Գիտական պարբերական

ՀԱԱՀ «Ագրոգիտություն և տեխնոլոգիա» գիտական պարբերական