Рубрика: Instratctors1

Алиян Торник

Студент 4-го курса по специальности «Технология молока, молочных продуктов, детского и функционального питания»& .swp_social_panel { display: none; } .entry-header { display: none; } Алиян Торник Дата рождения 25.12.1998 aliyan.2017@mail.ru Студент 4-го курса по специальности «Технология молока, молочных продуктов, детского и функционального питания» Կրթություն և վերապատրաստում 2005-2016թթ. սովորել և ավարտել է Արարատի մարզի Արբաթ գյուղի միջնակարգ [...] Read More

Бабаян Армен

Студент 4-го курса по специальности «Агрономия, селекция и генетика»& .swp_social_panel { display: none; } .entry-header { display: none; } Бабаян Армен Дата рождения 01.12.1996 armenbabayan96@mail.ru Студент 4-го курса по специальности «Агрономия, селекция и генетика» Կրթություն և վերապատրաստում 2003-2014թթ. սովորել և ավարտել է Սյունիքի մարզի Վերիշեն գյուղի միջնակարգ դպրոցը 2014 թվականին ընդոունվել և այժմ սովորում է [...] Read More

Мкртчян Арпине

Студентка 4-го курса по специальности “Управление финансами в агропродовольственной системе”& .swp_social_panel { display: none; } .entry-header { display: none; } Мкртчян Арпине Дата рождения 01.08.1999. arpine.mkrtchyan.99@mail.ru Студентка 4-го курса по специальности “Управление финансами в агропродовольственной системе” Կրթություն և վերապատրաստում 2018 թվականին տեղափոխվել և այժմ սովորում է ՀԱԱՀ Ագրոբիզնեսի և տնտեսագիտության ֆակուլտետում՝ «Ագրոպարենային համակարգի Ֆինանսների կառավարում» [...] Read More

Ованесян Армине

Студентка 4-го курса по специальности «Ветеринарно-санитарная экспертиза»& .swp_social_panel { display: none; } .entry-header { display: none; } Ованесян Армине Дата рождения 16.10.1999 armine99hovhannissyan@gmail.com Студентка 4-го курса по специальности «Ветеринарно-санитарная экспертиза» Կրթություն և վերապատրաստում 2017 թվականին ընդունվել և այժմ սովորում է ՀԱԱՀ Անասնաբուժական բժշկագիտության և անասնաբուծության ֆակուլտետում՝ «Սանիտարական փորձաքննություն» մասնագիտությամբ 2013-2017 թթ. սովորել և ավարտել է [...] Read More

Хуршудян Кристине

Студентка 4-го курса по специальности «Землеустройство, земельный кадастр»& .swp_social_panel { display: none; } .entry-header { display: none; } Хуршудян Кристине Дата рождения 25.07.1999 kristinekhurshudyan@mail.ru Студентка 4-го курса по специальности "Землеустройство, земельный кадастр" Կրթություն և վերապատրաստում 2017 թվականին ընդունվել և այժմ սովորում է Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանում՝ «Հողաշինարարություն և հողային կադաստր» մասնագիտությամբ 2013-2017 թթ. սովորել և [...] Read More

Элбакян Володя

Студент 4-го курса по специальности «Организация и управление транспортными перевозками и дорожным движением»& .swp_social_panel { display: none; } .entry-header { display: none; } Элбакян Володя Дата рождения 02.10.1997 velbakyan@list.ru Студент 4-го курса по специальности «Организация и управление транспортными перевозками и дорожным движением» Կրթություն և վերապատրաստում 2004-2015թթ. սովորել և ավարտել է Երևան հ.159 ավագ դպրոցը 2015 [...] Read More

Ерицян Сергей

Ведущий специалист научного филиала НАУА «Научный центр почвоведения, мелиорации и агрохимии им. Г.Петросяна»& .swp_social_panel { display: none; } .entry-header { display: none; } Ерицян Сергей Дата рождения 07.02.1938 s_eritsyan@yahoo.com Ведущий специалист научного филиала НАУА «Научный центр почвоведения, мелиорации и агрохимии им. Г.Петросяна» Կրթություն և վերապատրաստում 1979թ-ից դոցենտ 1970թ-ից Գյուղատնտեսական գիտությունների թեկնածու 1964-1966թթ. Ագրոքիմիայի ամբիոնի ստացիոնար [...] Read More

Сардарян Гагик

Директор фонда «Центр развития агробизнеса и села» (по согласованию)& .swp_social_panel { display: none; } .entry-header { display: none; } Сардарян Гагик Дата рождения 23.02.1960 ---------- Директор фонда «Центр развития агробизнеса и села» (по согласованию) Կրթություն և վերապատրաստում 1996 – 1997թթ. Առաջատար միջերկրական միջազգային կենտրոն, գյուղատնտեսական ուսուցում (ICAMAS), Փարիզ, Ֆրանսիա: Տնտեսագիտության, կառավարման գիտության բաժին, (MAICH), Հունաստան [...] Read More

Газарян Артем

Начальник отдела маркетинговых коммуникаций ЗАО «АКБА - Кредит Агриколь Банк» (по согласованию)& .swp_social_panel { display: none; } .entry-header { display: none; } Газарян Артем Дата рождения -----. ---------- Начальник отдела маркетинговых коммуникаций ЗАО «АКБА - Кредит Агриколь Банк» (по согласованию) Read More

Хачатрян Гор

Советник программ «Giz-Армения» (по согласованию)& .swp_social_panel { display: none; } .entry-header { display: none; } Хачатрян Гор Дата рождения -----. ---------- Советник программ «Giz-Армения» (по согласованию) Read More