Անասնաբուծական մթերքների վերամշակման տեխնոլոգիաների ամբիոն

Կարախանյան Մարինա Գեորգիի

տեխ․գիտ․թեկն․, դոցենտ

Ամբիոնի վարիչ

Հետադարձ կապ

Պրոֆեսոր Զ․Ք․Դիլանյանի անվան Անասնաբուծական մթերքների վերամշակման տեխնոլոգիաների ամբիոնը ՀԱԱՀ Պարենամթերքի տեխնոլոգիաների ֆակուլտետի թողարկող ամբիոններից է, որը մասնագետներ է պատրաստում 5 կրթական ծրագրով՝ «Կաթի, կաթնամթերքի, մանկական և ֆունկցիոնալ սննդի տեխնոլոգիա», «Մսի և մսամթերքի տեխնոլոգիա», «Ձկան և ձկնամթերքի տեխնոլոգիա», «Կաշվի և մորթու արտադրանքի տեխնոլոգիա», «Գյուղատնտեսական հունքի և պարենամթերքի փորձաքննություն, ստանդարտացում, սերտիֆիկացում»:
Մրցունակ մասնագետներ պատրաստելու նպատակով նշված մասնագիտությունների 1-ին և 2-րդ կուրսերի ուսանողները ուսումնա-ճանաչողական պարապմունքներ են անցկացնում ճյուղի առաջատար ձեռնարկություններում՝ «Դուստր Մաիաննա» ՍՊԸ, «Բոնիլատ» ՍՊԸ, «Նատֆուդ» ՓԲԸ, «Բեկոն Պրոդուկտ» ՍՊԸ, «Ստանդարտ Դիալոգ» ՍՊԸ, ՀՀ ԳԱԱ «Հայկենսատեխնոլոգիա» ԳԱԿ ՊՈԱԿ, «Ռոբերտո Պիրալոֆֆ», իսկ 3-րդ, 4-րդ և 5-րդ կուրսերի ուսանողները՝ դասապարապմունքներ՝ մասնակցելով տարբեր մթերքների պատրաստման արտադրական գործընթացներին։
Ամբիոնի համակարգչային տեխնիկայով հագեցած լսարանում դասախոսություններն ուղեկցվում են տեսաֆիլմերի, տեսադիտական նյութերի, շնորհանդեսների ցուցադրմամբ, ինչն ավելի տեսանելի և մատչելի է դարձնում ներկայացվող նյութը: Լաբորատոր-գործնական պարապմունքների ընթացքում ուսանողներին հնարավորություն է ընձեռնվում մշակել տարբեր տեսակի մթերքների բաղադրագրեր անարատ և թթու կաթնամթերք, պանիրներ, մսահացեր, երշիկներ, բաստուրմա, սուջուխ և այլն, իրականացնել դրանց լաբորատոր պատրաստումը, ապա կազմակերպել համտեսներ և ստացված մթերքների լաբորատոր հետազոտում:
Վերջին տարիներին ԿՄՍՏ, ՄՏ, ՄՍՏ, ՊՓ մասնագիտությունների ուսանողներն իրենց պատրաստած մթերքները ներկայացրել են Արմպրոդէքսպոյին և ՀԱԱՀ-ում անցկացվող միջազգային գիտաժողովներին՝ ստանալով դրական կարծիքներ և գործնական մի շարք առաջարկներ։
2018-2019 ուստարվանից ամբիոնում դասավանդվող բոլոր առարկաների գծով դասախոսությունների և լաբորատոր-գործնական պարապմունքների նյութերն ուսանողներին հասանելի են էլեկտրոնային MOODLE համակարգի միջոցով․ այն հնարավորություն է տալիս ուսանողներին անմիջապես ծանոթանալ դրանց և առաջացած հարցերի դեպքում դիմել դասախոսներին:
Ամբիոնի մագիստրանտները և ասպիրանտները գիտահետազոտական աշխատանքների մի մասը կատարում են ամբիոնի լաբորատորիաներում, ստացված արդյունքները հրատարակվում են ճանաչում ունեցող տարբեր պարբերականներում:
Եվրամիության կողմից ֆինանսավորվող ABIONET միջազգային մագիստրոսական ծրագրի շրջանակներում ամբիոնը ներգրավված է որպես մասնակից և դասավանդող անդամ:

Երևանի անասնաբուծական-անասնաբուժական ինստիտուտի Կաթի և կաթնամթերքի տեխնոլոգիայի ամբիոնը կազմավորվել է 1930 թվականին գիտության վաստակավոր գործիչ, պրոֆեսոր Ա.Հ. Քալանթարի կողմից: Սկսած 1993 թվականից` ամբիոնը մասնագետներ է պատրաստում նաև մսի և մսամթերքի տեխնոլոգիայի, 1996 թվից` ձկան և ձկնամթերքի, մանկական և ֆունկցիոնալ սննդի տեխնոլոգիայի, 2006 թվից` գյուղհումքի և պարենամթերքի փորձաքննության, ստանդարտացման և սերտիֆիկացման մասնագիտությունների գծով: 2008թ. ամբիոնը վերանվանվել է անասնաբուծական մթերքների վերամշակման տեխնոլոգիայի ամբիոն։

Ամբիոնի դասախոսական և ուսումնաօժանդակ կազմը

 1. Աղաբաբյան Աշոտ Արմենի – տեխ.գ.դ., պրո‎ֆեսոր
 2. Բեգլարյան Անահիտ Ռազմիկի – տեխ.գ.դ., պրո‎ֆեսոր
 3. Արաքսյանց Անդրեյ Էդուարդի – տեխ.գ.թ., դոցենտ
 4. Թումանյան Աննա Վլադիմիրի – տեխ.գ.թ., դոցենտ
 5. Մինասյան Կարեն Ժորիկի – տեխ.գ.թ., դոցենտ
 6. Գրիգորյան Լաուրա Երվանդի – տեխ.գ.թ., դոցենտ
 7. Սիմավորյան Սիլվա Սիմոնի – տեխ.գ.թ., դոցենտ
 8. Սահակյան Էմմա Լենդրուշի – տեխ.գ.թ., դոցենտ
 9. Դաշտոյան Աննա Լևոնի – տեխ.գ.թ., դոցենտ
 10. Հովսեփյան Հայկ Համլետի – տեխ.գ.թ., դոցենտ
 11. Չատինյան Նառա Ռա‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ֆիկի – տեխ.գ.թ., դոցենտ
 12. Աղաբաբյան Արփինե Մնացականի – տ.գ.թ., դասախոս
 13. Գրիգորյան Ալիսա Համոյի – տ.գ.թ., դասախոս
 14. Բաղդասարյան Մերի Էռնեստի – տ.գ.թ., դասախոս
 15. Գևորգյան Թամարա Խոսրովի – դասախոս
 16. Ղարիբյան Քրիստինե Հայկի – ասիստենտ
 17. Սարոյան Անահիտ Վոլոդյայի – ասիստենտ
 18. Իշխանյան Ռուբեն Բորիսի- ասիստենտ
 19. Վարդանյան Գոհար Գագիկի- ասիստենտ
 20. Հովսեփյան Լուսինե Սամվելի – 1-ին կարգի մասնագետ, ասիստենտ
 21. Հակոբյան Մարինե Հովհաննեսի – 1-ին կարգի լաբորանտ, ասիստենտ
 22. Ավետիսյան Մարիամ Հովհաննեսի – 1-ին կարգի լաբորանտ
 23. Մկրտչյան Նաիրա Լևոնի – 1-ին կարգի մասնագետ
 24. Զոհրաբյան Տաթևիկ Արմենի – 2-րդ կարգի լաբորանտ

 

Դասավանդվող առարկաները

Ճյուղի ընդհանուր կենսատեխնոլոգիայի հիմունքներ
Ճյուղի մասնավոր կենսատեխնոլոգիա
Կաթի քիմիա և ֆիզիկա
Կաթնամթերքի վերամշակ. արտ. սանիտարիա և հիգիենա
Մսի քիմիա և ֆիզիկա
Ճյուղի ձեռնարկությունների տեխնոլոգիական նախագծում և սանտեխնիկա
Սառնարանային տեխնոլոգիա
Չորացման տեխնոլոգիա
Արտադրանքի որակի հսկում և անվտանգություն
Մսի և մսամթերքների ստանդարտացում, սերտիֆիկացում
Կաթի և կաթնամթերքների ստանդարտացում, սերտիֆիկացում
Մանկ. և ֆունկց. սննդ. արտ. սանիտար. և սննդ. հիգիենա
Մանկական սննդամթերքի կենսատեխնոլոգիա
Սնման ֆիզիոլոգիա
Մանկական սննդամթ. վերամշակ. արտ. սանիտարիա և հիգիենա
Ֆունկցիոնալ սննդամթերքի կենսատեխնոլոգիա
Անասնաբուծ. մթերք. ստանդարտացում, սերտիֆիկացում
Անասնաբուծ. մթերքների վերամշ. տեխնոլոգիա
Անասնաբուծ. մթերքների ստանդարտացում, որակի կառավարման համակարգեր
Սառնարանային տեխնոլոգիա և տեխնիկա
Պարեն. վերամշ. արտ. հիգ. և սանիտ.
Անասնաբուծ. մթերքների սերտիֆիկացում
Անասնաբուծական մթերքների տեխնոքիմիական և բակտերիալ վերահսկում
Կաթի գործ
Կաթի և կաթնամթերքի տեխնոլոգիա և տեխնոքիմիական վերահսկողություն
Մսի և մսամթերքի տեխնոլոգիա և տեխնոքիմիական վերահսկողություն
Անասնապահ. արտ. պահպանություն և վերամշ. տեխնոլոգիա
Մթերքների տեխնոքիմիական և բակտերիալ վերահսկում
Սննդի և հումքի սերտիֆիկացում
Անասնապահ. մթերքների վերամշակման տեխնոլոգիա
Ճյուղի զարգացման արդի տեխնոլոգիաներ
Ճյուղի հիմն. և երկր. հումքի անթափոն մշակում
Ճյուղի ձեռն.տեխնոքիմիական, բակտ. վերահսկում
Ճյուղի կենսատեխ. և սննդի անվտանգության հիմունքներ
Սառնարանային տեխնոլոգիա և չորացման հիմունքներ
Պարենամթ. նույնականացում, կեղծում
Արդի տեխնոլոգիաներ
Ռիսկերի կառավարում սննդի արդյունաբերությունում
Որակի կառավարման համակարգեր
Սննդային հավելումների և լցոնների կիրառումը կաթնամթերքի արտադրությունում
Սննդային հավելումների և լցոնների կիրառումը մսամթերքի արտադրությունում
Կաթնամթերքի արտադրության տեխնոլոգիական գործընթացների վերահսկում և կառավարում
Մսամթերքի արտադրության տեխնոլոգիական գործընթացների վերահսկում և կառավարում
Սննդարդյունաբերության վտանգների վերլուծություն
Կաշվի և մորթու քիմիա և տեխնոլոգիա
Կաշվի և մորթու բարձրամոլեկուլյար միացությունների քիմիա և ֆիզիկա
Կաշվի և մորթու ստանդարտացում և սերտիֆիկացում
Ընդհանուր քիմիայի տեխնոլոգիա
Կաշվի և մորթու քիմիական տեխնոլոգիական պրոցեսներ և ապարատներ
Բարձրամոլեկուլյար միացությունների քիմիան և ֆիզիկան կաշվի և մորթու արտադրությունում
Ընդհանուր քիմիական տեխնոլոգիաներ
Կաշվի և մորթու քիմիա և տեխն․
Կաշվի և մորթու տեխ․ սարքավոր․
Կենդ․ ծագմ․մթերքի վերամշ․ և պահպանմ․ տեխնոլ․
Ճյուղի տեխն․սարքավոր․
Մսի և մսամթերքների տեխնոլոգ․սարքավորումներ
Փոքր ձեռնարկ․ արտադրական ճարտարագ․
Կաշվի, մորթու և կոշկ․ իրերի ստանդ․և սերտ․
Կաշվի և մորթու էկոլոգիա
Կաթի և կաթնամթերքն․ արտ․պրոցես և ապար․
Մսի և մսամթերքն․արտ․պրոցես և ապար․
Սննդի արտ․պրոցեսն․ և ապար․
Սննդի արտ․տեխնոլոգիական հիմունքներ
Մսի և մսամթերքների սառնարանային տեխնիկա
Մանկական սննդի տեխն․սարքավորումներ
Սառնարանային տեխնիկա
Սննդի ձեռնարկություն․սառնարանային տեխնիկա
Գյուղմթերքն․վերամշակման տեխնոլոգ․սարքավ․
Կաշվե իրերի և կոշիկի արտադր․տեխնոլոգիա
Կաշվե իրերի և կոշիկի նախագծում և դիզայն
Կաշվե իրերի և կոշիկի արտ․տեխն․սարքավորումներ

իրավիճակներումՄերչանդայզինգ