ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԴԵՊԱՐՏԱՄԵՆՏ

Տնտեսական աշխատանքների գծով պրոռեկտոր Հրաչյա Զաքոյանը ղեկավարում է համալսարանի տնտեսական գործունեությունը․ դեպարտամենտը համակարգում է տնտեսական վարչության, մատակարարման բաժնի, ավտոպարկի, թանգարանային սեկտորի, մշակութային ակումբի, ուսանողական սննդի սեկտորի, Աղավնաձորի «Զարթոնք» հանգստյան տան, հանրակացարանի և պահակային ծառայության աշխատանքները: Բացի սրանից, տնտեսական դեպարտամենտն իրականացնում է համալսարանի մասնաշենքերի, համալսարանին պատկանող այլ շենք-շինությունների վերանորոգման աշխատանքների վերահսկողությունը, հետևում մասնաշենքերի սանիտարահիգիենիկ պայմաններին:

Տնտեսական վարչություն

(+374 12) —–, ներքին` 3-15
—-

Ուսանողական սննդի սեկտոր

(+374 12) —-, ներքին` —

Մատակարարման բաժին

Հարությունյան Գրիգոր

(+374 12) 58-56-25, ներքին` 2-38
matakarar@amau.am

Պահակային ծառայություն

(+374 12) 581911, ներքին` 3-95 (1-ին մասն.)
(+374 12) 583952, ներքին` 4-64 (2-րդ մասն.)
(+374 12) 525495, ներքին` 3-91 (5-րդ մասն.)

hrachya-Zaqoyan-

Հրաչյա Սամվելի Զաքոյան

տնտ.գիտ.թեկն., դոցենտ

պրոռեկտոր

Հետադարձ կապ