Рубрика: Instratctors1

Алиян Торник

Председатель студенческого совета НАУА& .swp_social_panel { display: none; } .entry-header { display: none; } Алиян Торник Дата рождения 25.12.1998 aliyan.2017@mail.ru Председатель студенческого совета НАУА Կրթություն և վերապատրաստում 2005-2016թթ. սովորել և ավարտել է Արարատի մարզի Արբաթ գյուղի միջնակարգ դպրոցը 2016թ. ընդունվել և այժմ սովորում է ՀԱԱՀ, Պարենամթերքի տեխնոլոգիաների ֆակուլտետի «Կաթի, կաթնամթերքի, մանկական և ֆունկցոնալ սննդի տեխնոլոգիա» [...] Read More

Бабаян Армен

Студент 4-го курса по специальности «Агрономия, селекция и генетика»& .swp_social_panel { display: none; } .entry-header { display: none; } Бабаян Армен Дата рождения 01.12.1996 armenbabayan96@mail.ru Студент 4-го курса по специальности «Агрономия, селекция и генетика» Կրթություն և վերապատրաստում 2003-2014թթ. սովորել և ավարտել է Սյունիքի մարզի Վերիշեն գյուղի միջնակարգ դպրոցը 2014 թվականին ընդոունվել և այժմ սովորում է [...] Read More

Мкртчян Арпине

Студентка 4-го курса по специальности “Управление финансами в агропродовольственной системе”& .swp_social_panel { display: none; } .entry-header { display: none; } Мкртчян Арпине Дата рождения 01.08.1999. arpine.mkrtchyan.99@mail.ru Студентка 4-го курса по специальности “Управление финансами в агропродовольственной системе” Կրթություն և վերապատրաստում 2018 թվականին տեղափոխվել և այժմ սովորում է ՀԱԱՀ Ագրոբիզնեսի և տնտեսագիտության ֆակուլտետում՝ «Ագրոպարենային համակարգի Ֆինանսների կառավարում» [...] Read More

Ованесян Армине

Студентка 4-го курса по специальности «Ветеринарно-санитарная экспертиза»& .swp_social_panel { display: none; } .entry-header { display: none; } Ованесян Армине Дата рождения 16.10.1999 armine99hovhannissyan@gmail.com Студентка 4-го курса по специальности «Ветеринарно-санитарная экспертиза» Կրթություն և վերապատրաստում 2017 թվականին ընդունվել և այժմ սովորում է ՀԱԱՀ Անասնաբուժական բժշկագիտության և անասնաբուծության ֆակուլտետում՝ «Սանիտարական փորձաքննություն» մասնագիտությամբ 2013-2017 թթ. սովորել և ավարտել է [...] Read More

Ерицян Сергей

Ведущий специалист научного филиала НАУА «Научный центр почвоведения, мелиорации и агрохимии им. Г.Петросяна»& .swp_social_panel { display: none; } .entry-header { display: none; } Ерицян Сергей Дата рождения 07.02.1938 s_eritsyan@yahoo.com Ведущий специалист научного филиала НАУА «Научный центр почвоведения, мелиорации и агрохимии им. Г.Петросяна» Կրթություն և վերապատրաստում 1979թ-ից դոցենտ 1970թ-ից Գյուղատնտեսական գիտությունների թեկնածու 1964-1966թթ. Ագրոքիմիայի ամբիոնի ստացիոնար [...] Read More

Сардарян Гагик

Директор фонда «Центр развития агробизнеса и села» (по согласованию)& .swp_social_panel { display: none; } .entry-header { display: none; } Сардарян Гагик Дата рождения 23.02.1960 ---------- Директор фонда «Центр развития агробизнеса и села» (по согласованию) Կրթություն և վերապատրաստում 1996 – 1997թթ. Առաջատար միջերկրական միջազգային կենտրոն, գյուղատնտեսական ուսուցում (ICAMAS), Փարիզ, Ֆրանսիա: Տնտեսագիտության, կառավարման գիտության բաժին, (MAICH), Հունաստան [...] Read More

Симонян Нуне Рубиковна

И.о. завкафедрой технологий переработки продуктов растениеводства& .swp_social_panel { display: none; } .entry-header { display: none; } Симонян Нуне Дата рождения ---- nunesim@mail.ru И.о. завкафедрой технологий переработки продуктов растениеводства Կրթություն և վերապատրաստում 2007 թ. մասնակցություն, Բոլոնիայի համակարգի ներդրման սեմինարներ, սերտիֆիկատ 2007 թ. մասնակցություն, դասընթացներ, «Գինու գնահատում», սերտիֆիկատ 2006 թ. մասնակցություն, սեմինար, «Խաղողագործության և գինեգործության» առարկայից 2004 [...] Read More

Хачатрян Акоп

Заведующий кафедрой даталогии& .swp_social_panel { display: none; } .entry-header { display: none; } Хачатрян Акоп Дата рождения ---- hkhachatr@mail.ru Заведующий кафедрой даталогии Կրթություն և վերապատրաստում 2012-2013 թթ. մասնակցություն «Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման համակարգերի մշակում և բարելավում» թեմայով եռափուլ դասընթացներին` որակի ապահովման գործընթացի շրջանականերում, Հյուսիսային համալսարան 2009 թ. մասնակցություն «Կրթության որակի ապահովում» թեմայով դասընթացին, Ագրոբիզնեսի հետազոտությունների [...] Read More

Хачатрян Агавард

Заведующий кафедрой высшей математики и физики& .swp_social_panel { display: none; } .entry-header { display: none; } Хачатрян Агавард Дата рождения 26.05.1959 aghavard@hotbox.ru  Заведующий кафедрой высшей математики и физики Կրթություն և վերապատրաստում 1981-1985 թթ. ասպիրանտուրա, ՀՀ ԳԱԱ, «Դիֆերենցիալ հավասարումներ» մասնագիտությամբ 1976-1981 թթ. սովորել և ավարտել է Երևանի պետական համալսարանի Ֆիզիկայի ֆակուլտետը՝ «Տեսական և մաթեմատիկական ֆիզիկա» մասնագիտությամբ: [...] Read More

Абрамян Виктор

Главный научный сотрудник Исследовательского центра ветеринарии и ветеринарно-санитарной экспертизы & .swp_social_panel { display: none; } .entry-header { display: none; } Абрамян Виктор Дата рождения 03.02.1939 narka70@yahoo.com Главный научный сотрудник Исследовательского центра ветеринарии и ветеринарно-санитарной экспертизы Կրթություն և վերապատրաստում 1979 թ. մասնակցություն, ֆրանսերենի դասընթացներ, Մոսկվա 1967 թ. ասպիրանտուրա, ԵԱԱԻ, Թերապիայի ամբիոն 1957-1962 թթ. սովորել և ավարտել [...] Read More