Рубрика: Instratctors1

Галстян Тигран

Руководитель - генеральный секретарь аппарата Национального Собрания РА (по согласованию)& .swp_social_panel { display: none; } .entry-header { display: none; } Галстян Тигран Дата рождения 22.01.1978 staff@parliament.am Руководитель - генеральный секретарь аппарата Национального Собрания РА (по согласованию) Կրթություն և վերապատրաստում 2000 թվականին ավարտել է Երևանի պետական տնտեսագիտական ինստիտուտի Կառավարման ֆակուլտետը՝ ստանալով տնտեսագետ-կառավարչի որակավորում 2002 թվականին ավարտել [...] Read More

Мамиконян Гоар

Советник министра образования, науки, культуры и спорта РА& .swp_social_panel { display: none; } .entry-header { display: none; } Мамиконян Гоар Дата рождения ---- a.giloyan@mta.gov.am Советник министра образования, науки, культуры и спорта РА Կրթություն և վերապատրաստում 2017 թվականից մինչ օրս Եվրոպական համալսարան, ասպիրանտուրա, թեմա՝ «Թվային գործիքների կիրառումը համալսարանական կրթության որակի կառավարման գործում» 2006-2008թթ. մագիստրատուրա, Երևանի պետական [...] Read More

Гилоян Ашот

Начальник отдела политики местного самоуправления министерства территориального управления и инфраструктур РА& .swp_social_panel { display: none; } .entry-header { display: none; } Гилоян Ашот Дата рождения ---- a.giloyan@mta.gov.am Начальник отдела политики местного самоуправления министерства территориального управления и инфраструктур РА Read More

Караханян Карен

Секретарь попечительского совета, председатель студенческого совета& .swp_social_panel { display: none; } .entry-header { display: none; } Караханян Карен Дата рождения 09.10.1997 karen.kar.97@gmail.com Секретарь попечительского совета, председатель студенческого совета Կրթություն և վերապատրաստում 2004-2012թթ. սովորել և ավարտել է Երևանի Նիկոլ Աղբալյանի անվան հ.19 միջնակարգ դպրոցը 2012-2015թթ. սովորել և ավարտել է Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի Ա.Քոչինյանի անվան քոլեջը՝ [...] Read More

Симонян Нуне Рубиковна

И.о. завкафедрой технологий переработки продуктов растениеводства& .swp_social_panel { display: none; } .entry-header { display: none; } Симонян Нуне Дата рождения ---- nunesim@mail.ru И.о. завкафедрой технологий переработки продуктов растениеводства Կրթություն և վերապատրաստում 2007 թ. մասնակցություն, Բոլոնիայի համակարգի ներդրման սեմինարներ, սերտիֆիկատ 2007 թ. մասնակցություն, դասընթացներ, «Գինու գնահատում», սերտիֆիկատ 2006 թ. մասնակցություն, սեմինար, «Խաղողագործության և գինեգործության» առարկայից 2004 [...] Read More

Хачатрян Акоп

Заведующий кафедрой даталогии& .swp_social_panel { display: none; } .entry-header { display: none; } Хачатрян Акоп Дата рождения ---- hkhachatr@mail.ru Заведующий кафедрой даталогии Կրթություն և վերապատրաստում 2012-2013 թթ. մասնակցություն «Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման համակարգերի մշակում և բարելավում» թեմայով եռափուլ դասընթացներին` որակի ապահովման գործընթացի շրջանականերում, Հյուսիսային համալսարան 2009 թ. մասնակցություն «Կրթության որակի ապահովում» թեմայով դասընթացին, Ագրոբիզնեսի հետազոտությունների [...] Read More

Хачатрян Агавард

Заведующий кафедрой высшей математики и физики& .swp_social_panel { display: none; } .entry-header { display: none; } Хачатрян Агавард Дата рождения 26.05.1959 aghavard@hotbox.ru  Заведующий кафедрой высшей математики и физики Կրթություն և վերապատրաստում 1981-1985 թթ. ասպիրանտուրա, ՀՀ ԳԱԱ, «Դիֆերենցիալ հավասարումներ» մասնագիտությամբ 1976-1981 թթ. սովորել և ավարտել է Երևանի պետական համալսարանի Ֆիզիկայի ֆակուլտետը՝ «Տեսական և մաթեմատիկական ֆիզիկա» մասնագիտությամբ: [...] Read More

Геворкян Джульетта

Доцент кафедры финансов и учета& .swp_social_panel { display: none; } .entry-header { display: none; } Геворкян Джульетта Дата рождения 13.06.1964 juliagevorgyan@yahoo.com Доцент кафедры финансов и учета Կրթություն և վերապատրաստում 2008 թ. մասնակցություն «Բոլոնիայի հռչակագրի հիման վրա կրեդիտային համակարգի ներդրման ընթացակարգերը» սեմինարին, ԱՄՆ, Ջորջիայի նահանգ, Ագրարային համալսարան, վկայական 2003 թ. վերապատրաստում առարկայական ծրագրերով, Գերմանիայի Հոհենհայմի ագրարային [...] Read More

Абрамян Виктор

Главный научный сотрудник Исследовательского центра ветеринарии и ветеринарно-санитарной экспертизы & .swp_social_panel { display: none; } .entry-header { display: none; } Абрамян Виктор Дата рождения 03.02.1939 narka70@yahoo.com Главный научный сотрудник Исследовательского центра ветеринарии и ветеринарно-санитарной экспертизы Կրթություն և վերապատրաստում 1979 թ. մասնակցություն, ֆրանսերենի դասընթացներ, Մոսկվա 1967 թ. ասպիրանտուրա, ԵԱԱԻ, Թերապիայի ամբիոն 1957-1962 թթ. սովորել և ավարտել [...] Read More
Eghiazaryan Gurgen

Егиазарян Гурген

Заведующий кафедрой управления водными ресурсами& .swp_social_panel { display: none; } .entry-header { display: none; } Егиазарян Гурген Дата рождения --------- sfwmrs@yahoo.com Заведующий кафедрой управления водными ресурсами Կրթություն և վերապատրաստում 2014թ. վերապատրաստում, Գլոբալ տաքացման ֆոնի վրա շրջակա միջավայրի պաշտպանությունը բարձրագույն կրթության ճարտարապետական ուսուցման շրջանակներում, UNESCO-IHE 2011-2013թթ. կրթական ծրագրերի իրականացում, «Աշխարհագրական տեղեկատվական տեխնոլոգիան Արևելյան հարևանության երկրների կայուն [...] Read More