Մասնագիտական խորհուրդ

Գիտության բնագավառը՝ Ագրոնոմիա

Մասնագիտության շիֆրը՝ Զ․01․01, Զ.01.02

Ատենախոսական խորհրդի շիֆրը՝ 011

Գիտության բնագավառը՝ Անասնաբուժություն

Մասնագիտության շիֆրը՝ ԺԶ․00․01

Ատենախոսական խորհրդի շիֆրը՝ 022

Գիտության բնագավառը՝  Գյուղատնտեսական արտադրության մեքենայացում և մեքենաներ
Մասնագիտության շիֆրը՝ Ե․20․01
Ատենախոսական խորհրդի շիֆրը՝ 033