Պրակտիկաների համակարգման և ուսումնական վերլուծությունների բաժին

Պրակտիկաների համակարգման և ուսումնական վերլուծությունների բաժնի գործառույթներն են՝

Ֆակուլտետների և ամբիոնների կողմից ուսանողների ուսումնական, արտադրական, նախադիպլոմային պրակտիկաների և այլ կիրառական (բանվորական մասնագիտությունների ձեռքբերման աշխատանքների համակարգում, կազմակերպում և վերահսկում:

Թողարկող (մասնագիտացնող) ամբիոնների հետ համատեղ ուսումնաարտադրական, նախադիպլոմային պրակտիկաների օբյեկտների ընտրության, դրանց շրջանակների ընդլայնում և պայմանագրերի կնքման աշխատանքների կազմակերպում և իրականացում:

Գործարանների, ֆերմերային տնտեսությունների գյուղատնտեսական, վերամշակող և այլ ձեռնարկությունների, մարզպետարանների և այլ հաստատությունների ու կազմակերպությունների հետ գործնական կապերի հաստատում:

Տեղեկատվական-վիճակագրական տվյալների հավաքագրում և համապատասխան մարմիններին ներկայացում:

Հետադարձ կապ`

ՀՀ, Երևան, 0009, Տերյան 74
1-ին մասնաշենք, 321 սենյակ
Հեռ. (+374 12) 54 05 86, ներքին` 3-82
E-mail: [email protected]