Գիտական խորհուրդ

Համալսարանի կառավարման բարձրագույն և հսկողություն իրականացնող մարմինը համալսարանի հոգաբարձուների խորհուրդն է, որը ստեղծվում է 5 տարի ժամկետով և բաղկացած է 28 անդամներից: Հոգաբարձուների խորհուրդը ձևավորվում է հիմնադրի (ՀՀ կառավարություն), լիազորված մարմնի (ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն), ինչպես նաև համալսարանի պրոֆեսորադասախոսական կազմի և ուսանողության ներկայացուցիչներից: Հոգաբարձուների խորհուրդը հաստատում է համալսարանի գործունեության տարեկան և երկարաժամկետ ռազմավարական ծրագրերը, բյուջեն, լսում և գնահատում է ՀԱԱՀ տարեկան գործունեության վերաբերյալ ռեկտորի հաշվետվությունը, ընտրում է ՀԱԱՀ ռեկտորին, անհրաժեշտության դեպքում քննարկում և սահմանված կարգով հիմնադրին է ներկայացնում առաջարկություններ ՀԱԱՀ կանոնադրության կամ դրանում փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու վերաբերյալ, հաստատում է իր աշխատակարգը, ռեկտորի ընտրությունների ընթացակարգը:

 
Զաքոյան Հրաչյա Սամվելի

Զաքոյան Հրաչյա Սամվելի

Ուսումնական աշխատանքների գծով պրոռեկտոր, ռեկտորի պարտականությունները կատարող (նախագահ)& Զաքոյան Հրաչյա Սամվելի Ծնվել է՝ 1972 թվականի հոկտեմբերի 23-ին [email protected] Ուսումնական աշխատանքների գծով պրոռեկտոր Կրթություն և վերապատրաստում 1995 թվականին ավարտել է Հայկական գյուղատնտեսական ակադեմիայի տնտեսագիտական ֆակուլտետը 1995-1998 թթ. ասպիրանտուրա, Գյուղատնտեսության էկոնոմիկայի գիտահետազոտական ինստիտուտ Հնդկաստանում, ԱՄՆ-ում, Եգիպտոսում, Հարավային Աֆրիկայում, Հունաստանում, Բելգիայում, Շվեդիայում, Անգլիայում, Իսպանիայում, Ավստրիայում, Գերմանիայում, Նիդերլանդների Թագավորությունում,

Ծպնեցյան Հրաչյա Սերգեյի

Ծպնեցյան Հրաչյա Սերգեյի

Գիտական աշխատանքների գծով պրոռեկտոր& Հրաչյա Սերգեյի Ծպնեցյան Ծնվել է՝ 1961 թվականի հոկտեմբերի 20-ին [email protected] Գիտական աշխատանքների գծով պրոռեկտոր Կրթություն և վերապատրաստում 2023 թ. հուլիսի 10-14-ը վերապատրաստում՝ Եվրոպական հանձնաժողովի կողմից ֆինանսավորվող Էրազմուս+ միջազգային կրեդիտային շարժունության ծրագրի շրջանակում, Աթենքի ազգային տեխնիկական համալսարան 2023 թ. 27-30 ապրիլի, մասնակցություն, զեկուցում «Եվրասիական տնտեսական ինտեգրումը եւ հարակայուն զարգացումը համաշխարհային վերափոխումների պայմաններում»

Հովհաննիսյան Արամ Արսենի

Հովհաննիսյան Արամ Արսենի

Տնտեսական աշխատանքների գծով պրոռեկտոր& Հովհաննիսյան Արամ Արսենի Ծնվել է՝ 1966 թվականի փետրվարի 7-ին [email protected] Տնտեսական աշխատանքների գծով պրոռեկտոր, տեխն.գիտ.թեկն., դոցենտ Կրթություն և վերապատրաստում 1983-1988թթ. սովորել և ավարտել է Հայկական գյուղատնտեսական ինստիտուտի Գյուղատնտեսության մեքենայացման ֆակուլտետը` «Գյուղատնտեսության մեքենայացում» մասնագիտությամբ՝ գերազանցությամբ: Աշխատանքային փորձ 2022 թ․ մայիսից ՀԱԱՀ, Տնտեսական աշխատանքների գծով պրոռեկտոր 2019թ. հունվարից - 2021թ․ սեպտեմբեր ՀԱԱՀ, Ագրարային

Մովսիսյան Մարիամ Սամվելի

Մովսիսյան Մարիամ Սամվելի

Միջազգային կապերի և կրթական բարեփոխումների աշխատանքների գծով պրոռեկտոր& Մովսիսյան Մարիամ Ծնվել է՝ 1982 թվականի օգոստոսի 16-ին [email protected] Միջազգային կապերի և կրթական բարեփոխումների աշխատանքների գծով պրոռեկտոր Կրթություն և վերապատրաստում 03.2010 թ. – մինչ օրս ԵՊՀ սոցիալական փիլիսոփայության և բարոյագիտության ամբիոնի հայցորդ Թեմա՝ «Անցումային հասարակության ազգային կրթական համակարգերի փոխակերպումը համաշխարհայնացման պայմաններում» 09.2004–06.2006 թթ. ԵՊՀ փիլիսոփայության և հոգեբանության

Մնացականյան Լուսինե Ոսկանի

Մնացականյան Լուսինե Ոսկանի

Աշխատակազմի ղեկավար& Մնացականյան Լուսինե Ոսկանի Ծնվել է՝ 1977 թվականի հունվարի 22-ին [email protected] Աշխատակազմի ղեկավար Կրթություն և վերապատրաստում 2023 թ․ դեկտեմբեր, մասնակցություն Եվրոպական միության կողմից ֆինանսավորվող «Էրազմուս+» ծրագրի «Կրթության փոխակերպումը հանուն կանաչ եւ կայուն ապագայի» («T-GREEN») եռամյա նախագծի 1-ին տարվա համար նախանշված աշխատանքների ամփոփիչ աշխատաժողովին, Կրակովի Յագելոնյան համալսարան, (Լեհաստան) 2016թ.ապրիլ, «Մարդկային ռեսուրսների կառավարումը բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում,

Մելքոնյան Վաչագան Ռաֆայելի

Մելքոնյան Վաչագան Ռաֆայելի

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կենտրոնի տնօրեն& Մելքոնյան Վաչագան Ռաֆայելի Ծնվել է՝ 1983 թվականի ապրիլի 25-ին [email protected] Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կենտրոնի տնօրեն Կրթություն և վերապատրաստում 2019 թ․ վերապատրաստում TOPAS ծրագրի շրջանակներում, Բնական ռեսուրսների և բնական գիտությունների ազգային համալսարան, Ուկրաինա 2018թ. վերապատրաստում Էրազմուս ՀԳ1 ծրագրի շրջանակներում, Գրանադայի համալսարան, Իսպանիա 2017թ. մասնակցություն TEMPUS «Հայաստանում, Վրաստանում և Ուկրաինայում ցկյանս ուսուցման զարգացման ցանց»

Աղասարյան Արմեն Արտյուշայի

Աղասարյան Արմեն Արտյուշայի

Ուսումնական գործընթացի կառավարման վարչության պետ& Աղասարյան Արմեն Արտյուշայի Ծնվել է՝ 1967 թվականի դեկտեմբերի 1-ին [email protected] Ուսումնական գործընթացի կառավարման վարչության պետ Կրթություն և վերապատրաստում 2003-2007թթ. ասպիրանտուրա, ՀԳԱ, Մեքենատրակտորային պարկի շահագործման ամբիոն 1985-1992թթ. սովորել և ավարտել է Հայկական գյուղատնտեսական ինստիտուտի Գյուղատնտեսության մեքենայացման ֆակուլտետը` «Գյուղ. մեքենայացում» մասնագիտությամբ 1975-1985թթ. սովորել և ավարտել է Երևանի N 159 միջնակարգ դպրոցը: Աշխատանքային

Տեր-Գրիգորյան Արմենակ Ջալլադի

Տեր-Գրիգորյան Արմենակ Ջալլադի

Ագրոնոմիական ֆակուլտետի դեկան& Տեր-Գրիգորյան Արմենակ Ջալլադի Ծնվել է՝ 1964 թվականի հուլիսի 14-ին [email protected] Ագրոնոմիական ֆակուլտետի դեկան Կրթություն և վերապատրաստում 2014թ. Training cours on Production and Post-harvest Care of Fruits and Vegetables /USDA,CARD/ 2013թ. վերապատրաստում, «Ոլորտում հիմնարար պաշտպանություն (BPITF II)», ՄԱԿ ՊԳԿ, հավաստագիր 2013թ. Training session on Pest Risk Analysis /USAID,EDMC/ 2013թ. Дополнительные принципы обеспечения безопасности

Աբովյան Արևիկ Յուրիի

Աբովյան Արևիկ Յուրիի

Անասնաբուժական բժշկագիտության և անասնաբուծության ֆակուլտետի դեկան& Աբովյան Արևիկ Յուրիի Ծնվել է՝ 1976 թվականի հունիսի 12-ին [email protected] Անասնաբուժական բժշկագիտության և անասնաբուծության ֆակուլտետի դեկան Կրթություն և վերապատրաստում 2018 թ. Եվրոպական հանձնաժողովի կողմից ֆինանսավորվող Էրասմուս + ՀԳ1 «Միջազգային կրեդիտային շարժունություն» ծրագրի շրջանակում մասնակցություն Էստոնիայի բնական գիտությունների համալսարանում կազմակերպված /Տարտու/ «Միջազգային շաբաթ» միջոցառումների շարքին, վերապատրաստում անասնաբուժության և սննդամթերքի անվտանգության

Հովհաննիսյան Հասմիկ Վաղինակի

Հովհաննիսյան Հասմիկ Վաղինակի

Ագրոբիզնեսի և տնտեսագիտության ֆակուլտետի դեկանի պաշտոնակատար& Հովհաննիսյան Հասմիկ Վաղինակի Ծնվել է՝ 1973 թվականի հունվարի 27-ին Hasmik [email protected] Ագրոբիզնեսի և տնտեսագիտության ֆակուլտետի դեկանի պաշտոնակատար Կրթություն և վերապատրաստում 2006 թ․ TUFTS համալսարան, Հայկական դիվանագիտական ուսուցման ծրագրի վկայական, ՄՏՀ, Բոստոն, ԱՄՆ 1999 - 2003 թթ. Երևանի պետական համալսարան, ասպիրանտուրա 1995 - 1997 թթ. սովորել և ավարտել է Հայ-ամերիկյան

Սիմոնյան Արման Ռոբերտի

Սիմոնյան Արման Ռոբերտի

Ագրարային ճարտարագիտության ֆակուլտետի դեկան& Սիմոնյան Արման Ռոբերտի Ծնվել է՝ 1981 թվականի հունվարի 30-ին [email protected] Ագրարային ճարտարագիտության ֆակուլտետի դեկան Կրթություն և վերապատրաստում 2013թ. մասնակցություն, միջազգային գիտափորձնական գիտաժողով, Կուբանի պետական ագրարային համալսարան, գերմանական «CLAAS» ընկերություն 2010թ. դոկտորանտուրա, «Էրասմուս Մունդուս» ծրագրի շրջանակներում, բուլղարերենի դասընթացներ, Ռուսեի համալսարան, Բուլղարիա 2010թ. մասնակցություն, միջազգային գիտաժողովներ, «ECO VARNA», Ռուսեի համալսարան, Բուլղարիա 2008թ. վերապատրաստումներ,

Դավեյան Սմբատ Հարութի

Դավեյան Սմբատ Հարութի

Պարենամթերքի տեխնոլոգիաների ֆակուլտետի դեկան& Դավեյան Սմբատ Հարութի Ծնվել է՝ 1964 թվականի օգոստոսի 2-ին [email protected] Պարենամթերքի տեխնոլոգիաների ֆակուլտետի դեկան Կրթություն և վերապատրաստում 1982-1987 թթ. սովորել և ավարտել է Հայկական գյուղատնտեսական ինստիտուտի Հիդրոմելիորացիայի ֆակուլտետը: Աշխատանքային փորձ 2022 թվականի նոյեմբերի 30-ից ՀԱԱՀ, Պարենամթերքի տեխնոլոգիաների ֆակուլտետ, դեկան 2020 թվականի սեպտեմբերից - 2022 թ․ նոյեմբերի 30 ՀԱԱՀ, Պարենամթերքի տեխնոլոգիաների ֆակուլտետ,

Համբարձումյան Գարեգին Ռուդիկի

Համբարձումյան Գարեգին Ռուդիկի

Միջազգային կապերի դեպարտամենտի պետ& Համբարձումյան Գարեգին Ռուդիկի Ծնվել է՝ 1978 թվականի փետրվարի 11-ին [email protected] Միջազգային կապերի դեպարտամենտի պետ Կրթություն և վերապատրաստում 2011թ. մասնակցություն, դասընթաց, Վերջնարդյունքների վրա հիմնված դասընթացի մշակում և կառավարում, Ծաղկաձոր 2011թ. մասնակցություն, դասընթաց, Կրթության որակի ապահովում, կրթական բարեփոխումներ և կրեդիտային համակարգի ներդրում, Կասելի և Ֆուլդայի համալսարաններ, Գերմանիա 2010թ. Summer School 2010, Բնապահպանություն և

Պողոսյան Մարիամ Մարտինի

Պողոսյան Մարիամ Մարտինի

Գլխավոր հաշվապահ& Պողոսյան Մարիամ Մարտինի Ծնվել է՝ 1975 թվականի օգոստոսի 22-ին [email protected] Գլխավոր հաշվապահ

Վարդանյան Մանվել Համայակի

Վարդանյան Մանվել Համայակի

Իրավաբանական բաժնի պետ& Վարդանյան Մանվել Համայակի Ծնվել է՝ 1955 թվականի հունվարի 3-ին [email protected] Իրավաբանական բաժնի պետ

Գևորգյան Էմիլ Ֆեդիայի

Գևորգյան Էմիլ Ֆեդիայի

Բնապահպանական կրթական ծրագրերի զարգացման խորհրդատու& Գևորգյան Էմիլ Ֆեդիայի Ծնվել է՝ 1981 թվականի նոյեմբերի 5-ին [email protected] Բնապահպանական կրթական ծրագրերի զարգացման խորհրդատու Կրթություն և վերապատրաստում 2023 թ․ ապրիլ-հունիս, Առցանց վերապատրաստում՝ Ամերիկյան բնական ռեսուրսների կառավարման ինստիտուտի և Ցյուրիխի տեխնիկական բարձրագույն դպրոցի համատեղ իրականացրած «Բնական ռեսուրսների կառավարում և էներգետիկ վերափոխում՝ քաղաքականություն և գործնական կիրառություն» դասընթացի շրջանակում 2012 թ․ հունվար-դեկտեմբեր,

Խաչատրյան Գագիկ Ստեփանի

Խաչատրյան Գագիկ Ստեփանի

ՀԱԱՀ Սիսիանի մասնաճյուղի տնօրենի պաշտոնակատար& Խաչատրյան Գագիկ Ստեփանի Ծնվել է՝ 1957 թվականի նոյեմբերի 14-ին [email protected] Սիսիանի մասնաճյուղի տնօրենի պաշտոնակատար Կրթություն և վերապատրաստում 1981թ․ գերազանցության դիպլոմով ավարտել է հայկական Գյուղատնտեսական ինստիտուտի հիդրոմելիորատիվ ֆակուլտետը՝ ստանալով ինժեներ հիդրոտեխնիկի որակավորում։ Աշխատանքային փորձ 1981-1987 թթ․ աշխատել է ՀԼԿԵՄ Սիսիանի շրջկոմի, շրջսովետի գործկոմի և ՀԿԿ Սիսիանի շրջկոմի կազմակերպական բաժիններում, որպես հրահանգիչ

Գրիգորյան Մերի Համլետի

Գրիգորյան Մերի Համլետի

ՀԱԱՀ Վանաձորի մասնաճյուղի տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատար& Գրիգորյան Մերի Համլետի Ծնվել է՝ 1982 թվականի հուլիսի 3-ին [email protected] ՀԱԱՀ Վանաձորի մասնաճյուղի տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատար Կրթություն և վերապատրաստում 2003-2005 թթ․ սովորել և գերազանցությամբ ավարտել է Հայկական գյուղատնտեսական ակադեմիայի մագիստրատուրան՝ «Ագրարային արտադրության էկոնոմիկա և կառավարում» մասնագիտությամբ՝ ստանալով տնտեսագետ մագիստրոսի աստիճան 1999-2003 թթ․ սովորել և գերազանցությամբ ավարտել է Հայկական գուղա­տնտեսական

Աղաջանյան Աննա Գեյիմի

Աղաջանյան Աննա Գեյիմի

Արհեստակցական կազմակերպության նախագահ& Աղաջանյան Աննա Գեյիմի Ծնվել է՝ 1966 թվականի հոկտեմբերի 5-ին [email protected] Արհեստակցական կազմակերպության նախագահ Կրթություն և վերապատրաստում 2011թ. մասնակցություն, «Կենսաբանական սպառնալիքների նվազեցում» ծրագիր, ԱՄՆ, պաշտպանության պետական կոմիտե 2009թ. վերապատրաստում, Բարսելոնայի ավտոնոմ համալսարանի անասնաբուժական ֆակուլտետ, Ախտաբանական անատոմիայի ամբիոն, Տեմպուս ծրագիր 2002թ. վերապատրաստում, Երևանի Մ.Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան, Ախտաբանական անատոմիայի ամբիոն 1999-2001թթ. հայցորդ, Հայկական

Ամիրյան Արա Կարապետի

Ամիրյան Արա Կարապետի

Որակի գնահատման և ապահովման կենտրոնի Որակի կառավարման բաժնի վարիչ& Ամիրյան Արա Կարապետի Ծնվել է՝ 1957 թվականի ապրիլի 25-ին [email protected] Որակի գնահատման և ապահովման կենտրոնի Որակի կառավարման բաժնի վարիչ Կրթություն և վերապատրաստում 2012թ. վերապատրաստում, դասընթացներ, SolidWorks ծրագրով, Երևանի պետական ճարտարագիտական համալսարան 2011թ. վերապատրաստում, Աախենի տեխնիկական համալսարան, Գերմանիայի Դաշնության 2008թ. դասավանդում և գիտական հետազոտություններ, Եվրոպական հանձնաժողովի «Էրազմուս

Գասպարյան Գայանե Հարությունի

Գասպարյան Գայանե Հարությունի

ՀԱԱՀ-ի «Հ. Պետրոսյանի անվան հողագիտության, մելիորացիայի և ագրոքիմիայի գիտական կենտրոն» մասնաճյուղի տնօրենի պաշտոնակատար& Գասպարյան Գայանե Հարությունի Ծնվել է՝ 1966 թվականի հունիսի 8-ին [email protected] ՀԱԱՀ-ի «Հ. Պետրոսյանի անվան հողագիտության, մելիորացիայի և ագրոքիմիայի գիտական կենտրոն» մասնաճյուղի տնօրենի պաշտոնակատար Կրթություն և վերապատրաստում 2010թ. TEMPUS ծրագիր, «Սննդի ապահովում և պահպանում» մասնագիտությամբ մագիստրոսական ծրագրի համակարգում, ուսումնական պլանների և ծրագրերի մշակում,

Հակոբյան Արաքսյա Միշայի

Հակոբյան Արաքսյա Միշայի

Հանրակրթական ծրագրերի ուսուցման վարժարանի տնօրենի պաշտոնակատար& Հակոբյան Արաքսյա Միշայի Ծնվել է՝ 1971 թվականի օգոստոսի 11-ին [email protected] ՀԱԱՀ, Հանրակրթական ծրագրերի ուսուցման վարժարանի տնօրենի պաշտոնակատար Կրթություն և վերապատրաստում 2018 թ.մասնակցություն «Մեդիա նախաձեռնությունների կենտրոնի» կողմից կազմակերպված մեդիա գրագիտության դասընթացներին 2014 թ. վերապատրաստում, ՀՊՄՀ, Մայրենիի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն 2013 թ. մասնակցություն, դասընթաց, «Արդյունքի ձևավորմանը միտված ուսումնական ծրագրերով

Մելիքյան Անդրեաս Շմավոնի

Մելիքյան Անդրեաս Շմավոնի

ՀԱԱՀ-ի «Ագրոկենսատեխնոլոգիայի գիտական կենտրոն» մասնաճյուղի տնօրենի պաշտոնակատար& Մելիքյան Անդրեաս Շմավոնի Ծնվել է՝ 1963 թվականի հունիսի 2-ին [email protected] ՀԱԱՀ-ի «Ագրոկենսատեխնոլոգիայի գիտական կենտրոն» մասնաճյուղի տնօրենի պաշտոնակատար Կրթություն և վերապատրաստում 2012 թ. բույսերի գենետիկական ռեսուրսների պահպանման և սերմնաբուծության կազմակերպման միջազգային փորձի ուսումնասիրում, Լիլ Ֆրանսիա 2011 թ. գործուղում ջերմոցա-ջերմատնային համակարգերի արդի տեխնոլոգիաներին ծանոթանալու նպատակով, Վագենինգենի համալսարան, Հոլանդիա 1986-89 թթ.

Չիթչյան Տիգրան Ժիրայրի

Չիթչյան Տիգրան Ժիրայրի

Մորֆոլոգիայի և կենդանագիտության ամբիոնի դոցենտ& Չիթչյան Տիգրան Ժիրայրի Ծնվել է՝ 1955 թվականի հունվարի 21-ին [email protected] Մորֆոլոգիայի և կենդանագիտության ամբիոնի դոցենտ Կրթություն և վերապատրաստում 2009 թ. վերապատրաստում, Tempus ծրագիր, Անասնաբուժական դպրոց, Թուլուզ, Ֆրանսիա 2005 թ. վերապատրաստում, «Կենդանիների բարեկեցություն» մասնագիտությամբ Սլովակիա 2003 թ. վերապատրաստում, «Կենդանիների գենետիկական ռեսուրսների պահպանում», FAO, Դեբրեցեն, Հունգարիա 1999 թ. վերապատրաստում, «Կաթի արտադրության տեխնոլոգիա»

Սուքիասյան Կարինե Աբերիկի

Սուքիասյան Կարինե Աբերիկի

Անասնաբուժության ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատար& Սուքիասյան Կարինե Աբերիկի Ծնվել է՝ 1958 թվականի հունվարի 24-ին [email protected] Անասնաբուժության ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատար Կրթություն և վերապատրաստում 2009 թ. վերապատրաստում, «Տեմպուս» ծրագրով, Թուլուզի անասնաբուժական դպրոց, Ֆրանսիայի Հանրապետություն 2008 թ. վերապատրաստում, Երևանի Մ․Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան, Դեղաբանության ամբիոն 2006 թ. վերապատրաստում, Երևանի պետական համալսարան 1996-2000 թթ. հայցորդ, ՀՊԱՀ, Թերապիայի, ախտորոշաբանության և դեղաբանության

Եսոյան Արամայիս Մյասնիկի

Եսոյան Արամայիս Մյասնիկի

Ավտոտրակտորների և գյուղատնտեսական մեքենաների ամբիոնի վարիչ& Եսոյան Արամայիս Մյասնիկի Ծնվել է՝ 1962 թվականի մայիսի 15-ին [email protected] Ավտոտրակտորների և գյուղատնտեսական մեքենաների ամբիոնի վարիչ Կրթություն և վերապատրաստում 1990-1994 թթ. հայցորդ, Հայկական գյուղատնտեսական ինստիտուտ 1979-1984 թթ. սովորել և ավարտել է Հայկական գյուղատնտեսական ինստիտուտի, Գյուղատնտեսական մեքենայացման ֆակուլտետը` «Գյուղատնտեսության մեքենայացում» մասնագիտությամբ: Աշխատանքային փորձ 2019 թ․ օգոստոսից ՀԱԱՀ, Ավտոտրակտորների և գյուղատնտեսական

Ծառուկյան Ռոզա Լևոնի

Ծառուկյան Ռոզա Լևոնի

«Մուլտի Ագրո» գիտաարտադրական կենտրոնի գլխավոր տնօրեն& Ծառուկյան Ռոզա Լևոնի Ծնվել է՝ 1933 թվականի նոյեմբերի 19-ին multi-agro.am «Մուլտի Ագրո» գիտաարտադրական կենտրոնի գլխավոր տնօրեն Կրթություն և վերապատրաստում 1960 թ. ընդունվել է Մոսկվայի ֆինանսական կոմբինատի հայկական մասնաճյուղը և ավարտել այն՝ ստանալով արդյունաբերության հաշվապահի որակավորում 1986-1987 թթ. - սովորել և գերազանցությամբ ավարտել է Հայկական գյուղատնտեսական ինստիտուտի ֆինանսական ֆակուլտետը՝ մասնակցելով

Գրիգորյան  Արթուր Վարդգեսի

Գրիգորյան Արթուր Վարդգեսի

Ագրոբիզնեսի դեպարտամենտի պետ& Գրիգորյան Արթուր Վարդգեսի   Ծնվել է՝ 1983 թվականի հուլիսի 17-ին [email protected] Ագրոբիզնեսի դեպարտամենտի պետ Կրթություն և վերապատրաստում 2000-2005 թթ. Ագրոբիզնեսի ուսուցման կենտրոն (ATC),ՀԱԱՀ, Երևան, Հայաստան 2005-2008 թթ. Ասպիրանտուրա, Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան, Տնտեսագիտության ֆակուլտետ, Երևան, Հայաստան 2009-2009 թթ. Բիզնես տնտեսագիտության դեպարտամենտ, Սալոնիկի Ալեքսանդր տեխնոլոգիական կրթության ինստիտուտ, Հունաստան 2018 թ. Սերտիֆիկացված նախագծերի ղեկավարման

Սամվելյան Գարուշ Ալեքսանդրի

Սամվելյան Գարուշ Ալեքսանդրի

ՀԱԱՀ-ի «Ոսկեհատի խաղողագինեգործության գիտական կենտրոն» մասնաճյուղի տնօրենի պաշտոնակատար& Սամվելյան Գարուշ Ալեքսանդրի Ծնվել է՝ 1961 թվականի հոկտեմբերի 14-ին [email protected] ՀԱԱՀ-ի «Ոսկեհատի խաղողագինեգործության գիտական կենտրոն» մասնաճյուղի տնօրենի պաշտոնակատար Կրթություն և վերապատրաստում 1985 թ․ ընդունվել է «Մաղարաչ» խաղողագործության և գինեգործության համամիութենական գիտահետազոտական ինստիտուտի ասպիրատուրան՝ «Գինու տեխնոլոգիա» մասնագիտությամբ 1978-1984 թթ․ սովորել և կարմիր դիպլոմով ավարտել է Հայկական գյուղատնտեսական ինստիտուտի

Սողոմոնյան Դավիթ Ալեքսանդրի

Սողոմոնյան Դավիթ Ալեքսանդրի

Մասնավոր բիզնեսի ներկայացուցիչ& Սողոմոնյան Դավիթ Ալեքսանդրի Ծնվել է՝ 1987 թվականի հունվարի 18-ին [email protected] Մասնավոր բիզնեսի ներկայացուցիչ Կրթություն և վերապատրաստում 2010-2013թթ. ասպիրանտուրա, Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան 2008-2010թթ. մագիստրատուրա, ՀՊԱՀ, «Հողաշինարարություն և հողային կադաստր» մասնագիտությամբ 2004-2008թթ. սովորել և ավարտել է Հայաստանի պետական ագրարային համալսարանը՝ «Հողաշինարարություն և հողային կադաստր» մասնագիտությամբ 1994-2004թթ. սովորել և ավարտել է Երևանի թիվ 119

Ավագյան Գայանե Վարուժանի

Ավագյան Գայանե Վարուժանի

Գիտական քարտուղար& Ավագյան Գայանե Վարուժանի Ծնվել է՝ 1967 թվականի մայիսի 3-ին [email protected] Գիտական քարտուղար Կրթություն և վերապատրաստում 2019թ. անգլերեն լեզվի իմացության հավաստագիր, C1 մակարդակ 2019թ. «Գյուղատնտեսության ապահովագրություն. վնասի գնահատում» թեմայով ուսուցողական կուրսերի հավաստագիր, Երևան 2018թ. ՀԱԱՀ-ի ուսանողների և ֆերմերների համար էտի և ձևավորման ուսուցում, ՄԱԿ-ի ՊԳԿ ENPARD ծրագիր, Երևան 2017թ. «Ոլորտում հիմնարար պաշտպանություն (BPITF II)»,

Թովմասյան Գագիկ Ազատի

Թովմասյան Գագիկ Ազատի

Բուսաբուծության և հողագիտության ամբիոնի վարիչ& Թովմասյան Գագիկ Ազատի Ծնվել է՝ 1968 թվականի ապրիլի 12-ին [email protected]  Բուսաբուծության և հողագիտության ամբիոնի վարիչ Կրթություն և վերապատրաստում 2014թ. վերապատրաստում, դասընթացներ, Սննդամթերքի անվտանգության ոլորտի ռիսկերի գնահատման և վերլուծության գիտական կենտրոն ՊՈԱԿ, Բույսերի պաշտպանության բաժանմունք 2006թ. վերապատրաստում, դասընթացներ, Հայկական անասնաբուծության և անասնաբուժության գիտական կենտրոն 2004թ. մասնակցություն, հողերի կառավարման, հակաէրոզիոն միջոցառումների ուսումնասիրման,

Փիլոսյան Ռուզաննա Գեորգիի

Փիլոսյան Ռուզաննա Գեորգիի

 Հայոց և օտար լեզուների ամբիոնի վարիչ& Փիլոսյան Ռուզաննա Գեորգիի Ծնվել է՝ 1964 թվականի հուլիսի 3-ին [email protected]  Հայոց և օտար լեզուների ամբիոնի վարիչ Կրթություն և վերապատրաստում 2005-2010թթ. հայցորդ, ԵՊՄՀ, Օտար լեզուների դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն 2009թ. վերապատրաստում, դասընթացներ, “Quality Assurance of Education, International Center for Agribusiness Research and Education, Armenia’' ծրագիր, ՀՊԱՀ 2007թ. վերապատրաստում, դասընթացներ, “Developing Course

Հարությունյան Լուսինե Ռոմիկի

Հարությունյան Լուսինե Ռոմիկի

Կենսագիտության և ընդհանուր քիմիայի ամբիոնի վարիչ& Հարությունյան Լուսինե Ռոմիկի Ծնվել է՝ 1980 թվականի սեպտեմբերի 13-ին  [email protected][email protected] Կենսագիտության և ընդհանուր քիմիայի ամբիոնի վարիչ Կրթություն և վերապատրաստում 1997-2001թթ. ԵՊՀ, Քիմիայի ֆակուլտետ, բակալավրիատ 2001-2003 թթ. ԵՊՀ, Քիմիայի ֆակուլտետ. մագիստրատուրա 2003-2006 թթ. ԵՊՀ, Քիմիայի ֆակուլտետ, ասպիրանտուրա Աշխատանքային փորձ 2023 թ․ հունիսից ՀԱԱՀ, Կենսագիտության և ընդհանուր քիմիայի ամբիոնի վարիչ 2022

Կարախանյան Մարինա Գեորգիի

Կարախանյան Մարինա Գեորգիի

Անասնաբուծական մթերքների վերամշակման տեխնոլոգիաների ամբիոնի վարիչ& Կարախանյան Մարինա Գեորգիի Ծնվել է՝ 1974 թվականի հոկտեմբերի 14-ին [email protected] Անասնաբուծական մթերքների վերամշակման տեխնոլոգիաների ամբիոնի վարիչ Կրթություն և վերապատրաստում 2015թ. մասնակցություն, ANSEF biotech N 3816 «Կաթնաթթվային բակտերիաները և խմորասնկերը նոր ֆունկցիոնալ սննդի համար» նախագիծ, ղեկավար 2014թ. վերապատրաստում, դասընթացներ, GradeA Pasteurized Milk Ordinance ծրագիր, USDA և CARD 2014թ. վերապատրաստում, դասընթացներ,

Դաշտոյան Աննա Լևոնի

Դաշտոյան Աննա Լևոնի

ՈԳԱ կենտրոնի տնօրեն& Դաշտոյան Աննա Լևոնի Ծնվել է 1976 թվականի ապրիլի 18-ին [email protected] ՈԳԱ կենտրոնի տնօրեն Կրթություն և վերապատրաստում 2023 թ․ մայիս, մասնագիտական վերապատրաստում «Ստանդարտ դիալոգ» ՍՊԸ-ի ուսումնական կենտրոնում 2019թ․ վերապատրաստում, ՀՀ ԿԳՆ «Կրթության ազգային ինստիտուտ» ՓԲԸ 2016թ․, 2019թ․ վերապատրաստում «Բեկոն Պրոդուկտ» ՍՊԸ 2017թ-ից մասնակցություն, Եվրամիության կողմից ֆինանսավորվող ABIONET ծրագրի անդամ 2011թ. մասնակցություն, միջին մասնագիտական

Մարմարյան Յուրի Գիգոլի

Մարմարյան Յուրի Գիգոլի

Գյուղատնտեսական կենդանիների սելեկցիայի, գենետիկայի և կերակրման հետազոտական կենտրոնի տնօրեն& Մարմարյան Յուրի Գիգոլի Ծնվել է՝ՓՓ [email protected] Գյուղատնտեսական կենդանիների սելեկցիայի, գենետիկայի և կերակրման հետազոտական կենտրոնի տնօրեն Կրթություն և վերապատրաստում 1970-1973թթ. ասպիրանտուրա, Երևանի անասնաբուծական-անասնաբուժական ինստիտուտ, Մասնավոր անասնաբուծության ամբիոն 1961թ. ավարտել է Երևանի անասնաբուծական-անասնաբուժական ինստիտուտի Անասնաբուծական ֆակուլտետը: Աշխատանքային փորձ 2018 թվականից ՀԱԱՀ, գյուղատնտեսական կենդանիների սելեկցիայի, գենետիկայի և կերակրման հետազոտական

Պիպոյան Դավիթ Աշոտի

Պիպոյան Դավիթ Աշոտի

ՀՀ ԳԱԱ «էկոլոգանոոսֆերային հետազոտությունների կենտրոն»-ի սննդի շղթայի ռիսկերի գնահատման կենտրոնի ղեկավար& Պիպոյան Դավիթ Աշոտի Ծնվել է՝ 1987 թվականի մարտի 28-ին [email protected] ՀՀ ԳԱԱ «էկոլոգանոոսֆերային հետազոտությունների կենտրոն»-ի սննդի շղթայի ռիսկերի գնահատման կենտրոնի ղեկավար Կրթություն և վերապատրաստում 25-28/11/2019 թթ․ Եվրոպական հանձնաժողովի (EC) Better Training for Safer Food (BTSF) նախաձեռնության կողմից կազմակերպված աշխատաժողով (Իսպանիա, Մադրիդ) 25-28/2/2019 թթ․ Եվրոպական

Ալթունյան Արթուր Վաղինակի

Ալթունյան Արթուր Վաղինակի

Մեքենասարքավորումների ճարտարագիտության և տեխնիկական անվտանգության ամբիոնի դոցենտ & Ալթունյան Արթուր Վաղինակի Ծնվել է՝ 1984 թվականի ապրիլի 28-ին [email protected] Մեքենասարքավորումների ճարտարագիտության և տեխնիկական անվտանգության ամբիոնի դոցենտ Կրթություն և վերապատրաստում 2019 թ․ հուլիսի 1-5-ը, միջազգային ամառային դպրոց, վերապատրաստում Ռադբաուդի համալսարանում, մասնակցություն «Համակարգված գրականության ակնարկի մշակումը քեզ համար» թեմայով դասընթացին 2013-2015թթ. մագիստրատուրա, ՀԱԱՀ, Ֆինանսների և վարկի ամբիոն 2006-2009թթ.

Գայանե Յուրիկի Գաբրիելյան

Գայանե Յուրիկի Գաբրիելյան

Շիրակի ակադեմիկոս Մ.Գ. Թումանյանի անվան պետական գյուղատնտեսական քոլեջի տնօրենի պաշտոնակատար& Գաբրիելյան Գայանե Յուրիկի Ծնվել է 1980 թվականի ապրիլի 12-ին [email protected] Շիրակի ակադեմիկոս Մ.Գ. Թումանյանի անվան պետական գյուղատնտեսական քոլեջի տնօրենի պաշտոնակատար Կրթություն և վերապատրաստում 1997 - 2002 թթ․ Գյումրիի պետական մանկավարժական ինստիտուտ, «Մաթեմատիկա» և «Ֆիզիկա» առարկաների ուսուցչի որակավորում՝ «Մաթեմատիկա» մասնագիտացմամբ 2002 - 2004 թթ․ «Լեզվի կենտրոն»,

Վարդանյան Վարդան Ալեքսանի

Վարդանյան Վարդան Ալեքսանի

ՀԱԱՀ Ա․Քոչինյանի անվան գյուղատնտեսական քոլեջի տնօրենի պաշտոնակատար& Վարդանյան Վարդան Ալեքսանի Ծնվել է՝ 1966 թվականի մարտի 25-ին [email protected] ՀԱԱՀ Ա․Քոչինյանի անվան գյուղատնտեսական քոլեջի տնօրենի պաշտոնակատար Կրթություն և վերապատրաստում 2012թ. վերապատրաստում, Երևանի պետական ճարտարագիտական համալսարան 2009թ. մասնակցություն, դասընթաց, ագրարային կրթության բարեփոխման ծրագրով, Ագրոբիզնեսի հետազոտությունների և կրթության միջազգային կենտրոն, ԱՀԿՄԿ 2007թ. մասնակցություն, աշխատաժողով, Ֆուլդայի համալսարանի պրոֆեսոր Յանսենի ղեկավարությամբ

Կազումյան Կարեն Նորիկի

Կազումյան Կարեն Նորիկի

ՀԱԱՀ «Ոսկեհատի խաղողագինեգործության ԳԿ» մասնաճյուղի խաղողագործության և գինեգործության բաժնի վարիչ& Կազումյան Կարեն Նորիկի Ծնվել է 1948թ., հունվարի 1-ին [email protected] ՀԱԱՀ «Ոսկեհատի խաղողագինեգործության ԳԿ» մասնաճյուղի խաղողագործության և գինեգործության բաժնի վարիչ Կրթություն և վերապատրաստում 1964 թվականին ավարտել է միջնակարգ դպրոցը Սովորել և ավարտել է Հայկական գյուղատնտեսական ինստիտուտը՝ «Այգեգործություն և պտղաբուծություն» մասնագիտությամբ՝ ստանալով գիտնական-ագրոնոմի որակավորում: Աշխատանքային փորձ 2005

Բարսեղյան Մարինա Սերգեյի

Բարսեղյան Մարինա Սերգեյի

Մեքենասարքավորումների ճարտարագիտության և տեխնիկական անվտանգության ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատար& Բարսեղյան Մարինա Սերգեյի Ծնվել է՝ Փ [email protected] Մեքենասարքավորումների ճարտարագիտության և տեխնիկական անվտանգության ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատար Կրթություն և վերապատրաստում 2011-2014 թթ. հայցորդ, ՀԱԱՀ, Ավտոմոբիլների և տրակտորների ամբիոն 2002-2006 թթ. սովորել և ավարտել է Հայկական գյուղատնտեսական ակադեմիան` «Փոխադրումների կազմակերպումը և կառավարումը տրանսպորտում, ճանապարհային երթևեկության կազմակերպում» մասնագիտությամբ 1985-1991 թթ. սովորել

Ալթունյան Սիրանուշ Հարությունի

Ալթունյան Սիրանուշ Հարությունի

Անասնաբուժական սանիտարական փորձաքննության, սննդամթերքի անվտանգության և հիգիենայի ամբիոնի վարիչ& Ալթունյան Սիրանուշ Հարությունի Ծնվել է՝ Փ [email protected] Անասնաբուժական սանիտարական փորձաքննության, սննդամթերքի անվտանգության և հիգիենայի ամբիոնի վարիչ Կրթություն և վերապատրաստում 2023 թ. հուլիսի 10-14, վերապատրաստում՝ Էրազմուս+ ծրագրի շրջանակում, Թրակիայի Դեմոկրիտուս համալսարան 2021 թ․ մարտի 29-ից ապրիլի 9-ը վերապատրաստման դասընթացներ՝ «Սննդի հիգիենայի արդի հարցեր» թեմայով, Երևանի Մխիթար Հերացու

Գրիգորյան Լիանա Հայկի

Գրիգորյան Լիանա Հայկի

Անասնաբուժության և անասնաբուժական սանիտարական փորձաքննության հետազոտական կենտրոնի տնօրեն& Գրիգորյան Լիանա Հայկի [email protected] Անասնաբուժության և անասնաբուժական սանիտարական փորձաքննության հետազոտական կենտրոնի տնօրեն Կրթություն և վերապատրաստում 2013-2014թթ. վերապատրաստում, կենսաբանության ոլորտում ներգրավման համագործակցային ծրագիր 2008թ. մասնակցություն, դասընթացներ, կրեդիտային համակարգի ուսուցում 2001-2005թթ. ասպիրանտուրա, ՀԳԱ, Համաճարակաբանության և մակաբուծաբանության ամբիոն 2003-2005թթ. մասնակցություն, դասընթացներ, անգլերեն լեզու, ԱՄՆ, գյուղատնտեսության դեպարտամենտ 1996-2001թթ. սովորել և ավարտել

Խաչատրյան Լիանա Ալբերտի

Խաչատրյան Լիանա Ալբերտի

Ագրոբիզնեսի կառավարման և քաղաքականության ամբիոնի դոցենտ& Խաչատրյան Լիանա Ալբերտի Ծնվել է՝ 1979 թվականի հուլիսի 17-ին [email protected] Ագրոբիզնեսի կառավարման և քաղաքականության ամբիոնի դոցենտ Կրթություն և վերապատրաստում 2023 թ․ մայիսի 22-26-ը, մասնակցություն, վերապատրաստման միջազգային շաբաթ, Տուշայի համալսարան, Իտալիա 2021 թ․ հունիս մասնակցություն «Burke-Litwin-ի կազմակերպական փոփոխությունները և արդյունավետության մոդելը» թեմայով վերապատրաստման դասընթացին 2004-2010թթ. ասպիրանտուրա՝ Ը.00.02- «Տնտեսության, նրա ճյուղերի

Խաչատրյան Հակոբ Հայկի

Խաչատրյան Հակոբ Հայկի

Տվյալագիտության ամբիոնի վարիչ& Խաչատրյան Հակոբ Հայկի Ծնվել է՝ Փ [email protected] Տվյալագիտության ամբիոնի վարիչ Կրթություն և վերապատրաստում 2023 թ․ հունիսի 12-16-ը, մասնակցություն, Էրազմուս+ ՀԳ1 ծրագրի շրջանակում «Միջազգայնացում Եվրոպական նախագծերի հետազոտության եւ նորարարության միջոցով» թեմայով 5-րդ միջազգային շաբաթին, Հունաստան, Պիրեուսի համալսարան 2023 թ․ ապրիլի 17-21-ը վերապատրաստում Էրազմուս ՀԳ1 ծրագրի շրջանակում Վալյադոլիդի համալսարանում, Իսպանիա 2020 թ․ 20-31 հունվար,

Հարությունյան Արման Համլետի

Հարությունյան Արման Համլետի

Ագրոբիզնեսի կառավարման և քաղաքականության ամբիոնի վարիչ& Հարությունյան Արման Համլետի Ծնվել է՝ Փ [email protected] Ագրոբիզնեսի կառավարման և քաղաքականության ամբիոնի վարիչ Կրթություն և վերապատրաստում 2023 թ. հունիս, մասնակցություն «Ակվակուլտուրայի եւ ձկնային տնտեսության կրթության զարգացումը հանուն Կանաչ գործարքի Հայաստանում եւ Ուկրաինայում. կրթությունից դեպի էկոլոգիա» (AFISHE) Էրազմուս+ կարողությունների զարգացման ծրագրի երկրորդ հանդիպմանը, որպես փորձագետ, Նիտրա, Սլովակիայի գյուղատնտեսական համալսարան 2023

Մարկոսյան Մարինե Սաշայի

Մարկոսյան Մարինե Սաշայի

Անտառագիտության և ագրոէկոլոգիայի ամբիոնի վարիչ& Մարկոսյան Մարինե Սաշայի Ծնվել է՝ Փ [email protected] Անտառագիտության և ագրոէկոլոգիայի ամբիոնի վարիչ Կրթություն և վերապատրաստում 2014 թ. վերապատրաստում, NUFIC ծրագիր, UNESCO-IHE ջրերի ուսուցման համալսարան,Նիդերլանդներ 2014 թ. վերապատրաստում, Վրաստանի տեխնիկական համալսարան 2012-2013 թթ. մասնակցություն, դասընթացներ, «Թափոնների կառավարում» միջազգային ծրագիր, Լեհաստան, ՀՀ բնապահպանության նախարարություն 2005 թ. մասնակցություն, դասընթացներ, «Օրգանական գյուղատնտեսություն` տրանսֆորմացիոն և

Գրիգորյան Հրաչյա Հայկազի

Գրիգորյան Հրաչյա Հայկազի

Ագրարային էկոնոմիկայի ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատար& Գրիգորյան Հրաչյա Հայկազի Ծնվել է՝ 1985 թվականի մարտի 08-ին hrachyagrigoryan1985@mail Ագրարային էկոնոմիկայի ամբիոի վարիչի պաշտոնակատար Կրթություն և վերապատրաստում 2021 - 2022 թթ․ ՔԴԵԴ ԵԽ, Քաղաքական դասընթացների երևանյան դպրոց 2021 թ․ Միջազգային և անվտանգության հարցերի հայկական ինստիտուտ 2018 - 2021 թթ․ ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիա, «Քաղաքագետ» մագիստրոս 2013 - 2018 թթ․

Կիրակոսյան Հայկ Սաշայի

Կիրակոսյան Հայկ Սաշայի

Ֆիզիկական կուլտուրայի ամբիոնի վարիչ& Կիրակոսյան Հայկ Սաշայի Ծնվել է՝ Փ [email protected] Ֆիզիկական կուլտուրայի ամբիոնի վարիչ Կրթություն և վերապատրաստում 2019թ. հանրակրթական դպրոցների տնօրենների վերապատրաստում ԿԱԻ-ում 2016թ. վերապատրաստում, Ֆիզիկական կուլտուրայի հայկական պետական ինստիտուտ, պաշտպանել է ռեֆերատ՝ «Օլիմպիական դաստիարակության առանձնահատկությունները բուհերում» թեմայով 2011թ. վերապատրաստում, Ֆիզիկական կուլտուրայի հայկական պետական ինստիտուտ, Աթլետիկայի ամբիոն 2011թ. վերապատրաստում, «Իրավախախտ անչափահասների հետ իրականացվող վերականգնողական

Մարմարյան Գայանե Յուրիի

Մարմարյան Գայանե Յուրիի

Կենսագիտության և ընդհանուր քիմիայի ամբիոնի դոցենտ& Մարմարյան Գայանե Յուրիի Ծնվել է՝ Փ [email protected] Կենսագիտության և ընդհանուր քիմիայի ամբիոնի դոցենտ Կրթություն և վերապատրաստում 2023 թ. հուլիսի 10-14, վերապատրաստում՝ Էրազմուս+ ծրագրի շրջանակում, Թրակիայի Դեմոկրիտուս համալսարան 2023 թ. հունիսի 19-23-ը, դասավանդում Էրազմուս+ ՀԳ1 ծրագրի շրջանակում միջազգային հարթակում, Շչեցինի համալսարան, Լեհաստան 2023 թ. հունիս, մասնակցություն «Ակվակուլտուրայի եւ ձկնային տնտեսության

Մելքոնյան Աննա Հովհաննեսի

Մելքոնյան Աննա Հովհաննեսի

Ֆինանսահաշվային ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատար& Մելքոնյան Աննա Հովհաննեսի Ծնվել է [email protected] Ֆինանսահաշվային ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատար Կրթություն և վերապատրաստում 2021 թ․ հունիս մասնակցություն «Burke-Litwin-ի կազմակերպական փոփոխությունները և արդյունավետության մոդելը» թեմայով վերապատրաստման դասընթացին 2008թ. վերապատրաստում, Երևանի պետական տնտեսագիտական համալսարան 2004-2008թթ. ասպիրանտուրա, ՀՊԱՀ, Հաշվապահական հաշվառման և վիճակագրության ամբիոն 2002-2004թթ. մագիստրատուրա, Հայկական գյուղատնտեսական ակադեմիա, «Հաշվապահական հաշվառում և աուդիտ» մասնագիտությամբ 1998-2002թթ.

Մինասյան Կարեն Ժորիկի

Մինասյան Կարեն Ժորիկի

Ռեկտորի գրասենյակում խորհրդական, մասնավոր բիզնեսի ներկայացուցիչ& Մինասյան Կարեն Ժորիկի Ծնվել է Ռեկտորի գրասենյակում խորհրդական, մասնավոր բիզնեսի ներկայացուցիչ Կրթություն և վերապատրաստում 2013թ. դասընթացներ, «Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման համակարգերի մշակում և բարելավում» թեմայով 1999-2003թթ. ասպիրանտուրա, ՀԳԱ, Կաշվի և մորթու տեխնոլոգիայի ամբիոն 1994-1999թթ. սովորել և ավարտել է Հայկական գյուղատնտեսական ակադեմիայի Տեխնոլոգիական ֆակուլտետը՝ «Կաշվի և մորթու տեխնոլոգիա» մասնագիտությամբ: Աշխատանքային

Նաջարյան Մերի Տիգրանի

Նաջարյան Մերի Տիգրանի

Հասարակական գիտությունների ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատար& Նաջարյան Մերի Տիգրանի Ծնվել է 1991թ․ օգոստոսի 16-ին [email protected] Հասարակական գիտությունների ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատար Կրթություն և վերապատրաստում 2020թ․ հուլսի 4-5 մասնակցություն, Երիտասարդ պատմագետների ասոցիացիա ՀԿ-ի կողմից իրականացված Edu Armenia-ի 2020 թ․ Հայաստան-Արցախ-Սփյուռք աշխատաժողով 2020թ․հունիսի 22-27 մասնակցություն, Պարադիգմա կրթական հիմնադրամի կողմից իրականացված Edcamp Armenia 2020 ուսուցչական համաժողով 2020թ․ մասնակցություն, Teaching Academy-ի

Ոսկանյան Աշոտ Երջանիկի

Ոսկանյան Աշոտ Երջանիկի

Ագրարային քաղաքականության և տնտեսագիտության հետազոտական կենտրոնի տնօրեն& Ոսկանյան Աշոտ Երջանիկի Ծնվել է [email protected] Ագրարային քաղաքականության և տնտեսագիտության հետազոտական կենտրոնի տնօրեն   Կրթություն և վերապատրաստում 2023 թ. 27 - 30 ապրիլի, մասնակցություն, զեկուցում «Եվրասիական տնտեսական ինտեգրումը եւ հարակայուն զարգացումը համաշխարհային վերափոխումների պայմաններում» խորագրով միջազգային գիտագործնական խորհրդաժողովում, հավաստագիր 2021 թ․ հունիս, մասնակցություն «Burke-Litwin-ի կազմակերպական փոփոխությունները և արդյունավետության

Փանոսյան Իռա Կորյունի

Փանոսյան Իռա Կորյունի

ՀՀ Էկոնոմիայի նախարարության գյուղատնտեսական ծրագրերի նախագծման վարչության պետ& Փանոսյան Իռա Կորյունի Ծնվել է [email protected] ՀՀ Էկոնոմիայի նախարարության գյուղատնտեսական ծրագրերի նախագծման վարչության պետ Կրթություն և վերապատրաստում 2019 թ․ 05․11-08․11 մասնակցություն Իտալիայում կազմակերպված LANDNET (hողերի արդյունավետ օգտագործման հիմնախնդիրը) աշխատաժողովին 2019 թ․ 16․05-23․05 վերապատևաստում, Իտալիայի Տուշայի համալսարանում 2018 թ. 17.11-25.11 վերապատրաստոում, Սլովակիայի Ագրարային համալսարանի տնտեսագիտական ֆակուլտետի Տնտեսական քաղաքականության

Փեփոյան Աստղիկ Զավենի

Փեփոյան Աստղիկ Զավենի

Սննդագիտության և կենսատեխնոլոգիաների ԳՀԻ-ի Սննդամթերքի անվտանգության և կենսատեխնոլոգիաների, Կենդանական ծագման հումքի և մթերքի վերամշակման տեխնոլոգիայի բաժինների վարիչ& Փեփոյան Աստղիկ Զավենի Ծնվել է [email protected] Սննդագիտության և կենսատեխնոլոգիաների ԳՀԻ Սննդամթերքի անվտանգության և կենսատեխնոլոգիաների, Կենդանական ծագման հումքի և մթերքի վերամշակման տեխնոլոգիայի բաժինների վարիչ Կրթություն և վերապատրաստում 1982 - 1987 թթ., Երևանի պետական համալսարան /ԵՊՀ/, կենսաբանական ֆակուլտետ, կենսաֆիզիկա բաժին

Ենգոյան Ալեքսանդր Փայլակի

Ենգոյան Ալեքսանդր Փայլակի

ՀԱԱՀ «Հ․Պետրոսյանի անվան Հողագիտության, ագրոքիմիայի և մելիորացիայի ԳԿ» մասնաճյուղի Պեստիցիդների սինթեզի և փորձաքննության բաժնի վարիչ& Ենգոյան Ալեքսանդր Փայլակի Ծնվել է 1950 թ․ փետրվարի 1-ին [email protected] ՀԱԱՀ «Հ․Պետրոսյանի անվան Հողագիտության, ագրոքիմիայի և մելիորացիայի ԳԿ» մասնաճյուղի Պեստիցիդների սինթեզի և փորձաքննության բաժնի վարիչ Կրթություն և վերապատրաստում 1967 – 1972 թթ․ սովորել և ավարտել է Երևանի պետական համալսարանի քիմիայի

Մուրադյան Զարուհի Էդիկի

Մուրադյան Զարուհի Էդիկի

Հայաստանի խաղողագործության և գինեգործության հիմնադրամի տնօրեն, ՀԱԱՀ ԲՄՎՏ ամբիոնի դոցենտ& Մուրադյան Զարուհի Էդիկի Ծնվել է [email protected] Հայաստանի խաղողագործության և գինեգործության հիմնադրամի տնօրեն, ՀԱԱՀ ԲՄՎՏ ամբիոնի դոցենտ Կրթություն և վերապատրաստում 2015թ. վերապատրաստում, «Գինու մարքեթինգ և բիզնես», հավաստագիր, Կալիֆորնիա, ԱՄՆ 2015թ. վերապատրաստում, «Գինու որակի գնահատում և համտես» թեմայով, հավաստագիր, Սյուզ Լա Ռուս, Ֆրանսիա 2015թ. վերապատրաստում, «Կրթության ոլորտային

Խաչատրյան Վահան Աշոտի

Խաչատրյան Վահան Աշոտի

Կլինիկական լաբորատորիայի վարիչ& Խաչատրյան Վահան Աշոտի Ծնվել է՝ 1975 թվականի հունվար 16-ին [email protected] Կլինիկական լաբորատորիայի վարիչ Կրթություն և վերապատրաստում 1991 թ. ընդունվել է Երևանի անասնաբուժական- անասնաբուծական ինստիտուտի Անասնաբուժական ֆակուլտետը 1995 թ. արտադրական և ուսումնական պրակտիկաներ Ֆրանսիայի Լիմոժ,Լիլ,Փարիզ քաղաքների անասնաբուժական կլինիկաներում 1996 թ. ավարտել է Հայկական գյուղատնտեսական ակադեմիայի Անասնաբուժական բժշկագիտության ֆակուլտետը՝ անասնաբուժություն մասնագիտությամբ 1997 թ. սեպտեմբերին

Մելքոնյան Վարդան Իլյիչի

Մելքոնյան Վարդան Իլյիչի

«Բալահովիտ» ՈՒՓՏ տնօրենի պաշտոնակատար& Մելքոնյան Վարդան Իլյիչի Ծնվել է [email protected] «Բալահովիտ» ՈՒՓՏ տնօրենի պաշտոնակատար Կրթություն և վերապատրաստում 2018 թ. ՀՀ Կենտրոնական բանկ, բանկի մասնաճյուղի կառավարչի պաշտոնում աշխատելու համար վկայական N 2098 2014 թ. ՀՀ Կենտրոնական բանկ, բանկի մասնաճյուղի կառավարչի պաշտոնում աշխատելու համար վկայական N 8936 2013 թ. ՀՀ Կենտրոնական բանկ, բանկի ներքին աւդիտի ղեկավարի, ներքին

Ղարագյոզյան Միսակ Հենրիկի

Ղարագյոզյան Միսակ Հենրիկի

Մարքեթինգի և զարգացման բաժնի պետ& Ղարագյոզյան Միսակ Հենրիկի Ծնվել է՝ [email protected] Մարքեթինգի և զարգացման բաժնի պետ Կրթություն և վերապատրաստում 1981 թ․ սեպտեմբեր - 1986 թ․հունիս սովորել և ավարտել է Մոսկվայի Լոմոնոսովի անվան պետական համալսարանի՝ Մաթեմատիկա, մեխանիկա-մաթեմատիկական ֆակուլտետը՝ ստանալով մաթեմատիկոսի որակավորում Հունիս 1992 - նոյեմբեր 1994 թ․ մագիստրատուրա, Բիզնեսի կառավարում մասնագիտությամբ, Բիզնեսի կառավարման ֆակուլտետ, Հայաստանի Ամերիկյան

Կրտիկաշյան Մարիա Գևորգի

Կրտիկաշյան Մարիա Գևորգի

Ագրոնոմիական ֆակուլտետի ուսանողուհի& Կրտիկաշյան Մարիա Գևորգի Ծնվել է՝ 2003 թվականի օգոստոսի 3-ին [email protected] Ագրոնոմիական ֆակուլտետի ուսանողուհի Կրթություն և վերապատրաստում 2021թ ավարտել է Երևանի Շավարշ Սիմոնյանի անվան թիվ 112 փորձարարական ավագ դպրոցը։ 2021 թվականին ընդունվել է Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի Ագրոնոմիական ֆակուլտետի «Ագրոնոմիա, սելեկցիա և գենետիկա» մասնագիտության 1-ին կուրս։ Այժմ սովորում է նույն մասնագիտության 2-րդ կուրսում։

Հովեյան Զարուհի Հրահատի

Հովեյան Զարուհի Հրահատի

ՈՒԳԸ նախագահ& Հովեյան Զարուհի Հրահատի Ծնվել է՝ 1998 թվականի մայիսի 30-ին [email protected] ՈՒԳԸ նախագահ Կրթություն և վերապատրաստում 2023 թ․ մայիսի 22-26-ը, մասնակցություն, վերապատրաստման միջազգային շաբաթ, Տուշայի համալսարան, Իտալիա 2016-2019 թթ. սովորել և գերազանցությամբ ավարտել է Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի Ագրոնոմիական ֆակուլտետը «Ագրոէկոլոգիա» մասնագիտությամբ 2018 թ.սովորել է Նորվեգիայի Կենսաէկոնոմիկայի ինստիտուտում /NiBio/` «Ջերմատնային տեխնոլոգիա» մասնագիտությամբ 2013-2016 թթ.

Մարգարյան Հայկանուշ Տիգրանի

Մարգարյան Հայկանուշ Տիգրանի

Ագրոնոմիական ֆակուլտետի ուսանողուհի& Մարգարյան Հայկանուշ Տիգրանի Ծնվել է՝ 2001 թվականի մարտի 24-ին [email protected] Ագրոնոմիական ֆակուլտետի ուսանողուհի Կրթություն և վերապատրաստում 2020 թվականին ընդունվել է Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի Ագրոնոմիական ֆակուլտետ՝ «Բույսերի պաշտպանություն» մասնագիտության առաջին կուրս։ Այժմ սովորում է նույն մասնագիտության 3-րդ կուրսում։ Հասարակական գործունեություն 2019 նոյեմբեր - 2020 մարտ ՀՀ ոստիկանության անձնագրային և վիզաների վարչություն, ներգրավման

Բարսեղյան Մարո Սեդրակի

Բարսեղյան Մարո Սեդրակի

Ագրոբիզնեսի դեպարտամենտի ուսանողուհի& Բարսեղյան Մարո Սեդրակի   Ծնվել է՝ 2002 թվականի հուլիսի 18-ին [email protected] Ագրոբիզնեսի դեպարտամենտի ուսանողուհի Կրթություն և վերապատրաստում 2008-2019 թթ․ սովորել և ավարտել է «Բյուրակն» կրթահամալիրը․ 2020 թ.․ ընդունվել է ՀԱԱՀ Ագրոբիզնեսի և տնտեսագիտության ֆակուլտետի «Ագրոբիզնես և ֆինանսներ» մասնագիտության 1-ին կուրս, այժմ սովորում է նույն մասնագիտության 2-րդ կուրսում։․ 2022 թվականից ուսումը շարունակում է ՀԱԱՀ Ագրոբիզնեսի

Խաչատրյան Իզաբելա Սոսի

Խաչատրյան Իզաբելա Սոսի

Պարենամթերքի տեխնոլոգիաների ֆակուլտետի ուսանողուհի& Խաչատրյան Իզաբելա Սոսի   Ծնվել է՝ 2000 թվականի սեպտեմբերի 27-ին [email protected] Պարենամթերքի տեխնոլոգիաների ֆակուլտետի ուսանողուհի Կրթություն և վերապատրաստում 2022 թթ․ վերապատրաստում «Հացի, հրուշակեղենի և շոկոլադագործության» թեմայով, Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի ուսումնափորձնական լաբարատորիայում 2018 թվականին ընդունվել և այժմ սովորում է Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի Պարենամթերքի տեխնոլոգիաների ֆակուլտետում՝ «Հացի, հրուշակեղենի և մակարոնի տեխնոլագիա

Արսենյան Երվանդ Սամվելի

Արսենյան Երվանդ Սամվելի

Անասնաբուժական բժշկագիտության և անասնաբուծության ֆակուլտետի ուսանող& Արսենյան Երվանդ Սամվելի Ծնվել է՝ 2001 թվականի մայիսի 17-ին [email protected] Անասնաբուժական բժշկագիտության և անասնաբուծության ֆակուլտետի ուսանող Կրթություն և վերապատրաստում 2022-2023 թթ․ Էստոնիայի բնական գիտությունների համալսարան(1 գարնանային կիսամյակ) 2019 թ․ ավարտել է Երևանի թիվ 198 ավագ դպրոցը 2019 թվականին ընդունվել և այժմ սովորում է ՀԱԱՀ Անասնաբուժական բժշկագիտության և անասնաբուծության ֆակուլտետի

Տեր-Հարությունյան Անժելա Աբրահամի

Տեր-Հարությունյան Անժելա Աբրահամի

Ագրոբիզնեսի և տնտեսագիտության ֆակուլտետի ուսանողուհի& Տեր-Հարությունյան Անժելա Աբրահամի Ծնվել է՝ 2002 թվականի հունվարի 21-ին [email protected] Ագրոբիզնեսի և տնտեսագիտության ֆակուլտետի ուսանողուհի Կրթություն և վերապատրաստում 2008-2020 թթ․ սովորել և ավարտել է Արմավիրի մարզի Այգեշատ գյուղի Յուրա Հովհաննիսյանի անվան միջնակարգ դպրոցը 2020 թվականին ընդունվել և այժմ սովորում է Ագրոբիզնեսի և տնտեսագիտության ֆակուլտետի «Ագրոբիզնես և ֆինանսներ» մասնագիտության 2-րդ կուրսում։

Պողոսյան Արման Անուշավանի

Պողոսյան Արման Անուշավանի

Ագրոնոմիական ֆակուլտետի հեռակա ուսուցման ուսանող& Պողոսյան Արման Անուշավանի Ծնվել է՝ 1987 թվականի մարտի 5-ին [email protected] Ագրոնոմիական ֆակուլտետի հեռակա ուսուցման ուսանող Կրթություն և վերապատրաստում 2001 թ․ ավարտել է Երևանի Յ. Լեփսիուսի անվան թիվ 88 միջնակարգ դպրոցը 2018 թ․ ավարտել է Երևանի թիվ 112 ավագ դպրոցը 2019 թվականին ընդունվել և այժմ սովորում է ՀԱԱՀ հեռակա ուսուցման դեպարտամենտի

Հակոբյան Վանիկ Կարենի

Հակոբյան Վանիկ Կարենի

Պարենամթերքի տեխնոլոգիաների ֆակուլտետի ուսանող & Հակոբյան Վանիկ Կարենի Ծնվել է 2001 թվականի հոկտեմբերի 11-ին [email protected] Պարենամթերքի տեխնոլոգիաների ֆակուլտետի ուսանող Կրթություն և վերապատրաստում 2019 թվականին ընդունվել և այժմ սովորում է ՀԱԱՀ Պարենամթերքի տեխնոլոգիաների ֆակուլտետի «Խմորման տեխնոլոգիա և գինեգործություն» մասնագիտության 3 րդ կուրսում ։ Լեզուների իմացություն Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն Հավելյալ տեղեկություն Սիրում է արվեստը, սիրողական մակարդակով զբաղվում

Բալայան Անի Արմենի

Բալայան Անի Արմենի

Պարենամթերքի տեխնոլոգիաների ֆակուլտետի ուսանողուհի& Բալայան Անի Արմենի Ծնվել է 2003 թվականի մարտի 7-ին [email protected] Պարենամթերքի տեխնոլոգիաների ֆակուլտետի ուսանողուհի Կրթություն և վերապատրաստում 2021 թվականին ավարտել է Ստեփանավանի թիվ 1 վարժարանը 2021 թվականին ընդունվել է Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի Պարենամթերքի տեխնոլոգիաների ֆակուլտետը։ Աշխատանքային փորձ 2022 թվականի մարտից՝ «Սինեմա սթար» մուլտիպլեքս։ Լեզուների իմացություն Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն Հավելյալ տեղեկություն

Մկրտչյան Աստղիկ  Հայկի

Մկրտչյան Աստղիկ Հայկի

Ագրոբիզնեսի և տնտեսագիտության ֆակուլտետի ուսանողուհի& Մկրտչյան Աստղիկ Հայկի Ծնվել է 2004 թ․ ապրիլի 23-ին [email protected] Ագրոբիզնեսի և տնտեսագիտության ֆակուլտետի ուսանողուհի Կրթություն և վերապատրաստում 2022 - 23 ուստարում ընդունվել և այժմ սովորում է ՀԱԱՀ Ագրոբիզնեսի և տնտեսագիտության ֆակուլտետի «Ագրոպարենային համակարգի էկոնոմիկա» մասնագիտության երկրորդ կուրսում 2023 թ․ սեպտեմբերից - 2024 թ․ փետրվար ԳԵՐՄԱՆԻԱՅԻ Weihenstephan-Triesdorf Կիրառական գիտության համալսարան,

Սահակյան Եսթեր  Կարապետի

Սահակյան Եսթեր Կարապետի

Ագրոբիզնեսի և տնտեսագիտության ֆակուլտետի ուսանողուհի& Սահակյան Եսթեր Կարապետի Ծնվել է 2004թ. հունիսի 4-ին [email protected] Ագրոբիզնեսի և տնտեսագիտության ֆակուլտետի ուսանողուհի Կրթություն և վերապատրաստում 2019-2022 թթ․ սովորել և ավարտել է ՀԱԱՀ հենակետային վարժարանը 2022 թվականին ընդունվել է ՀԱԱՀ Ագրոբիզնեսի և տնտեսագիտության ֆակուլտետի «Ագրոպարենային համակարգի էկոնոմիկա» մասնագիտության 1-ին կուրս, այժմ սովորում է նույն մասնագիտության 2-րդ կուրսում։ Հասարակական գործունեություն

Օհանյան Լիլիթ Ռադիկի

Օհանյան Լիլիթ Ռադիկի

Ագրոբիզնեսի և տնտեսագիտության ֆակուլտետի մագիստրանտ& Օհանյան Լիլիթ Ռադիկի Ծնվել է 2000 թվականի սեպտեմբերի 3-ին [email protected] Ագրոբիզնեսի և տնտեսագիտության ֆակուլտետի մագիստրանտ Կրթություն և վերապատրաստում 2018-2023 թթ․ Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան, Ագրոբիզնեսի և տնտեսագիտության ֆակուլտետ 2023 թ․ ապրիլ-հուլիս, «Microsoft» ինովացիոն կենտրոն Հայաստան- IT project management 2023 թ․ հունվար-մարտ, Business Development Group – Agile project management Աշխատանքային փորձ

Տոնականյան Վոլոդյա Արմենի

Տոնականյան Վոլոդյա Արմենի

Պարենամթերքի տեխնոլոգիաների ֆակուլտետի ուսանող& Տոնականյան Վոլոդյա Արմենի Ծնվել է 2001թ․ մարտի 17-ին [email protected] Պարենամթերքի տեխնոլոգիաների ֆակուլտետի ուսանող Կրթություն և վերապատրաստում 2016 - 2019 թթ. սովորել է ՀԱԱՀ Ա.Քոչինյանի անվան գյուղատնտեսական քոլեջում` «Մենեջմենթ և կառավարում» մասնագիտությամբ 2019 թվականին ընդունվել և այժմ սովորում է ՀԱԱՀ Պարենամթերքի տեխնոլոգիաների Ֆակուլտետում՝ «Միս - մսամթերքի տեխնոլոգիա» մասնագիտությամբ Հասարակական գործունեություն 2021 թ․

Ղազարյան Մարտիկ Սուրենի

Ղազարյան Մարտիկ Սուրենի

Ագրարային ճարտարագիտության ֆակուլտետի ուսանող& Մարտիկ Ղազարյան Սուրենի Ծնվել է 2005թ․ փետրվարի 17-ին [email protected] Ագրարային ճարտարագիտության ֆակուլտետի ուսանող Կրթություն և վերապատրաստում 2023 թվականին ընդունվել և այժմ սովորում է ՀԱԱՀ Ագրարային ճարտարագիտության ֆակուլտետում 2020 - 2023 թթ. սովորել և ավարտել է Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի Ա.Քոչինյանի անվան գուղատնտեսական քոլեջը 2011 - 2020 թթ. սովորել և ավարտել է

Կիրակոսյան Նարեկ Գևորգի

Կիրակոսյան Նարեկ Գևորգի

Անասնաբուժական-բժշկագիտության և անասնաբուծության ֆակուլտետի մագիստրանտ& Կիրակոսյան Նարեկ Գևորգի Ծնվել է [email protected] Անասնաբուժական-բժշկագիտության և անասնաբուծության ֆակուլտետի մագիստրանտ Կրթություն և վերապատրաստում 2004 - 2015 թթ․ սովորել և ավարտել է Արմավիրի մարզի Ջրարփիի միջնակարգ դպրոց 2015 թվականին ընդունվել և մինչ օրս սովորում է ՀԱԱՀ Անասնաբուժական բժշկագիտության և անասնաբուծության ֆակուլտետում Հասարակական գործունեություն 2020 թ․ My vet clinic, անասնաբույժ 2020

Օհանյան Գոռ Արմանի

Օհանյան Գոռ Արմանի

Անասնաբուժական-բժշկագիտության և անասնաբուծության ֆակուլտետի ուսանող& Օհանյան Գոռ Արմանի Ծնվել է [email protected] Անասնաբուժական-բժշկագիտության և անասնաբուծության ֆակուլտետի ուսանող Կրթություն և վերապատրաստում SmartAgro CJSC 2019-2022թ լաբարատորիա ստաժոր CARD Foundation 2019թ Փետրվար- Հունիս ստաժոր Artashavan FSC 2022-մինչ օրս տնօրեն Հասարակական գործունեություն Երեվանի Ջորջ Դունայանցի անվան Թիվ 154 հիմնական դպրոց 2008-2017թթ Երեվանի Թիվ 65 ավագ դպրոց Լեոյի անվան 2017-2020 ՀԱԱՀ

Քասինյան Էդիտա Էդգարի

Քասինյան Էդիտա Էդգարի

Ագրոբիզնեսի և տնտեսագիտության ֆակուլտետի ուսանողուհի& Քասինյան Էդիտա Էդգարի Ծնվել է 2004թվականի օգոստոսի 21-ին [email protected] Ագրոբիզնեսի և տնտեսագիտության ֆակուլտետի ուսանողուհի Կրթություն և վերապատրաստում 2022 թվականից սովորում է ՀԱԱՀ Ագրոբիզնեսի և տնտեսագիտության ֆակուլտետում՝ «Ագրոբիզնես և ֆինանսներ» մասնագիտությամբ 2019–2022 թթ. սովորել և ավարտել է ՀԱԱՀ Ա. Քոչինյանի անվան գյուղատնտեսական քոլեջը` «Մենեջմենթ (Կառավարում)» մասնագիտությամբ 2010-2019 թթ․ սովորել և ավարտել

Մարգարյան Կարեն Արմենի

Մարգարյան Կարեն Արմենի

Ագրոնոմիական ֆակուլտետի մագիստրանտ& Մարգարյան Կարեն Արմենի Ծնվել է 2001 թվականի սեպտեմբերի 11-ին [email protected] Ագրոնոմիական ֆակուլտետի մագիստրանտ Կրթություն և վերապատրաստում 2007 - 2016 թթ. սովորել և ավարտել է Ստեփանավանի թիվ 1 դպրոցը 2016 - 2019 թթ. սովորել և ավարտել է Ստեփանավանի թիվ 1 վարժարանը 2019 - 2023 թթ. սովորել և ավարտել է Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի

Քոչարյան Անժելա Միքայելի

Քոչարյան Անժելա Միքայելի

Ագրոբիզնեսի և տնտեսագիտության ֆակուլտետի ուսանողուհի& Քոչարյան Անժելա Միքայելի Ծնվել 2003 թվականի դեկտեմբերի 1-ին [email protected] Ագրոբիզնեսի և տնտեսագիտության ֆակուլտետի ուսանողուհի Կրթություն և վերապատրաստում 2021 թվականին ընդունվել և այժմ սովորում է Ագրոբիզնեսի և տնտեսագիտության ֆակուլտետում՝«Ագրոպարենային համակարգերի էկոնոմիկա» մասնագիտությամբ 2017-2021 թթ․ սովորել և ավարտել է ՀԱԱՀ-ի Հանրակրթական ծրագրերի ուսուցման վարժարանը։ Աշխատանքային փորձ 2022 թ․ նոյեմբերից «Մաթեմատիկա» առարկայի կրկնուսույց