2020-2021 ուստարվա ընդունելության արդյունքները

Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանը շնորհավորում է 2020-2021 ուստարվա  բակալավրի կրթական ծրագրով առկա ուսուցմամբ անվճար և վճարովի համակարգ ընդունված բոլոր դիմորդներին:

2020-2021 ուստարվա անվճար, առկա ուսուցմամբ բակալավր ընդունված դիմորդների ցանկ

2020-2021 ուստարվա վճարովի, առկա ուսուցմամբ բակալավր ընդունված դիմորդների ցանկ