Բարձրագույն մաթեմատիկայի և ֆիզիկայի ամբիոն

Խաչատրյան Աղավարդ Խաչատուրի

ֆիզ.մաթ.գիտ․դոկտ․, պրոֆեսոր

Ամբիոնի վարիչ

Հետադարձ կապ

 • ՀՀ, Երևան, 0009, Տերյան 74
  ՀԱԱՀ, II մասնաշենք, 332 սենյակ
 • (+37412) 58 25 82, ներքին՝ 2-86, 2-88
 • aghavard59@mail.ru

Բարձրագույն մաթեմատիկայի և ֆիզիկայի ամբիոնի դասախոսները դասավանդում են ինչպես առկա, այնպես էլ հեռակա համակարգով ուսուցանվողներին բոլոր մասնագիտությունների գծով:
Դասավանդվող առարկաներն են՝ «Բ/մաթեմատիկա», «Ֆիզիկա», «Ֆիզիկա և կենսաֆիզիկայի հիմունքներ», «Ջերմատեխնիկա», «Գյուղ. արտ. ջերմակայանքներ և ջերմամատակարարում», «Տեսական մեխանիկա», «Գծային հանրահաշիվ», «Մաթեմատիկայի հատուկ գլուխներ և անալիտիկ մեխանիկա», «Հավանականությունների տեսություն և մաթեմատիկական վիճակագրություն»:
Ամբիոնում գործում են «Ֆիզիկա» և «Ջերմաֆիզիկա» առարկաների գծով հինգ մասնագիտական լաբորատորիա (մեխանիկայի, մոլեկուլային ֆիզիկայի, օպտիկայի, էլեկտրականության և ջերմատեխնիկայի), որոնք սպասարկվում են աշխատանքային մեծ փորձ ունեցող լաբորանտների կողմից: Ամբիոնում ակտիվ աշխատանքներ են տարվում ինչպես լաբորատորիաները նոր սարքավորումներով համալրելու, այնպես էլ դրանք անիմացիոն և վիրտուալ լաբորատոր աշխատանքներով հարստացնելու ուղղությամբ:
Կապված վերջին շրջանում իրականացվող օպտիմալացման գործընթացի հետ վերանայվել են ուսումնական ծրագրերը: Հատուկ ուշադրություն է դարձվել դասավանդվող առարկաների ծրագրերի համապատասխանությանը թողարկվող ամբիոնների մասնագիտությունների հետ: Բոլոր առարկաների համար մշակվել են առաջադրանքների բազա, որով կարող են թեստային համակարգով իրականացվել ուսանողների ատեստավորման տարբեր գործընթացներ, այդ թվում նաև՝ ափոփիչ քննություներ:
Էլեկտրոնային (Moodle) հարթակում տեղադրվել են դասախոսությունների և գործնական պարապմունքների նյութերն ըստ նույն ծրագրերի:
Ուսումնական սեմինարների ժամանակ ամբիոնում քննարկվում են դասավանդման մեթոդիկայի հարցեր, լսվում տարբեր առաջարկներ, ինչպես նաև փորձնական դասախոսություններ:
Ամբիոնում բավականին բարձր մակարդակի վրա է դրված գիտահետազոտական աշխատանքների իրականացման գործընթացը․ գործում է մշտական գիտական սեմինար: Դասախոսների մի մասն ընդգրկված է դրամաշնորհային ծրագրերում: Վերջին մի քանի տարիների ընթացքում ամբիոնի աշխատողների կողմից հրատարակվել է 60-ից ավել գիտական հոդվածներ միջազգային ամսագրերում, որոնք ընդգրկված են Scopus և Web of science շտեմարաններում: Ամբիոնը սերտ համագործակցում է Երևանի պետական համալսարանի, ՀՀ ԳԱԱ մաթեմատիկայի, Ֆիզիկայի, ֆիզիկայի կիրառական խնդիրների ինստիտուտների, ՌԴ գիտությունների ակադեմիայի Ստեկլովի անվան մաթեմատիկայի ինստիտուտի, Գերմանիայի Բրեմենի համալսարանի հետ:
Ամբիոնի դասախոսներն աշխատանք են տանում, որ ֆիզիկա և մաթեմատիկա առարկաներից ուսանողների համար պատրաստվող առաջադրանքերն ուղղակի առնչություն ունենան արտադրական այն ոլորտների խնդիրների հետ, որոնցով մասնագիտանում են ատեստավորվող ուսանողները:

ՀԱԱՀ հոգաբարձուների խորհրդի՝ 2019 թ. օգոստոսի 30-ի որոշմամբ Ֆիզիկայի և ջերմատեխնիկայի ամբիոնը միացել է Բարձրագույն մաթեմատիկայի և տեսական մեխանիկայի ամբիոնին, և կազմավորվել է Բարձրագույն մաթեմատիկայի և ֆիզիկայի ամբիոնը։ Տարբեր տարիներ մաթեմատիկայի ամբիոնը ղեկավարել են անվանի մաթեմատիկոսներ։ 2000 թվականից ամբիոնի վարիչը ֆիզ.մաթ. գ.դ., պրոֆեսոր Ա.Խ. Խաչատրյանն է:
1994 թ. Հայկական գյուղատնտեսական և Երևանի անասնաբուծական-անասնաբուժական ինստիտուտների միավորումից հետո կազմավորված Ընդհանուր ֆիզիկայի և կենսաֆիզիկայի ամբիոնը 2007 թ. վերանվանվեց ֆիզիկայի և ջերմատեխնիկայի ամբիոն: Այն 2011-2018 թթ. ղեկավարել է ֆիզ.մաթ. գ.թ., դոցենտ Ա.Ա.Պապոյանը:

Ամբիոնի դասախոսական և ուսումնաօժանդակ կազմը

 1. Թրունի Կարապետ Գրիգորի – ֆիզ.մաթ.գ.դ., պրոֆեսոր
 2. Մանուկյան Էմիլ Հաբեթի – ֆիզ.մաթ.գ.թ., դոցենտ
 3. Մուրադյան Արամ Հրաչի – ֆիզ.մաթ.գ.թ., դոցենտ
 4. Համբարձումյան Սամվել Ռազմիկի – ֆիզ.մաթ. գ.թ., դոցենտ
 5. Վիրաբյան Երանուհի Գագիկի – ֆիզ.մաթ. գ.թ., դոցենտ
 6. Բազիկյան Սուսաննա Նորիկի – տեխն.գ.թ., դոցենտ
 7. Անդրիյան Սիլվա Միքայելի – ֆիզ.մաթ.գ.թ., դոցենտ
 8. Խաչատրյան Գևորգ Գրիգորի – ֆիզ.մաթ . գ.թ., դոցենտ
 9. Թերջյան Ցոլակ էռնեստի – ֆիզ.մաթ. գ.թ., դոցենտ
 10. Բրոյան Մարինե Ֆիրդուսիի – ֆիզ.մաթ.գ.թ., դոցենտ
 11. Պետրոսյան Հայկանուշ Սամվելի – ֆիզ.մաթ.գ.թ., դոցենտ
 12. Պապոյան Արգամ Արիստակեսի – ֆիզ.մաթ. գ.թ., դոցենտ
 13. Մեսրոպյան Մեսրոպ Հայրոյի – ֆիզ.մաթ.գ.թ., դոցենտ
 14. Հովհաննիսյան Արմեն Վալերիի – տեխն.գ.թ., դոցենտ
 15. Ազիզյան Հերմինե Հովհաննեսի – ֆիզ.մաթ.գ.թ., ասիստենտ
 16. Խաչատրյան Համայակ Ազատի – ֆիզ.մաթ.գ.թ., ասիստենտ
 17. Առաքելյան Հովսեփ Մկրտչի – ֆիզ.մաթ.գ.թ., ասիստենտ
 18. Կռոյան Արփիկ Կոլյայի – դասախոս
 19. Մատինյան Գվիդոն Կոլյայի – դասախոս
 20. Սմբատյան Սրբուհի Ժորայի – դասախոս
 21. Խաչատրյան Նաիրա Արամայիսի – ասիստենտ
 22. Հարությունյան Արեգնազ Վաղինակի – ասիստենտ
 23. Սիսակյան Արուսյակ Արամի – ասիստենտ
 24. Թադևոսյան Նվեր Արշալույսի – ասիստենտ
 25. Ավետիսյան Մետաքսյա Հովնանի- ասիստենտ-մասնագետ
 26. Դեղոյան Վահանուշ Աշոտի – ասիստենտ
 27. Մարգարյան Գոհար Սիրվենի – ասիստենտ
 28. Բախշիյան Տիրուհի Մաքսիմելի – ասիստենտ
 29. Հակոբյան Ազնիվ Նվերի – ասիստենտ
 30. Պետրոսյան Վարվառա Երվանդի -ասիստենտ
 31. Ավետյան Գոհար Սեյրանի – ասիստենտ
 32. Նալչաջյան Իռենա Աշոտի – ասիստենտ
 33. Սարգսյան Մարատ Վրեժի- լաբորատորիայի վարիչ
 34. Կոստանյան Լուսինե Հայկի – երկրորդ կարգի լաբորանտ
 35. Ուլիխանյան Հերմինե Վարդգեսի – ավագ լաբորանտ
 36. Սիմոնյան Արշալույս Վարդգեսի – լաբորանտ
 37. Մարգարյան Էմմա Մանվելի – լաբորանտ

 

Դասավանդվող առարկաները

Բարձրագույն մաթեմատիկա
Տեսական մեխանիկա
Հավանականությունների տեսություն և մաթ. վիճակագրություն
Գծային հանրահաշիվ
Մաթ․մեթոդների կիրառումը հող․շին․ մեջ
Բարձրագույն մաթեմատիկայի հատուկ դասընթաց և մաթ․ֆիզ․հավասարում
Ջերմատների օդորակման տեխնոլոգիա
Ֆիզիկա
Ջերմատեխնիկա
Ֆիզիկա, կենսաֆիզիկայի հիմունքներ
Գյուղարտադրության ջերմակայանքներ և ջերմամատակարարում