Քննարկվող աշխատանքներ Գյուղատնտեսության մեքենայացում 033

Անուն ազգանուն

Թեմա
Գիտական ղեկավար
Թեման հաստատող կազմակերպություն
Հայցվող գիտական աստիճան
Մասնագիտության շիֆրը