Հոգաբարձուների խորհրդի որոշումներ

«Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան» հիմնադրամի հոգաբարձուների նիստի արձանագրություն 2, 7 ապրիլի 2021 թ.

«Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան» հիմնադրամի հոգաբարձուների նիստի արձանագրություն 3/24, 10 հունիսի 2020թ.

«Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան» հիմնադրամի հոգաբարձուների նիստի արձանագրություն 2/23, 10 մայիսի 2020թ.

«Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան» հիմնադրամի հոգաբարձուների նիստի արձանագրություն 1/22, 29 հունվարի 2020թ.

«Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան» հիմնադրամի հոգաբարձուների նիստի արձանագրություն 6/21, 30 օգոստոսի 2019թ.

«Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան» հիմնադրամի հոգաբարձուների նիստի արձանագրություն 5/20, 24 հուլիսի 2019թ.

«Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան» հիմնադրամի հոգաբարձուների նիստի արձանագրություն 4/19, 21 հունիսի 2019թ.

«Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան» հիմնադրամի հոգաբարձուների նիստի արձանագրություն 3/18, 30 ապրիլ 2019թ.

«Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան» հիմնադրամի հոգաբարձուների նիստի արձանագրություն 2/17, 25 մարտ 2019թ.

«Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան» հիմնադրամի հոգաբարձուների նիստի արձանագրություն 1/16, 29 հունվարի 2019թ.

«Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան» հիմնադրամի հոգաբարձուների նիստի արձանագրություն 4/15, 25 դեկտեմբերի 2018թ.

«Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան» հիմնադրամի հոգաբարձուների նիստի արձանագրություն 3/14, 6 նոյեմբերի 2018թ.

Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի 2016թ. գործունեության համառոտ հաշվետվություն, հաստատված 23.01.2017թ. հոգաբարձուների խորհրդի նիստում

Հոգաբարձուների խորհրդի արձանագրություն թիվ 1/6, Ամսաթիվ 23.01.2015

Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի 2013թ. գործունեության համառոտ հաշվետվություն, հաստատված 24.01.2014թ. հոգաբարձուների խորհրդի նիստում

Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի 2012թ. գործունեության համառոտ հաշվետվություն, հաստատված 22.01.2013թ. հոգաբարձուների խորհրդի նիստում