Հողի, ջրի, բույսի լաբորատոր հետազոտություններ

soil lab anau

Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի՝ բարձր տեխնոլոգիական սարքավորումներով հագեցած օրգանական գյուղատնտեսության գիտաուսումնական լաբորատորիայում առևտրային հիմունքներով կատարվում է

Հողի փորձաքննություն (բույսերին մատչելի սննդատարրեր՝ N P2O5, K2O, միկրոտարրեր, pH, ջրալույծ աղեր, CaCO3 և այլն),
Բույսի փորձաքննություն (ճարպեր, սպիտակուցներ, ածխաջրեր, թաղանթանյութ և այլն),
Ջրի փորձաքննություն (pH, Ca, Mg, Cl, Na, CO3, HCO3 և այլն)՝
գյուղատնտեսությամբ զբաղվող անհատ տնտեսավարողների, ֆերմերային տնտեսությունների և ֆիզիկական ու իրավաբանական անձանց համար։

Հետազոտությունների արդյունքների հիման վրա տրվում է մասնագիտական խորհրդատվություն:
Լրացուցիչ հարցերի դեպքում խնդրում ենք զանգահարել`
012-58-00-65 հեռախոսահամարով
Աշխատանքային օրերին ժամը 9։00-17։00