hy
Armenian (Հայերեն)Russian (Русский)English (United Kingdom)

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱԳՐԱՐԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Anything in here will be replaced on browsers that support the canvas element

Շնորհավորանքներ

«Չմոռացվող ցավ» խորագիր

Միջազգային գիտաժողով

Օնլայն հարց ու պատասխան skype ծրագրի միջոցով երկուշաբթի,չորեքշաբթի,ուրբաթ ժամը՝ 10:00-12:00-ը

ՈՒսումնական գործընթացի վերահսկման, ինքնավերլուծության և որակի կառավարման բաժինՈւսումնական գործընթացի վերահսկման, ինքնավերլուծության և որակի կառավարման բաժինը ուսումնամեթոդական կենտրոնի կառուցվածքային ստորաբաժանում է, որի հիմնական նպատակը համալսարանի որակի վերահսկման համակարգի և դրան վերաբերող փաստաթղթային փաթեթների մշակումը, կատարելագործումը և ներդրումն է, ինչպես նաև ինքնավերլուծության և ինքնագնահատման գործընթացների իրականացման համակարգումը:
Ուսումնական գործընթացի վերահսկման, ինքնավերլուծության և որակի կառավարման բաժնի խնդիրները և գործառույթները.

 • Համալսարանի զարգացման ռազմավարական դրույթներին համապա­տաս­խան` որակի վերահսկողության քաղաքականության իրականացում
 • Կրթության որակի վերահսկման ներբուհական նոր մեխանիզմների մշակում և ներդրում, որակի ապահովման համապատասխան ներքին մեխանիզմների ու ստորաբաժանումների որակի վերահսկման շարունակական զարգացող և կա­տարելագործված գործուն համակարգի ստեղծում
 • Գործող օրենսդրության, կանոնակարգերի, գիտական խորհրդի, ռեկտորատի որոշումների, հրամանների և համալսարանում հաստատված այլ  նորմա­տի­վա­յին փաստաթղթերի  պահանջներին համապատասխան` ուսումնական գործ­­ըն­թացների իրականացման գնահատում և վերահսկողություն
 • Համալսարանում իրականացվող կրթական ծրագրերի և որակավորումների բարձրագույն կրթության ստանդարտներին և չափորոշիչներին համապա­տաս­խանության ապահովում
 • Համալսարանում ուսուցման որակի մշակույթի ձևավորմանն ու տարածման գործընթացներին աջակցում, համալսարանի ռազմավարական նպատակների իրականացման գործընթացներին նպաստում
 • Պետական կրթական չափորոշիչներին և ուսումնական գործընթացի կազմա­կերպ­ման ժամանակացույցերի պահանջներին` ուսումնական և օրացու­ցային պլանների և առարկայական ծրագրերի համապա-տասխանության ուսում­նասիրություն և վերահսկում
 • Բակալավրիատի և մագիստրատուրայի առարկայական ծրագրերի ուսում­նա­սիրում, թերությունների բացահայտում և համապատասխան առաջար­կու­թյուն­ների  ներկայացում
 • Ուսումնական, ուսումնադաստիարակչական, մե­թո­դական և գիտահետա-զոտական աշխատանքների իրականացման նկատ­մամբ վերահսկողության սահմանում
 • ՈՒսանողների գիտելիքների գնահատման բազմագործոնային համակարգի կի­րառման և ուսանողների ինքնուրույն  և անհատական աշխատանքների կա­տարման գործընթացների վերահսկում
 • Ընդունված չափորոշիչներին համապատասխան ուսումնական, արտադրա­կան և նախադիպլոմային պրակտիկաների կազմակերպման և անցկացման գործ­ընթացների վերահսկում, դրանց նպատակային և արդյունավետ անց­կացման համար համապատասխան  բազաների առկայության գնա­հատում
 • Կուրսային և դիպլոմային նախագծերի (աշխատանքների), հաշվարկա­գրաֆի­կական աշխատանքների՝ սահմանված ժամանակացույցին համապատասխան և որակով կատարման ընթացքի վերահսկում, դրանց թեմատիկայի, արդիա­կանության և դիպլոմային նախագծերի գրախոսման գործընթացների վերա­հսկում
 • Դեկանատներում և ամբիոններում պահպանվող փաստաթղթերի առկայության և  գործավարության վիճակի ուսումնասիրում
 • ՈՒսանողների միջանկյալ և ամփոփիչ քննությունների և  առաջադիմության վերաբերյալ տեղեկատվության պարբերաբար հավաքագրման, մշակման և արդյունքների վերլուծության գործընթացների նկատմամբ վերահսկողության իրականացում
 • Ամբիոններում, պրոբլեմային լաբորատորիաներում և գիտական կենտրոն­նե­րում գիտական աշխատանքների թեմատիկայի արդիականության, կատար­ման ընթացքի և որակի ապահովման ու  վերահսկողության իրականացում
 • Համալսարանում  իրականացվող ինքնավերլուծության և ինքնա-գնահատման գործընթացների կազմակերպման կոորդինացում և համակարգում:
 

Դասավանդման հնարավորություն Ավեիրուի համալսարանում (Պորտուգալիա)

Դասավանդման հնարավորություն Ավեիրուի համալսարանում (Պորտուգալիա)

 Դասավանդման հնարավորություն Ավեիրուի համալսարանում (Պորտուգալիա) 

Erasmus+ ՀԳ1 «Միջազգային կրեդիտային շարժունություն» ծրագրի շրջանակներում ՀԱԱՀ-ը հայտարարում է դասախոսական 1 տեղի մրցույթ Ավեիրուի համալսարանում (Պորտուգալիա) 5 օրով դասավանդելու նպատակով։ ՀԱԱՀ-ից մրցույթին կարող են մասնակցել համապատասխան ֆակուլտետների դասախոսներ՝ http://www.ua.pt/page/14578: Մրցույթին մասնակցելու համար պետք է ստորև ներկայացված փաստաթղթերը PDF ձևաչափով ուղարկել tovmasyan_lusine@yahoo.com էլեկտրոնային հասցեին` նամակի դաշտում նշելով Staff outgoing from ANAU to Aveiro, իսկ բնօրինակները հանձնել ՀԱԱՀ-ի Արտաքին կապերի դեպարտամենտ:

...

Պորտուգալիայի Ավեիրուի համալսարանում սովորելու հնարավորություն

Պորտուգալիայի Ավեիրուի համալսարանում սովորելու հնարավորություն

Ուզո՞ւմ եք սովորել Ավեիրուի համալսարանում (Պորտուգալիա)
Եվրոպական հանձնաժողովի կողմից ֆինանսավորվող Erasmus+ ՀԳ1 «Միջազգային կրեդիտային շարժունություն» ծրագրի շրջանակներում ՀԱԱՀ-ը հայտարարում է 3 տեղի մրցույթ Ավեիրուի համալսարանում (Պորտուգալիա) ուսումը 1 կիսամյակով շարունակելու նպատակով:
Մրցույթին կարող են մասնակցել ՀԱԱՀ-ի բակալավրիատի ուսանողները (բացի առաջին և ավարտական կուրսերից)՝ հետևյալ մասնագիտությունների գծով.

...
ԱԳՐՈԼՈՒՐ

Իրադարձությունների օրացույց

Սեպտեմբեր 2018
Կիր Երկ Երք Չրք Հնգ Ուբթ Շբթ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Գրանցվեք նորությունների համար

10