Ավտոտրակտորների և գյուղատնտեսական մեքենաների ամբիոն

Եսոյան Արամայիս Մյասնիկի

տեխ․գիտ․դոկտ․, պրոֆեսոր

Ամբիոնի վարիչ

Հետադարձ կապ

 • ՀՀ, Երևան, 0009, Տերյան 74
  ՀԱԱՀ, II մասնաշենք, 330, 331/Ա, 318, 334, 338 սենյակ
 • (+374 12) 56 79 79, ներքին՝ 4-72, 2-72
 • [email protected]

Ավտոտրակտորների և գյուղատնտեսական մեքենաների ամբիոնը ստեղծվել է ՀԱԱՀ հոգաբարձուների խորհրդի 2018 թվականի նոյեմբերի 6-ի նիստի որոշմամբ՝ Ավտոմոբիլների և տրակտորների ու Գյուղատնտեսական մեքենաների ամբիոնների միավորման արդյունքում:

Տրակտորների և ավտոմոբիլների ամբիոնը հիմնադրման օրվանից գիտագործնական և գիտամանկավարժական ակտիվ գործունեություն է ծավալել: Ամբիոնի կողմից պաշտպանության են ներկայացվել 6 դոկտորական և 31 թեկնածուական ատենախոսություն, ինչպես նաև աշխատակիցների կողմից վերջին տարիների ընթացքում հրատարակվել են ավելի քան 300 գիտական հոդված, 4 մենագրություն, 80 ուսումնամեթոդական աշխատանքներ (այդ թվում` 7 ուսումնական ձեռնարկ, 4 դասագիրք, 80 մեթոդական ցուցում), ստացվել են 51 հեղինակային արտոնագրեր:
Ամբիոնում գիտահետազոտական աշխատանքները տարվում են երկու գերակա՝ լեռնային երկրագործությունում տրակտորային ագրեգատի դինամիկական և տեխնոլոգիական բնութագրերի բարելավման և ավտոտրանսպորտային միջոցների շահագործական հուսալիության բարձրացման ուղղություններով:
Ամբիոնը համագործակցում է Երևանի պետական ճարտարագիտական, Մոսկվայի ագրոճարտարագիտական, Թբիլիսիի, Կրասնոդարի և Ստավրոպոլի ագրարային համալսարանների, նաև ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների, գյուղատնտեսության նախարարությունների, Երևանի քաղաքապետարանի տրանսպորտի վարչության, Մետրոպոլիտենի, տարբեր մասնավոր ավտոտրանսպորտային ձեռնարկությունների, ՀՀ ոստիկանության պետավտոտեսչության վարչության հետ անհրաժեշտ տեղեկատվության փոխանակման, ուսանողների ուսումնաարտադրական պրակտիկաների համատեղ կազմակերպման նպատակով:
Գյուղատնտեսական մեքենաների ամբիոնը կազմավորվել է 1931 թ., առաջին վարիչը պրոֆեսոր Ս.Ս. Սահակյանն էր: Այնուհետև ամբիոնը ղեկավարել են Խ.Ա. Խաչատրյանը, Շ.Մ. Գրիգորյանը, Ա.Մ. Եսոյանը, Պ. Ա. Տոնապետյանը: Ամբիոնը համալրված է ռուսական և արտասահմանյան արտադրության ժամանակակից տեխնիկայով: Ամբիոնում գիտահետազոտական աշխատանքներ են կատարվում լեռնային երկրագործության, խաղողագործության, ծխախոտագործության, հողի մշակության նոր տեխնիկական միջոցների և տեխնոլոգիաների մշակման, գյուղատնտեսական հումքի վերամշակման, բերքահավաքի մեքենաների բանող օրգանների, կտրող ապարատների տեսական հիմունքների մշակման ուղղություններով: Ամբիոնն ակտիվ գործունեություն է ծավալել գիտամանկավարժական կադրերի պատրաստման, նրանց որակավորման բարձրացման, լաբորատորիաները նոր սարքավորումներով համալրելու, ուսումնամեթոդական գրականության ստեղծման ուղղությամբ: Ամբիոնի աշխատակիցները ստացել են ավելի քան 100 հեղինակային վկայական, տպագրել 400-ից ավելի գիտական աշխատանք:

Ամբիոնը համագործակցում է երկրագործության և բույսերի պաշտպանության գիտական կենտրոնի, ֆերմերային տնտեսությունների, Մոսկվայի, Կրասնոդարի, Դոնի Ռոստովի, Վլադիկավկազի, Վրաստանի ագրարային և ճարտարագիտական համալսարանների համապատասխան տեխնիկական ամբիոնների հետ:

Ամբիոնի դասախոսական և ուսումնաօժանդակ կազմը

  1. Հարությունյան Վաչիկ Սուրենի – տ. գ. թ., դոցենտ
  2. Մոսիկյան Կարապետ Հակոբի – տ.գ. թ., դոցենտ
  3. Մելքոնյան Անահիտ Հայրիկի -տ.գ.թ., դոցենտ
  4. Հովհաննիսյան Արամ Արսենի – տ. գ. թ., դոցենտ
  5. Վարդանյան Վարդան Ալեքսանի – տ.գ. թ., դոցենտ
  6. Սիմոնյան Արման Ռոբերտի – տ.գ. թ., դոցենտ
  7. Ջինյան Արթուր Մարտինի – տ.գ. թ., դոցենտ
  8. Մկրտչյան Հայկ Դերենիկի – տ.գ.թ., դոցենտ
  9. Սիրեկանյան Սամվել Ռաֆիկի – տ.գ. թ., դոցենտ
  10. Մելիքյան Վահան Զարմիկի – տ.գ.թ., դոցենտ
  11. Խաչատրյան Սարգիս Ռաֆայելի – տ.գ. թ., դոցենտ
  12. Բարսեղյան Մարինա Սերգեյի – տ.գ. թ., դոցենտ
  13. Միքայելյան Գեղամ Միշայի – տ.գ. թ., դոցենտ
  14. Ասատրյան Վոլոդյա Լյուդվիկի – ասիստենտ
  15. Պապինյան Մարգարիտա Գևորգի – ասիստենտ
  16. Շաղոյան Վիկտորյա Աշոտի – ասիստենտ
  17. Վարդանյան Հենրիկ Վարդանի – ասիստենտ
  18. Գալֆայան Աշոտ Մարգարի – մասնագետ
  19. Գրիգորյան Ալեքսան Հայկի – մասնագետ, ասիստենտ
  20. Բարսեղյան Սուսաննա Դուխալի – մասնագետ
  21. Պետրոսյան Սուրեն Արտավազդի – մասնագետ

Դասավանդվող առարկաները

Տրակտորներ և ավտոմոբիլներ
Վառելանյութեր և քսանյութեր
Ավտոմոբիլային ճանապարհներ
Ճանապարհատրանսպորտային պատահարների փորձագիտություն
Տրանսպորտային տեսակների համագործակցություն
Տրանսպորտային լոգիստիկայի հիմունքներ
Ավտոտրակտորների էլեկտրական սարքավորումներ
Մելիորատիվ մեքենաներ
Մելիորատիվ և շինարարական մեքենաներ
Անտառային մեքենաներ և սարքավորումներ
Ագրարային ճարտարագիտության հիմունքներ
Ավտոտրանսպորտային շարժիչներ և ջերմատեխնիկայի հիմունքներ
Ավտոսերվիս
Լոգիստիկ համակարգեր
Մասնագիտական վտանգների վերահսկում
Միջպետական փոխադրումների կազմակերպում
Ուղևորատար ավտոմոբիլային փոխադրումներ
Գյուղատնտեսական և մելիորատիվ շինարարական մեքենաներ և մեքենայացում
Բեռնատար ավտոմոբիլային փոխադրումներ
Ամբարձիչ.փոխադրական․ և բ/բ մեքենաներ
Գյուղատնտեսական մեքենաներ
Տրանսպորտային լոգիստիկայի հիմունքներ -1 /կամընտրային/
Տրանսպորտային լոգիստիկայի հիմունքներ-2 /կամընտրային/
Գյուղ.մեքենաներ և մեքենայացում
Հողի մշակության մեքենաներ
ԱՏՄ /կառուցվածք/
Լոգիստիկական ենթակառուցվածքներ
Լոգիստիկական և տեղեկատվական համակարգեր և տեխնոլոգիաներ
Տրանսպորտային համակարգեր և մասնագիտացված շարժ /կամընտրային/
Բերքահավաքի և հետբերքահավաքյա մշակության մեքենաներ /կամընտրային/
Միասնական տրանսպորտային համակարգեր
Ավտոշահագործական նյութեր
Ավտոմոբիլային տրանսպորտային շարժակազմ
Ճանապարհային երթևեկության կանոններ
Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելող անսարքություններն ու պայմանները
Տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական շահագործում
Սպասարկման որակի հսկողություն
Լոգիստիկայի հիմունքներ
Ավտոմեքենայի անվտանգ վարման հմտություններ
Գյուղ.մելիոր․ շինարարական մեքենաներ և մեքենայացում
Ավտոմոբիլի ընդհանուր կառուցվածքը
Բեռնագիտություն
Գյուղմեքենաներ և սարքավորումներ
Ճանապարհային երթևեկության և ՃՏՊ մոդելավորում
Ճանապարհային երթևեկության պլանավորում