ՈԳԱ կենտրոնի հետազոտություններ և հարցումներ

  Շրջանավարտների զբաղվածության հարցման վիճակագրություն

  ՀԱԱՀ դասախոսների շրջանում հեռավար կրթության կազմակերպման նկատմամբ վերաբերմունքի գնահատում

Մագիստրոսական կրթության մտադրությունների գնահատում

ՀԱԱՀ ուսանողների շրջանում հեռավար դասերի կազմակերպման նկատմամբ վերաբերմունքի գնահատում

ՀԱԱՀ ուսանողների վերաբերմունքը հեռավար ուսուցման նկատմամբ։ Որակական հետազոտություն

Ուսանողների հետ արդյունավետ աշխատանքի ուղեցույց

Համալսարանի կողմից տրամադրված հրապարակումների գնահատման մեխանիզմների արդյունավետության վերլուծություն

Որակի ներքին ապահովման համակագի վերլուծություն

ՀԱԱՀ ներքին և արտաքին շահակիցների կարիքների վերհանման գործընթացների իրականացման արդյունավետության վերլուծություն

ՀԱԱՀ շահակիցների մասնակցությունը որակի ապահովման գործընթացներում

ՀԱԱՀ գործունեության գնահատման առանցքային ցուցանիշներ 2012-2016թթ.

Հետադարձ կապ`

ՀՀ, Երևան, 0009, Տերյան 74
I ա մասնաշենք, 403 սենյակ
Հեռ/ֆաքս +37412 56-00-14, ներքին` 3-44
E-mail: [email protected], [email protected]