Category: Հոգաբարձուների խորհուրդ

Ալիյան Թոռնիկ

ՀԱԱՀ ուսանողական խորհրդի նախագահ& .swp_social_panel { display: none; } .entry-header { display: none; } Ալիյան Թոռնիկ Ծնվել է՝ 25.12.1998թ. aliyan.2017@mail.ru ՀԱԱՀ ուսանողական խորհրդի նախագահ Կրթություն և վերապատրաստում 2005-2016թթ. սովորել և ավարտել է Արարատի մարզի Արբաթ գյուղի միջնակարգ դպրոցը, 2016թ. ընդունվել և այժմ սովորում է ՀԱԱՀ, Պարենամթերքի տեխնոլոգիաների ֆակուլտետի «Կաթի, կաթնամթերքի, մանկական և ֆունկցոնալ սննդի տեխնոլոգիա» [...] Read More

Բաբայան Արմեն

«Ագրոնոմիա, սելեկցիա և գենետիկա» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանող& .swp_social_panel { display: none; } .entry-header { display: none; } Բաբայան Արմեն Ծնվել է՝ 01.12.1996թ. armenbabayan96@mail.ru «Ագրոնոմիա, սելեկցիա և գենետիկա» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանող Կրթություն և վերապատրաստում 2003-2014թթ. սովորել և ավարտել է Սյունիքի մարզի Վերիշեն գյուղի միջնակարգ դպրոցը 2014 թվականին ընդոունվել և այժմ սովորում է ՀԱԱՀ Ագրոնոմիական [...] Read More

Մկրտչյան Արփինե

«Ագրոպարենային համակարգի Ֆինանսների կառավարում» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողուհի& .swp_social_panel { display: none; } .entry-header { display: none; } Մկրտչյան Արփինե Ծնվել է՝ 01.08.1999. arpine.mkrtchyan.99@mail.ru «Ագրոպարենային համակարգի Ֆինանսների կառավարում» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողուհի Կրթություն և վերապատրաստում 2018 թվականին տեղափոխվել և այժմ սովորում է ՀԱԱՀ Ագրոբիզնեսի և տնտեսագիտության ֆակուլտետում՝ «Ագրոպարենային համակարգի Ֆինանսների կառավարում» մասնագիտությամբ( բակալավր) 2017-2018 թթ. [...] Read More

Հովհաննիսյան Արմինե

«Անասնաբուժական սանիտարական փորձաքննություն» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողուհի& .swp_social_panel { display: none; } .entry-header { display: none; } Հովհաննիսյան Արմինե Ծնվել է՝ 16.10.1999 armine99hovhannissyan@gmail.com «Անասնաբուժական սանիտարական փորձաքննություն» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողուհի Կրթություն և վերապատրաստում 2017 թվականին ընդունվել և այժմ սովորում է ՀԱԱՀ Անասնաբուժական բժշկագիտության և անասնաբուծության ֆակուլտետում՝ «Սանիտարական փորձաքննություն» մասնագիտությամբ 2013-2017 թթ. սովորել և ավարտել է [...] Read More

Երիցյան Սերգեյ

ՀԱԱՀ-ի «Հ. Պետրոսյանի անվան հողագիտության, մելիորացիայի և ագրոքիմիայի գիտական կենտրոն» մասնաճյուղի առաջատար մասնագետ& .swp_social_panel { display: none; } .entry-header { display: none; } Երիցյան Սերգեյ Ծնվել է՝ 07.02.1938 s_eritsyan@yahoo.com ՀԱԱՀ-ի «Հ. Պետրոսյանի անվան հողագիտության, մելիորացիայի և ագրոքիմիայի գիտական կենտրոն» մասնաճյուղի առաջատար մասնագետ Կրթություն և վերապատրաստում 1979թ-ից դոցենտ 1970թ-ից Գյուղատնտեսական գիտությունների թեկնածու 1964-1966թթ. Ագրոքիմիայի ամբիոնի ստացիոնար [...] Read More

Սարդարյան Գագիկ

«Ագրոբիզնեսի և գյուղի զարգացման կենտրոն» հիմնադրամի տնօրեն (համաձայնությամբ)& .swp_social_panel { display: none; } .entry-header { display: none; } Գագիկ Սարդարյան Ծնվել է՝ 23.02.1960թ. ---------- «Ագրոբիզնեսի և գյուղի զարգացման կենտրոն» հիմնադրամի տնօրեն (համաձայնությամբ) Կրթություն և վերապատրաստում 1996 – 1997թթ. Առաջատար միջերկրական միջազգային կենտրոն, գյուղատնտեսական ուսուցում (ICAMAS), Փարիզ, Ֆրանսիա: Տնտեսագիտության, կառավարման գիտության բաժին, (MAICH), Հունաստան Կառավարման և [...] Read More

Սիմոնյան Նունե

Բուսաբուծական մթերքների վերամշակման տեխնոլոգիաների ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատար& .swp_social_panel { display: none; } .entry-header { display: none; } Սիմոնյան Նունե Ծնվել է՝ ---- nunesim@mail.ru Բուսաբուծական մթերքների վերամշակման տեխնոլոգիայի ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատար Կրթություն և վերապատրաստում 2007 թ. մասնակցություն, Բոլոնիայի համակարգի ներդրման սեմինարներ, սերտիֆիկատ 2007 թ. մասնակցություն, դասընթացներ, «Գինու գնահատում», սերտիֆիկատ 2006 թ. մասնակցություն, սեմինար, «Խաղողագործության և գինեգործության» [...] Read More

Խաչատրյան Հակոբ

Տվյալագիտության ամբիոնի վարիչ& .swp_social_panel { display: none; } .entry-header { display: none; } Խաչատրյան Հակոբ Ծնվել է՝ ---- hkhachatr@mail.ru Տվյալագիտության ամբիոնի վարիչ Կրթություն և վերապատրաստում 2012-2013 թթ. մասնակցություն «Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման համակարգերի մշակում և բարելավում» թեմայով եռափուլ դասընթացներին` որակի ապահովման գործընթացի շրջանականերում, Հյուսիսային համալսարան 2009 թ. մասնակցություն «Կրթության որակի ապահովում» թեմայով դասընթացին, Ագրոբիզնեսի հետազոտությունների [...] Read More

Խաչատրյան Աղավարդ

Բարձրագույն մաթեմատիկայի և ֆիզիկայի ամբիոնի վարիչ& .swp_social_panel { display: none; } .entry-header { display: none; } Խաչատրյան Աղավարդ Ծնվել է՝ 26.05.1959 aghavard@hotbox.ru  Բարձրագույն մաթեմատիկայի և ֆիզիկայի ամբիոնի վարիչ Կրթություն և վերապատրաստում 1981-1985 թթ. ասպիրանտուրա, ՀՀ ԳԱԱ, «Դիֆերենցիալ հավասարումներ» մասնագիտությամբ 1976-1981 թթ. սովորել և ավարտել է Երևանի պետական համալսարանի Ֆիզիկայի ֆակուլտետը՝ «Տեսական և մաթեմատիկական ֆիզիկա» մասնագիտությամբ: [...] Read More

Աբրահամյան Վիկտոր

Անասնաբուժության և անասնաբուժական սանիտարական փորձաքննության հետազոտական կենտրոնի գլխավոր գիտաշխատող & .swp_social_panel { display: none; } .entry-header { display: none; } Աբրահամյան Վիկ Ծնվել է՝ 03.02.1939 narka70@yahoo.com Անասնաբուժության և անասնաբուժական սանիտարական փորձաքննության հետազոտական կենտրոնի գլխավոր գիտաշխատող Կրթություն և վերապատրաստում 1979 թ. մասնակցություն, ֆրանսերենի դասընթացներ, Մոսկվա 1967 թ. ասպիրանտուրա, ԵԱԱԻ, Թերապիայի ամբիոն 1957-1962 թթ. սովորել և ավարտել [...] Read More