոցենտ
 8. Վահրամյան Լաուրա Եղիշի – ավագ դասախոս
 9. Ղամբարյան Վարդուհի Վալերիի – դասախոս
 10. Մովսիսյան Մարիամ Սամվելի – դասախոս
 11. Համբարձումյան Հասմիկ Անդրանիկի – դասախոս
 12. Մելքումյան Աստղիկ Սուրենի -դասախոս
 13. Նիկողոսյան Ինգա Լևոնի –դասախոս
 14. Ղարիբյան Արուսյակ Ալիկի -փիլ.գիտ.թեկն., դասախոս
 15. Սիմոնյան Հասմիկ Գուրգենի – պատմ. գիտ. թեկ., դասախոս
 16. Պողոսյան Լուսինե Վալերիի-դասախոս
 17. Չիլինգարյան Լուսինե Վասիլի – դասախոս
 18. Այվազյան Աշխեն Վլադիմիրի – ասիստենտ
 19. Ստեփանյան Մարինե Միսակի – ասիստենտ
 20. Ատալյան Մարիամ Միքայելի -ասիստենտ
 21. Գրիգորյան Ռոբերտ Սուրենի -ասիստենտ
 22. Նաջարյան Մերի Տիգրանի – պատմ.գիտ.թեկն., մասնագետ/ասիստենտ
 23. Ներսիսյան Ծովինար Ժորայի – մասնագետ

Դասավանդվող առարկաները

Հայոց պատմություն
Փիլիսոփայություն
Մշակութաբանություն
Հայ եկեղեցու պատմություն
Մանկավարժական հոգեբանություն
Հասարակագիտություն
Հաղորդակցման հմտություններ
Քաղաքագիտություն
Իրավագիտություն
Ջրային օրենսդրություն
Ֆինանսական իրավունք
Իրավագիտություն և ԶԼՄ օրենսդրություն
Հողային իրավունք
Կոմերցիոն իրավունք
Ձեռնարկատիրական իրավունք: