Տնտեսագիտության 002 մասնագիտական խորհուրդ

Ը.00.02 – Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում

Խորհրդի կազմը

Ղազարյան Էդուարդ Սերգեյի

Նախագահ

Տնտ. գիտ. դոկտոր

Թվանիշը խորհրդում Ը.00.02


Ծպնեցյան Հրաչյա Սերգեյի

Նախագահի տեղակալ

Տնտ. գիտ. դոկտոր

Թվանիշը խորհրդում Ը.00.02


Ալեքսանյան Վարդան Սամվելի

Գիտքարտուղար

Տնտ. գիտ. թեկնածու

Թվանիշը խորհրդում Ը.00.02


Ավետիսյան Սամվել Սերգեյի

Անդամ

Տնտ. գիտ. դոկտոր

Թվանիշը խորհրդում Ը.00.02


Պետրոսյան Սայադ Համբարձումի

Անդամ

Տնտ. գիտ. դոկտոր

Թվանիշը խորհրդում Ը.00.02


Վահանյան Գրիգոր Արշալույսի

Անդամ

Տնտ. գիտ. դոկտոր

Թվանիշը խորհրդում Ը.00.02


Թավադյան Աշոտ Աղասու

Անդամ

Տնտ. գիտ. դոկտոր

Թվանիշը խորհրդում Ը.00.02


Ոսկանյան Աշոտ Երջանիկի

Անդամ

Տնտ. գիտ. թեկնածու

Թվանիշը խորհրդում Ը.00.02ԽՈՐՀՈՒՐԴԸ ԿԱՐՈՂ Է ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԵԼ ԹԵԿՆԱԾՈՒԱԿԱՆ ԵՎ ԴՈԿՏՈՐԱԿԱՆ ԱՏԵՆԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Տնտեսագիտության 002 մասնագիտական խորհրդի գործունեության ժամկետը սահմանել մինչև 2021թ․ դեկտեմբերի 31-ը

(N 02Ա, 20.01.2021թ.)։