Կենսագործունեության անվտանգության ամբիոն

Հակոբյան Հովհաննես Թելմանի

տեխ․գիտ․ դոկտ․, պրոֆեսոր

Ամբիոնի վարիչ

Հետադարձ կապ

 • ՀՀ, Երևան, 0009, Տերյան 74
  ՀԱԱՀ, II մասնաշենք, 522 սենյակ
 • (+37412) 52 96 15, ներքին՝ 4-76, 2-27
 • s-hakobyan.@inbox.ru

Կենսագործունեության անվտանգության ամբիոնը կազմավորվել է 1991թ., ղեկավարել է պրոֆեսոր Վ.Վ. Համբարձումյանը: 1993թ.-ից մինչև 2001թ. և 2001թ.-ից մինչև 2012թ. ամբիոնի վարիչներ են եղել տ.գ.դ., պրոֆեսոր Հ.Մ. Սարգսյանը և տ.գ.թ., դոցենտ Հ.Թ. Հակոբյանը: 2012 թ-ից ամբիոնը ղեկավարել է դոցենտ Ա.Ա. Աղասարյանը, իսկ 2017 թվականից ամբիոնի վարիչ է նշանակվել տ.գ. դոկտոր Հ.Թ. Հակոբյանը:
Ամբիոնի լաբորատորիաները հագեցված են անհրաժեշտ սարքավորումներով ու դիդակտիկ նյութերով, որոնք հնարավորություն են տալիս անցկացնել լաբորատոր-գործնական պարապմունքներ բոլոր մասնագիտությունների գծով: Ամբիոնում իրականացվում են ուսումնամեթոդական, գիտահետազոտական աշխատանքներ:
Ընդհանուր առմամբ գիտական աշխատանքները կատարվում են հետևյալ ուղղություններով` ռադիոակտիվ աղտոտված հողերում գյուղատնտեսական արտադրության վարման տեխնոլոգիաների կատարելագործում, կերատեսակների քիմիական կոնսերվացում և ծղոտի քիմիացում, հատիկային կերատեսակների մանրիչների կատարելագործում, տրանսպորտային էկոլոգիայի և երթևեկության անվտանգության բարձրացման մեթոդների մշակում, Էներգիայի այլընտրանքային աղբյուրների արդյունավետ օգտագործման, և հանրապետությունում արտակարգ իրավիճակներում բնակչության անվտանգության ապահովման մեթոդների կատարելագործում:
Ուսումնամեթոդական և գիտական աշխատանքների բնագավառում ամբիոնը համագործակցում է Արտակարգ իրավիճակների նախարարության, Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի կենսագործունեության անվտանգության ամբիոնի, Ճգնաժամային կառավարման պետական ակադեմիայի հետ: Շրջանավարտների մեծ մասը հաջողությամբ աշխատում է ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարության տարբեր ստորաբաժանումներում, ագրոպարենային համակարագի արտադրական ձեռնարկություններում և այլ բնագավառներում:

Ամբիոնի դասախոսական և ուսումնաօժանդակ կազմը

 1. Աղասարյան Արմեն Արտյուշայի – տ.գ.թ., դոցենտ
 2. Մեժլումյան Ռոբերտ Ալեքսանդրի – տ.գ.թ., դոցենտ
 3. Մկրտչյան Արմեն Արամայիսի – տ.գ.թ., դոցենտ
 4. Արտեմյան Ռոբերտ Նորիկի – տ.գ.թ., դոցենտ
 5. Հովհաննիսյան Օֆելյա Հովհաննեսի – տ.գ.թ., դոցենտ
 6. Ալեյան Անդրանիկ Հովհաննեսի – տ.գ.թ., դոցենտ
 7. Խաչատրյան Լիանա Համլետի – տ.գ.թ., դոցենտ
 8. Հարությունյան Թերեզա Համլետի – տ.գ.թ., դոցենտ
 9. Մխիթարյան Մարինե Վաչիկի – տ.գ.թ., դոցենտ
 10. Հայրապետյան Դանիել Թովմասի -տ.գ.թ., դոցենտ
 11. Գալստյան Էդգար Ջանիկի – դասախոս
 12. Ղազարյան Արմեն Իվանի – դասախոս
 13. Քոչարյան Մհեր Դավթի – ասիստենտ
 14. Զոհրաբյան Սերգեյ Ադոնիկի -ասիստենտ
 15. Մուրադյան Գայանե Սերյոժայի – 1-ին կարգի լաբորանտ
 16. Հակոբյան Լիաննա Ռուբենի – 2-րդ կարգի լաբորանտ
 17. Խաչատրյան Լիլիթ Հայկի – 2-րդ կարգի լաբորանտ

Դասավանդվող առարկաները

Կենսագործունեության անվտանգություն
Քաղաքացիական պաշտպանություն և արտակարգ իրավիճակների հիմնահարցեր
Արտադրական սանիտարիա և աշխատանքի հիգիենա
Փրկարարական տեխնիկա և մեքենաներ
Արտադրական անվտանգություն
Տարերային և տեխնածին աղետներ
Էրգոնոմիկա և ճարտարագիտական հոգեբանություն
Կենսագործունեության անվտանգության տեսական հիմունքներ
Բժշկական օգնություն արտակարգ իրավիճակներում
Տեխնածին ռիսկերի գնահատում
Ռադիացիոն անվտանգություն
Քիմիական անվտանգություն  և պաշտպանություն
Ոլորտային անվտանգություն
Անվտանգության ոլորտի հսկում և ստուգում
Դժբախտ դեպքերի փորձաքննություն
Տեխնածին համակարգեր և էկոլոգիական ռիսկերի վերլուծություն
Շրջակա միջավայրի մոնիտորինգ և տեխնիկական միջոցներ
Ինժեներատեխնիկական ապահովումն արտակարգ իրավիճակներում
Հրդեհապայթյունային անվտանգություն
Վթարային փրկարական աշխատանքների կազմակերպում
Աշխատանքի պաշտպանության համակարգված ուսումնասիրությունների մեթոդական հիմունքներ