Ռեկտորատի որոշումներ

Ռեկտորատի որոշման արձանագրություն թիվ 9, 13.05.2022

Ռեկտորատի որոշման արձանագրություն թիվ 8, 24.03.2022
Ռեկտորատի որոշման արձանագրություն թիվ 7, 04.03.2022

Ռեկտորատի որոշման արձանագրություն թիվ 6, 24.02.2022

Ռեկտորատի որոշման արձանագրություն թիվ 5, 31.01.2022
Ռեկտորատի որոշման արձանագրություն թիվ 4, 23.12.2021

Ռեկտորատի որոշման արձանագրություն թիվ 3, 10.12.2021

Ռեկտորատի որոշման արձանագրություն թիվ 2, 12.11.2021

Ռեկտորատի որոշման արձանագրություն թիվ 1, 28.09.2021

Ռեկտորատի որոշման արձանագրություն թիվ 11, 14.07.2021

Ռեկտորատի որոշման արձանագրություն թիվ 10, 18.06.2021

Ռեկտորատի որոշման արձանագրություն թիվ 9, 30.04.2021

Ռեկտորատի որոշման արձանագրություն թիվ 8, 24.03.2021

Ռեկտորատի որոշման արձանագրություն թիվ 6, 23.02.2021

Ռեկտորատի որոշման արձանագրություն թիվ 5, 28.12.2020

Ռեկտորատի որոշման արձանագրություն թիվ 4, 02.11.2020

Ռեկտորատի որոշման արձանագրություն թիվ 3, 06.10.2020

Ռեկտորատի որոշման արձանագրություն թիվ 2, 18.09.2020

Ռեկտորատի որոշման արձանագրություն թիվ 1, 10.09.2020