Առաջիկա պաշտպանություններ Տնտեսագիտության 002

Թեմա
Գիտական ղեկավար
Թեման հաստատող կազմակերպություն
Հայցվող գիտական աստիճան
Մասնագիտության շիֆրը
Պաշտպանության օրը