Թոռնիկ Ալիյան

ՀԱԱՀ Պարենամթերքի տեխնոլոգիաների ֆակուլտետի հայցորդ, ուսանողական խորհրդի նախագահ&

Թոռնիկ Ալիյան

Ծնվել է՝ 1998 թվականի դեկտեմբերի 25-ին

ՀԱԱՀ Պարենամթերքի տեխնոլոգիաների ֆակուլտետի հայցորդ, ուսանողական խորհրդի նախագահ

Կրթություն և վերապատրաստում

2023 թվականից Պարենամթերքի տեխնոլոգիաների ֆակուլտետի հայցորդ
2021-2023 թթ. ՀԱԱՀ մագիստրատուրա՝ «Պարենամթերքի տեխնոլոգիա» կրթական ծրագրով
2016-2021 թթ. սովորել և ավարտել է ՀԱԱՀ, Պարենամթերքի տեխնոլոգիաների ֆակուլտետը՝ «Կաթի, կաթնամթերքի, մանկական և ֆունկցոնալ սննդի տեխնոլոգիա» մասնագիտությամբ
2005-2016 թթ. սովորել և ավարտել է Արարատի մարզի Արբաթ գյուղի միջնակարգ դպրոցը

Աշխատանքային փորձ

2024 թվականի մարտից ՀՀ Սննդի անվտանգության պետական տեսչություն, փորձագետ
2023 թ․ հունիսից – 2024 թ․ մարտ ՀԱԱՀ, Մարքեթինգի և զարգացման բաժին, առաջատար մասնագետ

Հասարակական գործունեություն

2021 թվականից ՀԱԱՀ, Ուսանողական խորհրդի նախագահ
2020 թվականից ՀԱԱՀ, ռեկտորատի անդամ
2019 թվականից ՀԱԱՀ, Հոգաբարձուների խորհրդի անդամ
2018-2021 թթ․ Պարենամթերքի տեխնոլոգիաների ֆակուլտետի ուսանողական խորհրդի նախագահ
2017-2018 թթ. Պարենամթերքի տեխնոլոգիաների ֆակուլտետի ուսանողական խորհրդի փոխնախագահ
2018 թվականից Պարենամթերքի տեխնոլոգիաների ֆակուլտետի գիտական խորհրդի անդամ

Լեզուների իմացություն

Հայերեն (մայրենի)
Ռուսերեն
Անգլերեն: