VETFarm

Erasmus+ VETFarm Project

Ծրագրի անվանումը. ՄԿՈՒ ցուցադրական համագործակցություն պիստակի ֆերմայի համար Հայաստանում. աշխարհատարածական մոտեցում
Բանալի բառեր՝ Պիստակ, Հեռակառավարում; GIS, Ցուցադրական տնտեսություն, Geo-ICT Lab (Տեղեկատվական և հաղորդակցական տեխնոլոգիաների/ՏՀՏ լաբորատորիա), Թվային գործիքներ, Ուսումնական ծրագրերի մշակում,Դասընթացավարների վերապատրաստում
Ծրագրի հապավումը՝VETFarm
VETFarm Ծրագրի համարը`101128732
Տևողությունը՝24 ամիս (1 դեկտեմբերի 2023 – 30 նոյեմբերի 2025)

Համառոտագիր

Եվրոպական հանձնաժողովի (2021) տվյալներով՝ բոլոր ոլորտներում աշխատատեղերի 90%-ը պահանջում է որոշակի մակարդակի թվային հմտություններ:
Այս 2-ամյա ծրագրի հիմնական նպատակն է հաղթահարել Հայաստանի այգեգործության ոլորտում թվային հմտությունների բացը` բարելավելով թվային տեխնոլոգիաների (ինչպիսիք են IoT, ՏՀՏ և աշխարհատարածական տեխնոլոգիաները) ինտեգրված օգտագործման մակարդակը` գյուղատնտեսական ՄԿՈՒ համակարգում կարողությունների զարգացման միջոցով:
Այս ծրագրի համար ստեղծվել է կոնսորցիում, որը բաղկացած է 2 հայ և 2 ԵՄ գործընկերներից, որոնցից 3-ը՝ ընկերություններ/հետազոտական կազմակերպություններ են, իսկ 1 գործընկեր՝ գյուղատնտեսական ՄԿՈՒ տրամադրող։
Այս ծրագրում մենք նպատակ ունենք զարգացնել հմուտ մարդկային ռեսուրսներ և ակադեմիական ենթակառուցվածք Հայաստանում ճշգրիտ գյուղատնտեսության համար ուսուցման և աշխարհատարածական մոտեցումը կիրառելու համար՝ հիմնվելով տեղական գործընկերների կարիքների և ծրագրի թիմի փորձի վրա:
Վերջին տարիներին Հայաստանում մասնավոր հատվածի կողմից լավ ներդրում է կատարվել պիստակի խոշոր ֆերմաներ զարգացնելու և աճեցնելու համար։ Հասկանալի է, որ պիստակի այգիների շարունակական մշտադիտարկման մոնիտորինգի և կառավարման համար (մասնագիտացված) մարդկային ռեսուրսների առկայությունը և ժամանակակից տեխնոլոգիաների կիրառումը կարևոր դեր կխաղան այս ներդրման հաջողության համար։ Այդ նպատակով անհրաժեշտություն կա վերապատրաստել ապագա ՄԿՈՒ ուսանողներին պիստակագործության կառավարման ոլորտում:
Նաև ծրագրի ընթացքում կվերապատրաստվեն 115 ուսուցիչներ/հրահանգիչներ/ուսանողներ/պրակտիկանտներ (հիմնականում կանայք): Pistachio Demo Farm-ը կտեղակայվի, կկահավորվի, կպահպանվի և կօգտագործվի Հայաստանում ոլորտի գործընկերոջ կողմից՝ համագործակցելով VETFarm-ի գործընկերների հետ: Ցուցադրական տնտեսությունը նաև կծառայի որպես VETFarm ծրագրի մաս՝ ցուցադրելու Ճշգրիտ գյուղատնտեսության տարբեր տեխնիկա (20 ցուցադրական նախագծեր կարճաժամկետ հեռանկարում և շատերը՝ միջնաժամկետ և երկարաժամկետ հեռանկարում):

Նպատակները

Հիմնական նպատակը.
բարելավել թվային տեխնոլոգիաների, ինչպիսիք են IoT (Իրերի համացանց), ICT (Տեղեկատվական և հաղորդակցման տեխնոլոգիաներ) և Geo-ICT (Երկրատարածական տեխնոլոգիաներ) ինտեգրված օգտագործման մակարդակը Հայաստանի պիստակի տնտեսություններում
ՄԿՈՒ հաստատությունների դասախոսական կազմի և հրահանգիչների կարողությունների զարգացման միջոցով՝ ապահովելու նոր ուսումնական ծրագրերի արդյունավետ իրականացումը:

Հատուկ նպատակներ

Ստեղծել ցանց և լավագույն փորձի փոխանակում:
VETFarm համակարգի պահանջների վերլուծություն Հայաստանում պիստայի ոլորտում:
Ցուցադրական տնտեսության հիմնում:
Geo-ICT լաբորատորիայի ստեղծում/արդիականացում:
Ձևավորել և մշակել վեց նոր դասընթացներ:
Նախագծել և մշակել թվային գործիքներ Pista-ի մշտադիտարկման համար:
Վերապատրաստեք հայ գործընկերների դասընթացավարներին (ToT):
Իրականացնել մշակված դասընթացներ (անհատական և առցանց) ուսանողների/պրակտիկանտների և անձնակազմի համար:
Ծրագրի արդյունքների տարածում:
Փորձնական արդյունքների մշտադիտարկում և գնահատում:

Մասնակիցները

Համակարգող՝ AgriWatch BV
Կոնսորցիում. 2 հայ գործընկեր և 2 ԵՄ գործընկեր; 3 գործընկեր ընկերություններ են, իսկ 1 գործընկեր՝ բուհերի/գյուղատնտեսական ՄԿՈՒ մատակարար:
AgriWatch B.V., Նիդեռլանդներ
Wirelessinfo, Չեխիա
Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան,,Հայաստան
UnderSun ՍՊԸ, Հայաստան

Աշխատանքային փաթեթներ (WPs)

WP1 – Կառավարման և համակարգման գործողություններ (M1-M24) (AW+ այլոք) 1.1 – Ընդհանուր և ֆինանսական կառավարում
1.2 – WPs-ների համակարգում և հաշվետվությունների ներկայացում
WP2 – Կարիքների գնահատում (M2-M6) (ՀԱԱՀ+ այլոք) 2.1 – Դեմո ֆերմա և Գեո-ՏՀՏ լաբորատորիայի պահանջներ
2.2 – Թվային գործիքների պահանջները
2.3 – Դասընթացի պահանջները
WP3 – ՄԿՈՒ դասընթացների ձևավորում և մշակում (M7-M12) (AW+ այլոք) 3.1 – Դասընթացի նյութերի ձևավորում և մշակում
3.2 – Լավագույն փորձի փոխանակում
WP4 – Թվային գործիքների դիզայն և մշակում (M7-M12) (WI+ այլ) 4.1 – Ֆերմերային տնտեսությունների մշտադիտարկման մոնիտորինգի մեթոդաբանության մշակում
4.2 – Թվային գործիքների մշակում (պիստակի մշտադիտարկում + էլ.ուսուցում)
WP5 – Ցուցադրական տնտեսության և Գեո-ՏՀՏ լաբորատորիայի նախագծում և զարգացում (M7-M12) (SUN + այլոք) 5.1 – Ցուցադրական տնտեսության նախագծում և զարգացում (SUN + այլոք)
5.2 – Գեո-ՏՀՏ լաբորատորիայի ձևավորում և զարգացում (ՀԱԱՀ + այլոք)
WP6 – ToT և VETFarm մշտադիտարկում և գնահատում (M11-M24) (AW + այլոք) 6.1 – ToT և դասընթացի իրականացում
6.2 – VETFarm-ի մշտադիտարկում և գնահատում (Որակի ապահովում)
WP7 – Ազդեցությունը և տարածումը (M13-M24) (ՀԱԱՀ + այլոք) 7.1 Տարածման ծրագիր և կայունության ռազմավարություն
7.2 Աշխատաժողովների և գիտաժողովների անցկացում
7.3 Ծրագրի գործողությունների տարածում

Կառավարման և համակարգման գործունեություն

Ընդհանուր կառավարում. Ֆինանսական կառավարում, WP-ների համակարգում և հաշվետվությունների ներկայացում:

Կարիքների գնահատում

Ծրագրի բոլոր պահանջները՝ ուսումնական ծրագիր, ToT, էլեկտրոնային ուսուցման հարթակ, սարքավորումների տեխնիկական բնութագրեր, պիստակի կառավարման թվային գործիքներ, վեբ հարթակ, վեբ պորտալ, Ցուցադրական տնտեսություն և Գեո-ՏՀՏ լաբորատորիա:

ՄԿՈՒ դասընթացների ձևավորում և մշակում

Դասընթացի նյութերի ձևավորում և մշակում(դասավանդում, վարժություններ, քննություններ);
Լավագույն փորձի փոխանակում.

Թվային գործիքների ձևավորում և մշակում

Պիստակի կառավարման և մշտադիտարկման մեթոդաբանության մշակում,
Պիստակի մշտադիտարկման թվային գործիքների մշակում,
էլեկտրոնային ուսուցման հարթակի մշակում:.

Ցուցադրական տնտեսության և Գեո-ՏՀՏ լաբորատորիայի նախագծում և զարգացում

Դեմո ֆերմայի նախագծում և զարգացում
Գեո-ՏՀՏ լաբորատորիայի նախագծում և զարգացում

ToT և VETfarm մշտադիտարկում ոնիտորինգ և գնահատում

Դասընթացավարների վերապատրաստում (ToT);
Սեմինարներ դասընթացավարների և փորձագետների համար;
Փորձարկման սարքավորումներ, էլեկտրոնային ուսուցում և պիստակի կառավարման հարթակ,
Սցենարների գնահատում:

Ազդեցությունը և տարածումը

Տարածման ծրագիր և կայունության ռազմավարություն;
Ծրագրի գործունեության տարածում;
Միջազգային գիտական և գործնական գիտաժողովներ;
Ցանցի ընդլայնում և գիտելիքների փոխանակում;
Վեբկայքի/վեբ պորտալի բովանդակություն և թարմացում

Կոնտակտներ

ՀՀ, ք.Երևան, Տերյան 74 , 0009 թ.
II շենք, թիվ 215 սենյակ
Հեռախոս +374 55615014, միջ. 2-49
E-mail:Էլ.փոստ՝ [email protected], [email protected]