ՈԳԱ կենտրոնի ընթացիկ գործունեությունը

Մեկնարկել են ՀԱԱՀ-ի 2020-2024թթ. ռազմավարական ծրագրի նախագծի ամփոփիչ քննարկումները

Մեկնարկել են ՀԱԱՀ-ի 2020-2024թթ. ռազմավարական ծրագրի նախագծի ամփոփիչ քննարկումները

Հոկտեմբերի 10-ին համալսարանի ռեկտորատի դահլիճում տեղի ունեցավ ՀԱԱՀ-ի 2020-2024թթ. ռազմավարական ծրագրի նախագծի առաջին ափոփիչ քննարկումը՝ ...