Առաջիկա պաշտպանություններ Տնտեսագիտության 002

Ռոբերտ Սոսի Քոչարյան

Թեմա «Դրամաշրջանառության կարգավորման հիմնախնդիրները ՀՀ տնտեսական աճի ապահովման գործընթացում»
Գիտական ղեկավար տնտեսագիտության դոկտոր, Ա. Գ. Սաֆարյան
Թեման հաստատող կազմակերպություն Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան
Հայցվող գիտական աստիճան տնտեսագիտության թեկնածու
Մասնագիտության շիֆրը Ը.00.03 – «Ֆինանսներ, հաշվապահական հաշվառում»
Պաշտպանության օրը 2020 թվականի մարտի 17, ժամը 14:00