Գիտական աշխատանքների համակարգման բաժին

Գրիգոր Աշոտի Գասպարյան

Բաժնի վարիչ

Հետադարձ կապ

  • ՀՀ, Երևան, 0009, Տերյան 74
    1-ին մասնաշենք, 311 սենյակ
  • (+374) 10 00-00-00
  • ggasparyan@yahoo.com

Բաժնի գործառույթները

Բաժնին վերապահված գործառույթներն են.
համալսարանում իրականացվող գիտական ծրագրերի նախընտրելի ուղղությունների առաջադրումը,
համալսարանի գիտական հետազոտական կենտրոնների, կենսաբանական հետազոտությունների լաբորատորիայի, գիտատեխնիկական գործունեության պայմանգրային (թեմատիկ) գիտական աշխատանքների համակարգումը,
գիտահետազոտական աշխատանքների հայտերի և հաշվետվությունների քննարկումների կազմակերպումը, դրանք համապատասխան պատկան մարմիններին ներկայացնելը,
ընթացիկ խնդիրներին ու հարցերին լուծումներ տալը:

Բաժնի գործառույթներից է նաև համալսարանի գիտական ու հետազոտական ներուժի կողմից մշակված գիտական արդյունքների ներդրման աշխատանքների իրականացումը, անհրաժեշտությունից ելնելով՝ համալսարանի գիտության ոլորտի հետ առնչվող այլ կազմակերպչական և համակարգման աշխատանքների իրականացումը: Բաժինը կանոնակարգում է նաև համալսարանի շրջանակներում արտոնագրման աշխատանքները: