Ավտոտրակտորների և գյուղատնտեսական մեքենաների ամբիոն

Եսոյան Արամայիս Մյասնիկի

տեխ․գիտ․դոկտ․, պրոֆեսոր

Ամբիոնի վարիչ

Հետադարձ կապ

 • ՀՀ, Երևան, 0009, Տերյան 74
  ՀԱԱՀ, II մասնաշենք, 330 սենյակ
 • (+37412)567979, ներքին՝ 2-71, 2-72
 • gyux.meqena@yandex.ru

Ավտոտրակտորների և գյուղատնտեսական մեքենաների ամբիոնը ստեղծվել է ՀԱԱՀ հոգաբարձուների խորհրդի նոյեմբերի 6-ի նիստի որոշմամբ՝ Ավտոմոբիլների և տրակտորների ու Գյուղատնտեսական մեքենաների ամբիոնների միավորման արդյունքում:

Տրակտորների և ավտոմոբիլների ամբիոնը հիմնադրման օրվանից գիտագործնական և գիտամանկավարժական ակտիվ գործունեություն է ծավալել: Ամբիոնի կողմից պաշտպանության են ներկայացվել 6 դոկտորական և 31 թեկնածուական ատենախոսություն, ինչպես նաև աշխատակիցների կողմից վերջին տարիների ընթացքում հրատարակվել են ավելի քան 300 գիտական հոդված, 4 մենագրություն, 80 ուսումնամեթոդական աշխատանքներ (այդ թվում` 7 ուսումնական ձեռնարկ, 4 դասագիրք, 80 մեթոդական ցուցում), ստացվել են 51 հեղինակային արտոնագրեր:
Ամբիոնում գիտահետազոտական աշխատանքները տարվում են երկու գերակա՝ լեռնային երկրագործությունում տրակտորային ագրեգատի դինամիկական և տեխնոլոգիական բնութագրերի բարելավման և ավտոտրանսպորտային միջոցների շահագործական հուսալիության բարձրացման ուղղություններով:
Ամբիոնը համագործակցում է Երևանի պետական ճարտարագիտական, Մոսկվայի ագրոճարտարագիտական, Թբիլիսիի, Կրասնոդարի և Ստավրոպոլի ագրարային համալսարանների, նաև ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների, գյուղատնտեսության նախարարությունների, Երևանի քաղաքապետարանի տրանսպորտի վարչության, Մետրոպոլիտենի, տարբեր մասնավոր ավտոտրանսպորտային ձեռնարկությունների, ՀՀ ոստիկանության պետավտոտեսչության վարչության հետ անհրաժեշտ տեղեկատվության փոխանակման, ուսանողների ուսումնաարտադրական պրակտիկաների համատեղ կազմակերպման նպատակով:
Գյուղատնտեսական մեքենաների ամբիոնը կազմավորվել է 1931 թ., առաջին վարիչը պրոֆեսոր Ս.Ս. Սահակյանն էր: Այնուհետև ամբիոնը ղեկավարել են Խ.Ա. Խաչատրյանը, Շ.Մ. Գրիգորյանը, Ա.Մ. Եսոյանը, Պ. Ա. Տոնապետյանը: Ամբիոնը համալրված է ռուսական և արտասահմանյան արտադրության ժամանակակից տեխնիկայով: Ամբիոնում գիտահետազոտական աշխատանքներ են կատարվում լեռնային երկրագործության, խաղողագործության, ծխախոտագործության, հողի մշակության նոր տեխնիկական միջոցների և տեխնոլոգիաների մշակման, գյուղատնտեսական հումքի վերամշակման, բերքահավաքի մեքենաների բանող օրգանների, կտրող ապարատների տեսական հիմունքների մշակման ուղղություններով: Ամբիոնն ակտիվ գործունեություն է ծավալել գիտամանկավարժական կադրերի պատրաստման, նրանց որակավորման բարձրացման, լաբորատորիաները նոր սարքավորումներով համալրելու, ուսումնամեթոդական գրականության ստեղծման ուղղությամբ: Ամբիոնի աշխատակիցները ստացել են ավելի քան 100 հեղինակային վկայական, տպագրել 400-ից ավելի գիտական աշխատանք:

Ամբիոնը համագործակցում է երկրագործության և բույսերի պաշտպանության գիտական կենտրոնի, ֆերմերային տնտեսությունների, Մոսկվայի, Կրասնոդարի, Դոնի Ռոստովի, Վլադիկավկազի, Վրաստանի ագրարային և ճարտարագիտական համալսարանների համապատասխան տեխնիկական ամբիոնների հետ:

Ամբիոնի դասախոսական և ուսումնաօժանդակ կազմը

 1. Մանասարյան Գրիգորի Հենրիկի – տ.գ.դ., պրոֆեսոր
 2. Հարությունյան Վաչիկ Սուրենի – տ. գ. թ., դոցենտ
 3. Մոսիկյան Կարապետ Հակոբի – տ.գ. թ., դոցենտ
 4. Մելքոնյան Անահիտ Հայրիկի -տ.գ.թ., դոցենտ
 5. Հովհաննիսյան Արամ Արսենի – տ. գ. թ., դոցենտ
 6. Տոնապետյան Պարգև Արամայիսի – տ.գ. դ., դոցենտ
 7. Վարդանյան Վարդան Ալեքսանի – տ.գ. թ., դոցենտ
 8. Սիմոնյան Արման Ռոբերտի – տ.գ. թ., դոցենտ
 9. Ալավերդյան Մանվել Ավետիքի – տ.գ.թ., դոցենտ
 10. Ջինյան Արթուր Մարտինի – տ.գ. թ., դոցենտ
 11. Մկրտչյան Հայկ Դերենիկի – տ.գ.թ., դոցենտ
 12. Սիրեկանյան Սամվել Ռաֆիկի – տ.գ. թ., դոցենտ
 13. Մելիքյան Վահան Զարմիկի – տ.գ.թ., դոցենտ
 14. Խաչատրյան Սարգիս Ռաֆայելի – տ.գ. թ., դոցենտ
 15. Բարսեղյան Մարինա Սերգեյի – տ.գ. թ., դոցենտ
 16. Մաթևոսյան Անի Անդրանիկի – տ.գ.թ., ասիստենտ
 17. Ռամազյան Վաչե Լիպարիտի – ասիստենտ
 18. Ասատրյան Վոլոդյա Լյուդվիկի – ասիստենտ
 19. Պապինյան Մարգարիտա Գևորգի – ասիստենտ
 20. Գալֆայան Աշոտ Մարգարի – մասնագետ
 21. Շաղոյան Վիկտորյա Աշոտի – մասնագետ
 22. Գրիգորյան Ալեքսան Հայկի – մասնագետ, ասիստենտ
 23. Պետրոսյան Սուրեն Արտավազդի – մասնագետ

Դասավանդվող առարկաները

Տրակտորներ և ավտոմոբիլներ
Վառելանյութեր և քսանյութեր
Ավտոտրանսպորտային միջոցներ ԱԱՀ-ում
Ավտոմոբիլային շարժիչներ
Ավտոմոբիլների տեխնիկական շահագործում
Տրանսպորտային փոխադրումներ և բեռնման-բեռնաթափման աշխատանքներ ԱԱՀ-ում
Ճանապարհային երթևեկության կազմակերպում և անվտանգություն
Ավտոտրանսպորտային հոգեբանություն
Ավտոմոբիլային ճանապարհներ
Ճանապարհատրանսպորտային պատահարների փորձագիտություն
Տրանսպորտային գործընթացների կառավարման ավտոմատ համակարգեր
Միասնական տրանսպորտային համակարգ և գյուղատնտեսական նշանակության մասնագիտացված շարժակազմ
Ճանապարհային երթևեկության կառավարման տեխնիկական միջոցներ և համակարգեր
Տրանսպորտային տեսակների համագործակցություն
Ավտոտրակտորային շարժիչներ
Տրանսպորտային համակարգերի և գործընթացների տեսություն
Տրանսպորտային լոգիստիկայի հիմունքներ
ԱՏՄ կառուցվածքային անվտանգություն
Ավտոտրակտորների էլեկտրական սարքավորումներ
Մելիորատիվ մեքենաներ
Մելիորատիվ և շինարարական մեքենաներ
Գյուղատնտեսական և մելիորատիվ մեքենաներ
Ամբարձիչ փոխադրական մեքենաներ
Անտառահատ և ԱՓՄ
Անտառային մեքենաներ և սարքավորումներ
Երկրագործական մեխանիկա
Անտառային մեքենաներ և մեխանիզմներ
Գյուղատնտեսական մեքենաների փորձաքննություն և պարամետրերի գնահատում
Գյուղատնտեսական և մելիորատիվ մեքենաների նախագծման հիմունքներ
Գյուղ. մեքենաների դինամ. և տեխնոլ. հատկանիշների բարելավման ուղղությունները
Գյուղ.մեքենաների կառուցվածքային կատարելագործման հիմնական ուղղությունները
Փոքրաչափ գյուղ. տեխնիկայի նախագծման հիմունքները
Հողի մշակության էներգախնայող հողապաշտպան տեխնոլոգիաները և տեխ. միջոցները
Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի բերքահավաքի տեխնոլոգիաները և տեխ. միջոցները