Новости

Акопян Аракся Мишаевна

И.о. директора лицея общеобразовательных программ НАУА& Акопян Аракся Мишаевна Дата рождения 11.08.1971 [email protected] И.о. директора лицея общеобразовательных программ НАУА Կրթություն և վերապատրաստում 2018 թ.մասնակցություն «Մեդիա նախաձեռնությունների կենտրոնի» կողմից կազմակերպված մեդիա գրագիտության դասընթացներին 2014 թ. վերապատրաստում, ՀՊՄՀ, Մայրենիի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն 2013 թ. մասնակցություն, դասընթաց, «Արդյունքի ձևավորմանը միտված ուսումնական ծրագրերով ուսումնառության կազմակերպում և իրականացում» [...] Read More

Хуршудян Асмик Пайкаровна

Доцент кафедры лесоведения и агроэкологии& Хуршудян Асмик Пайкаровна Дата рождения 13.01.1954 [email protected] Доцент кафедры лесоведения и агроэкологии Կրթություն և վերապատրաստում 1971-1976թթ. սովորել և ավարտել է Հայկական գյուղատնտեսական ինստիտուտը` «Խաղողագործություն և պտղաբուծություն» մասնագիտությամբ: Աշխատանքային փորձ 2018 թ. նոյեմբերից ՀԱԱՀ, Անտառագիտության և ագրոէկոլոգիայի ամբիոն, վարիչի պաշտոնակատար 2008 -2018 թթ. ՀԱԱՀ, Անտառագիտության ամբիոն, դոցենտ 2006-2008 թթ. ՀՊԱՀ, Անտառագիտության [...] Read More

Гаспарян Гаяне Арутюновна

И.о. директора филиала НАУА “Научный центр земледелия, агрохимии и мелиорации им. Г. Петросяна”& Гаспарян Гаяне Арутюновна Дата рождения 08.06.1966 [email protected] И.о. директора филиала НАУА “Научный центр земледелия, агрохимии и мелиорации им. Г. Петросяна” Կրթություն և վերապատրաստում 2010թ. TEMPUS ծրագիր, «Սննդի ապահովում և պահպանում» մասնագիտությամբ մագիստրոսական ծրագրի համակարգում, ուսումնական պլանների և ծրագրերի մշակում, Հայաստանի պետական ագրարային [...] Read More

Григорян Ншан Хачатурович

Профессор кафедры морфологии и животноводства& Григорян Ншан Хачатурович Дата рождения 24.08.1949 [email protected] Профессор кафедры морфологии и животноводства Կրթություն և վերապատրաստում 2011 թ. վերապատրաստում, դասընթացներ, «Մարդու և կենդանիների համեմատական անատոմիա» թեմայով, Երևանի Մ.Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան 1988 թ. վերապատրաստում, «Կենդանիների արյան անոթների ներարկում տարբեր տեսակի ներկերով» թեմայով, Սկրյաբինի անվան անասնաբուժական ակադեմիա 1984-1986 թթ. ասպիրանտուրա, Կազանի [...] Read More

Бадалян Манвел Владимирович

Доцент кафедры биологических наук и общей химии& Бадалян Манвел Владимирович Дата рождения 25.03.1971 [email protected] Доцент кафедры биологических наук и общей химии Կրթություն և վերապատրաստում 2014 թ. մասնակցություն, դասընթացներ, «Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման համակարգերի մշակման և բարելավման» թեմա 2010-2013 թթ. մասնակցություն, «Կիրառական կենսաբանություն» մագիստրոսական ծրագրի մշակում, TEMPUS ծրագիր, ՀԱԱՀ 2012 թ. մասնակցություն, դասընթացներ, «Կիրառական կենսաբանու-թյուն» մագիստրոսական [...] Read More

Амирян Ара Карапетович

Завотделом управления качеством Центра оценки и обеспечения качества& Амирян Ара Карапетович Дата рождения 25.04.1957 [email protected] Завотделом управления качеством Центра оценки и обеспечения качества Կրթություն և վերապատրաստում 2012թ. վերապատրաստում, դասընթացներ, SolidWorks ծրագրով, Երևանի պետական ճարտարագիտական համալսարան 2011թ. վերապատրաստում, Աախենի տեխնիկական համալսարան, Գերմանիայի Դաշնության 2008թ. դասավանդում և գիտական հետազոտություններ, Եվրոպական հանձնաժողովի «Էրազմուս Մունդուս» ծրագրի շրջանակներում, Վիանա դու [...] Read More

Агаджанян Анна Геимовна

Председатель профсоюзной организации& Агаджанян Анна Геимовна Дата рождения 05.10.1966 [email protected] Председатель профсоюзной организации Կրթություն և վերապատրաստում 2011թ. մասնակցություն, «Կենսաբանական սպառնալիքների նվազեցում» ծրագիր, ԱՄՆ, պաշտպանության պետական կոմիտե 2009թ. վերապատրաստում, Բարսելոնայի ավտոնոմ համալսարանի անասնաբուժական ֆակուլտետ, Ախտաբանական անատոմիայի ամբիոն, Տեմպուս ծրագիր 2002թ. վերապատրաստում, Երևանի Մ.Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան, Ախտաբանական անատոմիայի ամբիոն 1999-2001թթ. հայցորդ, Հայկական գյուղատնտեսական ակադեմիա, Գյուղատնտեսական [...] Read More

Алексанян Вардан Самвелович

Заведующий кафедрой аграрной экономики& Алексанян Вардан Самвелович Дата рождения 15.11.1984 [email protected] Заведующий кафедрой аграрной экономики Կրթություն և վերապատրաստում 2015թ. վերապատրաստում, դասընթացներ, «Մարդկային ռեսուրսների կառավարումը բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում» թեմայով, ԱՅՌԵՔՍ միջազգային ծրագիր 2014թ. մասնակցություն, սեմինար, «Ռեսուրսաօգտագործման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում» թեմայով, ԵՊՀ 2013г. международная научная конференция по проблемам продоволъственной безопасности и биоразнообразия, Националъный аграрный университет Армении 2011г. [...] Read More

Варданян Гагик Артушевич

Варданян Гагик Артушевич Дата рождения 19.07.1958 [email protected] Կրթություն և վերապատրաստում Կրթություն և վերապատրաստում 9-11.09.2015 թ. մասնակցություն՝ «Հայ-վրացական միջմշակութային երկխոսություն ուսուցողական այցերի միջոցով» թեմայով սեմինարին, ք. Գյումրի, ՀՀ 23.04.2015թ. մասնակցություն «Երիտասարդների իրավագիտակցության բարձրացումը սպառողների իրավունքների պաշտպանության ոլորտում» ծրագրի շրջանակներում անցկացվող սեմինարին 2014 թ.-ից հայցորդ, Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան 24-28.08.2013 թ. «Ինտեգրված ուսուցում» թեմայով ուսումնական պլանների զարգացմանն [...] Read More

Григорян Мери Гамлетовна

И.о. директора Ванадзорского филиала НАУА& Григорян Мери Гамлетовна Дата рождения 03․07․1982 [email protected] И.о. директора Ванадзорского филиала НАУА Կրթություն և վերապատրաստում 2003-2005թթ․ - Գերազանցությամբ ավարտել է Հայկական գյուղատնտեսական ակադեմիայի մագիստրատուրան՝ «Ագրարային արտադրության էկոնոմիկա և կառավարում» մասնագիտությամբ՝ ստանալով տնտեսագետ մագիստրոսի աստիճան 1999-2003թթ․ - Գերազանցությամբ ավարտել է Հայկական գուղա­տնտեսական ակա­դե­միայի Տնտեսագիտական ֆակուլտետը՝ «Ագրարային արտա­դրության էկո­նոմիկա և կառավարում» մաս­նագիտու­թյամբ՝ [...] Read More