Այգեպտղաբուծության և բույսերի պաշտպանության ամբիոն

Տեր-Գրիգորյան Արմենակ Ջալլադի

գյուղ.գիտ.թեկնածու, դոցենտ

Ամբիոնի վարիչի պարտականությունները կատարող

Հետադարձ կապ

 • ՀՀ, Երևան, 0009, Տերյան 74
  ՀԱԱՀ, I մասնաշենք, 242, 342 սենյակներ
 • (+37412) 58 11 03, ներքին՝ 2-36, 3-94, 3-87, 3-61
 • [email protected]

Երևանի պետական համալսարանից 1930 թվին նորաստեղծ Գյուղատնտեսական ինստիտուտ է տեղափոխվել խաղողագործության ամբիոնը, որը ԵՊՀ-ի կազմում հիմնադրվել էր 1927թ.-ին: Պտղաբուծության և բույսերի պաշտպանության ամբիոնները կազմավորվել են 1933 թվին Գյուղատնտեսական ինստիտուտում:

1947թ. այգեգործության ամբիոնը միավորվել է խաղողի և պտղի վերամշակման ամբիոնի հետ ու վերանվանվել այգեգինեգործության ամբիոն: Հայկական գյուղատնտեսական ակադեմիայի կազմավորվելուց հետո` 1994 թ., խաղողագործության, պտղաբուծության և բանջարաբուծության ամբիոնները միավորվել են, իսկ 1997թ. այն վերակազմավորվել է այգեպտղաբուծության և բույսերի պաշտպանության ամբիոնի:

2013-2019 թթ. ամբիոնը ղեկավարել է գ.գ.թ., դոցենտ Ա.Ջ.Տեր-Գրիգորյանը: 2019 թվականից մինչև 2022 թվականի սեպտեմբեր ամբիոնը ղեկավարել է դոցենտ Ա. Մանվելյանը։ Իսկ 2022 թվականի սեպտեմբերից ամբիոնի վարիչի պարտականությունները կատարում է Ագրոնոմիական ֆակուլտետի դեկան, դոցենտ Ա.Ջ.Տեր-Գրիգորյանը:
Ամբիոնը պատրաստում է բույսերի պաշտպանության, խաղողագործության, պտղաբուծության, սորտագիտության ու սելեկցիայի բնագավառների բարձր որակավորմամբ մասնագետներ: Ամբիոնի աշխատակիցների կողմից հրատարակվել են ավելի քան հազար գիտական հոդված, գիտագործնական նշանակության բազմաթիվ գրքույկներ, դասագրքեր, ուսումնական ձեռնարկներ, մենագրություններ:
ՀԱԱՀ-ում գործում է խաղողագործության և պտղաբուծության գիտահետազոտական լաբորատորիան, որը հիմնադրել է պրոֆեսոր Պ.Կ. Այվազյանը, ով 1970-2008թթ. ղեկավարել է այն: Ստեղծվել է խաղողի հարուստ հիբրիդային ֆոնդ, որն ընդգրկում է 35 հազար սերմնաբույս և 550 էլիտային հիբրիդ:
Ամբիոնի աշխատակիցների կողմից ստեղծվել է 24 սեղանի, համապիտանի և տեխնիկական տարբեր ժամկետներում հասունացող խաղողի նոր սելեկցիոն սորտ (հեղինակներ` պրոֆեսորներ Պ.Կ. Այվազյան և Գ.Պ. Այվազյան):

Դոցենտ Գ.Ս. Սանթրոսյանի համահեղինակությամբ ստացվել է ծիրանենու երեք նոր սելեկցիոն սորտ: Ամբիոնում աշխատանքներ են տարվում խաղողի վազի ձևավորման նոր համակարգերի մշակման, սորտային տարբերակված ագրոտեխնիկա մշակելու ուղղությամբ, ծիրանենու այգիներում մշակության նոր տեխնոլոգիաների և սորտերի նկարագրման ու դասակարգման համակարգի ներդրման, ՀՀ հացահատիկային մշակաբույսերի դաշտերում ֆիտոսանիտարական փորձաքննության իրականացման, վնասակար օրգանիզմների տեսակային կազմի բացահայտման, քարտեզագրման, խաղողի վազի, պտղատուների և բանջարային մշակաբույսերի հիվանդությունների և վնասատուների առանձնահատկությունների ուսումնասիրման և պայքարի մշակման վերաբերյալ:

Ամբիոնը համագործակցում է ՄԱԿ-ի Պարենի և գյուղատնտեսության կազմակերպության, Ֆրանսիայի Օռլեանի համալսարանի, Կրասնոդարի մարզի Ղրիմսկ քաղաքի սելեկցիոն փորձարարական կայանի, հանրապետության ֆերմերային տնտեսությունների և անհատ հողօգտագործողների հետ: Ամբիոնի աշխատակիցները մասնակցում են հանրապետության տարբեր մարզերում իրականացվող մասնագիտական խորհրդատվական աշխատանքներին:
Ամբիոնում տարբեր մասնագիտությունների գծով գիտական աշխատանքներ են կատարում ասպիրանտներ և հայցորդներ: Հետևողական աշխատանք է տարվում նաև ուսանողների գիտական հետազոտությունների կազմակերպման ուղղությամբ:

Ամբիոնի դասախոսական և ուսումնաօժանդակ կազմը

 1. Մանվելյան Արմինե Աշոտի – գ.գ.թ., դոցենտ
 2. Ավագյան Գայանե Վարուժանի – գ.գ.թ., դոցենտ
 3. Սանթրոսյան Գագիկ Սերյոժայի – գ.գ.թ., դոցենտ
 4. Օհանյան Արտեմ Իոսիֆի – գ.գ.թ., դոցենտ
 5. Գաբրիելյան Գայանե Սարդարի – գ.գ.թ., դոցենտ
 6. Ստեփանյան Էթերի Ռաֆիկի – գ.գ.թ., դասախոս
 7. Մուրադյան Արամայիս Կառլենի – գ.գ.թ., դասախոս
 8. Սարգսյան Լուսինե Խաչիկի – գ․գ․թ․, ասիստենտ
 9. Գրիգորյան Բելլա Արկադիի – գ.գ.թ., ասիստենտ
 10. Սարգսյան Սոնա Մասիսի -գ․գ․թ․, ասիստենտ
 11. Ղազարյան Մարգարիտ Հակոբի – ասիստենտ
 12. Ասատրյան Սամվել Սիմոնի – ասիստենտ
 13. Ամիրյան Քրիստինա Ռոբերտի – ասիստենտ-մասնագետ
 14. Աֆյան Ռոզա Նիկոլայի -մասնագետ

Դասավանդվող առարկաները

Խաղողագործություն
Բուսաբուծության հիմունքներ
Պտղահատապտղատուների և խաղողի սորտագիտություն
Այգեպտղաբուծություն
Գյուղատնտեսական էնտոմոլոգիա
Կարանտին
Գյուղատնտեսական ֆիտոպաթոլոգիա
Օրգանական գյուղատնտեսության հիմունքներ
Ընդհանուր ֆիտոպաթոլոգիա
Անտառային Ֆիտոպաթոլոգիա
Անտառային էնտոմոլոգիա
էնտոմոլոգիա /պաշտպ.գրունտում/
Ագրոնոմիայի հիմունքներ
Բույսերի կենսաբանական պաշտպանություն
Վնասակար տզեր, նեմատոդներ, կրծողներ
Վնասակ.հիվանդությունների զարգացման կանխատեսում
Բուսաբուծական և այգեգործական նախագծերի կառավարում
Սերմնաբուծական տեխնոլոգիաներ և բազմամյա տնկարաններ
Հետբերքահավաքյա տեխնոլոգիաներ
Վնասակար օրգանիզմների ախտորոշում. մոդուլ
Միջատաբանական փորձաքննություն, մոդուլ
Ֆիտոպաթոլոգիական ախտաբանական փորձաքննություն
Բուսասանիտ.փորձաքննություն և սերտիֆիկացում
Պեստիցիդների թունաբանություն
Վնասակար օրգանիզմների դեմ ինտեգրացված պայքար
Բուսասանիտարական ռիսկերի գնահատում և վերլուծություն
Անտառային արժեշղթա
Բույսերի պաշտպանություն
Ինովացիոն բուսաբուծություն և կիրառական կենսատեխնոլոգիա
Պաշտպանված գրունտի կառույցներում վնասատուների և հիվանդությունների դեմ պայքարի միջոցառումներն ու ձևերը
Պաշտպանված գրունտում պտղատու ծառատեսակների վիրուսազերծ տնկանյութի ստացման հմտություններ
Պաշտպանված գրունտում պտղահատապտղային բույսերի մշակության և կենսատեխնոլոգիական մեթոդների կիրառման հմտություններ
Խաղողագործության հիմունքներ /դուալ/
Պտղահատապտուղների և խաղողի սորտագիտություն
Բույսերի կարանտինի հիմունքներ
Բույսերի իմունիտետ
Գյուղատնտեսության հիմունքներ
Ընդհանուր էնտոմոլոգիա
Ֆիտոպաթոլոգիա
Ֆիտոպաթոլոգիա/պաշտպանվ.գրունտում/
Խաղողագործություն-1
Խաղողագործություն-2
Պտղաբուծություն
Պտղահատապտղային բույսերի մշակությունը պաշտպանված գրունտում
Էնտոմոլոգիա
Բույսերի քիմիական պաշտպանություն
Վնասակ.հիվանդությունների զարգացման կանխատեսում և ահազանգում
Հատիկաբանություն և պտղաբուծություն
Տնկարանային գործ
Բուսաբուծություն
Հումքի ստացման տեխնոլոգիա
Կլիմայի փոփոխությունը և բուսաբուծությունը
Սորտային բազմազանություն,տրանսգենային բույսեր և բարելավված գենոմներ
Ագրոքիմիական Էկոլոգիա
Գիտական հետազոտական մեթոդներ/մոդուլ-1-ընդհանուր բաժին, մոդուլ-2-մասնագիտական բաժին
Անտառային վնասակար օրգանիզմներ /մոդուլ-1/
Անտառային ծառաբույսերի վնասատուներ /մոդուլ-2
Անտառային ծառաբույսերի հիվանդություններ
Ծաղկաբույսերի վնասակար օրգանիզմներ – մոդուլ –/հիվանդություններ,վնասատուներ/
Ֆիտոֆագ.տզերի ուսումնասիրություն
Միջատաբանական փորձաքննություն, մոդուլ-2
Ջերմատնային տնտեսության հիվանդությունները և պայքարը
Խաղողագործություն սորտագիտության հիմունքներով /դուալ/
Ջերմատնային տնտեսության վնաստուները և պայքարը