Նորություններ

Հակոբյան Արաքսյա Միշայի

Հանրակրթական ծրագրերի ուսուցման վարժարանի տնօրենի պաշտոնակատար& Հակոբյան Արաքսյա Միշայի Ծնվել է՝ 1971 թվականի օգոստոսի 11-ին [email protected] ՀԱԱՀ, Հանրակրթական ծրագրերի ուսուցման վարժարանի տնօրենի պաշտոնակատար Կրթություն և վերապատրաստում 2018 թ.մասնակցություն «Մեդիա նախաձեռնությունների կենտրոնի» կողմից կազմակերպված մեդիա գրագիտության դասընթացներին 2014 թ. վերապատրաստում, ՀՊՄՀ, Մայրենիի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն 2013 թ. մասնակցություն, դասընթաց, «Արդյունքի ձևավորմանը միտված ուսումնական ծրագրերով [...] Read More

Խուրշուդյան Հասմիկ Պայքարի

Անտառագիտության և ագրոէկոլոգիայի ամբիոնի դոցենտ& Խուրշուդյան Հասմիկ Պայքարի Ծնվել է՝ 1954 թվականի հունվարի 13-ին [email protected] Անտառագիտության և ագրոէկոլոգիայի ամբիոնի դոցենտ Կրթություն և վերապատրաստում 1971-1976թթ. սովորել և ավարտել է Հայկական գյուղատնտեսական ինստիտուտը` «Խաղողագործություն և պտղաբուծություն» մասնագիտությամբ: Աշխատանքային փորձ 2021 թ․ սեպտեմբերից ՀԱԱՀ, Անտառագիտության և ագրոէկոլոգիայի ամբիոն, դոցենտ 2018 թ. նոյեմբերից 2021 թ․ սեպտեմբեր ՀԱԱՀ, Անտառագիտության և [...] Read More

Գասպարյան Գայանե Հարությունի

ՀԱԱՀ-ի «Հ. Պետրոսյանի անվան հողագիտության, մելիորացիայի և ագրոքիմիայի գիտական կենտրոն» մասնաճյուղի տնօրենի պաշտոնակատար& Գասպարյան Գայանե Հարությունի Ծնվել է՝ 1966 թվականի հունիսի 8-ին [email protected] ՀԱԱՀ-ի «Հ. Պետրոսյանի անվան հողագիտության, մելիորացիայի և ագրոքիմիայի գիտական կենտրոն» մասնաճյուղի տնօրենի պաշտոնակատար Կրթություն և վերապատրաստում 2010թ. TEMPUS ծրագիր, «Սննդի ապահովում և պահպանում» մասնագիտությամբ մագիստրոսական ծրագրի համակարգում, ուսումնական պլանների և ծրագրերի մշակում, [...] Read More

Գրիգորյան Նշան Խաչատուրի

Մորֆոլոգիայի և կենդանագիտության ամբիոնի պրոֆեսոր& Գրիգորյան Նշան Խաչատուրի Ծնվել է՝ 1949 թվականի օգոստոսի 24-ին [email protected] Մորֆոլոգիայի և կենդանագիտության ամբիոնի պրոֆեսոր Կրթություն և վերապատրաստում 2011 թ. վերապատրաստում, դասընթացներ, «Մարդու և կենդանիների համեմատական անատոմիա» թեմայով, Երևանի Մ.Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան 1988 թ. վերապատրաստում, «Կենդանիների արյան անոթների ներարկում տարբեր տեսակի ներկերով» թեմայով, Սկրյաբինի անվան անասնաբուժական ակադեմիա 1984-1986 [...] Read More

Բադալյան Մանվել Վլադիմիրի

Կենսագիտության և ընդհանուր քիմիայի ամբիոնի դոցենտ& Բադալյան Մանվել Վլադիմիրի Ծնվել է՝ 1971 թվականի մարտի 25-ին [email protected] Կենսագիտության և ընդհանուր քիմիայի ամբիոնի դոցենտ Կրթություն և վերապատրաստում 2014 թ. մասնակցություն, դասընթացներ, «Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման համակարգերի մշակման և բարելավման» թեմա 2010-2013 թթ. մասնակցություն, «Կիրառական կենսաբանություն» մագիստրոսական ծրագրի մշակում, TEMPUS ծրագիր, ՀԱԱՀ 2012 թ. մասնակցություն, դասընթացներ, «Կիրառական կենսաբանու-թյուն» [...] Read More

Ամիրյան Արա Կարապետի

Որակի գնահատման և ապահովման կենտրոնի Որակի կառավարման բաժնի վարիչ& Ամիրյան Արա Կարապետի Ծնվել է՝ 1957 թվականի ապրիլի 25-ին [email protected] Որակի գնահատման և ապահովման կենտրոնի Որակի կառավարման բաժնի վարիչ Կրթություն և վերապատրաստում 2012թ. վերապատրաստում, դասընթացներ, SolidWorks ծրագրով, Երևանի պետական ճարտարագիտական համալսարան 2011թ. վերապատրաստում, Աախենի տեխնիկական համալսարան, Գերմանիայի Դաշնության 2008թ. դասավանդում և գիտական հետազոտություններ, Եվրոպական հանձնաժողովի «Էրազմուս [...] Read More

Աղաջանյան Աննա Գեյիմի

Արհեստակցական կազմակերպության նախագահ& Աղաջանյան Աննա Գեյիմի Ծնվել է՝ 1966 թվականի հոկտեմբերի 5-ին [email protected] Արհեստակցական կազմակերպության նախագահ Կրթություն և վերապատրաստում 2011թ. մասնակցություն, «Կենսաբանական սպառնալիքների նվազեցում» ծրագիր, ԱՄՆ, պաշտպանության պետական կոմիտե 2009թ. վերապատրաստում, Բարսելոնայի ավտոնոմ համալսարանի անասնաբուժական ֆակուլտետ, Ախտաբանական անատոմիայի ամբիոն, Տեմպուս ծրագիր 2002թ. վերապատրաստում, Երևանի Մ.Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան, Ախտաբանական անատոմիայի ամբիոն 1999-2001թթ. հայցորդ, Հայկական [...] Read More

Ալեքսանյան Վարդան Սամվելի

Տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ& Ալեքսանյան Վարդան Սամվելի Ծնվել է՝ 1984 թվականի նոյեմբերի 15-ին [email protected] Տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ Կրթություն և վերապատրաստում 2015թ. վերապատրաստում, դասընթացներ, «Մարդկային ռեսուրսների կառավարումը բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում» թեմայով, ԱՅՌԵՔՍ միջազգային ծրագիր 2014թ. մասնակցություն, սեմինար, «Ռեսուրսաօգտագործման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում» թեմայով, ԵՊՀ 2013г. международная научная конференция по проблемам продоволъственной безопасности и биоразнообразия, Националъный аграрный университет Армении [...] Read More

Վարդանյան Գագիկ Արտուշի

& Վարդանյան Գագիկ Արտուշի Ծնվել է՝ 1958 թվականի հուլիսի 19-ին [email protected] Կրթություն և վերապատրաստում 9-11.09.2015 թ. մասնակցություն՝ «Հայ-վրացական միջմշակութային երկխոսություն ուսուցողական այցերի միջոցով» թեմայով սեմինարին, ք. Գյումրի, ՀՀ 23.04.2015թ. մասնակցություն «Երիտասարդների իրավագիտակցության բարձրացումը սպառողների իրավունքների պաշտպանության ոլորտում» ծրագրի շրջանակներում անցկացվող սեմինարին 2014 թ.-ից հայցորդ, Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան 24-28.08.2013 թ. «Ինտեգրված ուսուցում» թեմայով ուսումնական պլանների [...] Read More

Գրիգորյան Մերի Համլետի

ՀԱԱՀ Վանաձորի մասնաճյուղի տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատար& Գրիգորյան Մերի Համլետի Ծնվել է՝ 1982 թվականի հուլիսի 3-ին [email protected] ՀԱԱՀ Վանաձորի մասնաճյուղի տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատար Կրթություն և վերապատրաստում 2003-2005 թթ․ սովորել և գերազանցությամբ ավարտել է Հայկական գյուղատնտեսական ակադեմիայի մագիստրատուրան՝ «Ագրարային արտադրության էկոնոմիկա և կառավարում» մասնագիտությամբ՝ ստանալով տնտեսագետ մագիստրոսի աստիճան 1999-2003 թթ․ սովորել և գերազանցությամբ ավարտել է Հայկական գուղա­տնտեսական [...] Read More