ՈՒսումնական գործընթացի կառավարման վարչություն

Armen Aghasaryan

Արմեն Արտյուշայի Աղասարյան

տեխ. գիտ. թեկնածու, դոցենտ

Վարչության պետ

Հետադարձ կապ

  • ՀՀ, Երևան, 0009, Տերյան 74
    ՀԱԱՀ, 1-ին մասնաշենք, 319 սենյակ
  • Հեռ. (+374 12) 33 34 34, ներքին՝ 4-33, 4-45

  • [email protected]

Ուսումնական գործընթացի կառավարման վարչությունը համալսարանի կրթության որակի և դասավանդման արդյունավետության բարձրացման նպատակով իրականացնում է հետևյալ գործառույթները՝ համաձայն գործող նորմատիվային իրավական ակտերի և համալսարանի կանոնակարգերի.

Դինամիկ և միջազգայնորեն մրցունակ կրթական համակարգ ստեղծելու նպատակով համալսարանի ուսումնական գործընթացի պլանավորում, կազմակերպում,

Ուսումնական գործընթացի կազմակերպման արդյունավետության մշտադիտարկում և բացթողումների վերհանում, ինչպես նաև բարելավմանն ուղղված միջոցառումների մշակում,

Համալսարանի մասնաճյուղերի, կառուցվածքային ստորաբաժանումների կոորդինացում, ուսումնական աշխատանքների ստուգում, նորարարական ուսումնամեթոդական գործընթացների ներդրմանն աջակցում,

Կրթական համակարգի բարեփոխումների և ուսման որակի բարձրացման վերաբերյալ ուսանողների և դասախոսների հետ պարբերաբար խորհրդակցությունների կազմակերպում: