Անասնաբուժական-բժշկագիտության և անասնաբուծության ֆակուլտետ

Արևիկ Յուրիի Աբովյան

անաս.գիտ.թեկն., դոցենտ

Դեկան

Հետադարձ կապ

  • ՀՀ, Երևան, 0009, Կորյուն 19, 5-րդ մասնաշենք, 2-րդ հարկ,
  • (+374) 12 52-59-56, ներքին` 2-34
  • veterinary@anau.am

Երեք մասնագիտությունների գծով՝ Անասնաբուժություն, Գյուղ.կենդանիների սելեկցիա, գենետիկա և կենսատեխնոլոգիաներ և Անասնաբուժական սանիտարական փորձաքննություն, ուսանողները մասնակցում են արհեստական սերմնավորողի դասընթացներին և ստանում «Արհեստական սերմնավորող օպերատորի» որակավորում:
Ֆակուլտետում դասավանդում են բարձր որակավորում ունեցող դասախոսներ՝ գիտության 15 դոկտոր պրոֆեսորներ, 30 թեկնածու դոցենտներ:
2019թ. փետրվարից Անասնաբուժական բժշկագիտության և անասնաբուծության ֆակուլտետի դեկանն է անասնաբուժական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ Արևիկ Յուրիի Աբովյանը:

գործավար

Ղարիբյան Կարինե

(+374 12) 525956
veterinary@anau.am

գործավար

Բաբեյան Լուսինե

(+374 12) 525956
veterinary@anau.am

Ֆակուլտետի պատմությունը

Համկ (բ) Կ Անդրկովկասի երկրկոմի 1928 թվականի հունիսի 28-ի որոշմամբ Երևանում հիմնադրվեց անդրկովկասյան անասնաբուժական ինստիտուտը, իսկ սեպտեմբերի 18-ին տրվեց առաջին հրամանը՝ պրոֆեսոր Բորիս Գրիգորիի Մասինոյին ինստիտուտի դիրեկտոր նշանակելու մասին: 1928 թվականին նոյեմբերի 8-ին տեղի ունեցավ ինստիտուտի հանդիսավոր բացումը, որին ներկա էին ՀՀԿ Կենտկոմի ղեկավարները (Ա. Խանջյան, Ա. Մռավյան, Ս. Կասյան և ուրիշներ): Ինստիտուտի կազմում գործում էր նաև անասնաբուժական ֆակուլտետը, որի հիմնադիր դեկանն է եղել պրոֆեսոր Բ. Ն. Միխայլովը: Իսկ 1930թ. Երևանում հիմնադրվեց անդրկովկասյան ասնասնաբուժական ինստիտուտը: 1931 թվականի հոկտեմբերի 25-ին որոշում ընդունվեց վերոհիշյալ՝ անասնաբուժական ֆակուլտետի և անդրկովկասյան անասնաբուժական ինստիտուտի բազայի վրա ստեղծել Երևանի անասնաբուծական և անասնաբուժական ինստիտուտ:
1994թ. Հայկական գյուղատնտեսական և Երևանի անասնաբուծական-անասնաբուժական ինստիտուտների միավորումից հետո անասնաբուժական ֆակուլտետը վերանվանվեց անասնաբուժական բժշկագիտության ֆակուլտետ, իսկ 2003թ. երկու ֆակուլտետների միավորմամբ կազմավորվեց Անասնաբուժական -բժշկագիտության և անասնաբուծության ֆակուլտետը: