Հոգաբարձուների խորհուրդ

Համալսարանի կառավարման բարձրագույն և հսկողություն իրականացնող մարմինը համալսարանի հոգաբարձուների խորհուրդն է, որը ստեղծվում է 5 տարի ժամկետով և բաղկացած է 28 անդամներից: Հոգաբարձուների խորհուրդը ձևավորվում է հիմնադրի (ՀՀ կառավարություն), լիազորված մարմնի (ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն), ինչպես նաև համալսարանի պրոֆեսորադասախոսական կազմի և ուսանողության ներկայացուցիչներից: Հոգաբարձուների խորհուրդը հաստատում է համալսարանի գործունեության տարեկան և երկարաժամկետ ռազմավարական ծրագրերը, բյուջեն, լսում և գնահատում է ՀԱԱՀ տարեկան գործունեության վերաբերյալ ռեկտորի հաշվետվությունը, ընտրում է ՀԱԱՀ ռեկտորին, անհրաժեշտության դեպքում քննարկում և սահմանված կարգով հիմնադրին է ներկայացնում առաջարկություններ ՀԱԱՀ կանոնադրության կամ դրանում փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու վերաբերյալ, հաստատում է իր աշխատակարգը, ռեկտորի ընտրությունների ընթացակարգը:

Գևորգյան Գեղամ

Գևորգյան Գեղամ

ՀԱԱՀ Հոգաբարձուների խորհրդի նախագահ& .swp_social_panel { display: none; } .entry-header { display: none; } Գեղամ Գևորգյան Ծնվել է՝ Հայաստանի ազգային

Խանդանյան Սարգիս

Խանդանյան Սարգիս

ՀՀ Ազգային ժողովի պատգամավոր& .swp_social_panel { display: none; } .entry-header { display: none; } Սարգիս Խանդանյան Ծնվել է՝ 24.06.1990 sargis.khandanyan@gov.am

Գաբրիելյան Տիգրան

Գաբրիելյան Տիգրան

ՀՀ Էկոնոմիկայի նախարարի տեղակալ& .swp_social_panel { display: none; } .entry-header { display: none; } Տիգրան Գաբրիելյան Ծնվել է՝ ՀՀ Էկոնոմիկայի

Սարգսյան Գարիկ

Սարգսյան Գարիկ

Հայաստանի պետական գույքի կառավարման կոմիտեի նախագահ& .swp_social_panel { display: none; } .entry-header { display: none; } Գարիկ Սարգսյան Ծնվել է՝

Մաթևոսյան Զարուհի

Մաթևոսյան Զարուհի

Փոխվարչապետի խորհրդական& .swp_social_panel { display: none; } .entry-header { display: none; } Զարուհի Մաթևոսյան Ծնվել է՝ Փոխվարչապետի խորհրդական

Հովսեփյան Արթուր

Հովսեփյան Արթուր

& .swp_social_panel { display: none; } .entry-header { display: none; } Արթուր Հովսեփյան Ծնվել է՝

Մամիկոնյան Գոհար

Մամիկոնյան Գոհար

ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի խորհրդական& .swp_social_panel { display: none; } .entry-header { display: none; } Մամիկոնյան Գոհար

Բադալյան Արթուր

Բադալյան Արթուր

& .swp_social_panel { display: none; } .entry-header { display: none; } Արթուր Բադալյան Ծնվել է՝

Պողոսյան Արմեն

Պողոսյան Արմեն

& .swp_social_panel { display: none; } .entry-header { display: none; } Արմեն Պողոսյան Ծնվել է՝

Խաչատրյան Գոռ

Խաչատրյան Գոռ

«Giz-Հայաստան» ծրագրերի խորհրդատու (համաձայնությամբ)& .swp_social_panel { display: none; } .entry-header { display: none; } Խաչատրյան Գոռ Ծնվել է՝ -----. ----------

Ղազարյան Արտյոմ

Ղազարյան Արտյոմ

«ԱԿԲԱ - Կրեդիտ Ագրիկոլ Բանկ» ՓԲԸ-ի մարքեթինգային հաղորդակցությունների բաժնի պետ (համաձայնությամբ)& .swp_social_panel { display: none; } .entry-header { display: none;

Խոջոյան Արեգ

Խոջոյան Արեգ

ՋԻԷՆ ՎԱՅՆԸՐԻ ՍՊԸ, Տնօրեն& .swp_social_panel { display: none; } .entry-header { display: none; } Արեգ Խոջոյան Ծնվել է՝ 21.04.1987 areg.khojoyan@gmail.com

Սարուխանյան Նունե

Սարուխանյան Նունե

«Կանաչ արահետ» գյուղատնտեսությանն աջակցող հասարակական կազմակերպության նախագահ& .swp_social_panel { display: none; } .entry-header { display: none; } Նունե Սարուխանյան Ծնվել

Բաղդասարյան Արեգ

Բաղդասարյան Արեգ

ՀՀ ԿԲ, ֆինանսական համակարգի կարգավորման վարչություն, մեթոդաբան& .swp_social_panel { display: none; } .entry-header { display: none; } Արեգ Բաղդասարյան Ծնվել

Եղիազարյան Գուրգեն

Եղիազարյան Գուրգեն

Ջրային ռեսուրսների կառավարման ամբիոնի վարիչ& .swp_social_panel { display: none; } .entry-header { display: none; } Եղիազարյան Գուրգեն Ծնվել է՝ ---------

Աբրահամյան Վիկտոր

Աբրահամյան Վիկտոր

Անասնաբուժության և անասնաբուժական սանիտարական փորձաքննության հետազոտական կենտրոնի գլխավոր գիտաշխատող & .swp_social_panel { display: none; } .entry-header { display: none; }

Խաչատրյան Աղավարդ

Խաչատրյան Աղավարդ

Բարձրագույն մաթեմատիկայի և ֆիզիկայի ամբիոնի վարիչ& .swp_social_panel { display: none; } .entry-header { display: none; } Խաչատրյան Աղավարդ Ծնվել է՝

Խաչատրյան Հակոբ

Խաչատրյան Հակոբ

Տվյալագիտության ամբիոնի վարիչ& .swp_social_panel { display: none; } .entry-header { display: none; } Խաչատրյան Հակոբ Ծնվել է՝ ---- hkhachatr@mail.ru Տվյալագիտության

Սիմոնյան Նունե

Սիմոնյան Նունե

Բուսաբուծական մթերքների վերամշակման տեխնոլոգիաների ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատար& .swp_social_panel { display: none; } .entry-header { display: none; } Սիմոնյան Նունե Ծնվել

Սարդարյան Գագիկ

Սարդարյան Գագիկ

«Ագրոբիզնեսի և գյուղի զարգացման կենտրոն» հիմնադրամի տնօրեն (համաձայնությամբ)& .swp_social_panel { display: none; } .entry-header { display: none; } Գագիկ Սարդարյան

Երիցյան Սերգեյ

Երիցյան Սերգեյ

ՀԱԱՀ-ի «Հ. Պետրոսյանի անվան հողագիտության, մելիորացիայի և ագրոքիմիայի գիտական կենտրոն» մասնաճյուղի առաջատար մասնագետ& .swp_social_panel { display: none; } .entry-header {

Հովհաննիսյան Արմինե

Հովհաննիսյան Արմինե

«Անասնաբուժական սանիտարական փորձաքննություն» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողուհի& .swp_social_panel { display: none; } .entry-header { display: none; } Հովհաննիսյան Արմինե Ծնվել

Մկրտչյան Արփինե

Մկրտչյան Արփինե

«Ագրոպարենային համակարգի Ֆինանսների կառավարում» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողուհի& .swp_social_panel { display: none; } .entry-header { display: none; } Մկրտչյան Արփինե

Բաբայան Արմեն

Բաբայան Արմեն

«Ագրոնոմիա, սելեկցիա և գենետիկա» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանող& .swp_social_panel { display: none; } .entry-header { display: none; } Բաբայան Արմեն

Ալիյան Թոռնիկ

Ալիյան Թոռնիկ

ՀԱԱՀ ուսանողական խորհրդի նախագահ& .swp_social_panel { display: none; } .entry-header { display: none; } Ալիյան Թոռնիկ Ծնվել է՝ 25.12.1998թ. aliyan.2017@mail.ru