Հոգաբարձուների խորհուրդ

Համալսարանի կառավարման բարձրագույն և հսկողություն իրականացնող մարմինը համալսարանի հոգաբարձուների խորհուրդն է, որը ստեղծվում է 5 տարի ժամկետով և բաղկացած է 20 անդամներից: Հոգաբարձուների խորհուրդը ձևավորվում է հիմնադրի (ՀՀ կառավարություն), լիազորված մարմնի (ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն), ինչպես նաև համալսարանի պրոֆեսորադասախոսական կազմի և ուսանողության ներկայացուցիչներից: Հոգաբարձուների խորհուրդը հաստատում է համալսարանի գործունեության տարեկան և երկարաժամկետ ռազմավարական ծրագրերը, բյուջեն, լսում և գնահատում է ՀԱԱՀ տարեկան գործունեության վերաբերյալ ռեկտորի հաշվետվությունը, ընտրում է ՀԱԱՀ ռեկտորին, անհրաժեշտության դեպքում քննարկում և սահմանված կարգով հիմնադրին է ներկայացնում առաջարկություններ ՀԱԱՀ կանոնադրության կամ դրանում փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու վերաբերյալ, հաստատում է իր աշխատակարգը, ռեկտորի ընտրությունների ընթացակարգը:

Արման Խոջոյան

Արման Խոջոյան

ՀԱԱՀ Հոգաբարձուների խորհրդի նախագահ, ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարի տեղակալ& Արման Խոջոյան Ծնվել է 1987 թվականի հուլիսի 5-ին [email protected] ՀԱԱՀ Հոգաբարձուների խորհրդի

Արաքսիա Սվաջյան

Արաքսիա Սվաջյան

ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի տեղակալ& Արաքսիա Սվաջյան Ծնվել է 1978 թվականի ապրիլի 13-ին [email protected] ՀՀ կրթության, գիտության,

Զարուհի  Մաթևոսյան

Զարուհի Մաթևոսյան

Վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ& Զարուհի Մաթևոսյան Ծնվել է՝ 1987 թ. հոկտեմբերի 4-ին [email protected] Վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Կրթություն և վերապատրաստում

Լուսինե Գրիգորյան

Լուսինե Գրիգորյան

ՀՀ ԿԳՄՍՆ բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության վարչության պետ& Լուսինե Գրիգորյան Ծնվել է # թվականի #-ին [email protected] ՀՀ ԿԳՄՍՆ բարձրագույն

Արմենուհի Պողոսյան

Արմենուհի Պողոսյան

ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարության նախնական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթության վարչության պետ& Արմենուհի Պողոսյան Ծնվել է՝ [email protected] ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի

Արթուր  Բադալյան

Արթուր Բադալյան

«Հայաստանի զարգացման և ներդրումների կորպորացիա» ունիվերսալ վարկային կազմակերպություն ՓԲԸ-ի գործադիր տնօրեն (համաձայնությամբ)& Արթուր Բադալյան Ծնվել է՝ 1977 թվականի հունիսի 12-ին

Արմեն Պողոսյան

Արմեն Պողոսյան

Կայունացման և զարգացման Եվրասիական հիմնադրամի լիազոր ներկայացուցիչ (համաձայնությամբ)& Արմեն Պողոսյան Ծնվել է՝ 1979թ․ մարտի 20-ին [email protected] Կայունացման և զարգացման Եվրասիական

Արտյոմ Ղազարյան

Արտյոմ Ղազարյան

«Թել-Սել» ընկերության գլխավոր տնօրեն (համաձայնությամբ)& Արտյոմ Ղազարյան Ծնվել է 1979 թվականին [email protected] «Թել-Սել» ընկերության գլխավոր տնօրեն (համաձայնությամբ) Կրթություն և վերապատրաստում

Հարություն Պողոսյան

Հարություն Պողոսյան

«ԱԿԲԱ Ֆեդերացիա» ՓԲԸ-ի գլխավոր տնօրեն (համաձայնությամբ)& Հարություն Պողոսյան Ծնվել 1973 թ. հունիսի 10-ին [email protected] «ԱԿԲԱ Ֆեդերացիա» ՓԲԸ-ի գլխավոր տնօրեն (համաձայնությամբ)

Լևոն  Գուլքանյան

Լևոն Գուլքանյան

ՀՀ սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմին, Երևանի կենտրոնի պետ (համաձայնությամբ)& Լևոն Գուլքանյան Ծնվել է՝ [email protected] ՀՀ սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմին, Երևանի

Գուրգեն  Եղիազարյան

Գուրգեն Եղիազարյան

Ջրային և հողային ռեսուրսների կառավարման ամբիոնի վարիչ& Գուրգեն Եղիազարյան Ծնվել է՝ 1961 թվականի օգոստոսի 28-ին [email protected] Ջրային և հողային ռեսուրսների

Վիկտոր Աբրահամյան

Վիկտոր Աբրահամյան

Անասնաբուժության և անասնաբուժական սանիտարական փորձաքննության հետազոտական կենտրոնի գլխավոր գիտաշխատող & Վիկտոր Աբրահամյան Ծնվել է՝ 1939 թվականի փետրվարի 3-ին [email protected] Անասնաբուժության

Աղավարդ  Խաչատրյան

Աղավարդ Խաչատրյան

Բարձրագույն մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի և կիրառական մեխանիկայի ամբիոնի վարիչ& Աղավարդ Խաչատրյան Ծնվել է՝ 1959 թվականի մայիսի 26-ին [email protected] Բարձրագույն մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի

Նունե Սիմոնյան

Նունե Սիմոնյան

Բուսաբուծական մթերքների վերամշակման տեխնոլոգիաների ամբիոնի վարիչ& Նունե Սիմոնյան Ծնվել է՝ 1965 թվականի դեկտեմբերի 19-ին [email protected] Բուսաբուծական մթերքների վերամշակման տեխնոլոգիայի ամբիոնի

Սերյոժա Երիցյան

Սերյոժա Երիցյան

ՀԱԱՀ-ի «Հ. Պետրոսյանի անվան հողագիտության, մելիորացիայի և ագրոքիմիայի գիտական կենտրոն» մասնաճյուղի առաջատար մասնագետ& Սերյոժա Երիցյան Ծնվել է՝ 1938 թվականի փետրվարի

Թոռնիկ Ալիյան

Թոռնիկ Ալիյան

ՀԱԱՀ Պարենամթերքի տեխնոլոգիաների ֆակուլտետի հայցորդ, ուսանողական խորհրդի նախագահ& Թոռնիկ Ալիյան Ծնվել է՝ 1998 թվականի դեկտեմբերի 25-ին [email protected] ՀԱԱՀ Պարենամթերքի տեխնոլոգիաների

Արմեն Սոլոմոնյան

Արմեն Սոլոմոնյան

Պարենամթերքի տեխնոլոգիաների ֆակուլտետի ասպիրանտ& Արմեն Սոլոմոնյան Ծնվել է՝ 2000 թվականին [email protected] Պարենամթերքի տեխնոլոգիաների ֆակուլտետի ասպիրանտ Կրթություն և վերապատրաստում 2023 թվականից

Սարե Գալստյան

Սարե Գալստյան

Ագրոնոմիական ֆակուլտետի մագիստրանտ& Սարե Գալստյան Ծնվել է՝ 2000 թվականի հուլիսի 8-ին [email protected] Ագրոնոմիական ֆակուլտետի մագիստրանտ Կրթություն և վերապատրաստում 2022 թվականին

Գագիկ Գրիգորյան

Գագիկ Գրիգորյան

Ագրարային ճարտարագիտության ֆակուլտետի մագիստրանտ& Գագիկ Գրիգորյան Ծնվել է՝ 1998թ․ դեկտեմբերի 3-ին [email protected] Ագրարային ճարտարագիտության ֆակուլտետի մագիստրանտ Կրթություն և վերապատրաստում 2023

Արմեն Օզմանյան

Արմեն Օզմանյան

Ագրոբիզնեսի և տնտեսագիտության ֆակուլտետի մագիստրանտ& Արմեն Օզմանյան Ծնվել է 2000 թ․ նոյեմբերի 8-ին [email protected] Ագրոբիզնեսի և տնտեսագիտության ֆակուլտետի մագիստրանտ Կրթություն