Գիտական խորհրդի որոշումներ

Գիտական խորհրդի որոշումներ և արձանագրություններ 2018-2019 ուստարի

Գիտական խորհրդի որոշում թիվ 10, 04.07.2019թ.

Գիտական խորհրդի որոշում թիվ 9, 16.05.2019թ.

Գիտական խորհրդի որոշում թիվ 5, 14.01.2019թ.

Գիտական խորհրդի որոշում թիվ 4, 28.12.2018թ.

Գիտական խորհրդի որոշում թիվ 2, 23.08.2018թ.

Գիտական խորհրդի որոշում թիվ 2, 23.08.2018թ.

Գիտական խորհրդի որոշում թիվ 2, 23.08.2018թ.

Գիտական խորհրդի որոշում թիվ 1, 31.08.2018թ.

Գիտական խորհրդի որոշում թիվ 1, 31.08.2018թ.

Գիտական խորհրդի որոշման արձանագրություն թիվ 10, 16.05.2019թ.

Գիտական խորհրդի որոշման արձանագրություն թիվ 9, 16.05.2019թ.

Գիտական խորհրդի որոշման արձանագրություն թիվ 8, 29.03.2019թ.

Գիտական խորհրդի որոշման արձանագրություն թիվ 7, 08.02.2019թ.

Գիտական խորհրդի որոշման արձանագրություն թիվ 7, 8.02.2019թ.

Գիտական խորհրդի որոշման արձանագրություն թիվ 6, 18.01.2019թ.

Գիտական խորհրդի որոշման արձանագրություն թիվ 5, 14.01.2019թ.

Գիտական խորհրդի որոշման արձանագրություն թիվ 4, 28.12.2018թ.

Գիտական խորհրդի որոշման արձանագրություն թիվ 3, 30.11.2018թ.

Գիտական խորհրդի որոշման արձանագրություն թիվ 2, 23.10.2018թ.

Գիտական խորհրդի որոշման արձանագրություն թիվ 1, 31.08.2018թ.