Բուսաբուծական մթերքների վերամշակման տեխնոլոգիաների ամբիոն

Սիմոնյան Նունե Ռուբիկի

տեխ․գիտ․թեկն․, դոցենտ

Ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատար

Հետադարձ կապ

 • ՀՀ, Երևան, 0009, Տերյան 74
  ՀԱԱՀ, I մասնաշենք, 105 սենյակ
 • (+37412) 56 04 24, ներքին՝ 3-86
 • Foodtechnology-AU@yandex.ru

1930թ. նորաստեղծ Գյուղատնտեսական ինստիտուտում ստեղծվում է այգեգործական ֆակուլտետը: Տարիների ընթացքում ելնելով հանրապետության ժողովրդական տնտեսության պահանջներից` այգեգործական ֆակուլտետը սկսեց պատրաստել նաև ինժեներ-գինեգործներ և ինժեներ-պահածոյագործներ: 1972 թ. կազմակերպվում է գինեգործության և պահածոյացման տեխնոլոգիայի առանձին ամբիոնը, իսկ 1997թ. սկսվում է նաև «Հացի, հրուշակեղենի, մակարոնի արտադրության տեխնոլոգիա» մասնագիտության գծով կադրերի պատրաստումը:
Վերջին 10 տարիների ընթացքում ամբիոնի դասախոսների կողմից տպագրվել է ավելի քան 40 մեթոդական ցուցում, շուրջ 120 գիտական հոդված, 4 մենագրություն, նրանք ստացել են 25-ից ավելի գյուտի արտոնագիր:
Ամբիոնում մեծածավալ գիտական և հետազոտական աշխատանքներ են տարվում վայրի թեյաբույսերի առանձին տեսակների, դրանց խառնուրդներից փնջերի ստեղծման, տեխնոլոգիական խնդիրների լուծման ուղղություններով: Աշխատանքներ են տարվում ոչ ավանդական բուսատեսակների կիրառմամբ ֆունկցիոնալ նշանակության հացաբուլկեղենի և հրուշակեղենի տեխնոլոգիաների մշակման, շաքարի բնական փոխարինիչների օգտագործմամբ դիաբետիկ հացաբուլկեղենի և հրուշակեղենի նոր արտադրատեսակների ստեղծման ուղղությամբ: Գիտահետազոտական աշխատանքներ են կատարվում տարածված հումքատեսակներից նյութերի, սննդային ներկանյութերի արտադրման նոր տեխնոլոգիաների մշակման ուղղությամբ: Ամբիոնը գիտահետազոտական աշխատանքներ է իրականացնում նաև մրգերի, հատապտուղների և բանջարեղենի կարճատև ու երկարատև պահպանման տեխնոլոգիաների նորացման ու կատարելագործման ուղղություններով, իսկ գինեգործության ոլորտում իրականացվող գիտահետազոտական աշխատանքները միտված են մրգային գինիների և մրգերից թունդ ալկոհոլային ըմպելիքների արտադրության տեխնոլոգիաների մշակմանն ու կատարելագործմանը: Ընթացքի մեջ են սննդարդյունաբերությունում անթափոն տեխնոլոգիաների մշակման աշխատանքները:
Ամբիոնը համալրված է չորս մասնագիտացված լաբորատորիաներով, որտեղ անցկացվում են մասնագիտական առարկաների լաբորատոր-գործնական պարապմունքները, կատարվում մագիստրանտների և ասպիրանտների գիտահետազոտական աշխատանքները:
ՈՒսանողների ուսումնաարտադրական և նախադիպլոմային պրակտիկաներն անցկացվում են ճյուղային առաջատար գործարաններում և ձեռնարկություններում: Ամբիոնը համատեղ գիտահետազոտական աշխատանքներ է իրականացնում ՌԴ Կրասնոդարի գյուղատնտեսական արտադրանքի պահպանման և վերամշակման գիտահետազոտական ինստիտուտի հետ:

Ամբիոնի դասախոսական և ուսումնաօժանդակ կազմը

 1. Եղիազարյան Հասմիկ Վլադիմիրի – բժշկ․գիտ․դոկտոր, պրոֆ․
 2. Տեր-Մովսեսյան Հասմիկ Ժիրայրի – կ.գ.թ., դոցենտ
 3. Գասպարյան Գայանե Հարությունի – գ.գ.թ., դոցենտ
 4. Հովհաննիսյան Գայանե Աթաբեկի – կ.գ.թ., դոցենտ
 5. Պետրոսյան Աննա Աշոտի – տ.գ.թ., դոցենտ
 6. Ստեփանյան Ռոմիկ Աղվանի – տ.գ.թ., դոցենտ
 7. Մխիթարյան Հեղինե Վազգենի – տ.գ.թ., դոցենտ
 8. Մուրադյան Զարուհի Էդիկի – տ.գ.թ., դոցենտ
 9. Գոմցյան Եպրաքսյա Խնկանոսի – տ.գ.թ., դոցենտ
 10. Պետրոսյան Սուսաննա Դանիելի – կ.գ.թ., դոցենտ
 11. Հակոբյան Արուսյակ Ռաֆիկի – տ.գ.թ., դոցենտ
 12. Հակոբյան Հայաստան Արմենակի – տ.գ.թ., դոցենտ
 13. Պետրոսյան Արմենուհի Վարազդատի – տ.գ.թ., դոցենտ
 14. Կարապետյան Նարինե Տիգրանի – տ.գ.թ., դասախոս
 15. Սամվելյան Լիլիա Ռոբերտի – տ.գ.թ., դասախոս
 16. Ֆահրատյան Աղավնի Արտավազդի – տ.գ.թ.,դասախոս
 17. Հովհաննիսյան Նարինե Գեղամի – տ.գ.թ., դասախոս
 18. Յավրույան Նաիրա Վարդանի – տ.գ.թ., դասախոս
 19. Ջավադյան Հռիփսիմե Գերմանի -ասիստենտ
 20. Հովսեփյան Ստելլա Սուրենի/ֆիզ. արձակուրդ/ -ասիստենտ
 21. Վարդանյան Մերի Ռաֆայելի – ասիստենտ
 22. Ղազարյան Արման Սամվելի – ասիստենտ
 23. Կարապետյան Վարդան Արթուրի – ասիստենտ
 24. Ալոյան Աննա Սուրենի – ասիստենտ
 25. Ղազարյան Լուսիկ Վաղինակի – առաջատար մասնագետ
 26. Եդիգարյան Արմինե Օնիկի – մասնագետ
 27. Խաչատրյան Լուսինե Ռոբերտի-մասնագետ
 28. Դավդյան Նելլի Արշակի – մասնագետ

Դասավանդվող առարկաները

Խմորման արտադրությունների տեխնոլոգիա
Գինու տեխնոլոգիա
Գինու քիմիա
Խմորման արտադր. և գինեգ. տեխ. նախագծ.և սանտեխնիկա
Գինեգ. և գարեջրագ. արտադր. ստանդ., սերտիֆիկաց. և փորձաքննություն
Գինիների և ըմպելիքների որակի օրգանոլեպտիկ գնահատում
Թունդ ալկոհոկային խմիչքների տեխնոլոգիա
Արտասահմանյան երկրների գինեգործության առանձնահատկությունները
Ոչ ալկոհոլային ըմպելիքների արտադրության տեխնոլոգիա
Հացի, հրուշակեղ. և մակարոնի տեխնոլոգիա
Հացի, հրուշ., մակարոն. ձեռնարկ.տեխ. նախագծ. և սառն. տեխնիկա
Հացի, հրուշ., մակարոնի ստանդարտ., սերտիֆ. և փորձաքննություն
Բուժիչ և կանխարգելիչ սնման հացաբուլկեղենի, հրուշակեղենի արտադրության տեխնոլոգիա
Պահածոյացում և սննդախտանյութերի տեխնոլոգիա
Պահածոյացման և սննդախտանյութերի ստանդարտացում, սերտիֆիկացում և փորձաքննություն
Պահածոների արտադրության երկրորդային հումքի վերամշակման տեխնոլոգիաներ
Սննդային հավելումների և կոնսերվանտների կիրառման տեխնոլոգիաներ
Չորացման տեխնոլոգիա
Բուսական ծագման մթերքների պահպանման և վերամշակման տեխնոլոգիա
Բուսական ծագման մթերքի ստանդարտացում
Որակի կառավարման համակարգ
Բուսական ծագման մթերքի սերտիֆիկացում
Ստանդարտացման բնագավառի իրավական ակտերը և նորմատիվային փաստաթղթերը