Ագրոնոմիական ֆակուլտետի արդյունաբերական խորհուրդ

Ֆակուլտետներին կից գործող Արդյունաբերական խորհուրդների ստեղծման (ստեղծվել են համալսարանի ռեկտոր Վարդան Ուռուտյանի հրամանով) հիմնական նպատակն է ոլորտի փորձագետների և ՀԱԱՀ համապատասխան ֆակուլտետների միջև երկխոսության ամրապնդման միջոցով ագրարային կրթության համապատասխան ուղղության մրցունակության բարձրացումը:
Արդյունաբերական խորհուրդների առաքելությունն է կրթություն-մասնավոր հատված երկխոսության համար ծառայել որպես ուրույն հարթակ` արդիականացնելու գյուղատնտեսության համապատասխան ոլորտների կրթական ծրագրերը, նպաստելու ուսանողների գործնական հմտությունների զարգացմանը և պատրաստելու առավել մրցունակ կադրեր ոլորտի կազմակերպությունների համար։
Խորհուրդն իր աշխատանքները կազմակերպում է նիստերի միջոցով, որոնք գումարվում են առնվազն եռամսյակային կտրվածքով, ինչպես նաև արտահերթ նիստերի միջոցով` աշխատակարգին համապատասխան:
Խորհուրդների նիստերը հրավիրում և համակարգում են համապատասխան ֆակուլտետների դեկանները։
Խորհուրդների որոշումներն ընդունվում են քննարկումների և կողմերի միջև փոխհամաձայնության հաստատման սկզբունքով, իսկ համաձայնության չգալու դեպքում՝ ձայների երկու երրորդի հարաբերակցությամբ:
Յուրաքանչյուր խորհուրդ ձևավորվում է համապատասխան ֆակուլտետին կից, համակարգվում է ֆակուլտետի դեկանի կողմից և իր գործունեությունը ծավալում է՝ համաձայն համալսարանի և Արդյունաբերական խորհուրդների միջև կնքված Փոխըմբռնման հուշագրի:

«Կանաչ արահետ» ՀԿ, հիմնադիր տնօրեն, գյուղ.գիտ.թեկնածու

Նունե Սարուխանյան

(+374 91) 43-82-25
[email protected]

«Էկոգլոբ» ՍՊԸ, սերտիֆիկացման գծով տնօրեն, գյուղ.գիտ.թեկնածու

Նունե Դարբինյան

(+374 91) 41-83-11
[email protected]

«Գերմանական միջազգային համագործակցության կազմակերպություն», կայուն հողօգտագործման խորհրդատու, անաս.գիտ.դոկտ., պրոֆեսոր

Հովիկ Սայադյան

(+374 98) 38-29-78
[email protected]

«ՕՌՎԱԿՈ» ՍՊԸ, տնօրեն

Լուսինե Նալբանդյան

(+374 93) 644035
[email protected]

ՀՀ Էկոնոմիկայի նախարարություն, «Բանջարաբոստանային և տեխնիկական մշակաբույսերի գիտական կենտրոն» ՓԲԸ, տնօրեն, գյուղ.գիտ.դոկտ., պրոֆեսոր

Գայանե Սարգսյան

(+374 93) 57-62-05
[email protected]

«ԲԵՐԻ ՄԱՈՒՆԹ» ՍՊԸ, գլխավոր գյուղատնտես

Սյուզաննա Հովսեփյան

(+374 98) 80-42-20
[email protected]

«ArLeAM», գյուղատնտես-խորհրդատու

Սյուզաննա Սարգսյան

(+374 77) 18-01-10
[email protected]

«Իմ անտառ Հայաստան», բնապահպանական ՀԿ, գործառնական ղեկավար, կենս.գիտ.թեկնածու

Վահե Մարտիրոսյան

(+374 55) 99-12-90
#

O2 Gardens այգեգործական կենտրոն, գլխավոր գյուղատնտես

Էդգար Մելքոնյան

(+374 98) 82-82-65
[email protected]

«ԱՄՔՈՐ» Հայաստան» հիմնադրամ, գյուղ. և տնտեսության զարգացման ծրագրերի համակարգող

Արմեն Զաքարյան

(+374 93) 98-88-93
[email protected]

«ԳՐԻՆԿՈ» ՍՊԸ, գլխավոր գյուղատնտես

Գարիկ Ասատրյան

(+374 94) 18-60-00
[email protected]

«Դենդրոգարդեն» ՓԲԸ, տեղամասի պետ

Կարեն Զալինյան

(+374 91) 21-32-21
[email protected]

«ԳԱՌՆԻ ԳԱՐԴԵՆ» ՓԲԸ, գլխավոր գյուղատնտես

Գևորգ Հարությունյան

(+374 77) 77-39-69
[email protected]

ՍԱՈ ռիսկերի գնահատման և վերլուծության գիտական կենտրոն, տնօրենի տեղակալ, գյուղ.գիտ.դոկտ., պրոֆեսոր

Հրանտ Թերլեմեզյան

(+374 77) 45-08-55
[email protected]

«Գյումրիի սելեկցիոն կայան», տնօրեն, գյուղ.գիտ.թեկնածու

Նորիկ Մկրտչյան

(+374 99) 66-76-40
[email protected]

«Ավստրիական զարգացման գործակալություն», կանաչ տեխնոլոգիաների փորձագետ, գյուղ.գիտ.թեկնածու

Վարդան Թոռչյան

(+374 93) 63-33-06
[email protected]

NABU, «Գերմանական բնության պահպանության միության հայաստանյան մասնաճյուղ», արտաքին կապերի ղեկավար, ծրագրի համակարգող, տնտ.գիտ.թեկնածու

Վահագն Սարգսյան

(+374 91) 32-09-71
[email protected]

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.