Category: Ֆակուլտետներ

Արեգ Սարուխանյան

Արեգ Սարուխանյան Ծնվել է՝ 1985 թվականի հոկտեմբերի 17-ին [email protected] «Ռազմավարական զարգացման գործակալություն», անասնաբուժության և անասնաբուծության գծով ավագ մասնագետ Կրթություն և վերապատրաստում 2002-2007 թթ. սովորել և ավարտել է Հայաստանի պետական ագրարային համալսարանի Անասնաբուժական բժշկագիտության ֆակուլտետը՝ «Անասնաբուժություն» մասնագիտությամբ՝ ստանալով անասնաբույժ-բժշկի որակավորում: 2005 թ. ՀՊԱՀ, կենդանիների արհեստական սերմնավորող օպերատորի որակավորում «Արհեստական սերմնավորող օպերատոր» մասնագիտությամբ 2000-2002 թթ. սովորել և [...] Read More

Ագրոբիզնեսի և տնտեսագիտության ֆակուլտետ

Ֆակուլտետն այսօրԱնձնակազմըՊատմությունըՀեռակա ուսուցում Հասմիկ Վաղինակի Հովհաննիսյան Տնտեսագիտության թեկնածու Դեկանի պաշտոնակատար Հետադարձ կապ ՀՀ, Երևան, 0009, Տերյան 74 1-ին մասնաշենք, 3-րդ հարկ, 350 և 351 սենյակներ, 2-րդ հարկ, 252 սենյակ (+374) 10 52-37-30, ներքին` 3-77, 3-39, 3-37 [email protected] Ագրոբիզնեսի և տնտեսագիտության ֆակուլտետն Ագրարային էկոնոմիկայի, Ագրոբիզնեսի կառավարման և քաղաքականության, Ֆինանսահաշվային, Տվյալագիտության և Հասարակական գիտությունների մասնագիտական ամբիոնների հետ [...] Read More

Անասնաբուժական-բժշկագիտության և անասնաբուծության ֆակուլտետ

Ֆակուլտետն այսօրԱնձնակազմըՊատմությունըՀեռակա ուսուցումԱրդյունաբերական խորհուրդ Արևիկ Յուրիի Աբովյան անաս.գիտ.թեկն., դոցենտ Դեկան Հետադարձ կապ ՀՀ, Երևան, 0009, Կորյուն 19, 5-րդ մասնաշենք, 2-րդ հարկ, (+374 12) 52 59 56, ներքին` 2-34 [email protected] Անասնաբուժական բժշկագիտության և անասնաբուծության ֆակուլտետը հանրապետությունում անասնաբուժության, անասնաբուժական սանիտարական փորձաքննության և անասնաբուծության բնագավառների բարձրագույն կրթությամբ մասնագետներ պատրաստող միակ ֆակուլտետն է, որը դարձել է նաև այդ բնագավառների [...] Read More

Ագրարային ճարտարագիտության ֆակուլտետ

Ֆակուլտետն այսօրԱնձնակազմըՊատմությունըՀեռակա ուսուցում Սիմոնյան Արման Ռոբերտի տեխ.գիտ.թեկնածու, դոցենտ Դեկան Հետադարձ կապ ՀՀ, Երևան, 0009, Տերյան 74 2-րդ մասնաշենք, 3-րդ հարկ, 331 սենյակ (+374 95) 58 19 22, ներքին` 2-83, 2-73 [email protected] Ագրարային ճարտարագիտության ֆակուլտետն իրականացնում է մասնագետների պատրաստում և ծառայությունների մատուցում հանրապետության համար կարևորագույն նշանակություն ունեցող այնպիսի ոլորտներում, ինչպիսիք են ավտոտրակտորների և գյուղատնտեսական մեքենաների նախագծումը, [...] Read More

Պարենամթերքի տեխնոլոգիաների ֆակուլտետ

Ֆակուլտետն այսօրԱնձնակազմըՊատմությունըՀեռակա ուսուցումԱրդյունաբերական խորհուրդ Սմբատ Հարութի Դավեյան տեխն.գիտ.դոկտոր, դոցենտ Դեկան Հետադարձ կապ ՀՀ, Երևան, 0009, Տերյան 74 1ա մասնաշենք, սենյակ 2 ներքին 2-95, 2-98 [email protected] ՀԱԱՀ-ի Պարենամթերքի տեխնոլոգիաների ֆակուլտետը պատրաստում է ագրոպարենային համակարգի մասնագետներ, որոնք սպասարկում են սննդի արդյունաբերության արագ զարգացող ոլորտը։ Անվտանգ և որակյալ պարենը ենթադրում է բարձր կարողություններով և հմտություններով մասնագետ` ձևավորված համապատասխան [...] Read More

Ագրոնոմիական ֆակուլտետ

Ֆակուլտետն այսօրԱնձնակազմըՊատմությունըՀեռակա ուսուցումԱրդյունաբերական խորհուրդ Արմենակ  Ջալլադի Տեր-Գրիգորյան գյուղ.գիտ.թեկն., դոցենտ Դեկան Հետադարձ կապ ՀՀ, Երևան, 0009, Տերյան 74, 1-ին մասնաշենք, 202 սենյակ (+374 10) 52 86 77, ներքին՝ 3-60, 3-65 [email protected] Ֆակուլտետն առաջնորդվում է կրթության ուսանողակենտրոն և «Smart» մոտեցումներով, խրախուսում է արտալսարանային ուսուցումը, արժանահավատ և վերջնարդյունքահեն գնահատումը: Դիպլոմային աշխատանքների և մագիստրոսական թեզերի թեմատիկայի ընտրությունն իրականացվում է արտադրությունում դրանց [...] Read More