Մարքեթինգի և զարգացման բաժին

Ղարագյոզյան Միսակ Հենրիկի

Բաժնի պետ

Հետադարձ կապ

  • ՀՀ, Երևան, 0009, Տերյան 74,
    ՀԱԱՀ, I մասնաշենք, 330 սենյակ
  • (+37412) 528516, ներքին՝ 3-56

  • [email protected]
Մարքեթինգի և զարգացման բաժնի նպատակներն ու գործառույթները

Ուսումնասիրել և համադրել համալսարանի կողմից առաջարկվող և կրթական շուկայում պահանջված ծառայությունները
Մշակել և առաջարկել կրթության, ծառայությունների որակի բարձրացման և համալսարանի զարգացմանն ուղղված միջոցառումներ՝ ելնելով ստորաբաժանումների կարիքներից և առկա ռեսուրսների արդիականության մակարդակից
Նպաստել առաջարկվող ծառայությունների ճանաչելիության և գիտական կենտրոնների կողմից ստեղծված գործիքների շուկայացմանը և դրանց կիրառմանը տնտեսության մեջ
Ուսումնափորձնական տնտեսություններում ձևավորել ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործմանն ուղղված միջոցառումներ
Իրականացնել աջակցության և գործընկերային ծրագրերի հայթայթմանն ուղղված միջոցառումներ՝ դոնորների հետ հաղորդակցման և պոտենցիալ ներդրողների հայտնաբերման միջոցով: