Կանոնադրություններ

«Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան» հիմնադրամի կանոնադրություն-2021թ.

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ «Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան» հիմնադրամի կանոնադրություն-2023թ.

ՀԱԱՀ Հիմնադրամի հանրակրթական ծրագրերի ուսուցման վարժարանի կանոնադրություն

«Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան»-ի Վանաձորի մասնաճյուղի կանոնադրություն-2016թ.

«Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան»-ի Սիսիանի մասնաճյուղի կանոնադրություն-2016թ.

«Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան»-ի «Շիրակի ակադեմիկոս Մ.Թումանյանի անվան պետական գյուղատնտեսական քոլեջ» մասնաճյուղի կանոնադրություն-2016թ.

«Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան»-ի «Հ. Պետրոսյանի անվան հողագիտության, ագրոքիմիայի և մելիորացիայի գիտական կենտրոն» մասնաճյուղի կանոնադրություն-2016.

«Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան»-ի «Ագրոկենսատեխնոլոգիայի գիտական կենտրոն» մասնաճյուղի կանոնադրություն-2016թ.

«Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան»-ի «Խաղողապտղագինեգործության գիտական կենտրոն» մասնաճյուղի կանոնադրություն-2016թ.

ՀԱԱՀ-ի հանրակրթական ծրագրերի ուսուցման վարժարանի կանոնադրություն-2016թ.

ՀԱԱՀ-ի ուսանողական գիտական ընկերության կանոնադրություն-2016թ.

ՀԱԱՀ-ին առընթեր «Ավտոտրանսպորտային միջոցների տեխնիկական զննման և փորձաքննության մասնագետների պատրաստման և վերապատրաստման ուսումնամեթոդական կենտրոնի» կանոնադրություն-2016թ.

ՀԱԱՀ-ի «Հասուն հասկ» թերթի կանոնադրություն-2016թ.

ՀԱԱՀ-ի Գյուղատնտեսության մեքենայացման, էլեկտրիֆիկացման և ավտոմոբիլային տրանսպորտի գիատահետազոտական ինստիտուտի կանոնադրություն-2016թ.

ՀԱԱՀ-ի Ագրարային քաղաքականության և տնտեսագիտության գիտահետազոտական կենտրոնի կանոնադրություն-2016թ.

Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի ագրոբիզնեսի դեպարտամենտի (Ագրոբիզնեսի ուսուցման կենտրոն) կանոնադրություն

«Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան» հիմնադրամի կանոնադրություն-2016թ.