Рубрика: Факультеты

Арег Саруханян

Арег Саруханян Дата рождения 17.10.1985 [email protected] Агентство стратегического развития, старший специалист по ветеринарии и животноводству Կրթություն և վերապատրաստում 2002-2007 թթ. սովորել և ավարտել է Հայաստանի պետական ագրարային համալսարանի Անասնաբուժական բժշկագիտության ֆակուլտետը՝ «Անասնաբուժություն» մասնագիտությամբ՝ ստանալով անասնաբույժ-բժշկի որակավորում: 2005 թ. ՀՊԱՀ, կենդանիների արհեստական սերմնավորող օպերատորի որակավորում «Արհեստական սերմնավորող օպերատոր» մասնագիտությամբ 2000-2002 թթ. սովորել և ավարտել է Հայաստանի [...] Read More

Факультет агробизнеса и экономики

Факультет сегодняСотрудникиИсторияЗаочное обучение Асмик Вагинаковна Ованесян канд экон. наук Врио декана Обратная связь НАУА, ул. Терьяна 74, 1-й корпус, 3-й этаж, кк. 350 и 351, 2-й этаж, к. 252 Ереван, РА, 0009 (+374) 10 52-37-30, внутр. 3-77, 3-39 [email protected] Факультет агробизнеса и экономики, в состав которого входят кафедры аграрной экономики, управления и политики агробизнеса, финансов [...] Read More

Факультет ветеринарной медицины и животноводства

Факультет сегодняСотрудникиИсторияЗаочное обучениеПромышленный совет Аревик Юрьевна Абовян канд. ветеринар. наук, доцент Декан Обратная связь НАУА, ул. Корюна 19, 5-й корпус, 2-й этаж, Ереван, РА, 0009 (+374 12) 52 59 56, внутр. 2-34 [email protected] Факультет ветеринарной медицины и животноводства – единственный факультет, готовящий специалистов с высшим образованием в области ветеринарии, ветеринарно-санитарной экспертизы и животноводства. Он является [...] Read More

Факультет аграрной инженерии

Факультет сегодняСотрудникиИсторияЗаочное обучение Симонян Арман Робертович канд. техн. наук, доцент Декан Обратная связь НАУА, ул. Терьяна 74, II корпус, 3-й этаж, к. 331 Ереван, РА, 0009 (+374 95) 58 19 22, внутр. 2-83, 2-73 [email protected] Факультет аграрной инженерии готовит специалистов для таких важнейших сфер экономики страны, как проектирование, эксплуатация и обслуживание автотранспорта и сельхозмашин; осуществление [...] Read More

Факультет технологий продовольственных продуктов

Факультет сегодняСотрудникиИсторияЗаочное обучениеПромышленный совет Смбат Арутович Давеян д-р техн. наук, доцент Декан Обратная связь НАУА, ул. Терьяна 74, корпус 1а, к. 2, Ереван, РА, 0009 внутр. 2-95 [email protected] Факультет технологий продовольственных продуктов НАУА готовит специалистов агропродовольственной системы для активно развивающейся пищевой промышленности. Безопасное и качественное продовольствие невозможно без специалистов, обладающих широким спектром навыков и умений. [...] Read More

Агрономический факультет

Факультет сегодняСотрудникиИсторияЗаочное обучениеПромышленный совет Арменак Джалладович Тер-Григорян канд. с.-х. наук, доцент Декан Обратная связь НАУА, ул. Терьяна 74, 1-й корпус, 2-й этаж, к. 202, Ереван, РА, 0009 (+374 10) 52 86 77, внутр. 3-60, 3-65 [email protected] Факультет руководствуется принципами студентоцентричного и Smart-обучения, поощряет внеаудиторные формы занятий, объективную оценку знаний на основе конечных результатов. Темы дипломных работ и [...] Read More